Click here to load reader

ALFA ATEST - Metković ... Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, Skladište UNP Metković 2/93 ALFA ATEST d.o.o. Sastav radne

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ALFA ATEST - Metković ... Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike...

 • ALFA ATEST 21000 SPLIT,

  ■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA

  Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike

  nesreće koja uključuje opasne tvari za pogon tvrtke

  INA industrija nafte d.d.

  UNP Terminala, Skladište Metković

  ALFA ATEST d.o.o. 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506 , fax.: 021 / 270 507

  INSPEKCIJA DIZALA ■ ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA

  Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike

  nesreće koja uključuje opasne tvari za pogon tvrtke

  INA industrija nafte d.d. – Služba skladištenja, PJ

  UNP Terminala, Skladište Metković

  Split, rujan 2013.

  [email protected]

  www.alfa-atest.hr

  tel.: 021 / 270 506 , fax.: 021 / 270 507

  ZAŠTITA OD POŽARA ■ ISPITIVANJA ■

  Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike

  nesreće koja uključuje opasne tvari za pogon tvrtke

  Služba skladištenja, PJ

  UNP Terminala, Skladište Metković

 • Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, Skladište UNP Metković 2/93

  ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Sastav radne skupine

  Podaci o izrađivaču procjene opasnosti

  Odlukom o osnivanju stručnog povjerenstva za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja u

  slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari za pogon tvrtke INA – industrija nafte d.d.

  – Služba skladištenja, PJ UNP terminala, Skladište Metković imenuje se:

  Voditelj radne skupine:

  Rade Pehar, dipl. ing. sig., predstavnik tvrtke Alfa atest d.o.o. ____________________

  Članovi radne skupine:

  Denis Radić – Lima, dipl. ing. str., Alfa atest d.o.o. ________________________

  Željka Ravlić, dipl. kem. ing., Alfa atest d.o.o. _____________________

  Anđela Dželalija, dipl. ing. bio. i eko. mora, Alfa atest d.o.o. _____________________

  Ivo Jelaš, stručni suradnik

  u Uredu gradonačelnika Grada Metkovića ________________________

  Mladen Vukičević, voditelj odjela 4,

  PJ UNP terminal, Skladište Metković ________________________

 • Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, Skladište UNP Metković 3/93

  ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  Sadržaj

  Sastav radne skupine_____________________________________________________________ 2

  Podaci o izrađivaču procjene opasnosti _____________________________________________________________ 2

  1. Uvod _______________________________________________________________________ 6

  1.1. Pojmovi ________________________________________________________________________________ 7

  1.2. Kratice ________________________________________________________________________________ 13

  2. Pregled osoba odgovornih za provedbu Plana __________________________________ 14

  3. Područje Plana_____________________________________________________________ 14

  4. Podaci o operateru i pogonu za koje se izrađuje Plan____________________________ 15

  4.1. Opći podaci ____________________________________________________________________________ 15

  4.2. Opis lokacije postrojenja _________________________________________________________________ 16

  4.2.1. Opis makro i mikro lokacije na kojem se postrojenje nalazi i njegovog okoliša _______________________ 16

  4.2.2. Meteorološki, geološki i hidrografski pokazatelji ______________________________________________ 20

  4.2.2.1. Meteorološki uvjeti ________________________________________________________________ 20

  4.2.2.2. Geološki i pedološki uvjeti __________________________________________________________ 23

  4.2.2.3. Hidrografski uvjeti _________________________________________________________________ 26

  4.2.3. Kratak opis djelatnosti i aktivnosti u pogonu _________________________________________________ 29

  4.2.4. Podaci o opasnim tvarima u postrojenju ____________________________________________________ 31

  4.2.4.1. Fizikalna i kemijska svojstva UNP-a___________________________________________________ 32

  4.2.4.2. Maksimalna očekivana količina opasnih tvari u postrojenju _________________________________ 33

  4.2.5. Snage operatera za reagiranje u slučaju velike nesreće u pogonu ________________________________ 33

  4.2.5.1. Uzbuna prvog stupnja______________________________________________________________ 34

  4.2.5.2. Uzbuna drugog stupnja ____________________________________________________________ 34

  4.2.6. Sustav i postupak operatera za rano obavješćivanje i uzbunjivanje s konkretnim podacima o odgovornim

  osobama i načinu komunikacije sa županijskim centrom 112 u posebnom prilogu Plana ______________________ 36

