of 20 /20
Croatia Airlines Komunikacijska strategija Povećanje pozitivne percepcije kompanije u javnosti kao rezultat uspješno provedenog restrukturiranja i pozitivnog poslovanja Predmet: Komunikacijski menadžment 18.2.2015. Profesor: mr. sc. Damir Jugo Izradili: Ana Prodanić Šenija, Ivan Zelić, Luka Klun

Croatia Airlines - komunikacijska strategija - završno

Embed Size (px)

Text of Croatia Airlines - komunikacijska strategija - završno

 • Croatia Airlines

  Komunikacijska strategija Poveanje pozitivne percepcije kompanije u

  javnosti kao rezultat uspjeno provedenog

  restrukturiranja i pozitivnog poslovanja

  Predmet: Komunikacijski menadment 18.2.2015.

  Profesor: mr. sc. Damir Jugo Izradili: Ana Prodani enija, Ivan Zeli, Luka Klun

 • 1

  SADRAJ 1. Uvod ................................................................................................................................................................ 2

  2. Analiza Situacije ............................................................................................................................................. 3

  3. Komunikacijski ciljevi .................................................................................................................................... 7

  3.1. Glavni cilj ..................................................................................................................................................... 7

  3.2. Specifini ciljevi........................................................................................................................................... 7

  4. Ciljne skupine ................................................................................................................................................. 8

  4.1. Unutarnja javnost ......................................................................................................................................... 8

  4.2. Vanjska javnost ............................................................................................................................................ 8

  4.2.1. Mediji .................................................................................................................................................... 8

  4.2.2. Predlagatelji i donositelji odluka ........................................................................................................... 9

  4.2.3. Klijenti .................................................................................................................................................. 9

  4.2.4. Poslovna javnost.................................................................................................................................... 9

  4.2.5. Udruge i organizacije .......................................................................................................................... 10

  4.2.6. Struna javnost .................................................................................................................................... 10

  5. Kljune poruke .............................................................................................................................................. 11

  6. Strategija ....................................................................................................................................................... 13

  7. Komunikacijski plan ..................................................................................................................................... 14

  7.1. Aktivnosti ................................................................................................................................................... 14

  7.2. Vremenski plan .......................................................................................................................................... 16

  7.3. Alati ............................................................................................................................................................ 16

  8. Budet ........................................................................................................................................................... 17

  9. Evaluacija ...................................................................................................................................................... 18

  9.1. Istraivanje javnog mnijenja ...................................................................................................................... 18

  9.2. Analiza medijskih objava ........................................................................................................................... 18

  9.3. Drutvene mree i Internet stranica ............................................................................................................ 18

  9.4. Radionice i seminari za zaposlenike .......................................................................................................... 18

  9.5. Promo materijali ......................................................................................................................................... 18

  9.6.Newsletter ................................................................................................................................................... 19

 • 2

  1. UVOD Croatia Airlines nacionalna je zrakoplovna tvrtka ija je misija redovito

  povezivanje domovine i svijeta. Istodobno ima zadatak znaajno pridonijeti

  turizmu i gospodarstvu Republike Hrvatske. Vizija je postati suvremena europska

  zrakoplovna tvrtka srednje veliine koja poslije s dobiti i iji se uspjeh osobito

  prepoznaje po sigurnosti letenja i zadovoljstvu putnika.

  Croatia Airlines osnovana je 7. kolovoza 1989. godine pod nazivom Zagal

  (Zagreb Airlines). Zagal je u poetku imala jedan zrakoplov i bavila se

  prijevozom poiljaka UPS-a. Poslije prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, Zagal

  mijenja ime u Croatia Airlines. Sredinom 1991. godine, nakon potpisivanja

  ugovora s Adria Airwaysom, Croatia Airlines obavlja prvi let izmeu Splita i

  Zagreba. 1998. godine postaje lanicom Udruge europskih zrakoplovnih

  kompanija. Od studenog 2004. godine regionalni je lan Star Alliance-a, a od

  2010. i njen punopravni lan.

  Osnovne djelatnosti Croatia Airlines d.d. obuhvaaju pruanje usluga

  prijevoza putnika, pote i robe u domaem i meunarodnom zranom prometu.

