43
Clasa a VI a 1 Cum ai ajuns la această şcoală? Actualizeaza Număr responde nti Procente[ %] Este singura din localitate - cea mai aproape de domiciliu 0 A fost decizia părinţilor 0 Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile 0 Total 0 0 2 Cum ai aflat de această școală? Actualizeaza Număr responde nti Procente[ %] De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude 0 Din ziare 0 De la Radio sau TV 0 De pe Internet 0 Total 0 0 3 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă? Actualizeaza Număr responde nti Procente[ %] Da 0 Nu 0 Total 0 0

chestionare ARACIP

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: chestionare ARACIP

Clasa a VI a1 Cum ai ajuns la această şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Este singura din localitate - cea mai aproape de domiciliu 0

A fost decizia părinţilor 0

Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile 0

Total 0 0

2 Cum ai aflat de această școală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude 0

Din ziare 0

De la Radio sau TV 0

De pe Internet 0

Total 0 0

3 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

4 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe clasă?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, lunar sau mai des 0

Regulat la 2-3 luni 0

Page 2: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 0

De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 0

Nu se întruneşte 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

5 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

6 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, lunar sau mai des 0

Regulat la 2-3 luni 0

Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 0

De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 0

Nu se întruneşte 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

7 Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?Actualizeaza

Page 3: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

Câteodată am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

Total 0 0

8 Ai făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

9 Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcutăActualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

A fost preluată şi aplicată direct 0

Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirgintele, directorul, alte cadre didactice etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total sau parţial

0

Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost aplicată

0

Nu s-a întâmplat nimic 0

Total 0 0

10. Enumeră cel puţin trei evenimente (placute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lunăActualizeaza

Page 4: chestionare ARACIP

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

11. Enumeră cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu)Actualizeaza

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

12. Enumeră cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)Actualizeaza

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

13 La câte exerciţii privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

2 sau mai multe 0

1 0

Niciunul 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

14 Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Discuţii informale 0

Consultaţii individuale 0

Telefon (inclusiv SMS) 0

Page 5: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Email 0

Total 0 0

15 Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Zilnic 0

Săptămânal 0

Lunar 0

De 1-3 ori pe semestru 0

O dată pe an sau mai rar 0

Total 0 0

16 Cum comunici cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, când este vorba de probleme personale?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Discuţii informale 0

Consultaţii individuale 0

Telefon (inclusiv SMS) 0

Email 0

Total 0 0

17 Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, pentru probleme personale?Actualizeaza

Page 6: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Zilnic 0

Săptămânal 0

Lunar 0

De 1-3 ori pe semestru 0

O dată pe an sau mai rar 0

Total 0 0

18 De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Mai mult de trei ori 0

De două sau de trei ori 0

O dată 0

Niciodată 0

Total 0 0

19 Cum te orientezi în şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Pot ajunge uşor la orice spaţiu (sală de clasă, laborator, secretariat, cabinetul medical etc.)

0

Pot identifica doar spaţiile în care îmi desfăşor activitatea 0

Mi se întâmplă să nu găsesc anumite locuri – laboratoare, cabinete, secretariat etc.

0

Total 0 0

20 Te simţi în siguranţă în incinta şcolii?Actualizeaza

Page 7: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Întotdeauna mă simt în siguranţă 0

De cele mai multe ori mă simt în siguranţă 0

De cele mai multre ori nu mă simt în siguranţă 0

Niciodată nu mă simt în siguranţă 0

Total 0 0

Nivel învățământ: Gimnaziu 

Clasa: Clasa V       

Descarcă rezultatele centralizate

21 Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Întotdeauna mă simt în siguranţă 0

În general mă simt în siguranţă 0

În general nu mă simt în siguranţă 0

Niciodată nu mă simt în siguranţă 0

Total 0 0

22 Dar în vecinătatea şcolii (inclusiv pe drumul de acasă la şcoală şi înapoi)?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Întotdeauna mă simt în siguranţă 0

În general mă simt în siguranţă 0

În general nu mă simt în siguranţă 0

Page 8: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Niciodată nu mă simt în siguranţă 0

Total 0 0

23 Cum apreciezi nivelul de curăţenie din şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Este foarte curat în toată şcoala 0