  4.2.7. Obveze operatera u obavješćivanju javnosti o zaštitnim mjerama i ponašanju u slučaju nesreće, koje se

  moraju provoditi bez posebnih zahtjeva, a informacije moraju biti stalno dostupne javnosti ____________________ 36

  5. Analiza i procjena rizika_____________________________________________________ 37

  5.1. Procjena mogućih uzroka i opasnosti od izvanrednog događaja ________________________________ 37

  5.2. Opis – scenariji mogućih izvanrednih događaja ______________________________________________ 37

  5.2.1. Mogući scenariji _______________________________________________________________________ 38

  5.2.1.1. Scenarij SFBRTVA1 _______________________________________________________________ 38

  5.2.1.7.1. Veličina i trajanje vatrene lopte ________________________________________________ 41

  5.2.1.7.2. Eksplozija oblaka plina (UVCE) _______________________________________________ 42

  5.2.1.7.3. Požar ispod spremnika________________________________________________________ 44

  5.2.1.7.4. Sigurnosni ventil (odušni ventil) _______________________________________________ 44

  5.2.2. Analiza osjetljivosti atmosferske disperzije1 __________________________________________________ 45

  5.2.2.1. Promjena izlazne količine (kg/s) i maksimalni domet pojedinih koncentracija UNP – a ____________ 45

  5.2.2.2. Promjena izlazne količine (kg/s) i koncentracija (volumni %) _______________________________ 46

  5.2.2.3. Utjecaj promjene klase stabilnosti (B = nestabilna, D = neutralna, F = vrlo stabilna) na maksimalni

  domet DGE _______________________________________________________________________________ 47

  5.2.2.4. Utjecaj promjene brzine vjetra, pri izlaznom protoku, na domet DGE (1.5 % v) _____________ 48

  5.2.2.5. Utjecaj promjena ambijentalne temperature na domet DGE (1.5 % v)_________________________ 49

 • Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari, Skladište UNP Metković 4/93

  ALFA ATEST d.o.o. www.alfa-atest.hr

  5.2.2.6. Rekapitulacija analize osjetljivosti_____________________________________________________ 50

  5.2.2.7. Numerička analiza primjenom Dow indeksa ugroženosti od požara i eksplozija1 ________________ 51

  5.2.2.8. Faktor materijala__________________________________________________________________ 51

  5.2.2.9. Faktor općih opasnosti _____________________________________________________________ 52

  5.2.2.10. Faktor posebnih opasnosti __________________________________________________________ 52

  5.3. Popis mogućih izvora opasnosti i utvrđivanje vrste opasnosti __________________________________ 56

  5.3.1. Čimbenici koji mogu izazvati pojavu izvanrednog događaja _____________________________________ 56

  5.3.2. Preventivne mjere za sprječavanje izvanrednog događaja ______________________________________ 57

  5.4. Procjena posljedica od izvanrednog događaja _______________________________________________ 59

  5.4.1. Rezultati metode analize rizika____________________________________________________________ 59

  5.5. Analiza najgoreg mogućeg slučaja (tzv. Worst case) __________________________________________ 64

  5.5.1. Izračun najgoreg slučaja sa kuglasti spremnik 500 m3 (225 t) 1,2 _________________________________ 65

  5.5.2. Izračun najgoreg slučaja za vagon cisternu kapaciteta 45 tona UNP-a1,2 ___________________________ 66

  5.5.3. Izračun najgoreg slučaja za auto cisternu kapaciteta 18 tona UNP-a1,2_____________________________ 66

  5.5.4. Izračun najgoreg slučaja za distributivnu auto cisternu kapaciteta 5 t UNP-a1,2 ______________________ 67

  5.5.5. Procjena posljedica velikih nesreća za ljude1,2________________________________________________ 68

  5.5.6. Procjena vjerojatnosti velikih nesreća na nepokretnim postrojenjima1,2_____________________________ 69

  5.5.7. Procjena društvenog rizika1, 2 _____________________________________________________________ 70

  5.6. Podaci o stanovništvu, stambenim, poslovnim te drugim građevinama na užem području postrojenja 73

  5.7. Očekivana materijalna šteta _______________________________________________________________ 73

  5.8. Podaci o broju i vrstama životinja, usjevima na ugroženom području ____________________________ 76

  5.9. Podaci o nacionalnim parkovima, parkovima prirode i šumskim rezervatima, te kulturnim spomenicima77

  6. Vanjsko operativno djelovanje________________________________________________ 77

  6.1. Rješenja _______________________________________________________________________________ 77

  6.1.1. Ustroj i p