Click here to load reader

ARALING PANLIPUNAN · PDF file 2020. 11. 8. · Ilarawan ang pamahalaang barangay. Sino ang pinuno ng barangay noon? Mga katanungan •Sino ang pwedeng maging Datu?-ang katungkulan

 • View
  4

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ARALING PANLIPUNAN · PDF file 2020. 11. 8. · Ilarawan ang pamahalaang barangay....

 • ARALING PANLIPUNAN MODYUL 5 POLITIKAL NA PAMUMUHAY NG MGA

  SINAUNANG PILIPINO

 • LAYUNIN: Nasusuri ang sistema ng pamamahala ng sinaunang Pilipino

  1.1 Nailalarawan ang pamahalaang barangay 1.2 Nailalarawan ang pamahalaang sultanato

  1.3 Naihahambing ang sistema ng pamahalaan noon at ngayon SISTEMA NG PAMAMAHALA NG SINAUNANG PILIPINO

 • SISTEMA NG PAMAMAHALA NG SINAUNANG PILIPINO

  Ang Sistema ng Pamamahala ng

  Sinaunang Pilipino Bago paman dumating

  ang mga Espanyol , may sarili nang kultura

  at tradisyon ang mga Pilipino.Sa

  pakikipagkalakalan nila sa mga karatig-

  bansa tulad ng China, Indonesia at mga

  bansang Arabe , nabuo ang mga unang

  pamayanang Pilipino.Unti-unti silang

  nagkaroon ng isang pamahalaan . Ang

  pamahalaang ito ang gumagabay sa pang-

  araw - araw na pamumuhay .

 • BALANGHAY

  • Halaw sa salitang balanghai o balanghay ang salitang barangay, na ang kahulugan sa salitang Malay ay isang malaking bangka . Ito ay binubuo ng humigit-kumulang sa 30 hanggang 100 pamilya . Datu ang tawag sa pinuno ng barangay noon. Siya ay kabilang sa mga pamilya na maginoo at pinakamataas sa lipunan . Ang kanyang katungkulan ay namamana o naisalin sa panganay na anak na lalaki na kabilang sa kanyang angkan .

 • BARANGAY

  • ginagawa ng datu sa tulong ng lupon ng matatandang tagapayo niya . Saklaw nmg batas na ito ang mga paksang may kinalaman sa mga relasyong pampamilya , mga karapatan sa mana at ari-arian , pautang , kalakalan , at iba’t-ibang pagkakasala.

 • • Hindi pormal Dinadaan sa pampublikong paglilitis Binibigyan ng mga pagsubok ang mga nagkasala

  HUKUMAN SA BARANGAY

 • • Ang sistema ng pamamahala na ipinakikilala ng mga Muslim sa bansa Ito ay bahagi ng kultura at tradisyong Muslim

  Ang pinuno ay sumasakop sa isang malawak na teritoryo Pinamumunuan ito ng SULTAN na siyang nagpapasya at nagtatakda ng mga tuntuning susundin sa buong sultanato

  SULTANATO

 • Sharif ul - Hashim – unang sultan na nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu . Adat o customary law at Sharia (Qur’anic law ) Ang batas na ito ay batay sa tradisyong katutubo , at sa koran ( Qur’an

 • Pag-usapan naman natin:

  Ano ang Sultanato ?

  Paano pinamahalaan ang sultanato ?

  Ano ang kinalaman ng paglaganap ng Islam sa pagtatag ng sultanato ?

  Ilarawan ang pamahalaang barangay. Sino ang pinuno ng barangay noon?

 • Mga katanungan

  • Sino ang pwedeng maging Datu? -ang katungkulan ay namamana o isinasalin sa panganay na anak na lalaki -kung di kaya sa sinumang lalaking nakagawa ng kabayanihan sa barangay Anu-ano ang mga kapangyarihan at tungkulin ng isang Datu? -tagagawa ng batas -tagapagpatupad ng mga batas -tagahatol sa mga lumalabag sa batas

 • Mga katanungan

  • Bakit kailangan ng Datu ang maraming kapangyarihan? Upang maipatupad ang kanyang pangunahing tungkulin - ang PANGASIWAAN at PANGALAGAAN ang KAPAKANAN ng buong barangay

  Ang dalawang uri ng batas sa barangay Hindi Nakasulat

  -Batas na batay sa mga KAUGALIAN, TRADISYON, at PANINIWALA ng mga tao. -nagpasalin-salin ito sa pamamagitan ng mga kuwento at talakayan

  Nakasulat na batas -Batas na ginagawa ng Datu sa tulong ng Lupon ng matatandang Tagapayo

 • Mga katanungan

  • Anu-ano ang mga saklaw sa Nakasulat na Batas? ang mga paksang may kinalaman sa * mga relasyong pampamilya * mga karapatan sa mana at ari-arian * pautang * kalakalan * iba't ibang pagkakasala

  Sino ang Umalohokan -tagapagbalita -naghahayag sa mga nakasulat na batas sa mga nasasakupan sa barangay

 • Mga katanungan

  • Saan nakasulat ang mga batas sa barangay? -balat ng kahoy -biyas ng kawayan

  Paano nililitis ang mga hinihinalaang maysala? Sa pamamagitan ng pagsailalim ng pagsubok gaya ng: -pagsisid nang matagal sa ilalim ng ilog (ang unang umahon ang nakasala) -pagkuha ng bato sa loob ng sisidlang may lamang kumukulong tubig (ang hindi gaanong napaso ang kamay ang pinapawalang-sala)

  Paano nakikipag-ugnayan ang bawat barangay sa ibang barangay? Sanduguan -Tinatawag ding 'Kasi-kasi' -ang mga kalahok ay naghihiwa nang bahagya sa kanilang bisig at pinatutulo ang kanilang dugo sa isang kopita ng alak at iniinom ito ng mga kalahok. -sumasagisag ito ng kanilang pagkakaugnay sa dugo

 • Sagutan at ipasa sa DRCI ASSIGNMENT ACTIVITIES

  PAMAHALAAN NOON PAMAHALAAN NGAYON

  Ano-ano ang paraan ng pamamahala noon? Ano-ano ang paraan ng pamamahala ngayon?

  Mga bagay na magkapareho

Search related