În general, şcoala este curată 0

Şcoala este mai degrabă murdară 0

Este foarte murdar în toată şcoala 0

Total 0 0

24 Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut

0

Am constatat anumite îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 0

Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 0

Nu ştiu – nu frecventez biblioteca 0

Total 0 0

25 Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut

0

Page 9: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Am constatat anumite îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 0

Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

26 Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv rezultatele evaluării (calificativele obţinute)

0

Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti rezultatele

0

Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici rezultatele

0

Total 0 0

27 Ai fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluezi cadre didactice din şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

28 Dacă ai răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Dirigintele 0

Cadre didactice care predau la clasa în care învăţ 0

Page 10: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Alte cadre didactice din şcoală 0

Directorul sau directorul adjunct 0

Total 0 0

29 Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Nu stiu 0

Total 0 0

30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect de acest tip.Actualizeaza

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

31 Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

32 Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate?a)Actualizeaza

Page 11: chestionare ARACIP

Număr respondenţi

Număr procente

Toate cadrele didactice 0

Majoritatea cadrelor didactice 0

Unele cadre didactice 0

Niciun cadru didactic 0

Nu am solicitat /nu am avut nevoie de ajutor 0

Total 0 0

b)Actualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Sunt ajutat ori de câte ori am nevoie 0

Sunt ajutat numai dacă întâmpin dificultăţi majore 0

Sunt ajutat din cand în când, atunci când insist 0

Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor 0

Total 0 0

33 Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Înainte de fiecare evaluare 0

Doar în momentele importante - cum ar fi înainte de teze 0

Niciodată 0

Total 0 0

34 Cât de des ţi se explică motivele pentru care ai obţinut o anumită notă?Actualizeaza

Page 12: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

De fiecare dată când sunt evaluat şi notat 0

Doar în momentele importante, de exemplu atunci când ne sunt prezentate rezultatele la teze

0

Niciodată 0

Total 0 0

35 Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Profesorii sunt întotdeauna de acord cu ce spun 0

Profesorii sunt de acord cu ce spun însă îmi cer să demonstrez, să argumentez

0

Profesorii cer părerea colegilor mei, se provoacă o discuţie în clasă

0

Profesorii îmi spun să stau jos şi să nu mai vorbesc 0

Altfel 0

Total 0 0

36 În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveţi rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Pun note mici sau lasă corijenţi 0

Dau mai mult de lucru pentru a putea învăţa mai bine 0

Explică din nou lecţia respectivă 0

Se interesează de motivul pentru care se obţin note slabe 0

Ne arată unde greşim şi cum să învăţăm la materia respectivă 0

Ne încurajează insistând pe rezultatele bune obţinute 0

Page 13: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Altfel 0

Total 0 0

37 În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele şcolare?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Toate cadrele didactice mă încurajează să mă autoevaluez 0

Majoritatea cadrelor didactice mă încurajează să mă autoevaluez

0

Unele cadre didactice mă încurajează să mă autoevaluez 0

Niciun cadru didactic nu mă încurajează să mă autoevaluez 0

Total 0 0

38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I)Progresul personal realizat în ultimul an şcolarActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Baza materiala (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)Actualizeaza

Page 14: chestionare ARACIP

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Starea de curăţenie în şcoalăActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Respectul arătat de personalul şcoliiActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Page 15: chestionare ARACIP

Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)Actualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoalăActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

39 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (II)Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvireActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Page 16: chestionare ARACIP

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitateActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţiiActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

40 Faci parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC)?Actualizeaza

Page 17: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

41 Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, lunar sau mai des 0

Regulat la 2-3 luni 0

Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 0

De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 0

Nu se întruneşte 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

1 De ce aţi optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Este singura din localitate - cea mai aproape de domiciliu 0

A fost decizia copilului 0

Am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile 0

Total 0 0

2 Cum ați aflat de această școală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude 0

Din ziare 0

Page 18: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

De la Radio sau TV 0

De pe Internet 0

Total 0 0

3 Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

4 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, lunar sau mai des 0

Regulat la 2-3 luni 0

Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 0

De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 0

Nu se întruneşte 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

5 Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

Page 19: chestionare ARACIP

6 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, lunar sau mai des 0

Regulat la 2-3 luni 0

Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 0

De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 0

Nu se întruneşte 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

7 Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

Câteodată am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

Foarte rar sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat

0

Total 0 0

8 Aţi făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Page 20: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Nu 0

