13
- 1 - OIPOSDRU Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie: 1.1. "Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" Titlul proiectului: Dezvoltare sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Contract nr. POSDRU/1/1.1/S/1/2984 Beneficiar: Agenț ia Română de Asigurare a Calităț ii în Invăț ămâtul Preuniversitar Către................................................................................................................................... HOTĂRÂREA ARACIP-PILOTARE STANDARDE SPECIFICE Nr. 8/12.05.2011 privind constituirea, în perioada 16-20.05.2011, a comisiilor de evaluare externă în vederea pilotării standardelor specifice în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular I. Având în vedere contractul de finanţare nr. POSDRU/1/1.1/S/1, înregistrat la AMPOSDRU nr. 44/24.09.2008, pentru proiectul strategic ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar’’, depus de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU „Educaţie mai bună pentru toţi”, Luând în considerare prevederile O.MECT nr. 5111/2008 privind constitutirea echipei de management pentru proiectul strategic ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar’’ depus de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU „Educaţie mai bună pentru toţi”, aprobat de către Autoritatea de Management POS DRU, în vederea finanţării din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în vederea pilotării standardelor specifice în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în perioada 16-20.05.2011 se constituie următoarele comisii de evaluare: Judeţul Argeş (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. NICULA Flaminiu Ionuţ, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, municipiul Bucureşti, tel. 0740/593271, realizează raportul final; 2. IONESCU Ana, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, municipiul Bucureşti, tel. 0722/424227, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. DRĂGAN Carmen Silvia, colaborator extern ARACIP, Colegiul „Nicolae Titulescu”, municipiul Braşov, tel. 0726/263929, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. IVANOV Silviu, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” , municipiul Bucureşti, tel. 0722/473311, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PĂTRAŞCU Alexandra, inspector şcolar, tel. 0733/033323 Municipiul Bucureşti Echipa 1 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. MARTINIUC Adriana, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Şcolar “Virgil Madgearu”, municipiul Iaşi, tel. 0752/092542, realizează raportul final; 2. TARĂU Mariea, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar de Meserii şi Servicii, municipiul Buzău, tel. 0723/770562, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. NEGOIŢĂ Iolanda Magdalena, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic Buzău, municipiul Buzău, tel. 0745/026195, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. PRUTEANU Mioara, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic „Ion Ghica”, municipiul Bacău, tel. 0745/647365, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PASCALE Corina Crenguţa, inspector şcolar, tel. 0726/225313

Către HOTĂRÂREA ARACIP-PILOTARE STANDARDE SPECIFICE … Hot. ARACIP monitorizare pilot.pdf · hotĂrÂrea aracip-pilotare standarde specifice Nr. 8/12.05.2011 privind constituirea,

Embed Size (px)

Citation preview

- 1 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie: 1.1. "Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" Titlul proiectului: Dezvoltare sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Contract nr. POSDRU/1/1.1/S/1/2984 Beneficiar: Agenț ia Română de Asigurare a Calităț ii în Invăț ămâtul Preuniversitar

Către...................................................................................................................................

HOTĂRÂREA ARACIP-PILOTARE STANDARDE SPECIFICE

Nr. 8/12.05.2011

privind constituirea, în perioada 16-20.05.2011, a comisiilor de evaluare externă în vederea pilotării standardelor specifice în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular I. Având în vedere contractul de finanţare nr. POSDRU/1/1.1/S/1, înregistrat la AMPOSDRU nr. 44/24.09.2008, pentru proiectul strategic ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar’’, depus de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU „Educaţie mai bună pentru toţi”, Luând în considerare prevederile O.MECT nr. 5111/2008 privind constitutirea echipei de management pentru proiectul strategic ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar’’ depus de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice POS DRU „Educaţie mai bună pentru toţi”, aprobat de către Autoritatea de Management POS DRU, în vederea finanţării din Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în vederea pilotării standardelor specifice în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, în perioada 16-20.05.2011 se constituie următoarele comisii de evaluare:

Judeţul Argeş (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. NICULA Flaminiu Ionuţ, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu”, municipiul Bucureşti, tel. 0740/593271, realizează raportul final; 2. IONESCU Ana, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, municipiul Bucureşti, tel. 0722/424227, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. DRĂGAN Carmen Silvia, colaborator extern ARACIP, Colegiul „Nicolae Titulescu”, municipiul Braşov, tel. 0726/263929, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. IVANOV Silviu, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” , municipiul Bucureşti, tel. 0722/473311, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PĂTRAŞCU Alexandra, inspector şcolar, tel. 0733/033323 Municipiul Bucureşti Echipa 1 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. MARTINIUC Adriana, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Şcolar “Virgil Madgearu”, municipiul Iaşi, tel. 0752/092542, realizează raportul final; 2. TARĂU Mariea, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar de Meserii şi Servicii, municipiul Buzău, tel. 0723/770562, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. NEGOIŢĂ Iolanda Magdalena, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic Buzău, municipiul Buzău, tel. 0745/026195, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. PRUTEANU Mioara, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic „Ion Ghica”, municipiul Bacău, tel. 0745/647365, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PASCALE Corina Crenguţa, inspector şcolar, tel. 0726/225313

- 2 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Echipa 2 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. CIOMÂRTAN Emilia, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala cu clasele I-VIII, comuna Horia, tel. 0743/264375, realizează raportul final; 2. BEZDEDEANU Daniela- Petronela, colaborator extern ARACIP, Casa Corpului Didactic, oraşul Mioveni, tel. 0723/371646, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. TODORUŢ Amalia Venera, colaborator extern ARACIP, Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”, municipiul Târgu Jiu, tel. 0745/310900, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. SDREALĂ Mirela, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII nr.32 “Al. Macedonski”, municipiul Craiova, tel. 0740/015207, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: CĂLUGĂREANU Răzvan, inspector şcolar, tel. 0724/355860 Echipa 3 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. ICHIM Oana, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate, municipiul Iaşi, tel. 0749/217227, realizează raportul final; 2. BĂLAN Floarea, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional “Ion Maiorescu”, municipiul Giurgiu, tel. 0728/245707, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. ANDREIANU Mihaela, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic, municipiul Râmnicu Vâlcea, tel. 0721/241985, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. DOGARU Alexandru, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu Clasele I – VIII „Nicolae Bălcescu”, municipiul Drăgăşani, tel. 0722/680276, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: VOINEA Daniela, inspector şcolar, tel. 0745/708061 Echipa 4 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. IACOB Manuela, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul „Cuza Vodă”, municipiul Huşi, tel. 0766/543572, realizează raportul final; 2. CHIŞU Marius Marcel, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr", municipiul Sibiu, tel. 0745/771848, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. PETRICĂ Constanţa, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar „Sf. Haralambie”, municipiul Turnu Măgurele, tel. 0720/946483, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. CRISTICI Valerica, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Vitezul”, municipiul Alexandria, tel. 0724/269429, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: LICHIARDOPOL Gabriela, inspector şcolar, tel. 0744/972445 Echipa 5 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. PANAINTE Cornescu Gheorghe, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, municipiul Vaslui, tel. 0723/545523, realizează raportul final; 2. GARABET Diana-Monica, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic „Anghel Rugină”, municipiul Vaslui, tel. 0740/248989, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. VOICU Mariana, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional „Unirea”, municipiul Turnu Măgurele, tel. 0767/041236, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. BADEA Ana, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu, municipiul Piteşti, tel. 0722/407265, 0745/500965, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: IACOBAN Mihaela, inspector şcolar, tel. 0744/480195 Echipa 6 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. MANCIU Claudia, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida’’, municipiul Iaşi, tel. 0745/632365, realizează raportul final; 2. STAN Viorel, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional “Roman Vodă”, municipiul Roman, tel. 0746/659959, 0733/833583, realizează subraportul corespunzător domeniului A;

