Balkansko poluostrvo pod rimskom vla‡u

 • View
  42

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Balkansko poluostrvo pod rimskom vlašću. Starosedeoci. Grci i Rimljani su starosedeoce Balkanskog poluostrva smatrali varvarima Zapadni deo Balkana, od jadranske obale do Velike Morave naseljavali su Iliri Istočno od Velike Morave živeli su Tračani - PowerPoint PPT Presentation

Text of Balkansko poluostrvo pod rimskom vla‡u

 • Balkansko poluostrvo pod rimskom vlau

 • StarosedeociGrci i Rimljani su starosedeoce Balkanskog poluostrva smatrali varvarimaZapadni deo Balkana, od jadranske obale do Velike Morave naseljavali su IliriIstono od Velike Morave iveli su TraaniU 4.veku p.n.e. naselili su se Kelti, na obalama Save i Dunava, u dananjoj severnoj SrbijiOva plemena su rano dola u dodir sa grkom kulturom, koja se irila iz grkih kolonija na obalama Jadranskog moraKasnije su uspostavljene i vrste veze sa Makedonijom

 • Rimsko osvajanjeRimljani su u dodir sa starosedeocima na Balkanskom poluostrvu doli u drugoj polovini 3.veka p.n.e.U to vreme se na istonoj obali Jadrana uzdigla Ilirska kraljevina, sa prestonicom u gradu Skodri, na obali Skadarskog jezeraIliri su bili poznati po gusarenju, do sukoba sa Rimljanima je dolo kada su ilirski gusari poeli da pljakaju rimske trgovake brodoveRimljani su porazili ilirsku dravu, na elu sa kraljicom TeutomPobeda nad Teutom oznaila je poetak irenja rimskog uticaja, severno od Grke i Makedonije

 • Rimsko osvajanje Balkanskog poluostrva zavreno je u vreme Oktavijana Avgusta, koji je proirio vlast Rima do DunavaCar Trajan je preduzeo dva uspena pohoda na Dakiju (101-102; 105-107)Ovim pohodima prethodili su obimni gradjevinski radovi; najpre je 100 godine proseen put kroz Djerdap, a 105.god. sagradjen je uveni Trajanov most kod dananjeg Kostolca

 • ProvincijeRimljani su na osvojenoj teritoriji osnovali nekoliko provincijaVei deo Srbije i severne Makedonije pripadao je Gornjoj MezijiZapadna Srbija je sa dananjom Bosnom, Crnom Gorom i jadranskom obalom inila provinciju DalmacijuSrem je bio deo provincije Panonije

 • Rimski gradoviRimljani su na Balkanu osnovali itav niz gradovaOvi gradovi su imali znaajnu ulogu u romanizaciji starosedelaca (irenju rimske kulture i civilizacije)Najznaajniji gradovi na podruju Gornje Mezije bili su: Singidunum, Viminacijum, Naisus i Skupi

 • Singidunum (Beograd) i Viminacijum (Kostolac) nalazili su se na Dunavu, na mestima nekadanjih keltskih naselja.Jezgra oba grada inili su vojni logori, njihova osnovna funkcija bila je odbrana Dunavske granice (limesa)Viminacijum je bio sedite namesnika Gornje Mezije

 • Singidunum su u 3.veku p.n.e. osnovali Skordisci (keltsko pleme)U 1.veku Rimljani su na tom mestu izgradili kastrum (utvrdjenje) i izgradili most, koji je povezivao Singidunum sa Taurunumom (Zemun)Osnovna funkcija bila je odbrana od napada varvara (pre svega Daana)

 • Konzervirani ostaci rimskog kastruma

 • Viminacijum

 • Znaaj Naisusa bio je u tome to je leao na raskrsnici puteva, koji su povezivali dunavski limes sa obalom Jadranskog mora.Naroit znaaj stekao je u 4.veku, kao rodno mesto cara KonstantinaSkupi (Skoplje) bio je najvei grad na jugu Gornje Mezije

 • Od gradova u Dalmaciji i Panoniji znaajni su Sirmijum i SalonaSirmijum je od 2.veka bio prestonica Donje Panonije, a 293.god. postao je prestonica rimskog cara Galerija, zato to se nalazio u blizini dunavskog limesa, koji su ugroavali varvariU 4.veku grad je bio prestonica prefekture IlirikSirmijum je bio sedite i jedne od hrianskih episkopija, episkop Irinej stradao je u Dioklecijanovim progonima

 • Car Galerije je sagradio veliku carsku palatu Felix Romuliana u Gamzigradu, svom rodnom mestu, posvetivi je majci RomuliPalata je istovremeno bila i njegova rezidencija

 • Maketa Sirmijuma(u njemu je rodjeno 7 rimskih careva)

 • Salona

 • Felix Romuliana

 • PuteviBalkansko poluostrvo bilo je prekriveno razgranatom mreom puteva, koji su povezivali Italiju i zapadne provincije sa istonim provincijamaTrase rimskih puteva podudaraju se sa modernim saobraajnicama

 • Via militaris (Vojni put) je put koji je polazio iz Singidunuma, kroz Viminacijum, Naisus, Serdiku (Sofija), Hadrijanopolis (Jedrene) do KonstantinopolisaIzgradjen je u vreme Tiberijeve vladavineJedan krak vodio je do ua Dunava u Crno more, a jedan krak do dananjeg Soluna i obale Egejskog mora

 • Via Militaris