of 17 /17
©Developed by Creatoor.com BREAKTHROUGH! PROJEKT kot iz škatlice ... Ljubljana, 22. 4. 2015 »Thinking out of the box... ... with the GRAWE box!«

Grawe prodajno komunikacijska zgodba

Embed Size (px)

Text of Grawe prodajno komunikacijska zgodba

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  PROJEKTkot iz katlice ...

  Ljubljana, 22. 4. 2015

  Thinking out of the box...

  ... with the GRAWE box!

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Tipini izzivi strank ...

  katero zavarovalnico izbrati?

  kateri produkt je zame najbolji?

  kaken produkt je to?

  si lahko predstavljam?

  kje dobim odgovore na vpraanja?

  kako argumentirati mojo odloitev?

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Uinek na stranke

  Obutek pomembnosti

  Veje zaupanje

  Potrudili so se zame

  Bolji priklic

  Uinek na mogane je s tovrstnim nainom dolgoroneji spomin!

  Uinek nagovarjanja vseh kanalov je oiten in dokazan! DOTIK JE

  BISTVEN!

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Diferenciacija

  Mo tee

  Uenje z glavo, rokami in srcem (Pestalozzi, 1813)

  Psychologists consider the human sense of touch to be one of the most important and most underestimated senses of all.(Ackermann, 2010, MIT)

  DOTIK JE BISTVEN!

  Mo toplote

  Neuroscience

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  GRAWE kot iz katlice!

  Izboljanje imida.

  Embalaa da storitvi novo dimenzijo vrednosti.

  Darilo v notranjosti se prilagaja ciljni skupini.

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  GRAWE kot iz katlice!

  Naa storitev postane

  otipljiva logina lahko predstavljiva

  originalna navduujoa

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Ko govorimo o oglaevanju storitev, informacije podajamo veinoma avditivno in vizualno.

  Mnoica oglasov je pri ljudeh dvignila prag zaznave!

  Oglasi naj bi bili glasneji, hitreji, bolj kiasti ali obratno.

  UINKOVITOST OGLAEVANJA JE VPRALJIVO!- Produkti zavarovalnic so vizualno enaki.

  - Produkti so neotipljivi, potroniki si jih ne morejo predstavljati.

  Storitev materializiramo

  Prodaji storitev dodamo mo dotika

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Pred ve kot 200 leti nam je pedagog Johan Heinrich Pestalozzi dal kljuni nasvet: ui se z glavo, roko in srcem. Da bi uenci bolje razumeli in ohranili informacije, jih morajo mogani obdelati kognitivno. To se najbolje obnese, e je uenje zabavno, se ukvarja s ustvi in vkljuuje multi-senzorino izkunjo.

  Psiholoka teorija dvojnega

  kodiranja (Paivio, 1971) podpira trditev, da imajo informacije, ki so shranjene v dveh ali veih utnih zaznavah prednost pred ostalimi (t.i. eno kodnimi zaznavami).

  Pri vsem skupaj obstaja preprosta razlaga dotik poveuje obutek lastnitva. Ko nekaj posedujemo to teje damo iz rok, oddamo.

  Kahneman, 1990

  V letu 2002 je Daniel Kahneman postal prvi psiholog, ki je prejel Nobelovo nagrado v ekonomski znanosti za svoje raziskave imenovane doivetje dotika.

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H ! Cena, ki so jo bili pripravljeni plaati se je celo poveala za 60 %, e so skodelico drali v rokah 30 sekund namesto 10 sekund.

  Wolf , 2008

  Znanstveniki govorijo tudi o multisenzorini okrepitvi - spominska aktivnost se povea s faktorjem 10, e so vkljuena vsa utila .

  Scheier & Held 2010

  Psihologi menijo, da je loveki dotik (kinestetini aspekt) eden izmed najpomembnejih in najbolj

  podcenjevanih util. Ackermann, 2010

  Informacije, ki so podprte z multi-senzorinimi komponentami, dokazano bolje gradijo

  spominske povezave. Lwin , 2010

  Mnoge psiholoke tudije dokazujejo, da nekaj kar drimo v rokah (uporabljamo dotik), cenimo bolj izrazito. Pri razlinih poskusih so bili ljudje pripravljeni plaati do 30% ve za skodelico, ki so jo lahko podrali v rokah.

  Peck in Schu, 2009

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  IDEJA AKCIJENosilna komunikacijska zgodba

  Primeri ... kot iz katlice!

  Sporoilo ima dvojni pomen:- dejanski- metaforini (urejen, dodelan, ...)

  Vedno se pojavlja z nazivom storitve v zaetnem delu.

  Konstanta

  Variabilni del naziv produkta

  GRAWE reitve ...kot iz katlice!

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  VARIABILNI DEL Dokumentacija in dodatne informacije o zavarovanju.

  Sporoilo ima dvojni pomen: dejanski metaforini (urejen, dodelan ...)

  Vedno se pojavlja z nazivom zavarovanja v zaetnem delu.

  KONSTANTAKnjiica, broure, predelni listi ...

  ZAVAROVANJEkot iz katlice ...

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  } V fasciklu so predstavljene publikacije za vsa razpololjiva zavarovanja.Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v

  sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov

  Stopite KORAK BLIJE IDEALNEMU ZAVAROVANJU

  VSE, KAR POTREBUJETE ZA VARNO,ivljenje danes, ter neodvisnost v starosti.