  Croatia Airlines vodea je regionalna kompanija po broju putnika i izravno

  povezuje Hrvatsku s 32 europska odredita, a u suradnji s partnerima iz Star

  Alliance-a i s cijelim svijetom. Od prvom putnikog leta 1001. godine do danas,

  zrakoplovi Croatia Airlines-a obavili su vie od 450.000 letova i prevezli oko 29

  milijuna putnika.

  Agencija za zatitu trinog natjecanja u lipnju 2013. godine potvrdila je

  program restrukturiranja Croatia Airlines-a u razdoblju od 2011. do 2015. godine.

  Program restrukturiranja temelji se na promjenama u poslovnom modelu mrenog

  prijevoznika kroz strateko i trino pozicioniranje tri temeljna profitna centra:

  mrenog letenja, sezonskog i arter letenja te tehnike.

  Zahvaljujui uspjenom provoenju mjera restrukturiranja u prva tri kvartala

  2013. godine ostvarena je dobit prvi put od 2007. godine.

 • 3

  2. ANALIZA SITUACIJE Proces restrukturiranja koji je zapoeo u 2011. godini obuhvaa strateko,

  financijsko i operativno restrukturiranje koje je nuno kako bi se kompanija,

  sukladno europskoj regulativi i praksi, pripremila za dugorono odrivo

  poslovanje.

  Program restrukturiranja obuhvaa period od 5 godina u kojem su

  postavljeni strateki, financijski i operativni ciljevi ije praenje i kontrola

  predstavljaju kljunu pretpostavku uspjenosti provedbe programa

  restrukturiranja. Konani oblik programa restrukturiranja prihvaen je sredinom

  2013. godine, to je uvjetovalo i kasniju primjenu predvienih mjera

  restrukturiranja te posljedino tome utjecalo i na ostvarenja u 2013. godini, kao i

  na planove za 2014. godinu. Implementacija predvienih mjera rezultirala

  ostvarivanjem pozitivnog financijskog rezultata na kraju poslovne 2013. godine,

  prvi put nakon 2007. godine.

  Uspjean poslovni rezultat pomae u stvaranju pozitivne percepcije o

  kompaniji u javnosti. Kako bi se ta percepcija pojaala, nude se dodatne

  mogunosti koje se mogu komunicirati, a koje mogu pomoi u stvaranju podrke

  kompaniji u javnosti.

  Uspjeno obavljen najvei servisni pregled zrakoplova, D-Chek, potvrdio je

  kvalitetu tehnikog sektora kompanije kao profitnog sjedita, to je rezultiralo

  dodatnim interesom zranim prijevoznika za usluge tog odjela.

  Izgradnja Meunarodne zrane luke Zagreb prua mogunost Croatia

  Airlines-u da se ubaci u medijski prostor uz teme vezane uz Zranu luku. Takoer,

  low cost kompanije, koje su izravna konkurencija u prijevozu putnika otvaraju

  prostor za komuniciranje prednosti i kvalitete Croatia Airlines-a prema klijentima,

  ali i prema konkurenciji u vidu pozicioniranja tehnikog odjela kao mogueg

  izbora zranih prijevoznika za koritenje njihovih usluga.

 • 4

  Analizom medijskog sadraja utvreno je da je u 2014. godini sentiment

  medijskih objava vezanih uz Croatia Airlines bio preteno neutralan, uz iznimke

  kada su se dogodile incidentne situacije sa samim zrakoplovima.

