radomir podunavski - tradicionalno balkansko vetiarstvo

  • View
    548

  • Download
    136

Embed Size (px)

Text of radomir podunavski - tradicionalno balkansko vetiarstvo

Tradicionalno Balkansko vetiarstvoRadomir R. Podunavski

SADRAAJ

1

SADRAAJ

PREDGOVOR 2. VETIARENJE 3. DREVNO VETIARENJE NA BALKANU 4. INICIJACIJA 5. RITUALNI TRANS 6. VETICIJI ALATI I ATRIBUTI 7. STRUKTURA I VRSTE RITUALA 8. DIVINACIJA 9. NATPRIRODNA BIA I SVETE IVOTINJE 10. SVETE, MAGIJSKE I LEKOVITE BILJKE 11. BROJEVI, BOJE, SIMBOLI 12. VETIIJI KALENDAR 13. UMESTO ZAKLJUKA 14. LITERATURA1.

3 6 11 29 40 52 64 89 98 121 147 169 178 181

2

PREDGOVOR Pratei svetska kretanja u oblastima paganskih religija, vetiarenja i nesto sveijeg datuma Wicca-e, nije teko uoiti pokuaje mnogih autora, da u svojim delima dokau postojanje istorinosti raznih sistema u okviru kojih se oni u veoj ili manjoj meri pronalaze. Koliko su uspeni u ovome, najbolje e pokazati vreme. Mnogi od dananjih sistema, stoje na sasvim vrstim nogama i to sa dobrim razlogom. Taj razlog, mogu biti pojedinci, utemeljivai odreenih struja, ali i nezavisni naunici koji su svojim radovima dobro utabali stazu, nadolazeim generacijama. Takav je sluaj sa Stregerijom, Italijanskim tradicionalnim vetiarenjem, ije postojanje i tradiciju danas retko ko opovrgava, a sve to zaslugom folkloriste Charles Godfrey Leland-a (1824.-1903.), koji je na severu Italije uspeo da nakon nekoliko godina druenja, zadobije poverenje jedne Italijanske vetice te dobije zbir rukopisa, koje ce kasnije prevesti i objaviti pod danas svima znanom imenu Aradia, or the Gospel of the Witches. Na slino stanje stvari, moemo naii u danas poznatim tradicionalnim sistemima kao sto su kotsko, Velko, Irsko i Francusko vetiarenje, na primer. Pored velikog broja nauno potvrenog i objavljenog materijala, ove tradicije se mogu ponositi i svojim istorijskim kontinuitetom koji na nekom mestima nije prekidan sve do dananjih dana, mahom u seoskim i manje urbanim sredinama. Da ne bi bilo zabune, moramo na trenutak zastati i obijasniti, da se dananje vetiarenje u svetu, primarno deli na dve grupe iako je situacija mnogo sloenija. Prvu grupu ini Wicca, vetiarenje koje je novijeg datuma, radi se o pedesetim godinama prolog veka, a za ijeg se utemeljivaa uzima Gerald Gardner. To je revidirani oblik tradicionalnog vetiarenja, koje untar sebe ima dodatke poput ceremonijalne magije, kabale, masonskih simbola, paganskih misterija, istonjake filozofije i slino. Nije sva wicca Gardnerovska, ali kako je on to prvi pokrenuo, svi noviji pravci nazivaju se tim imenom. Svaka struja tradicionalnog vetiarenja, spada u grupu pre-Gardnerovskog, jer je zadrzala svoju istotu, originalnost i istoriski kontinuitet. Znai nije revidirana do sada, nema dodatke iz drugih sistema, i to je ono to predstavlja osnovnu razliku. Koliko nam je poznato, ni ovo ne mora da bude potpuno tano, jer se u mnogim pravcima, koji pretenduju da budu trdicionalni, pojavljuju ubaceni elementi nekih drugih struja i religija. Takoe treba naglasiti da to to su ti sistemi tradicionalisticki i vaze za pre-Gardnerovske, ne znai da su oformljeni, ili bolje rei obelodanjeni, kao pravci pre Gardnera. Pored toga nije loe spomenuti da sve ovo skupa ne znai da je jedno vetiarenje bolje od drugog ili da je neko manje vredno. To je samo prosta podela koja nam pomae da razlikujemo pravce. Ukolko vas ova tema vie zanima, toplo vam preporuujem na itanje knjigu Vika-drevna religija vetica od Gwydiona, koja je izala u izdanju Esotherie a bavi se izmeju ostalog i ovom problematikom.

