26
1 / 26 ZA.271.1.2019 Załącznik nr 6a do SIWZ CZĘŚĆ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: „Prace serwisowe wynikające z umowy dzierżawy nr GN.6845.1.481.2017/MH z dnia 16.11.2017r. §5, pkt.3, 3b, i polegające na wykonaniu konserwacji, prób i serwisu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych na obiekcie Arena Gliwice, ulica Akademicka 50, których wykonanie podyktowane jest przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz Instrukcji Użytkowania Obiektu, a których wykonanie niezbędne jest do zachowania warunków gwarancji.” 2. KODY CPV: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznej 3. SŁOWNIK DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR. Ocena techniczna – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Przegląd - wykonanie Oceny technicznej oraz prac, mających na celu utrzymanie stanu technicznego umożliwiającego bezpieczne korzystanie z urządzeń, zabezpieczenie urządzeń przed szybkim zużyciem i zniszczeniem, w tym wykonanie drobnych napraw urządzeń i instalacji np. mocowanie okablowania, uzupełnienie brakujących wypełnień itp PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gliwicach, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice. CNBOP-PIB - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 4. KRÓTKI OPIS OBIEKTU Kompleks hali widowiskowo – sportowej w Gliwicach składa się przede wszystkim z hali głównej zawierającego arenę główną wraz z widownią i zapleczami dla widzów, zawodników i obsługi, połączonej bezpośrednio z nią hali treningowej z boiskiem treningowymi podstawowym programem użytkowym, pozwalającym na niezależne jej funkcjonowanie, hali fitness z głównym przeznaczeniem na funkcje komercyjne oraz parkingu dwupoziomowego. Przewidywana liczba widzów w obiekcie: Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię o pojemności: Hala główna – do 17.178 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym:

71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

1 / 26

ZA.271.1.2019 Załącznik nr 6a do SIWZ

CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

„Prace serwisowe wynikające z umowy dzierżawy nr GN.6845.1.481.2017/MH z dnia 16.11.2017r. §5,

pkt.3, 3b, i polegające na wykonaniu konserwacji, prób i serwisu instalacji i urządzeń

przeciwpożarowych na obiekcie Arena Gliwice, ulica Akademicka 50, których wykonanie podyktowane

jest przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz

Instrukcji Użytkowania Obiektu, a których wykonanie niezbędne jest do zachowania warunków

gwarancji.”

2. KODY CPV:

71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznej

3. SŁOWNIK

DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji

urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków

utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń

obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

Ocena techniczna – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej stwierdzające

stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż

eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki.

Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego

wykonawcy.

Przegląd - wykonanie Oceny technicznej oraz prac, mających na celu utrzymanie stanu

technicznego umożliwiającego bezpieczne korzystanie z urządzeń, zabezpieczenie urządzeń przed

szybkim zużyciem i zniszczeniem, w tym wykonanie drobnych napraw urządzeń i instalacji np.

mocowanie okablowania, uzupełnienie brakujących wypełnień itp

PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą Gliwicach, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice.

CNBOP-PIB - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

4. KRÓTKI OPIS OBIEKTU Kompleks hali widowiskowo – sportowej w Gliwicach składa się przede wszystkim z hali głównej

zawierającego arenę główną wraz z widownią i zapleczami dla widzów, zawodników i obsługi,

połączonej bezpośrednio z nią hali treningowej z boiskiem treningowymi podstawowym

programem użytkowym, pozwalającym na niezależne jej funkcjonowanie, hali fitness z

głównym przeznaczeniem na funkcje komercyjne oraz parkingu dwupoziomowego.

Przewidywana liczba widzów w obiekcie:

Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych,

targowych itp. będzie miał widownię o pojemności:

Hala główna – do 17.178 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym:

Page 2: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

2 / 26

5.684 miejsc na trybunach stałych górnych (nadwieszonych),

3402 miejsc na trybunach stałych dolnych,

72 miejsca (36 stanowisk+ 36 siedzisk) dla osób niepełnosprawnych na wózkach wraz z

osobami towarzyszącymi,

408 miejsc VIP,

526 miejsc dla VVIP – dostępnych bezpośrednio z lóż vip’owskich,

86 miejsc dla mediów,

3206 miejsc na trybunach składanych,

7000 miejsc stojących na płycie głównej areny (pojemność maksymalna – tylko przy

złożonych trybunach składanych)

Hala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym:

742 miejsc na trybunach stałych dolnych,

350 miejsc na trybunach składanych,

2268 miejsc stojących na płycie hali treningowej

Charakterystyczne parametry budynku:

• poziom podstawowy – płyta areny (poziom +/- 0,00) 217,40 m n.p.m.