 • 5

  SWOT analiza

  Snage Slabosti

  Jedina nacionalna zrakoplovna tvrtka

  Know How

  Ostvareni pozitivni poslovni uspjesi

  Savezi sa Star Alliance-om i United Airlinesom

  Lider u regiji

  5. najvei izvoznik u RH

  Meu najsigurnijim zranim prijevoznicima

  Mala flota

  Vlasnitvo drave koja se u prolosti nije iskazala kao dobar vlasnik

  Percepcija dravne tvrtke kao mjesta za uhljebljenje

  Sindikati koji mogu pruati otpor promjenama

  Ovisnost o ekonomiji RH i svjetskog gospodarstva

  Prilike Prijetnje

  Rast turizma u RH

  Strateki partner koji moe donijeti svje kapital i novi smjer

  Novi savezi s kompanijama u regiji

  Gradnja MZLZ u pogledu poveanja prometa i pruanja servisno tehnikih usluga

  Jugoistona Europa ima perspektivu rasta zranog prometa

  Rast i oporavak europske ekonomije

  Nestajanje/slabljenje kompanija u regiji

  Parlamentarni izbori u RH koji mogu rezultirati promjenom smjera

  upravljanja

  MZLZ poveanje konkurencije u zranom prometu

  Rast konkurencije low cost kompanije i Air Serbia

  Regulative EU i EK u pogledu zranog prometa

  Nestabilnost financijskog trita u pogledu kamatnih stopa, cijena

  goriva,

  Ozbiljni problemi u zranom prometu Europe

 • 6

  TOWS analiza

  STRATEGIJE

  TAKTIKE

  AKTIVNOSTI

  Unutarnja snaga

  Kvalitetan kadar

  Tradicija sigurnosti i tonosti

  Saveznitva

  Meu najsigurnijim zranim

  prijevoznicima

  Unutarnja slabost

  Visok stupanj sezonalnosti

  Loe upravljanje u prolosti

  Utjecaj sindikata

  Oslanjanje na pomo drave

  Vanjske prilike

  Izgradnja nove zrane luke

  irenje turistikog trita

  Saveznitva u regiji

  Perspektiva rasta zranog prometa na

  podruju jugoistoka Europe

  Snage Prilike

  Komuniciranje profitnog sektora

  servisnog centra

  Jaanje imida kroz komuniciranje

  pozitivnih aspekata poslovnih rezultata

  Isticanje kvalitete i strunosti

  zaposlenika

  Jae povezivanje branda kompanije sa

  brandom Star Alliance-a

  Isticanje sigurnosti u pozicioniranju u

  regiji

  Slabosti Prilike

  Smanjenje trokova kroz optimiziranje

  mree letova

  Poveanje vidljivosti kompanije kroz

  medijsko praenje izgradnje MZLZ

  Vanjske opasnosti

  Konkurencija Air Serbia

  Cijene goriva

  Parlamentarni izbori

  Regulative u pogledu zatite okolia

  Snage Prijetnje

  Promovirati komparativne prednosti

  kompanije u odnosu na konkurenciju

  Slabosti Prijetnje

  Jaanje drugih profitnih centara

  Formiranje saveznitva sa regionalnim

  zranim prijevoznicima

 • 7

  3. KOMUNIKACIJSKI CILJEVI

  S ciljem utvrivanja kompanije kao lidera u regionalnom zranom prometu,

  predstavljanje uspjenih poslovnim rezultata koji su izravno povezani s

  provedbom procesa restrukturiranja bitno je kvalitetno predstaviti uspjehe tvrtke

  ciljanim javnostima kako bi se dobila podrka za nastavak uspjenog poslovanja.

  Shodno tome treba razluiti glavni i specifine ciljeve kao podupiratelje

  cjelokupnog djelovanja kompanije.

  3.1. GLAVNI CILJ

  Poveanje pozitivne percepcije kompanije u javosti kao rezultata uspjeno

  provedenog restrukturiranja i pozitivnog poslovanja

  3.2. SPECIFINI CILJEVI

  Poveati broj medijskih objava u odnosu na prethodnu godinu za najmanje 10%

  Ostvariti minimalno dva milijuna kuna PR vrijednosti medijskih objava o

  kompaniji

  Ostvariti minimalno dva milijuna kuna PR vrijednosti medijskih objava o

  kompaniji

  Stvoriti bolju suradnju i komunikaciju unutar zaposlenika i partnera

  Vea posjeenost i aktivnost na internet stranici tvrtke i njenim drutvenim

  mreama

 • 8

  4. CILJNE SKUPINE Odreivanje ciljnih skupina vano je kako bi se ostvario maksimalan doseg

  kljunih poruka koje elimo komunicirati prema javnosti i radi ostvarenja

  komunikacijskih ciljeva kompanije.

  Croatia Airlines ima unutarnju i vanjsku javnost, koju ine svi oni koji

  ostvaruju neku interakciju s kompanijom.

  4.1. UNUTARNJA JAVNOST

  Unutarnju javnost ine svi zaposlenici kompanije koji su izravno ukljueni u

  poslovne procese. Oni imaju bitan utjecaj na poslovne uspjehe kompanije i dojam

  koji kompanija ostavlja u neposrednom kontaktu s kupcima. Dobra komunikacija

  izmeu menadmenta i operativnog osoblja omoguuje promptnu reakciju na

  poslovne promjene i prilagodbu tritu.

