Click here to load reader

AKREDITACIJA 2012 Kategorizacija publikacijavtsnis.edu.rs/wp-content/uploads/2017/04/Kategorizacija_publikacija.pdf2009. broj objavljenih članaka u časopisu u toku 2008 i 2009 god

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AKREDITACIJA 2012 Kategorizacija...

 • AKREDITACIJA 2012

  Kategorizacija publikacija

  dr Zoran Milivojević

 • 11/25/2011 2

  Impakt faktor

  (engl.

  Impact Factor, IF) se 60-tih godina koristi kao kvantitativni pokazatelj „kvaliteta“

  naučnih časopisa.

  Početkom 70-tih Institute for Scientific Information

  ISI

  (Philadelphia, US)

  počeo sa

  formiranjem Science Citation Index

  (SCI)•

  1975. god. započelo publikovanje Journal Citation Reports-a (JCR).

  JCR se publikuje kao godišnji izveštaj o časopisima iz SCI baze (preko 10000 časopisa).

 • 11/25/2011 3

  Danas se o ažuriranju SCI lista na svetskom nivou stara kompanija Thomson Scientific

  Impakt faktor je kao kvantitativna podrška kategorisanju

  srpskih časopisa ušao u upotrebu

  2005. godine. •

  Od tada se

  jednom godišnje, zajedno sa drugim

  pokazateljima uticajnosti

  i

  kvaliteta časopisa, prikazuje u

  elektronskoj publikaciji

  Bibliometrijski

  izveštaj o časopisima

  Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).

 • 11/25/2011 4

  Definicija IF za časopis X:

  gde je N2008

  i N2009

  broj objavljenih članaka u časopisu u toku 2008 i 2009 god.

  C2010

  broj citiranih radova iz časopisa X u radovima u časopisima sa SCI liste

  20102010

  2008 2009

  CIFN N

 • 11/25/2011 5

  Ministarstvo nauke i tehnološkog

  razvoja Republike Srbije

  stara se o vrednovanju naučno-istraživačkih rezultata

  Vrednovanje se ostvaruje posredstvom Matičnih naučnih odbora koji se nalaze u sastavu Ministarstva

  nauke i tehnološkog

  razvoja

  Saglasno Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti

  (Službeni glasnik RS br. 110/05 i 50/06) Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj

  je usvojio

  Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata istraživača

  (Službeni

  glasnik RS br. 38/08)•

  Pravilnikom je izvršena kategorizacija publikacija i tabelarno prikazana u prilogu 3.

 • 11/25/2011 6

 • 11/25/2011 7

 • 11/25/2011 8

 • 11/25/2011 9

 • 11/25/2011 10

 • 11/25/2011 11

  Za svaku kategoriju naučnih publikacija definisani su kriterijumi kategorizacije.

  Za nastavnike naše škole trenutno su aktuelne kategorije:

  Međunarodni časopisi•

  Nacionalni časopisi

  Međunarodni naučni skupovi•

  Nacionalni naučni skupovi

 • 11/25/2011 12

 • 11/25/2011 13

 • 11/25/2011 14

  Kako pronaći kategoriju objavljene publikacije?

  Najlakše preko KoBSON-a.•

  Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON)

  http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.r s:2048/kobson/o_konzorcijumu.1.html

 • 11/25/2011 15

 • 11/25/2011 16

 • 11/25/2011 17

 • 11/25/2011 18

 • 11/25/2011 19

 • 11/25/2011 20

 • 11/25/2011 21

 • 11/25/2011 22

  KoBSON nudi uslugu kategorizacije radova autora iz Srbije, koji su objavljeni na Tomsonovoj ISI listi.

  Aktivacija Naši u WOS-u (Web of Science)

 • 11/25/2011 23

 • 11/25/2011 24

  Direktan pregled i pretraživanje THOMSON-ove liste

 • 11/25/2011 25

 • 11/25/2011 26

  Mi i nova AKREDITACIJA•

  Potrebno je sakupiti i klasifikovati objavljene publikacije za period 2007-2011 god.

  Nacionalni savet objavio je formular

  za prijavljivanje za kandidate za Nacionalni savet

  Modifikacijom formulara dobijen je formular pogodan za klasifikaciju radova.

  Formular je dostavljen nastavnom osoblju•

  Dostavljeni su primeri KAKO

  referisati radove

 • 11/25/2011 27

 • 11/25/2011 28

  Obavezno treba sračunati indeks naučne kompetencije

  za period 2007-2011.

  Dobija se kao zbir svih Mxx poena

 • 11/25/2011 29

  Za potrebe AKREDITACIJE treba popuniti Tabelu 9.1

  Reprezentativne radove odabrati tako da pokriju naučnu oblast kojoj pripadaju predmeti koje predajete

  Na primeru je prikazano KAKO treba referisati radove

  Obavezno staviti M klasifikacionu oznaku

 • 11/25/2011 30

  AKREDITACIJA 2012��Kategorizacija publikacija��dr Zoran MilivojevićSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30