• poziom wejścia dla widzów (poziom +5,87) 223,27 m n.p.m.

• wysokość budynku - arena główna wraz z widownią - budynek jednokondygnacyjny

wysoki h= ok. 35,0m;

• wysokość budynku - pozostała część obiektu (kondygnacje pod trybunami, hala

treningowa i hala fitness)- budynek wielokondygnacyjny średniowysoki h= 24,60m;

• liczba kondygnacji:

– hala główna - arena główna – 1;

– hala główna – pozostała część budynku – 4;

– hala fitness – 3;

– hala treningowa – 4;

• powierzchnia zabudowy: 23355,82 m²;

• powierzchnia wewnętrzna: 57136,70 m²;

• powierzchnia netto 58325,55 m²

• kubatura brutto części podziemnej 128 580 m³

• kubatura brutto części nadziemnej 425 641 m³

• kubatura brutto części podziemnej i nadziemnej 554 221 m³

Garaż zewnętrzny – charakterystyczne parametry

• powierzchnia zabudowy 3238,92 m²

• powierzchnia wewnętrzna 4765,84 m²

Wysokość budynku I liczba kondygnacji.

Dokonano zaliczenia do grup wysokości dwóch zasadniczych części bryły budynku:

- Widownia areny głównej – budynek jednokondygnacyjny, zaliczony do grupy wysoki „W”,

- Pozostała część – budynek wielokondygnacyjny, zaliczony do grupy średniowysoki „SW”.

Kategoria zagrożenia ludzi.

Page 3: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

3 / 26

Obiekt klasyfikuje się do kategorii ZL I zagrożenia ludzi z częściami kategorii ZL III (zespół

szatniowy, zaplecza dla pracowników obiektu) i z przynależącymi do nich pomieszczeniami

wydzielonymi jako PM.

Klasa odporności pożarowej budynku

Przedmiotowy budynek został zaprojektowany w klasie “B” odporności pożarowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OBIEKTU ZAWARTY JEST W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ DOSTĘPNEJ DO WGLĄDU W SIEDZIBIE PWIK SP. Z O.O.

5. WYKAZ DOSTAWCÓW/INSTALATORÓW URZĄDZEŃ I SYSTEMU DLA OBIEKTU ARENA GLIWICE:

LP FIRMA ADRES KONTAKT

/ MAIL KONTAKT Nazwa firmy lub producenta OPIS PRAC

1 KAN

[email protected] [email protected]

Mariusz Stasiński / 605 681 170 Ewelina Szczepańska / 607 622 720

kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami

2 ESSMANN ul. Nowa 23 Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno

[email protected]

Piotr Rojek (dyr. sprzedaży) 600 089 562

klapy dymowe wraz z instalacją pneumatyczną na dachu hali głównej

3 TKS ul. Boya – Żeleńskiego 111 40-750 Katowice

[email protected] anusz.dytko@ tks.katowice.pl

Michał Grala / 603 935 963

Wentylatory osiowe Aerofoil -Flakt Woods, Wentylatory SMPA - Flakt Woods, Klapy przeciwpozarowe KWP-P-E, WKP - Smay

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

4 ENERIA ul. Modlińska 11 05-092 Łomianki

[email protected] [email protected]

Robert Grzymski / 600 225 696

wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych

5 SILBUD

ul. Siemianowicka 24 A 40-301 Katowice

[email protected] [email protected]

Tadeusz Perkowski (wł) / 799 246 045 Tadeusz Kokolus / 799 248 409

wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej z wyposażeniem pompowni i zbiornika ppoż

6 FIMA ul. Poleczki 12 02-822 Warszawa

[email protected] [email protected]

Jarosław Piątek (kk) / 664 434 610 Jerzy Czarnota (koord) / 781 521 561

wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych

7 MAŁKOWSKI - MARTECH

ul. Kórnicka 4 Konarskie 62-035 Kórnik

[email protected] [email protected]

Małgorzata Poddębniak (dyr reg poł) / 600 229 785 Tomasz Zrobczyński (kier kontr) / 538 198 095

dostawa i montaż bram rozwieranych ppoż i bezklasowych, bram segmentowych bezklasowych oraz bram rolowanych ppoż

Page 4: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

4 / 26

8

ASSA ABLOY MERCOR DOORS

ul. Arkońska 6, bud. A2 80-387 Gdańsk

[email protected] [email protected]

Lidia Skrzypczyk Kierownik Regionu ds. Handlowych 607 075 196 Marcin Migacz Kierownik Kontraktu 695 191 551

dostawa i montaż drzwi stalowych

9

ANDRZEJ BARTOSIEWICZ ABTECH

ul. Fizylierska 7 52-207 Wrocław

[email protected] [email protected] [email protected]