  Iskren odnos izmeu menadmenta i operativnog osoblja, kao i kvalitetna

  komunikacija poslovnih odluka, omoguuju provoenje poslovnih procesa koji e

  naii na manje otpora koji su nuni za dovretak programa restrukturiranja kao i

  za izgradnju meusobnog povjerenja unutar kompanije.

  Ciljevi povezani s internim javnostima su vea informiranost zaposlenika o

  planovima kompanije, poveanje razine tonih informacija izmeu zaposlenih,

  produbiti osjeaj zajednitva, pripadnosti i lojalnosti tvrtki i njenim ciljevima, te

  privui, motivirati i zadrati dobre zaposlenike.

  4.2. VANJSKA JAVNOST

  Vanjska javnost segmentirana je u nekoliko skupina, a komunikacija je

  orijentirana na informiranje o poslovnim rezultatima i dostignuima.

  4.2.1. MEDIJI

 • 9

  Mediji su jedan od kljunih faktora u upoznavanju javnosti sa uspjesima

  koje kompanija ostvaruje, osnaivanju javne potpore i privlaenju potencijalnih

  klijenata.

  Suradnja i kvalitetan odnos s medijima vani su zbog prenoenja kljunih

  poruka prema drugim javnostima s kojima Croatia Airlines komunicira.

  Osnovni je cilj koristiti ih kao kanal komunikacije prema ostalim javnostima

  kako bi se, uz planirani publicitet, i onaj neplanirani okrenuo u pozitivnom

  smjeru. Uz planiranje komunikacije s medijima, kreiranje paljivo odabranih tema

  i plasman eljenih kljunih poruka djelovat e na razvijanje eljenog imida

  Croatia Airlines-a.

  4.2.2. PREDLAGATELJI I DONOS ITELJI ODLUKA

  Predlagatelji i donositelji odluka svojim radom utjeu na smjer kojim e se

  kompanija kretati u budunosti. Uzimajui u obzir da je Croatia Airlines u procesu

  restrukturiranja, a potencijalno i u traenju stratekog partnera, komunikacija

  izmeu Vlade Republike Hrvatske kao vlasnika i donositelja odluka i

  menadmenta mora biti dvosmjerna.

  4.2.3. KLIJENTI

  Klijenti su neposredni korisnici usluga koje kompanija nudi, bilo u vidu

  prijevoza ili pruanja poslovnih usluga.

  Klju je zadrati postojee klijente pruajui im dodatnu vrijednost i privui

  nove.

  4.2.4. POSLOVNA JAVNOST

  Traenje stratekog partnera jedan je od preduvjeta daljnjeg razvoja

  kompanije i preivljavanja meu konkurencijom. Odnos prema poslovnoj javnosti

  u tom smislu je vaan jer utjee na percepciju koju potencijalni investitori mogu

  imati o kompaniji, a posredno i na odluku o ulaganju.

  Sinergija pozitivnog korporativnog imida s dobri poslovnim rezultatima

  mogu kompaniju uiniti poeljnijom potencijalnim stratekim ulagaima.

 • 10

  Paljivo birani kanali komunikacije vani su kako bi se Croatia Airlines

  pozicionirala u poslovnoj javnosti kao dobra opcija za ulaganje.

  4.2.5. UDRUGE I ORGANIZACIJE

  Zrani prijevoz izaziva diskusije u odreenim dijelovima javnosti koje se

  bave zatitom okolia, a mogu utjecati na stavove javnosti prema zranim

  prijevoznicima openito, kao i na samu kompaniju. Stoga je pozitivna

  komunikacija s udrugama vana kako bi se pozitivna briga o okoliu koju

  kompanija kontinuirano provodi prezentirala i smanjila mogunost negativnih

  reakcija.

  4.2.6. STRUNA JAVNOST

  Strunu javnost ine svi oni koji svojim stavovima ili izjavama mogu

  utjecati na dogaanja u spektru zranog prijevoza.

 • 11

  5. KLJUNE PORUKE Da bi se eljeni ciljevi lake ostvarili bitna karika u provedbi strategije su

  kljune poruke koje komuniciramo prema ciljnim javnostima.