- 3 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

3. ŞEICARU Mioara, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 „Sf. Andrei”, municipiul Slobozia, tel. 0724/421551, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. SPÎNU Cristina Carmen, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 ,,Traian", municipiul Craiova, tel. 0766/377189, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PIŞLEAGĂ Florina, inspector şcolar, tel. 0745/010818 Echipa 7 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. DINU Daniela Ludmila, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Şcolar Tehnologic ,,Dimitrie Filipescu’’, municipiul Buzău, tel. 0722292020, 0757063660, realizează raportul final; 2. DELCEA Carmen Viorica, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, municipiul Buzău, tel. 0740/252078, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. ALBU Daniela Mihaela, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, municipiul Buzău, tel. 0731/361756, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. DINU Serenella- Liliana, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I – VIII, comuna Sapoca, tel. 0723/413403, 0748/233010, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PASCALE Corina Crenguţa, inspector şcolar, tel. 0726/225313 Echipa 8 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. PARFICHI Rodica, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Economic Administrativ, municipiul Iaşi, tel. 0744/650048, realizează raportul final; 2. CARP Liliana, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti’’, comuna Răducăneni, tel. 0722/304821, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. BULAI Mihaela, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate, municipiul Iaşi, tel. 0746/564686, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. BEJAN Domnica, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar Industrial „Anghel Saligny” , municipiul Iaşi, tel. 0724/231049, 0729/946556, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: CAPOTĂ Valentina, inspector şcolar, tel. 0722/526900 Judeţul Bihor (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. KNAPEK Corina Ştefania, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Tehnic de Construcţii si Protecţia Mediului, municipiul Arad, tel. 0740/652313, realizează raportul final; 2. MIHĂLŢAN Paraschiva, colaborator extern ARACIP, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, municipiul Cluj Napoca, tel. 0746/206828, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. ŞTIR Sabin, colaborator extern ARACIP, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, municipiul Cluj-Napoca, tel. 0741/132231, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. NICOARĂ Monica Lucia, colaborator extern ARACIP, Şcoala Generală, comuna Vaţa de Jos, tel.0744/182218, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: ŢURCAŞ Rodica Mihaela, inspector şcolar, tel. 0746/058052, 0740/139354 Observator MAI: BLINDARU Costel Valeriu Judeţul Călăraşi Echipa 1 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. NOVETSCHI Mirela Lorelai, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2, oraşul Mărăşeşti, tel. 0742/690104, realizează raportul final; 2. BALABAN Elena-Luminiţa, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar de Transporturi Auto, municipiul Focşani, tel. 0723/302703, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. NEGOESCU Ioan, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar de Transporturi Auto, municipiul Focşani, tel. 0745/790516, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. COATU Constanţa, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, municipiul Focşani, tel. 0722/850376, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PEICU Aurel, inspector şcolar, tel. 0722/642453

- 4 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Echipa 2 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. BRATU Gabriela, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala Gimnazială nr. 5 ,,Elena Doamna”, municipiul Tecuci, tel. 0721/253533, realizează raportul final; 2. LIVADARIU Gabriela, colaborator extern ARACIP, Colegiul "Dobrogea", comuna Castelu, tel. 0723/185714, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. BARCAN Mirela, colaborator extern ARACIP, Şcoala Gimnazială Nr. 18, municipiul Galaţi, tel. 0722/512718, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. VRANĂ Mircea, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic "Vasile Pârvan", municipiul Constanţa,tel. 0721/256017, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: PEICU Aurel, inspector şcolar, tel. 0722/642453 Judeţul Cluj Echipa 1 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. GĂINĂ Judit, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2, municipiul Roman, tel. 0744/279296, realizează raportul final; 2. BÎRZĂ Gheorghe, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar Economic “J. Lebel”, oraşul Tălmaciu, tel. 0722/133056, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. COROPEŢCHI Constantin, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, comuna Mîrşa, tel. 0745/468815, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. LĂZĂROAIE Claudia, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII, oraşul Avrig, tel. 0744/110167, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: CHIRIAC Liliana, inspector şcolar, tel. 0746/116940 Echipa 2 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. PARASCHIV Viorel, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Scolar Economic de Turism, municipiul Iaşi, tel. 0748/997793, realizează raportul final; 2. CARDOŞ Dorina, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini “Unio”, municipiul Satu Mare, tel. 0740/850657, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. CSINTALAN Csaba, colaborator extern ARACIP, Liceul Economic “Gheorghe Dragoş”, municipiul Satu Mare, tel. 0722/144550, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. SĂCĂCIAN Dorina, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, municipiul Oradea, tel. 0743/155533, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: CHICINAŞ Luminiţa, inspector şcolar, tel. 0722/614609 Echipa 3 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. ERFULESCU Dana Mioara, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grupul Şcolar Agricol "Constantin Dobrescu", municipiul Curtea de Argeş, tel. 0748/124813, 0722/207727, realizează raportul final; 2. NICULA Daniela, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Gustav Gundisch”, oraşul Cisnadie, tel. 0748/549230, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. ROTĂRESCU Daniela Maria, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar Industrial Energetic, municipiul Sibiu, tel. 0743/758151, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. STOICA Dorin, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, municipiul Sibiu, tel. 0728/033373, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: SĂLĂGEAN Daniela, inspector şcolar, tel. 0722/691696 Judeţul Dâmboviţa (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. TĂNASE Michaela Christina, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul de Metrologie ,,Traian Vuia’’, municipiul Bucureşti, tel. 0723/917625, realizează raportul final; 2. POPA Daniela Elisabeta, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional „Matei Basarab”, sectorul 3, municipiul Bucureşti, tel. 0722/565413, realizează subraportul corespunzător domeniului A;