3

Osnovni razlog, zbog koga smo spomenuli ovu podelu jeste bolje shvatanje samog pojma tradicionalno vetiarenje jer ba ono ini grupu u koju svrstavamo Balkansko ili moda preciznije reeno starobalkansko vetiarenje. Moda na prvi pogled, moe izgledati da je termin Balkansko vetiarenje preirok, meutim on je jedini mogu u ovom trenutku. Razlog ovome je injenica da su sadanje granice Balkana prozivod politike i da za vetiarenje one ne predstavljaju gotovo nita. Vetiarenje na Balkanu je proizvod kulturnog naslea mnogih naroda. Kada govorimo o njemu, mi moramo shvatiti da ono ima svoje korene duboko u prolosti iju osnovu ine starosedeoci meu koje ubrajamo, Ilire, Traane, Daane, Peonce i druge manje grupacije. Nakon toga moemo pratiti dolazak Romana, Slovena, Kelta i Turaka. Ratovi, migracije i trgovina, rezultirali su meanjem gena i kultura. Takoe ne moemo zanemariti uticaje susednih naroda. Sve u svemu, danas imamo jednu optu meavinu, raznih elemenata koji zajednikim snagama tvore Balkanski sistem. Veoma je teko napraviti ozbiljnu podelu na stuje, unutar samog Balkanskog vetiarenja. Ono to je sigurno, jeste da postoji Vlaka struja koja se na fantastian nain odrala vekovima a kako izgleda i dan danas nastavlja svoju egzistenciju svom estinom. Posle nje imamo Slovensku struju, za koju je veoma teko odrediti u kolikoj meri je ista. Recimo da se u njoj prepoznaju uplivi starosedelake kulture i Keltske. Zatim sledi Visoka(Bosanska) struja, koja u sebi ima elemente i Vlake i Slovenske. Ostale struje, svakako postoje ali im je prosto ne mogue ui u neki ozbiljniji trag, jer su i one poprimile karakteristike veih struja. Moda bi najpotenija podela glasila, da postoje dve tradicije, koju ine Vlaka i Slovenska. Kada ve spominjemo Vlaku struju, potrebno je reci da dananji Vlasi po etnologu Petru Vlahoviu, predstavljaju najverovatnije Slovene koji su Romanizovani. Ovome bih pridodao da je kod njih oevidan uticaj starosedelaca sa tog podruja, kako Traana, Daana tako i Kelta, koji su verovatno uestvovali u njihovoj etnogenezi. Ko su oni tano, teko je odgovoriti i dan danas jer slaganja meu naunicima nema. Ova problematika se dosta politizuje to dodatno oteava identifikovanje ove etnike grupacije. Ve na samom poetku, smatram da je potrebno rei, kako ova knjiga ni u koju ruku ne pretenduje da bude nauna Iako se dosta oslanja na naunu grau, naroito grau etnologa. Ona je napisana onako kako sam smatrao da je potrebno, ne bi li bila razumljiva svima. Kao to e te videti, knjiga predstavlja zbir dveiju stvari. Prva je graja terenski sakupljena I to u sadanjem vremenu a druga predstavlja naune injenice i sakupljena graja od strane etnologa, etnografa i istoriara. Naravno nezaobilazni podaci su svakako svedoenja nekadanjih putopisaca, poput M.Milievia I naravno Kazimirovia te nekih drugih autora, novinara, poput Jasne Joji-Pavlovski . Bitno je naglasiti da su neki rituali i bajalice, preraeni i prilagoeni dananjem vremenu, uz pokuaje da se pri tom uini to mana teta. Veliki deo ovoga se odnosi na bajalice, koje bi mnogim osobama bile potpuno ne razumljive bez ovih prepravki. Takoe sam se potrudio da dam njihovu sutinu i strukturu, jednom reju sve ono to je bitno, kako bi se sasvim jasno videlo kako one nastaju I kako se formiraju. Celokupni sistem je razloen na delove, koji se tumae posebno kako bi na kraju svi oni skupa dali jednu zaokruenu celinu. Znai kreemo od poetka, to e rei od samog pojma i istorije da bi preko inicijacija, ritualnog transa, vetiijih alata i strukture rituala, stigli do praznika i bitnih datuma. Poseban deo ine natprirodna bia i ivotinje koje su