  Organizacija e shodno glavnom cilju koji je postavljen promovirati

  sljedee kljune poruke:

  Croatia Airlines ostvarila pozitivne poslovne uspjehe kao rezultat uspjene

  provedbe procesa restrukturiranja

  Ova kljuna poruka usmjerena je prema donositeljima i predlagateljima

  odluka, poslovnoj i strunoj javnosti, te klijentima.

  Croatia Airlines ponovno je svrstana meu najsigurnije svjetske zrane

  prijevoznike

  Usmjerena prvenstveno prema klijentima koji koriste usluge zranog

  prijevoza, s ciljem jaanja svijesti o sigurnosti kompanije i njene flote.

  Tehniko servisni centar Croatia Airlinesa prepoznat je kao kvalitetno sredite

  za preglede zrakoplova od strane velikih svjetskih avio prijevoznika

  Ovom porukom ciljaju se poslovna i investicijska javnost, kao i predlagatelji

  i donositelji odluka. Posredno se odnosi i na klijente koji koriste uslugama

  zranog prijevoza u smislu obrazlaganja da kompanija ulae resurse u odravanje

  zrakoplova.

  Zaposlenici kompanije nastavljaju s obrazovanjem u kolskim centrima

  njemake Lufthanse

  Za cilj ima jaati unutarnju javnost, odnosno zaposlenike, zatim klijente kao

  korisnike usluga zranog prijevoza, poslovne klijente korisnike centra tehniko

  servisnih usluga, sadanje i one budue. Ulaganje u ljudske resurse, njihovo

  znanje i vjetine podie vrijednost kompaniji, stoga je usmjerena i prema

  poslovnoj javnosti.

 • 12

  Kljune poruke komunicirati e se prema ciljnim javnostima kojima su

  poruke usmjerene kroz aktivnosti koje e organizacija poduzimati.

 • 13

  6. STRATEGIJA Ova strategija, kao temelj komunikacijskih aktivnosti postavljenih u

  ciljevima, predstavlja osnovu za daljnju razradu taktika koje e se koristiti za

  postizanje eljenih ciljeva.

  Croatia Airlines, kao nacionalni zrani prijevoznik, koji je nakon sedam

  godina negativnog poslovanja u 2013. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat,

  taj uspjeh ponovio je i u 2014. godini. Potvrda je to pravilnog pristupa u

  rjeavanju poslovnih problema i odgovornog upravljanja koji su doveli do uspjeha

  u poslovanju kompanije. Kako bi se s tim rezultatima upoznala i javnost, vano ih

  je prezentirati na odgovarajui nain, jer je i podrka javnosti vana kako bi se

  stvorio konsenzus oko upravljanja kompanijom.

  Stoga je predstavljanje pozitivnih poslovnih rezultata iz 2014. godine temelj

  ove strategije na koju e se nadograivati komunikacijske aktivnosti koje e za

  cilj imati poveanje pozitivnih medijskih objava o kompaniji, a posredno tome i

  poveanje prihoda.

  Strategija se mora voditi proaktivno, uz tono definirane korake u kojima e

  se odvijati zadane aktivnosti. Time emo postii razumijevanje izmeu javnosti i

  organizacije, te podrku za nastavak provoenja poslovnih procesa.

  Osim glavne poslovne aktivnosti, zranog prijevoza (putnikog, potanskog,

  cargo), valja promovirati i ostale profitabilne usluge kao i kvalitete i vrijednosti

  kompanije.

  Croatia Airlines spada u grupu najsigurnijih svjetskih aviokompanija, stoga

  je vano nedostatke kompanije, kao relativno malu flotu, nadomjestiti kroz druge

  prednosti kao to su, na primjer, kvaliteta tehnikog centra.

  Kontinuirana komunikacija i suradnja s internom javnou za cilj ima

  umanjiti mogue krizne dogaaje koji se mogu roditi iz otpora prema

  promjenama, stoga je vaan dvosmjeran odnos sa sindikatima, kao predstavnicima

  zaposlenika. Ujedno je vana i zbog omoguavanja edukacije zaposlenika.

 • 14

  7. KOMUNIKACIJSKI PLAN

  7.1. AKTIVNOSTI

  Sve aktivnosti koje e organizacija provoditi za cilj imaju irenje kljunih

  poruka do ciljnih javnosti na najkvalitetniji mogui nain.

