Click here to load reader

Agon broj 09

  • View
    56

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

časiopis za književnost

Text of Agon broj 09

broj 09 jul/avgust 2010.

Sadrajuvodna re ........................................................................................................................ 2 prevedena poezija (savremena nemaka poezija) V.G. Zebald Vreme ne proputa nita osim sebe samog .............................................. Gerhard Falkner Iza jezika ......................................................................................... Brigite Fuks Carte Blanche ......................................................................................... Kerstin Henzel Pitanja urastaju u papir ....................................................................... poezija Marko Stojki Kuna tehnika miruje .......................................................................... Vanja Jambrovi Pogled kojim raspolae ................................................................. Nika Duanov Smrt pesnika ......................................................................................... Vitomir Jovanovi Rei koje govore ........................................................................... Miodrag Danilovi Indigo munje i ruiasti oblaci ..................................................... o poeziji Temat Postmoderna amerika poezija Vladimir Stojni Uvod ............................................................................................... Robert Dankan Ekvilibracije ...................................................................................... Deniz Levertov Beleke o organskoj formi ................................................................. Frenk OHara Personizam: Manifest .......................................................................... Alen Ginberg Beleke uz Urlik i druge pesme ........................................................... Robert Krili Oznaiti ................................................................................................... Amiri Baraka Kako zvui?......................................................................................... Lin Hedinien Odbacivanje zatvorenosti .................................................................... Brus Endrjuz Poezija kao objanjenje, poezija kao praksa ........................................ Viktor Hernandez Kruz Planine na severu: Hispano pisanje u SAD ........................ 40 47 50 54 56 59 62 63 69 73 21 25 29 32 36 4 11 14 18

pisali su ............................................................................................................................. 76

1

uvodna reDeveti broj asopisa Agon prvi put svojim itaocima u tematski zaokruenoj rubrici prevedena poezija predstavlja iskljuivo savremenu nemaku pesniku scenu, i to kroz pesme V.G. Zebalda (u prevodu Nikole Todorovia), Gerhrada Falknera, Brigite Fuks i Kerstin Henzel (u prevodu Marka Stojkia). Poezija velikog savremenog nemakog pesnika i prozaiste V.G. Zebalda obeleena traumama dvadesetog veka preispituje mogunost ivota nakon istorije i stianim lirskim glasom koji osea i nasluuje svet oko sebe pokuava da ga imenuje neretko koristei oksimoronske formulacije kojima nagovetava ili apsurdnost sveta ili nemogunost njegovog razumevanja. Ova poezija iji su prizori smeteni u meuprostor i meuvreme obeleena je anksioznou lirskog glasa i oslukivanjem uvek prisutne nedefinisane metafizike pretnje. Gerhard Falkner svojim pesmama preispituje mogunosti jezika i tako stvara jeziku poeziju vrlo razlomljenog i nekongruirajueg izraza kojom, upravo uz pomo promiljanja prirode jezika, unutar opteg pokuava da osmisli i skicira sopstveni identitet. Sa druge strane, pesnikinja Brigite Fuks pie poeziju relativno jednostavnog jezikog izraza u kojoj zainteresovani, ali objektivni posmatra/ica popisuje okruenje koje opaa esto dajui samo skicu prizora ili nagovetaj atmosfere mitoloke venosti koja se ukrta sa obinim i svakodnevnim, dajui sliku specifinog unutranjeg sveta. Poezija upitanosti pesnikinje Kerstin Henzel obeleena je nelagodom lirskog subjekta koji smeta svoj enski identitet u ve zadati, postojei poredak. U rubrici poezija objavljujemo pesme Marka Stojkia, Vanje Jambrovi, Nike Duanova, Vitomira Jovanovia i Miodraga Danilovia. Poezija pesnika i prevodioca Marka Stojkia je poezija velike erudicije saoptena istanani lirskim glasom. U ovim pesmama lirsko ja kadrira stvarnost koja je dvostruko omeena, sa jedne strane realijama i banalnostima svakodnevnog, a sa druge strane kulturom, naukom, filmom, muzikom i literaturom. U ovakvo ocrtanom pesnikom prostoru suptilno se meaju i ravnopravno egzistiraju injenice stvarnosti i injenice kulture. Poezija zagrebake pesnikinje Vanje Jambrovi je poezija narativnog izraza, smetena izmeu erosa i tanatosa, unutar komarnih gradskih prizora i tihih stanova sa iskazanim autopoetikim i poetikim impulsima. Junakinja ovih pesama pronalazi unutar poznatog okruenja nove i drugaije perspektive koje joj (ne)donose novu vrstu saznanja i uvida. Pesnik novih literarnih praksi Nika Duanov u svojim pesmama izgrauje najee ironijski stav i nudi nam poetiku precizno i promiljeno osveenog angamana koja ne ostaje imuna na drutvene okolnosti koje nas okruuju. Slinu ironijsku distancu zauzima i pesnik Vitomir Jovanovi iji narativni izraz unutar svakodnevice koju opisuje pokuava da osmisli sadanji trenutak esto gledajui u prolost u potrazi za boljim osloncem. Za razliku od njega Miodrag Danilovi pie poeziju svedenog izraza u ijim se slikama meaju mitoloko i savremeno, svakodnevno i veno, obino i uzvieno, stvarajui utisak bezvremenosti. Tematska rubrika o poeziji, koju je priredio Vladimir Stojni, ovaj put je posveena postmodernoj amerikoj poeziji. Ovom rubrikom smo eleli da naim itaocima predstavimo jednu od najznaajnijih antologija amerike poezije, koju je priredio Pol Huver Postmodern American poetry a izdao Norton. Odluka prireivaa je bila da se ova antologija predstavi prevodima odabranih poetikih eseja objavljenih u njoj, kojima se promiljaju razliita pitanja i problemi moderne knjievnosti i poetskog izraza. Kroz devet jeziki i tematski raznovrsnih tekstova predstavljamo veliki raspon poetika od bit-pokreta do jezike poezije, kroz tekstove Roberta Dankana, Deniz Levertov, Frenka OHare, Alena Ginzberga, Roberta Krilija, Amiri Barake, Lin Hedinian, Brusa Endrjuza i Viktora Hernandeza Kruza. U uvodnom tekstu temata, prireiva Vladimir Stojni predstavlja ovaj izbor eseja i njihove autore i autorke. U istom tekstu prireiva, takoe, preispituje i promilja znaenje pojma postmoderno u poeziji, kontekstualizuje ovu Huverovu antologiju, ali i daje njenu ocenu, sa osvrtom kako na vrline, tako i na nedostatke ove antologije. Redakcija se ovom prilikom zahvaljuje prevoditeljkama koje su, uz prireivaa, prevodile ove tekstove, a naroito Ivani Maksi. Jelena Milinkovi