- 5 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

3. ŞERBĂNESCU Monica-Valentina, colaborator extern ARACIP, Şcoala „Anastasia Popescu”, municipiul Bucureşti, tel. 0723/224247, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. STOICA Aurelia, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”, municipiul Bucureşti, tel. 0723/264610, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: POPESCU Luminiţa, inspector şcolar, tel. 0724578191 Judeţul Dolj Echipa 1 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. MATASARIU Liliana, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava’’, municipiul Bucureşti, tel. 0747/027511, realizează raportul final; 2. NAE Manuela, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic ,,Constantin Brâncoveanu’’, municipiul Bucureşti, tel. 0721/240289, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. OLĂRICĂ Elena – Elisabeta, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa”, municipiul Bucureşti, tel. 0726/006149, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. PĂDURARU Niculina, colaborator extern ARACIP, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj”, municipiul Bucureşti, tel. 0723/341125, 0768/337700, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: CRĂCIUNOIU DUŢA Claudiu, inspector şcolar, tel. 0767/896001 Echipa 2 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. OLARU Domnica, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Economic, municipiul Râmnicu Vâlcea, tel. 0740/607364, realizează raportul final; 2. GORAN Nicoleta, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic, municipiul Râmnicu Vâlcea, tel. 0749/177808, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. DOBRETE Florentina Adina, colaborator extern ARACIP, Liceul „Matei Basarab”, municipiul Râmnicu Vâlcea, tel. 0744/321083, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. FÂRTAT Mihai, colaborator extern ARACIP, Şcoala nr. 4, municipiul Râmnicu Vâlcea, tel. 0742/014217, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: JIANU Mihaela, inspector şcolar, tel. 0742/885416 Judeţul Hunedoara (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. AGHICIUC Monica, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Economic "F.S.Nitti", municipiul Timişoara, tel. 0744/778485, realizează raportul final; 2. COSTAN Zamfira, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional „Titu Maiorescu”, municipiul Aiud, tel. 0720/040708, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. DUMITREAN Camelia, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, oraşul Cugir, tel. 0788/605318, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. DRĂGOI Rodica, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Şcolar Industrial „Unirea”, oraşul Ştei, tel. 0735/169218, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: JURCHELA Ioan, inspector şcolar, tel. 0734/996902 Judeţul Ialomiţa Echipa 1 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. VASILE Ion, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Casa Corpului Didactic "I.Gh.Dumitraşcu" (Colegiul Agricol "Dr. C. Angelescu"), municipiul Buzău, tel. 0722/957728, realizează raportul final; 2. DIMITROVICI Rodica, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”, municipiul Bucureşti, tel. 0721/278080, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. ENE Lucica, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII "Aurel Vlaicu", municipiul Constanţa, tel. 0733/981522, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. DUMITRU Mihaela, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 149 , municipiul Bucureşti, tel. 0729/382762, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: MARINICĂ Zoia, inspector şcolar, tel. 0722/628149