  Vse za uspeno vodenje zavarovanj na enem mestu.

  Za ve informacij obiite spletno stran www.grawe.si, pokliite brezplano telefonsko tevilko 228 55 00.

  228 55 00

  ivljenjska zavarovanja. Kot iz katlice.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v

  sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov

  Stopite KORAK BLIJE IDEALNEMU ZAVAROVANJU

  VSE, KAR POTREBUJETE ZA VARNO,ivljenje danes, ter neodvisnost v starosti.

  Vse za uspeno vodenje zavarovanj na enem mestu.

  Za ve informacij obiite spletno stran www.grawe.si, pokliite brezplano telefonsko tevilko 228 55 00.

  228 55 00

  Nezgodna zavarovanja. Kot iz katlice.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v

  sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov

  Stopite KORAK BLIJE IDEALNEMU ZAVAROVANJU

  VSE, KAR POTREBUJETE ZA VARNO,ivljenje danes, ter neodvisnost v starosti.

  Vse za uspeno vodenje zavarovanj na enem mestu.

  Za ve informacij obiite spletno stran www.grawe.si, pokliite brezplano telefonsko tevilko 228 55 00.

  228 55 00

  Zdravstvena zavarovanja. Kot iz katlice.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v

  sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov

  Stopite KORAK BLIJE IDEALNEMU ZAVAROVANJU

  VSE, KAR POTREBUJETE ZA VARNO,ivljenje danes, ter neodvisnost v starosti.

  Vse za uspeno vodenje zavarovanj na enem mestu.

  Za ve informacij obiite spletno stran www.grawe.si, pokliite brezplano telefonsko tevilko 228 55 00.

  228 55 00

  Premoenjska zavarovanja. Kot iz katlice.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v

  sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov

  Stopite KORAK BLIJE IDEALNEMU ZAVAROVANJU

  VSE, KAR POTREBUJETE ZA VARNO,ivljenje danes, ter neodvisnost v starosti.

  Vse za uspeno vodenje zavarovanj na enem mestu.

  Za ve informacij obiite spletno stran www.grawe.si, pokliite brezplano telefonsko tevilko 228 55 00.

  228 55 00

  Zdravstvena zavarovanja. Kot iz katlice.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar zdruil v vzorno knjigo e v zaetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preivelo pet stoletij, temve se je z malenkostnimi spremembami uspeno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem zalonitvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v

  sedemdesetih letih prejnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem asu se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno zalonitvo kot je na primer Aldus PageMaker.

  Lorem Ipsum je v uporabi e ve kot petsto let saj je to kombinacijo znakov

  Stopite KORAK BLIJE IDEALNEMU ZAVAROVANJU

  VSE, KAR POTREBUJETE ZA VARNO,ivljenje danes, ter neodvisnost v starosti.

  Vse za uspeno vodenje zavarovanj na enem mestu.

  Za ve informacij obiite spletno stran www.grawe.si, pokliite brezplano telefonsko tevilko 228 55 00.

  228 55 00

  Premoenjska zavarovanja. Kot iz katlice.

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Poglavja loimo s predelnimi listi: rauni pogodbe / dokumentacija beleke ...

  Praktina uporabnost na dolgi rok.}

  Mojadokumentacija

  MO

  JA D

  OK

  UM

  ENTA

  CIJ

  A

  MO

  JI R

  A

  UN

  I

  Mojirauni

  Mojizapiski

  Za ve informacij obiite spletno stran www.merkur-zav.si/, pokliite brezplano telefonsko tevilko 080 28 55.

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  Fascikel vsebuje tudi knjiico: 365 nasvetov za uspeno zavarovanje doma, zdravja, premoenja, avtomobila,...

  Zakaj? Dviguje percepcijo strokovnosti.

  Dviguje zaupanje strank.

  Podpira in odpira zgodbo - strokovnjaki

  svetujejo.

  Omogoa razvoj na digitalu (social).

  Samostojen koncept - knjigo se lahko

  prodaja tudi samostojno.

  Prodajni koncept znotraj prodajnega koncepta!

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  BTL akcijaAkcija, ki uvedbi katlice daje novo dimenzijo percepcije - elje!

  Akcija potronikom spremeni pogled iz abstraktnega (pogodba) v otipljivo, predstavljivo.

  Akcija izkoria lovekovo najveje gonilo - radovednost!

  Kljuna razlikovalna prednost je doseena skozi predstavitev produkta v obliki katle.

  Samo zavarovanje tovrstnega razlikovanja ne more dosei. Ustrezna povezava

  oglaevalskih elementov z dejanskim produktom.

 • Developed by Creatoor.com

  B R E A K T H R O U G H !

  katlica, ki

  (za)varuje.

  PREVERI!

  BTL akcija

 • HVALA ZA POZORNOST!

  B R E A K T H R O U G H !

  Vse informacije, grafike in elementi v najirem pomenu (teksti, slogani, skice, fotografije ipd.), vsebovane v tej kreativni idejni predstavitvi, so avtorsko delo in zato e s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaite ali druge oblike zaite intelektualne lastnine.

  Creatoor / Creating Winners_Leskokova cesta [email protected]_T: 01 620 33 08_www.creatoor.com

  OSREDOTOENI NA VA USPEH!