Total 0 0

9 Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

A fost preluată şi aplicată direct 0

Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele, directorul, alte cadre didactice etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total sau parţial

0

Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost aplicată

0

Nu s-a întâmplat nimic 0

Total 0 0

10. Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.Actualizeaza

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

11. Enumeraţi cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă aţi participat sau nu).Actualizeaza

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

12. Enumeraţi cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care aţi participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)Actualizeaza

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

Page 21: chestionare ARACIP

13 Câte exerciţii privind comportamentul în situaţii deosebite (cutremur, inundaţie, incendiu etc.) s-au realizat în şcoală în ultimele 3 luni?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

2 sau mai multe 0

1 0

Niciunul 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

14 Cum comunicaţi cu dirigintele / învăţătorul copilului dumneavoastră?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Şedinţe 0

Discuţii informale 0

Consultaţii individuale 0

Telefon (inclusiv SMS) 0

Email 0

Nu comunic în niciun fel 0

Total 0 0

15 Cum comunicaţi cu ceilalţi profesori?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Şedinţe 0

Discuţii informale 0

Consultaţii individuale 0

Telefon (inclusiv SMS) 0

Page 22: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Email 0

Total 0 0

16 Cum comunicaţi cu directorul şcolii?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Şedinţe 0

Consultaţii individuale 0

Telefon (inclusiv SMS) 0

Email 0

Total 0 0

17 Cât de des comunicaţi (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu învăţătorul / dirigintele copilului dumneavoastră?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Zilnic 0

Săptămânal 0

Lunar 0

De 1-3 ori pe semestru 0

O dată pe an sau mai rar 0

Nu comunic în niciun fel 0

Total 0 0

18 Dar cu ceilalţi profesori?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Zilnic 0

Page 23: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Săptămânal 0

Lunar 0

De 1-3 ori pe semestru 0

O dată pe an sau mai rar 0

Nu comunic în niciun fel 0

Total 0 0

19 Dar cu directorul / directorul adjunct?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Zilnic 0

Săptămânal 0

Lunar 0

De 1-3 ori pe semestru 0

O dată pe an sau mai rar 0

Nu comunic în niciun fel 0

Total 0 0

20 De câte ori, în ultimul semestru, aţi stat de vorbă cu un consilier şcolar?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Mai mult de trei ori 0

De două sau de trei ori 0

O dată 0

Niciodată 0

Total 0 0

Page 24: chestionare ARACIP

Nivel învățământ: 

Prescolar     

Clasa: 

Grupa mica     

Descarcă rezultatele centralizate

21 Cum vă orientaţi în şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Pot ajunge uşor la orice spaţiu din şcoală (sală de clasă sau laborator în care învaţă copilul meu, secretariat, cabinetul medical, cancelaria profesorilor, cabinetul directorului etc.)

0

Ştiu unde sunt spaţiile importante pentru mine (sala de clasă în care învaţă copilul meu, secretariatul / cabinetul directorului etc.) 

0

De obicei nu mă orientez prin şcoală - nu găsesc locurile unde am de rezolvat anumite probleme.

0

Total 0 0

22 Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Foarte mare 0

Mare 0

Mediu 0

Mic 0

Foarte mic 0

Total 0 0

23 Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc)?Actualizeaza

Page 25: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Foarte mare 0

Mare 0

Mediu 0

Mic 0

Foarte mic 0

Total 0 0

24 Dar în vecinătatea şcolii?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Foarte mare 0

Mare 0

Mediu 0

Mic 0

Foarte mic 0

Total 0 0

25 Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din şcoală?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Este foarte curat în toată şcoala 0

În general, şcoala este curată 0

Şcoala este mai degrabă murdară 0

Este foarte murdar în toată şcoala 0

Total 0 0

26 Cum apreciaţi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?

Page 26: chestionare ARACIP

Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut

0

Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut 0

Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 0

Nu ştiu – nu am informaţii în acest sens 0

Total 0 0

27 Cum apreciaţi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar trecut

0

Am constatat îmbunătăţiri minore faţă de anul şcolar trecut 0

Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

28 Cât de bine cunoaşteţi modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv rezultatele evaluării (calificativele obţinute)