  Prijedlog komunikacijskih aktivnosti za 2015. godinu su:

  Konferencije za medije prilikom predstavljanja kvartalnih poslovnih izvjea, te

  izvjea za prethodnu godinu

  Predstavljanje poslovnih izvjea planira se nakon kvartalnih razdoblja, odnosno

  tri puta u godini za tekuu godinu, te u veljai sljedee godine za IV. kvartal tekue

  tekue godine. S ciljem poveanja medijske zastupljenosti u medijima prilikom

  predstavljanja poslovnih izvjea, kompanija e dvije konferencije za medije odrati

  u prostorijama kompanije. Konferencija za medije prilikom predstavljanja rezultata

  I. kvartala odrati e se u hangaru servisnog centra uz mogunost obilaska servisno

  tehnikog pogona uz izjave voditelja centra. Konferencija za medije povodom

  rezultata II. kvartala odrati e se u zrakoplovu kompanije na relaciji Zagreb

  Dubrovnik Zagreb.

  Tematska konferencija o stanju u zranom prometu na podruju jugoistoka

  Europe perspektiva rasta

  Struni skup na temu o stanju i perspektivi zranog prometa na podruju

  jugoistoka Europe planiran je za poetak mjeseca svibnja kada poinje intenzivirati

  zrani promet u Hrvatskoj zbog poetka turistike sezone. Osim poslovnih aspekata

  konferencije, kroz nju e se promovirati sigurnost kompanije i njene komparativne

  prednosti.

  Dan otvorenih vrata Croatia Airlines-a uz promoviranje tehniko profitnog

  centra

 • 15

  S poetkom mjeseca rujna, kada poinje i nova kolska godina, organizirat e se

  Dan otvorenih vrata s ciljem privlaenja prvenstveno mlae publike i roditelja kako

  bi im se pribliila zrakoplovna industrija, njene mogunosti, povijest i uspjesi.

  Sudjelovanje na turistikim sajmovima od znaaja u suradnji s Hrvatskom

  turistikom zajednicom.

  Croatia Airlines povezana je sa sektorom turizma to je vidljivo i kroz visoku

  sezonalnost u prijevozu putnika. Sa pokuajima reorganiziranja turistikog sektora

  u Republici Suorganiziranje serije koncerata u pulskoj Areni medijska podrka

  kao glavni sponzori ekskluzivni prijevoznik

  Koncerti u pulskoj Areni dio su ljetne tradicije u ponudi sadraja u turistikoj

  sezoni. Geografska lokacija omoguuje da u Pulu dolazi veliki broj gostiju iz

  okolnih drava, koji na dogaanja putuju veinom osobnim prijevozom, koji osim

  to due traje, moe biti i opasniji. Sponzorstvo e ukljuivati dva u jedan

  cijenu karte i ulaznice za koncert. Posebno iznenaenje e biti kratki nastup

  izvoaa iji koncert se odrava u samom zrakoplovu.

 • 16

  7.2. VREMENSKI PLAN

  AKTIVNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

  Konferencija za medije za 2014. + IV Q

  Konferencija za medije I. Q

  Struni skup

  Konferencija za medije II. Q

  Dan otvorenih vrata

  Konferencija za medije III. Q

  Turistiki sajmovi

  Koncerti u Areni Pula

  I. KVARTAL II. KVARTAL III. KVARTAL IV. KVARTAL

  2015. godina

  7.3. ALATI

  Neposredan kontakt prodavaa prema kupcima

  Priopenja, obavijesti, reagiranja, ispravci

  Izjave, intervjui

  Konferencije za medije

  Izvjea o radu (kvartalna i godinja)

  Internet stranica, drutvene mree

  Interno glasilo, intranet

  Promotivni materijali

 • 17

  8. BUDET Stavka Cijena Kom Ukupno mjeseno Ukupno godinje

  Analiza medijskog sadraja 3.000,00 kn 1 3.000,00 kn 36.000,00 kn

  Obraena medijska objava web i tisak - procjena7,00 kn 8500 4.958,33 kn 59.500,00 kn

  Obraena medijska objava televizija i radio - procjena7,00 kn 750 437,50 kn 5.250,00 kn