- 6 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Echipa 2 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. POPA Maria, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, municipiul Galaţi, tel. 0727/390304, realizează raportul final; 2. BRANIŞTE Dorina, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş’’, municipiul Tecuci, tel. 0745/264007, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. BĂRARU Doina Cecilia, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic "Tomis", municipiul Constanţa, tel. 0745/054765, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. COSTENCU Ana, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic "Tomis", municipiul Constanţa, tel. 0723/184104, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: STRIBLEA Laura, inspector şcolar, tel. 0727/791176 Echipa 3 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. OPREA Magdalena Violeta, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul de Industrie Alimentara "Elena Doamna", municipiul Galaţi, tel. 0741/053502, realizează raportul final; 2. CHIRU Gabriela, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, municipiul Galaţi, tel. 0726/179691, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. CONSTANTIN Nicoleta, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar de Construcţii şi Lucrări Publice “Anghel Saligny”, municipiul Galaţi, tel. 0744/301659, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. GAVRILĂ Corina, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar “Dumitru Moţoc”, municipiul Galaţi, tel. 0726/230388, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: STRIBLEA Laura, inspector şcolar, tel. 0727/791176 Echipa 4 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. BRUMAR Constanţa, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Economic ,, Viilor’’, municipiul Bucureşti, tel. 0722/416831, realizează raportul final; 2. CHETROIU Steriana, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic ,,Ion Barbu’’, municipiul Bucureşti, tel. 0744/378796, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. CREŢU Emiliea, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic "Panait Istrati", municipiul Brăila, tel. 0745/358411, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. MATACHE Claudia, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 24, municipiul Bucureşti, tel. 0722/971299, 0771/438508, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: RADU Elena, inspector şcolar, tel. 0723/668190 Echipa 5 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. CRISTACHE Alice, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Tehnic "Traian", municipiul Galaţi, tel. 0745/536348, realizează raportul final; 2. PETCU Cristian Silviu, colaborator extern ARACIP, Colegiul Tehnic "Panait Istrati", municipiul Brăila, tel. 0744/709998, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. CRISTESCU Mihail, colaborator extern ARACIP, Colegiul Silvic “Theodor Pietraru”, comuna Brăneşti, tel. 0723/262064, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. DOMINTE Paul, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic "Decebal", municipiul Constanţa, tel. 0726/999173, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: VARDIANU Cristina, inspector şcolar, tel. 0729/040385 Judeţul Iaşi Echipa 1 (luni şi marţi, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. PAVĂL Mihai, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grup Şcolar, municipiul Bicaz, tel. 0744/599059, realizează raportul final; 2. ROMANDAŞ Bogdan-Florin, colaborator extern ARACIP, Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci”, municipiul Oneşti, tel. 0727/872381, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. CIUCHI Mihaela-Liliana, colaborator extern ARACIP, Colegiul Economic „Ion Ghica”, municipiul Bacău, tel.0740/272156, 0721/230896, realizează subraportul corespunzător domeniului B;

