Click here to load reader

Asteriks pohadja nastavu

 • View
  843

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autor Marin Rosandić održao je ovu prezentaciju na TeachMeet Regional 10.12.2011.

Text of Asteriks pohadja nastavu

 • 1. TeachMeet Regional 10.12.2011.

2. Asteriks pohaa nastavu

 • Ime i prezime :Marin Rosandi
 • kola: IX. gimnazija - opa
 • Grad/ Zemlja :Zagreb / Hrvatska
 • Vaa uloga :Uitelj latinskog jezika

3. Kako sam doao na ideju o projektu? 4. Sama ideja projekta ve dugo je ekala na svjetlo dana, naime, kao poklon darovana mi je slikovnica Asteriks Gal (Asterix Gallus) na latinskom jeziku, uz posvetu Marinu za sretan pedagoki poetak. Orue i motiv... 5. Koje resurse sam koristio? 6. Ipak, prije nego to sam upotrijebio ovu slikovnicu i prilagodio je nastavi, morao sam mijenjati sadraj, prilagoavati ga nastavnim jedinicama. To nije mogue bez osnovnog znanja o raunalnim programima koji se koriste za ureenje fotografija, poput Photoshop-a. 7. Kako sam proveo projekt? Sad slijedi onaj pravi izazov...Sloiti priu i uiniti je smislenom zanastavnu jedinicu koju provodim... 8. Izvorna fotografija stripa... 9. Izmijenjena fotografija za potrebu nastavne jedinice... 10. S kojim sam se izazovima suoio? 11. Najvei izazov predstavlja uenik, njegov um, kojemu struja mislionemoguava usredotoenost na jedan zadatak, jedan cilj. On mora imati sve odjednom, sve informacije povezane i potkrijepljene dokazima, u protivnom vam nee vjerovati i njegove misli trait e novi, dosljedniji izvor. Razmiljajui na taj nain, latinski jezik u uiniti zanimljivim, ukolikopronaem dokaz i stvarnu osobu koja jo ivi i dan danas,a potjee iz RimskogCarstva. Zbog toga sam u svoje nastavne jedinice ukljuio Asteriksa i njegovedogodovtine. On e sm uenicima objasniti njima toliko dosadne gramatikestrukture. Izazov je sloiti priu koja svaku sliicu ovog stripa povezuje, a u isto vrijeme nudi novu informaciju potrebnu za savladavanje nastavnog gradiva. 12. Kako je projekt utjecao na uenike i uenje? 13. Cilj projekta je uenicima pokazati neuobiajen nain izvoenja nastavne jedinice i samim time zaokupiti njihovu panju. Morate shvatiti da jelatinski jezik u kolama teko opravdati uenicima i rijetki vide svrhuuenja latinskog jezika. Ovaj projekt omoguio je uenicima da se krozprisjeanje sliica iz stripa, prisjete i onoga to su pojedini likovi govorili,i da na taj nain savladaju nastavno gradivo. Oputena atmosfera u razreduje elja svakog nastavnika. 14. Uenici su bili usredotoeni na izvoenje nastavne jedinice i razred je disciplinirano doekao kraj nastavnog sata. Za vrijeme zakljuivanja nastavne jedinice kroz provjeru usvojenosti zadataka i rjeavanja nekoliko primjera, veina uenika se uspjeno prisjetila rijei likova iz stripa. Zatim su pravilno upotrijebili gramatika pravila koja smo obradili u nastavnoj jedinici. Kako je projekt utjecao na nastavni proces? 15. Dragi kolege, moje iskustvo nastavnika u koli je vrlo kratko i vie ja mogu nauiti od vas, nego vi od mene. Drim da svaki nastavnik treba upotrijebiti, ono to najbolje zna da bi svoje znanje poklonio uenicima. Quisque volans aliqua fieri praedoctus in arte debebit studium continuare suum. Tko god eli postati potpuno izuen u nekoj vjetini (znanju), morat e stalno nastavljati svoje uenje. 16. Korisni linkovi: http://www.gimnazija-deveta-zg.skole.hr http://mojamatura.net/ http://la.wikipedia.org/wiki/Asterix_Gallus