  Clipping AV 25,00 kn 2500 5.208,33 kn 62.500,00 kn

  Clipping Tisak i web 6,00 kn 9000 4.500,00 kn 54.000,00 kn

  Naknada za autorska prava Tisak i web 0,58 kn 9000 435,00 kn 5.220,00 kn

  Naknada za autorska prava A/V 3,00 kn 1000 250,00 kn 3.000,00 kn

  Mediatoolkit 1.760,00 kn 1 146,67 kn 1.760,00 kn

  Evaluacija ukupno 227.230,00 kn

  Stavka Cijena Kom Ukupno mjeseno Ukupno godinje

  Produkcija - najam tehnike 25.000,00 kn 3 6.250,00 kn 75.000,00 kn

  Koordinator 425,00 kn 2 70,83 kn 850,00 kn

  Hostese 260,00 kn 4 86,67 kn 1.040,00 kn

  Catering 42.000,00 kn 1 3.500,00 kn 42.000,00 kn

  Let avionom Zagreb - Dubrovnik - Zagreb30.000,00 kn 3 7.500,00 kn 90.000,00 kn

  Pokloni za novinare 10.000,00 kn 1 833,33 kn 10.000,00 kn

  Trokovi PR agencije

  ( slanje poziva + objave,

  folow up, idejno rjeenje) 11.000,00 kn 1 916,67 kn 11.000,00 kn

  229.890,00 kn

  Stavka Cijena Kom Ukupno godinje

  Izrada komunikacijske strategije 37.000,00 kn 1 37.000,00 kn

  Sponzorstvo Arena Pula 415.000,00 kn 1 415.000,00 kn

  Trokovi medijskog prostora 325.000,00 kn 1 325.000,00 kn

  Trokovi oglaavanja 500.000,00 kn 1 500.000,00 kn

  Trokovi community managera 41.000,00 kn 2 82.000,00 kn

  PR savjetnik za upravu 45.000,00 kn 1 45.000,00 kn

  1.404.000,00 kn

  Stavka Cijena Kom Ukupno godinje

  Analiza stanja ukupno 54.500,00 kn 1 54.500,00 kn

  Evaluacija ukupno 265.220,00 kn 1 265.220,00 kn

  Konferencija za novinare ukupno 116.200,00 kn 5 581.000,00 kn

  Ostalo 1.640.000,00 kn 1 1.640.000,00 kn

  UKUPNO 2.540.720,00 kn

  Konferencija za novinare ukupno

  ostalo ukupno

 • 18

  9. EVALUACIJA Evaluacija je vana kako bismo mogli mjeriti uspjeh provedene strategije

  usporeujui stanje s onim prije i nakon provedbe strategije i jesu li ostvareni

  ciljevi koje smo postavili.

  Za kvalitetnu evaluaciju postignutih ciljeva vano je imati mjerljive

  parametre kako bismo vidjeli u kojoj mjeri su provedene aktivnosti imale uinka

  te za eventualnu korekciju.

  9.1. ISTRAIVANJE JAVNOG MNIJENJA

  Istraivanje javnog mnijenja provesti e se prije i nakon provedbe strategije

  kako bi se dobilo stanje o percepciji javnosti prema kompaniji te vidjelo je li

  provedena strategija imala utjecaj na promjenu stava javnosti prema kompaniji.

  9.2. ANALIZA MEDIJSKIH OBJAVA

  Ukljuuje kvantitativnu i kvalitativnu analizu kako bi se dobila slika o tome

  je li povean broj objava o kompaniji te jesu li te objave bile pozitivnije u odnosu

  na prethodni period.

  9.3. DRUTVENE MREE I INTERNET STRANICA

  Statistika interakcije korisnika i aktivnosti na slubenim stranicama

  kompanije na drutvenim mreama te broj posjeta i kretanja na slubenoj Internet

  stranici.

  9.4. RADIONICE I SEMINARI ZA ZAPOSLENIKE

  Broj odranih radionica i seminara te broj sudionika i njihova

  zainteresiranost mjerljiva kroz evaluacijski upitnik i interakciju na samim

  dogaajima.

  9.5. PROMO MATERIJALI

 • 19

  Broj tiskanih promo materijala te koliina distribuiranih materijala.

  9.6.NEWSLETTER

  Broj osoba pretplaenih na newsletter i stupanj pregleda.