0

Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti rezultatele

0

Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici rezultatele

0

Total 0 0

29 Aţi fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluaţi cadre didactice din şcoală?

Page 27: chestionare ARACIP

Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

30 Dacă aţi răspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Dirigintele sau învăţătorul copilului dumneavoastră 0

Cadre didactice care predau la clasa în care învăţă copilul dumneavoastră

0

Alte cadre didactice din şcoală 0

Directorul sau directorul adjunct 0

Total 0 0

31 Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Nu ştiu 0

Total 0 0

32. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiţi cel puţin un proiect de acest tipActualizeaza

Page 28: chestionare ARACIP

Răspuns liber: Completează cele mai frecvente răspunsuri primite, câte unul pe rând, în limita a 4000 de caractere.

33 Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

34 Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înţelegerea / aprofundarea celor predate?a)Actualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Toate cadrele didactice 0

Majoritatea cadrelor didactice 0

Unele cadre didactice 0

Niciun cadru didactic 0

Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor 0

Total 0 0

b)Actualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Copilul meu a primit ajutor ori de câte ori am solicitat 0

Copilul meu a fost ajutat numai dacă a întâmpinat dificultăţi majore

0

Copilul meu a fost ajutat din cand în când, atunci când am insistat 0

Page 29: chestionare ARACIP

Număr respondenţi

Număr procente

Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor 0

Total 0 0

35 Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Înainte de fiecare evaluare 0

Doar în momentele importante – de exemplu, înainte de teze 0

Niciodată 0

Nu ştiu, nu mă interesează 0

Total 0 0

36 Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

După fiecare evaluare 0

Doar în momentele importante, de exemplu atunci când sunt prezentate rezultatele la teze

0

Niciodată 0

Nu ştiu, nu mă interesează 0

Total 0 0

37 În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Pun note mici sau lasă corijenţi 0

Page 30: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Dau mai mult de lucru pentru a putea învăţa mai bine 0

Explică din nou lecţia respectivă 0

Se interesează de motivul pentru care se obţin note slabe 0

Arată unde se greşeşte şi cum să înveţe la materia respectivă 0

Încurajează copiii, insistând pe rezultatele bune obţinute 0

Altfel 0

Nu ştiu, nu mă interesează 0

Total 0 0

38 În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Toate cadrele didactice îl încurajează să se autoevalueze 0

Majoritatea cadrelor didactice îl încurajează să se autoevalueze

0

Unele cadre didactice îl încurajează să se autoevalueze 0

Niciun cadru didactic nu îl încurajează să se autoevalueze 0

Nu ştiu, nu mă interesează 0

Total 0 0

39 Aţi fost consultat în elaborarea bugetului şcolii din anul şcolar curent?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Nu mă interesează subiectul 0

Page 31: chestionare ARACIP

Număr respondenti

Procente[%]

Total 0 0

40 Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Nu mă interesează subiectul 0

Total 0 0

Nivel învățământ: 

Prescolar     

Clasa: 

Grupa mica     

Descarcă rezultatele centralizate

41 În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I)Progresul copilului dumneavoastră în ultimul an şcolarActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Page 32: chestionare ARACIP

Baza materiala (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.)Actualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Starea de curăţenie în şcoalăActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Respectul arătat de personalul şcolii faţă de dumneavoastră şi faţă de copilul dumneavoastrăActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Page 33: chestionare ARACIP

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 1 0

Total 0 0

Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate)Actualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoalăActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

42 În ce măsură sunteţi satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (II)Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvireActualizeaza

Page 34: chestionare ARACIP

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitateActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţiiActualizeaza

Număr respondenţi

Număr procente

Nota 5 0

Nota 4 0

Nota 3 0

Nota 2 0

Nota 1 0

Total 0 0

Page 35: chestionare ARACIP

43 Faceţi parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Da 0

Nu 0

Total 0 0

44 Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC?Actualizeaza

Număr respondenti

Procente[%]

Regulat, lunar sau mai des 0

Regulat la 2-3 luni 0

Regulat, o dată sau de două ori pe semestru 0

De câte ori este nevoie, fără o periodicitate anume 0

Nu se întruneşte 0

Nu ştiu 0

Total 0 0