Click here to load reader

BUB sa Barangay

  • View
    242

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of BUB sa Barangay

PowerPoint Presentation

FLORENCIO BUTCH B. ABADSecretaryDepartment of Budget and Management

BUB sa BarangayPangkalahatang Pag-unlad,Makabuluhang Demokrasya,Makapangyarihang Pamahalaang Lokal.

1

Dahil sa Tuwid na Pamamahalasa Kaban ng Bayan...

TUMAAS ANG KOLEKSYONNG BUWIS

LUMIITANG UTANGPAMBANSANAAYOS ANG MGA TAGAS SA PAGGASTOS

Mas maluwag naang kaban ng bayanpara sa mga komunidad!

*AS OF FEBRUARY 2015**AS OF 2014

Bakit BUB sa Barangay?Probinsya = NaiiwanSentro = Yumayaman

Bakit BUB sa Barangay?SABAY NA PAG-UNLADTop Down at Bottom - UpSA BARANGAYMagsisimula angpag-unlad

Gross Domestic Product Contribution By RegionSource: Philippine Statistics AuthorityTOP THREE: (2012-2014)

NCR

Region IVA (Calabarzon)

Region III (Central Luzon)

NCR37 %III9%IV-A16%

NCR CAR I II III IVAIVBV VI VII VIII IX X XI XII XIIIARMM 4679829627.9945374230705787.34043443390510620.8091566234314843.07591171147550133.23610972014890468.4630902212218108.94779092264495011.89314565502800278.68199641831833275.00513947258739056.52010548257060398.094962485705076.10082716519068668.21461076351356594.05440652155296006.87280977106362241.12684979IRA Share per RegionFY 2015TOP THREE:

Region IVA (Calabarzon)

NCR

Region III (Central Luzon)

Region III9%Region IV-A12%NCR

CARRegion IRegion IIRegion IIIRegion IV-ARegion IV-BRegion VRegion VIRegion VIIRegion VIIIRegion IXRegion XRegion XIRegion XIIRegion XIIINCR1685075279482686932933536574677252284652916875940024494849055305495206656648581656067502545393094113441852932536118732702992494471502773464221740268986840823063Ano ang layunin ng Barangay BUB?PAMBANSANG BUDGETSinasalamin ang tunay na pangangailangan ng mga tao, lalo na ang mahihirapBARANGAY ang frontline agency ng gobyerno: Gawin itong tunay at makabuluhanBARANGAY PUNDASYON NG DEMOKRASYAKung malakas ang barangay, malakas ang demokrasya

Paano magagawa ito?Ano ang Maitutulong ng National Government?1. Buuin ang Barangay InfrastructureBasic InfrastructureBasic Personnel Complement

2. Palakasin ang KakayahanPagsasanayTechnical Assistance (National Government Agencies o International Aid Agencies)

3. Pondo para sa mga Pangunahing Pangangailangan*Pagkain, Kalusugan, Edukasyon, Hanapbuhay, Seguridad, at Proteksiyon at Pagbangon sa Kalamidad * Diretsong Ibibigay sa mga Barangay

10

Buuin ang Barangay InfrastructureBasic Infrastructure

Basic Personnel Complement

Huge NG Budget for Social Services in 2016

P1.1Trillion National Government Budget for SOCIAL SERVICES, 2016P428.6billionInternal Revenue Allotment (IRA), 2016

P24.7billionBuB Budget, 2016

Diretsong Pag-release ng Pondo sa BarangayPerformance criteria + good governance standards

Tulad ng ginagawa ngayon sa:Bottom-Up BudgetingP11.7 BEngage local CSOs via BUB Meet Good Financial Housekeeping standards (SGLG)Submit quarterly reports to DBM & CongressUpdating of project status through Open BUB Portal

Provincial RoadsP6.5 BProvincial road network plan & other reports at start of the FYLGU PFM assessment reportSubmit quarterly reports to DBM & CongressUpdating of project status through Open Roads Portal

Paano magagawa ito?Regular at aktibong partisipasyonMaayos at responsableng pagpapatupad ng proyektoPagbibigay ng kaalaman at pagtitiyak sa partisipasyon ng inyong barangay Ang Kontribusyon ng mga Barangay:Hindi lang boses, kung hindi pati boto.

Kailan natin gagawin ito?

2016: PAGHAHANDAPreparatory activities mula Jan to Dec 2016

2017: PILOT IMPLEMENTATION- 12,000 barangays- Implementation, evaluation, at training- Planning for full implementation

2018-2019: FULL IMPLEMENTATION12,000 barangays yearly until all 42,036 barangays are covered by Barangay BUB

Kailan natin gagawin ito? Paghahanda: Jan Dec 2016January FebruaryMarch - AprilMayJun - Dec- Barangay ranking- Capacity assessmentBarangay capacity-building

- Barangay consultations- Issuance of guidelines

- Regional orientations- Convene BDCs- Capacity assessment

- Planning workshops and Bgy. assemblies

- Submission of project proposals for 2017 GAA

- Capacity assessment

Ituloy ang Daang Matuwid.Ang BUB sa Barangay ang pagpapatupad sa sinabi ni Pangulong Aquino:

Barangays Profile F.Y. 2015PHILIPPINESTotal No. of Barangays41, 950Total IRA76, 673, 438, 090.00Average IRA per barangay1, 871, 977.00Barangay with largest IRABarangay 176 (Caloocan City)117, 922, 116.00Barangay with smallest IRACentro 15 Poblacion (Aparri)704, 089.00

IRA Breakdown per barangayPHILIPPINESBelow 1M4, 8301M 2M28, 5772,000,001 3,000,0005, 1713,000,001 4,000,0001, 5224,000,001 5,000,000617Above 5M1, 233

Barangays Profile F.Y. 2015

Search related