4

oduvek bile veoma bitne za Balkanske vetice. Tu je naravno i glava o bilju, koje je u ovako bogato vegetacijom podruju, prosto ne zaobilazno a ije poznavanje i upotreba, predstavljaju samu osnovu magijske prakse Balkanskih vetica. Skrenimo panju na jo jednu stvar. Kada god se pone sa prouavanjem neke pojave, uvek se kree od definisanja I pojanjavanja samog termina koji tu pojavu oznacava. Iz toga sledi da mi ovde govorimo o vetiarenju I to jednom specifinom obliku istog koji je prisutan na podruju Balkana. Meutim sam pojam veticarenje u dananje vreme oznaava dosta toga I poprilino je neprecizan to dovodi do zabune kod mnogih. Naime u dananje vreme, ak I u nauci, pod ovim pojmom se podrazumevaju barem dve stvari. Prva, ini dosta ustaljenu praksu, da se pod vetiarenjem podvodi sve to ima neke veze sa magijom, to e rei, bilo koji skup nekakvih radnji koji ima za cilj da na voleban dovede do eljenog rezultata. Sledstveno tome svi oblici vraanja, bajanja, ritualna praksa amana, iscelitelja I slino podvode se pod termin vetiarenje. To je naravno pogreno. Kod nas bi sve ovo mogli da podvedemo pod termin vraanje. Druga stvar je da se pod ovim pojmom odreuju to jest oznaavaju srednjevekovne vetice, vetice koje su bile gonjene od strane inkvizicije I sa kojima smo upoznati posredstvom bilo knjiga bilo filmova. Neke od tih nesrenih ena su zaista bile vetice I to one prave. Ono to njih razlikuje od prve navedene grupe jeste injenica da su one bile, ne samo osobe koje su se bavile magijom ve I osobe koje su pripadale jednom zaokruenom magijskom sistemu, to e rei, prolazile su kroz inicijaciju, imale sebi svojstvenu metodologiju rada kao I krajnji cilj, koji nije bio samo pragmatine prirode ve je imao I neke religijske konotacije. Ovakav pogled na vetice je ispravan to I nije teko zakljuiti ako se u ruke uzme iole ozbiljna zapadna literatura koja se bavi ovom tematikom. Sledstveno ovome gore napisanom, ova knjiga zapravo ima za cilj da dokae da je I kod nas postojalo a I jo uvek postoji, pravo vetiarstvo. Da bi smo to dokazali mi moramo predstaviti nekoliko bitnih stvari. Prva je postojanje inicijacije, smisleni sistem rada, strukturu rituala, potovanje viih sila koje su predmet kulta I na kraju postojanje nekih bitnih datuma I praznika. Pa krenimo redom.

vetiarenjeSasvim sluajno ili ne, u poslednje vreme, u moje ruke, dospelo je vie knjiga iz oblasti vetiarenja. Kako sam na jedan pomalo udan nain, i sam bio svedok pojedinih deavanja u naoj tradiciji, nisam mogao da ostanem ravnoduan. Mogu slobodno rei da me je ono to sam video potpuno zbunilo. Vetiarenje u svetu doivelo je potpunu simbiozu sa ceremonijalnom magijom i kabalom, dok se upotreba astrologije, svea u boji, tablica korespodencija, posebnih 5

odora i slicnih stvari, smatraju tradicionalnim nasleem vetica. Kako izgleda ovo nije bilo dovoljno, vetiarenju su pridodali itave paganske panteone i od krajnje privatnog