- 7 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

4. SAVA Ioana-Codruţa, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII "Elena Cuza", municipiul Piatra Neamţ, tel. 0745/323034, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: RAUS Gabi, inspector şcolar, tel. 0731/331040 Echipa 2 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. MIGHIU Anişoara, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11, municipiul Botoşani, tel. 0749/032499, realizează raportul final; 2. FURTUNĂ Corneliu-Daniel, colaborator extern ARACIP, Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Grigore Antipa”, municipiul Botoşani, tel. 0744/599305, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. PETROVICI Adriana, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar „Vasile Sav”, municipiul Roman, tel. 0723/354951, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. ŞTEFANCU Maria, colaborator extern ARACIP, Liceul Pedagogic „N. Iorga”, municipiul Botoşani, tel. 0742/958915, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: ANDREESCU Magda, inspector şcolar, tel. 0740/172824 Echipa 3 (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. IVANOVICI Vasilichita Gabriela, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Grupul Şcolar ,,Simion Mehedinţi’’, municipiul Galaţi, tel. 0745/602730, realizează raportul final; 2. PĂVĂLAŞCU Mihai, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18, municipiul Galaţi, tel. 0726/225433, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. POPA Doiniţa, colaborator extern ARACIP, CCD, municipiul Galaţi, tel. 0740/317750, 0744/382217 , realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. TĂNASE Rica, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic "Dunărea" Galaţi / Colegiul Naţional "Costache Negri", municipiul Galaţi, tel. 0727/828241, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: MIHĂILĂ Georgeta, inspector şcolar, tel. 0744/497611 Judeţul Satu-Mare (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. FARKAŞ Zoltan Bela, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Tehnic "Batthyany Ignac", municipiul Gheorgheni, tel. 0745/261069, realizează raportul final; 2. ARDELEAN Livia-Stela, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar de Protecţia Mediului, municipiul Cluj-Napoca, tel. 0741/101534, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. CHINA Maria, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar Industrial ”Dr. Florian Ulmeanu”, oraşul Ulmeni, tel. 0742/648438, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. MARINESCU Onorica, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar „Ioan Buteanu”, oraşul Şomcuta Mare, tel. 0262/280298, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: STANA Bogdan, inspector şcolar, tel. 0744/654405 Judeţul Sălaj (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. DOLEAN Ioan , colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala cu clasele I-VIII ,,Iuliu Haţieganu’’, municipiul Cluj- Napoca, tel. 0745/092088, realizează raportul final; 2. DUMITRESCU Emilia Daniela, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, municipiul Cluj-Napoca, tel. 0744/349341, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. FARCAŞ Emilia, colaborator extern ARACIP, Grup Scolar "Ioan Bojor", municipiul Reghin, tel. 0744/670195, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. KOSA Maria Constantina, colaborator extern ARACIP, Liceul Teoretic „Brassai Sámuel”, municipiul Cluj-Napoca, tel. 0723/279911, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: COSTACHE Rodica, inspctor şcolar, tel. 0745/750903 Judeţul Suceava (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. SAVA Angela Teodora, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Liceul ,,Vasile Alecsandri’’, municipiul Iaşi, tel. 0746/320985, 0723/298990, realizează raportul final;

- 8 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

2. JIPA Lavinia - Nicoleta, colaborator extern ARACIP, DGMRU – MAI, tel. 0723/694740, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. DOBRE Ionuţ Alin, colaborator extern ARACIP, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”, oraşul Boldeşti – Scăieni, tel. 0724/215257, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. STANCU Ion Alin, colaborator extern ARACIP, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Al. Ghica”, municipiul Drăgăşani, tel. 0745/217788, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: DRUMEA Mariana, inspector şcolar, tel. 0726/208781 Observator MAI: PORA Eugen Judeţul Teleorman (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. ŞERBAN Mihail Adrian, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 160, municipiul Bucureşti, tel. 0724796064, realizează raportul final; 2. CORCOVEANU Maria, colaborator extern ARACIP, Grupul Şcolar Industrial de Construcţii – Montaj, municipiul Slatina, tel. 0767/331606, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. MAN Felicia, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clesele I-VIII „Ştefan Protopopescu”, municipiul Slatina, tel. 0727/719077, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. GURALIUC Carolina Maria, , colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional Vocaţional “Nicolae Titulescu”, municipiul Slatina, tel. 0744/390887, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: POPLĂCEANU Elena, inspector şcolar, tel. 0730/0642893 TĂTARU Daniela Ioana, inspector şcolar, tel. 0768/473997, 0724/502629 Judeţul Tulcea (joi şi vineri, de la ora 08.00 la ora 16.00) 1. HORODNIC Adrian, colaborator extern ARACIP, coordonator comisie, Colegiul Naţional “Ferdinand I”, municipiul Bacău, tel. 0744/672928, realizează raportul final; 2. BORANDĂ Janeta Violeta, colaborator extern ARACIP, Grup Şcolar Economic "Virgil Madgearu", municipiul Constanţa, tel. 0723/373403, realizează subraportul corespunzător domeniului A; 3. TUDORACHE Mihaela, colaborator extern ARACIP, Colegiul Naţional Pedagogic "C. Brătescu", municipiul Constanţa, tel. 0724/051851, realizează subraportul corespunzător domeniului B; 4. ENE Lucica, colaborator extern ARACIP, Şcoala cu clasele I-VIII "Aurel Vlaicu", municipiul Constanţa, tel. 0733/981522, realizează subraportul corespunzător domeniului C. Observator ISJ: LUNGU Tincuţa, inspector şcolar, tel. 0766/329604

