of 10 /10
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Môn: Công Nghệ Bao Bì, Đóng Gói. Bài Thuyết Trình: Tìm Hiểu Bao Bì Trong Công Nghệ Nước Ngọt Không Ga. GVHD: Đặng Thị Yến Lớp: 31 TCTP.

BÀI THỰC PHẨM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thuyet trinh mon thuc pham

Text of BÀI THỰC PHẨM

Trng i Hc Cng Nghip Thc Phm TP.HCM

Trng i Hc Cng Nghip Thc Phm TP.HCM

Mn: Cng Ngh Bao B, ng Gi.

Bi Thuyt Trnh: Tm Hiu Bao B Trong Cng Ngh Nc Ngt Khng Ga.

GVHD: ng Th Yn

Lp: 31 TCTP.

NHM 19ng Trng Aninh Nguyn Hong PhcNguyn Phng LinhNguyn Th TuytTrn Th nh Nguyt

Lm th no m bn c th nhn bit c nc ngt c ga v khng ga?

mt s loi nc ngt khng ga v c ga

Li ni u:Bao b c s dng rt ph bin rt nhiu nc trn th gii, dng cha ng tt c cc hng ha trong qu trnh bo qun,vn chuyn,phn phi,kim tra gim nh trc khi em ra phn phi trn th trng.Bao b c tc dng bo v cht lng hng ha t khi sn xut n trao i, tm,v tiu dng .N mang li hiu qu kinh t v th hin s tin b ca x hi.T nhng vt dng cha ng th s t xa xa,con ngi thit k,tm kim ra.Cc nguyn liu thit b sn xut ra loi bao b ph hp vi th hiu ca ngi tiu dng.

1.S lc v nc ngt khng ga:Trn th trng hin nay c rt nhiu cng ty nhn hiu, nc gii kht khac nhau.nhng c chia lm 2 loi d nhn bit l:

+ Nc ngt c ga

+ Nc ngt khng ga.

2.Nguyn Liu:Bao b c d dng cha ng nc ngt khng g l bao bbng nha plastic,kim loi,thy tinh,bao b ghp nhiu lpphthuc vo mt hng m ta mun a ra th trngVD: Nc yn ta s dng l lon c lm t kim loi

Nc u nnh s dng bao b l chai thy tinh

u im:S dng cc vt liu ny ta c th ti s dng nhiu ln.Trng cc tc nhn bn ngoi vo trong thc phm gy h hi.

Nhc im- Dn nhit km, mt s loi nh thy tinh th d v khi va chm c hc,cc mnh v c th gy hi n c th con ngi.

3.Cch bo qun nc ngt khng ga:Thc phm c ch bin,cht lng phi n nh,khng thay i,khng tip xc vi mi trng bn ngoi trnh cc tc nhn vt l,ha hc,v mi trng bn ngoi nh bi bn nc vi sinh vt,cn phi ng gi cn thnNhng cc thc phm t sn xut nh nc p hoa qu,cn phi s dng ngay hoc c y kn.

THE ENDCM N C V CC BN LNG NGHE