2

prevedena poezija

3

V. G. ZebaldVreme ne proputa nita osim sebe samogBlestonKantikulum za Manester I Fte Nocturne Znam da postoji Jedan zakljuan svet Nem i bez slika ali recimo Vrapci su zaboravili na svoje ivote Vie na jug ne lete Zimu provode u Blestonu U mesecu decembru Bez snega i bez svetla Danima se skupljaju po aavim kronjama Na nebu parka Svih Svetih Krete nou kroz srce Kroz mozak grada stisnuti besani Na simsovima Levisove Robne kue Izmeu viktorijanskih modela I rua ivot je bio Pitanje smrti i bacao je senke Sada je smrt sav ivot Pa pitam Gde su mrtvi jadnici Jer ne videh ni jednog III The Sound of Music Jedno neobino jadanje I uenje da Tuga uopte postoji sopstvena Nikad tuga nepoznatih koji pate Koji na nju imaju pravo Bezglasan je ivot posle istorije Muenje kroz vekove Blestona Bezglasna je mitologija bez bogova 4

Senka jednog slavlja fantom Jednog umrlog slavlja Blestonskog S vremena na vreme u moje uho Prodire urlik ivotinja iz zoolokog departmana Dok u rukama pregorele kouljice Pregorelih kestenova drim utanje pojave eroninog Full Gospela bolesni su Pred naim oima udesno izleeni Napolju na vodi su brodovi ekaju u magli. V Perdu dans ces Filaments I dakle izvesnost da Ljudsko srce moe Da bude smrvljeno Eli Eli Biranje izmeu Talmuda i Tore Teko je i ne moe se osloniti Na biblioteke Blestona U kojima ve godinama svojim Oima i svojim rukama traim Zagubljene knjige koje ne sadre nita to bi Internacionalni poredak gospodina Duodecimale brojevima mogao da izrazi Planetarna bibliografija svih bibliografija On ne doit plus dormir, kae Paskal Neophodna je vanredna revizija Svih knjiga iz utrobe vulkana U toj rupi u nutrini rupe Ne ostaje ni pogled nazad na budunost U zimu na poljima bez snega Moramo da tumaimo horoskop i seemo vrbe Za frule smrti za Bleston Teko je naime Razumeti predeo Ako D-vozom odande Do ovde putuje Dok on bez rei Gleda kako nestaje. ***

5

Zapeaena je namera Sauvanih znakova. Sa kiom je doputovala i Brie adresu. Sluti povratak Na kraju pisma! Na svetlu se na trenutak pomalja dua.

EpitafSlubeno Na nekom koloseku u podnoju Alpa Otpravnik promilja Duu reda vonje. Napolju Na ulazu u kuu ekaju zgrbljena lea Ruinog venca Otpravnik zna da Meuprostor Bez ikakvog kanjenja Mora odneti kui.

uma senki u TiroluZnaci se skupljaju I sedaju na ivicu sumraka Izrezani u drvetu Tekom i pocrnelom od smole Pritisnutom uz brdo. Jasmin na ogradi Du ivice puta Crn na papirusu zime Kamen rozete. Na poetku legende U kui iz senke Poinje odgonetanje 6

Stvari su razliite Na izgled Saputnici se Uvek zbune Smesti se Izmeu vrata i pribora za pecanje

Julijin roendanFrancuski prozori I dalje su otvoreni Dok u teatru Publika eka Na boje tepiha U kadenci sumraka Ironija kau tek je Vid skromnosti U rukama ae Idite onamo i tamo Stojte mirno ekajte Da se napolju u bati Preobrazi jasmin Vreme ne proputa Nita osim sebe samog U dvoritu jednog holandskog manastira Palo mi je na pamet moje ime Ranije je kako pie Skot Svift obiavao da u alosti Svoj roendan Slavi ovek iza sebe ostavlja Svoj portret Nenamerno

Na nesreuMudrom kolskom drugu

7

I udesnom Bogu

Search related