Preşedinte ARACIP,

Constantin Şerban IOSIFESCU

- 9 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Judeţul Argeş

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar Tehnologic Localitatea Câmpulung Liceal

Municipiul Bucureşti

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1

Liceul Particular „Onicescu-

Mihoc”

Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 1

2 Liceul

„Traian Lalescu”

Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 2

3 Liceul Tehnic Energetic Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 3

4 Grup Şcolar

Industrial „Dacia”

Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 4

5 Liceul Teoretic „Ecoprof” Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 5

6

Colegiul Tehnic de Aeronautică

„Henri Coandă”

Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 6

7 Liceul Teoretic „Hyperion” Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 7

8 Liceul „Ştefan

cel Mare şi Sfânt”

Municipiul Bucureşti Liceal Echipa 8

- 10 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Judeţul Bihor

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră

„Avram Iancu”

Municipiul Oradea Liceal

Judeţul Călăraşi

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1

Grup Şcolar „Dan

Mateescu”

Municipiul Călăraşi Liceal Echipa 1

2 Grup Şcolar Transporturi

Auto Municipiul Călăraşi

Liceal Echipa 2

Judeţul Cluj

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1

Colegiul Tehnic

„Edmond Nicolau”

Municipiul Cluj Napoca Liceal Echipa 1

2

Grup Şcolar Material Rulant

„Unirea” Municipiul Cluj Napoca

Liceal Echipa 2

3 Colegiul Tehnic „Napoca” Municipiul Cluj Napoca

Liceal Echipa 3

- 11 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Judeţul Dâmboviţa

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar de Transporturi

Auto

Municipiul Târgovişte Liceal

Judeţul Dolj

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1

Grup Şcolar

„George Bibescu”

Municipiul Craiova Liceal Echipa 1

2 Grup Şcolar

„Anghel Saligny”

Municipiul Craiova Liceal Echipa 2

Judeţul Hunedoara

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar

Industrial „Horea”

Municipiul Deva Liceal

Judeţul Ialomiţa

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar Agricol Localitatea Căzăneşti Liceal Echipa 1

2

Grup Şcolar de Industrie

Alimentară

Localitatea Feteşti Liceal Echipa 2

- 12 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

3 Liceul Teoretic „Concord” Localitatea Feteşti Liceal Echipa 3

4 Grup Şcolar Agricol Localitatea Fierbinţi Liceal Echipa 4

5 Grup Şcolar Agricol Localitatea Ţăndărei Liceal Echipa 5

Judeţul Iaşi

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar „Ion Holban” Municipiul Iaşi Liceal Echipa 1

2 Colegiul Tehnic

„Dimitrie Leonida”

Municipiul Iaşi Liceal Echipa 2

3 Grup Şcolar

„Radu Cernătescu”

Municipiul Iaşi Liceal Echipa 3

Judeţul Satu Mare

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar

„Simion Bărnuţiu”

Localitatea Carei Liceal

Judeţul Sălaj

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar Localitatea Surduc Liceal

- 13 -

OIPOSDRU

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Preuniversitar

Judeţul Suceava

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Şcoala Militară

de Subofiţeri Jandarmi

Localitatea Fălticeni Liceal

Judeţul Teleorman

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar

„Sf. Haralambie”

Localitatea Turnu Măgurele Liceal

Judeţul Tulcea

Nr. Crt.

Denumire unitate de

învăţământ

Denumire persoană juridică Adresa/ telefon/fax Nivel de

învăţământ Domeniul/Profilul Domeniul

pregătirii de bază

Calificarea profesională

Tip evaluare externă

1 Grup Şcolar

„Anghel Saligny”

Municipiul Tulcea Liceal