Katarzyna Wieliczko / 795 199 886 Agnieszka Sarnowska / 668 922 595

wykonanie bram, szlabanów oraz ogrodzenia terenu

10 TONAL

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 11

[email protected]

Włodzimierz Prochalski (KR) / 539 077 426 Ela Błaszczyk (finanse) / 32 765 90 40

wykonanie ścian przeszkolonych oraz drzwi profilowych przeszklonych

11 ASMA Sp. z o. o.

75-708 Koszalin, ul. 4 Marca 38

[email protected]

Mariola Cichecka (prezes) / 604 797 259

wykonaniu instalacji hydrantowej i działek wodnych oraz monitoringu instalacji wraz z szafami sterującymi z modułami BMS

6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd obiektu Arena Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.). Przegląd

obejmuje niżej wymienione zakresy:

1. Podręczy sprzęt gaśniczy:

w tym wykonanie:

- prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania (przegląd stanu technicznego

z legalizacją podręcznego sprzętu gaśniczego),

2. Sprawdzenie oznakowania zgodnie z Instrukcja Pożarową Obiektu

3. System oddymiania (klapy z układem pneumatycznym Essmann:

w tym wykonanie:

- przeglądu stanu systemu oddymiania wraz z próbami funkcjonowania,

- sprawdzenie ogólnego funkcjonowania, szczelności zacisków / połączeń skręcanych, oględziny pod

kątem korozji, zamknięcia,

- przegląd urządzenia wyzwalającego (TAG) - Czujka topikowa, sprężyna i uchwyty pod kątem

wystąpienia korozji i uszkodzeń, czystość, smarowanie powierzchni poślizgu lub oględziny fiolki

(pęcherz powietrza nie większy niż 2-3 mm) i kolby wyzwalającej. Sprawdzenie butli CO2

i szczelności. Sprawdzenie szczelności połączenia gwintowego butli CO2. Przy uszkodzeniach lub

zdeformowaniu wymienić. Sprawdzenie wizualne obecności ciał obcych (zgorzelin, przebicia

płytki bezpieczeństwa) w obszarze połączenia gwintowego lub powierzchni uszczelnienia.

Sprawdzić ustawienie sprężyny (prawidłowe ustawienie: dokręcić nakrętkę do końca, a

następnie odkręcić pół obrotu),

- każdorazowo/każdorocznie sprawdzenie butli CO2 – w tym sprawdzenie nakłucia i wymiana butli.

W przypadku niepełnego przebicia (przy tępej lub skrzywionej iglicy) należy wymienić

Page 5: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

5 / 26

wyzwalacz. Stosować tylko oryginalne urządzenie wyzwalające ESSMANN. W przypadku

zastosowania obcych elementów przestaje obowiązywać dopuszczenie dla urządzenia.

- w roku 2020 jednorazowa wymiana wszystkich butli w systemie - 95 szt. butli CO2/ F120/ 150g z

gwintem ESSMANN oraz 4 sztuki naboji 1500gr) klap dymowych Esmann Firelux F6 o

wymiarach 200x300cm z siłownikami pneumatycznymi,

- siłownik podnoszący - siłownik i tłok wyczyścić. Przesmarować tłok.

- orurowanie - Szczelność połączeń skręcanych, zamocowanie,

- siłownik odryglowujący i zespół zamykający - mocowanie, funkcjonowanie, oczyszczenie,

przesmarowanie, przesmarować tłoki siłowników,

- owiewki - mocowanie, ocena wizualna,

- kopuła (LK) / podstawa (AK) - ocena wizualna,

- punkty smarowania zespołu dźwigni - oczyścić, przesmarować,

- NAS, sterowanie - sprawdzenie funkcjonowania poprzez wyzwolenie. Oczyścić NAS, sprawdzić

nakłucie, wymienić butlę CO2. W przypadku niepełnego przebicia (przy tępej lub skrzywionej

iglicy) należy wymienić wyzwalacz. Stosować tylko oryginalne urządzenie wyzwalające

ESSMANN. W przypadku zastosowania obcych elementów przestaje obowiązywać dopuszczenie

dla urządzenia,

- konserwacja zaworów,

- wszystkie pozostałe czynności wymienione w wytycznych konserwacji systemu oddymiającego

Essmann

4. System napowietrzania klatek schodowych, szybów windowych, garażu VIP

5. System napowietrzania Hali Głównej

6. Stan i sprawność działania klap pożarowych

w tym wykonanie:

- sprawdzenia przewodów zasilających siłownika,

- sprawdzenia przewodów od wskaźników krańcowych,

- sprawdzenia czystości klapy odcinającej,

- sprawdzenia stanu elementów przegrody odcinającej i uszczelnień,

- potwierdzenia przejścia klapy do pozycji Otwarta i Zamknięta w wyniku zastosowania systemu

kontrolnego i fizycznej obserwacji,

- potwierdzenia prawidłowego działania wskaźników krańcowych Otwarta i Zamknięta

- potwierdzenia, że klapa odcinająca spełnia swoją funkcję jako element systemu wentylacji

pożarowej,

- potwierdzenia, że klapa odcinająca została w pozycji roboczej

7. Instalacja tryskaczowa,

8. System wydzieleń przeciwpożarowych (kurtyny, bramy, rolety, drzwi, zestawy szklane – przegląd

funkcjonowania wydzieleni pożarowych wraz z osprzętem np. antypaniki, trzymacze)

9. Pompownia pożarowa wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym

w tym wykonanie:

- przeglądu stanu instalacji tryskaczowej z pompownią przeciwpożarową i zbiornikiem

przeciwpożarowym,

- przeglądu z próbami wydajności oraz zadziałaniem testowym pompowni pożarowej,

Sformatowane: Punktory inumeracja

Sformatowane: Punktory inumeracja

Page 6: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

6 / 26

10. DSO

w tym wykonanie:

- przeglądu stanu z próbami funkcjonalnymi zakończony protokołem przeglądu i konserwacji DSO,

11. Oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne:

- System oświetlenia awaryjnego,

- System oświetlenie ewakuacyjnego/dynamicznego,

- System Zasilania Centralnego,

- System oświetlenia CT,

W tym wykonanie:

- raportu sprawności systemu oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

- pomiaru natężenia oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

12. Instalacja hydrantowa wewnętrzna DN 25, DN 33, DN 52:

w tym wykonanie:

- przegląd stanu instalacji z próbami wydajności,

- instalacja hydrantowa sucha DN 33 - odwodnienie instalacji suchej, sprawdzenie stacji kontrolno-

alarmowej (w tym przegląd sprężarki), sprawdzenie czasu dopływu wody do najbardziej

oddalonego hydrantu,

13. Instalacja hydrantowa zewnętrzna DN 100 (w tym zewnętrzna, instalacja suchego pionu

hydrantowego na garażu P2):

w tym wykonanie:

- przegląd stanu instalacji z próbami wydajności

14. SUG – działka wodne Fomax – zakres testów oraz czynności musi być zgony z normą 13565-

2:2009, wszystkie czynności muszą być wykonywane przez firmę Foamax bądź przez firmę

odpowiednio przeszkoloną i posiadająca aktualny certyfikat kompetencji serwisowych firmy

Foamax.

15. Instalacja wentylacji i oddymiania

16. PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

Wykonanie wszystkich czynności musi zakończyć się protokołem przeglądu.

7. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

PRZECIWPOŻAROWEGO W OBIEKCIE „ARENA GLIWICE” OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM W RAMACH

NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

7.1 Podręczny sprzęt gaśniczy,

Obiekt wyposażony jest w sprzęt typu Gp6x, producent Gaz-Tech (data produkcji 2017r.) 128szt.

Zasady rozmieszczania gaśnic zgodnie z Instrukcja Pożarową Obiektu z września 2017 r. do wglądu

w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, 44-

100 Gliwice.

7.2 System oddymiania grawitacyjnego (klapy z układem pneumatycznym Essman)

4 centrale oddymiania sterująco – zasilające, Producent Essmann Polska Sp. z o.o.

Sformatowane: Punktory inumeracja

Komentarz [JA1]: Zestawienie nieudostępniane na stronie internetowej, na podstawie art. 37 ust. 6 pzp, ze względu na poufny charakter informacji. Informacje zawarte w tym punkcie mogą zostać przekazane Wykonawcy po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

Page 7: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

7 / 26

95 szt. (naboje CO/ F150g oraz naboje 1500gr) klap dymowych Esmann Firelux F6 o wymiarach

200x300cm z siłownikami pneumatycznymi, które uruchamiane są automatycznie (przez centralę

systemu sygnalizacji pożaru CSP, wg przyjętego algorytmu sterowania) lub ręcznie. Klapy dymowe

połączone są w ramach danej strefy dymowej instalacja pneumatyczną wykonaną z rurki stalowej,

podłączonej do stacji wyzwalania ręcznego NAS.

Zestawienie tabelaryczne klap dymowych Esmann Firelux

F6

7.3 Instalacja Wentylacji Przeciwpożarowej.

Ochronie oddymiającej podlegają: - widownia Hali Głównej - garaż.

Zabezpieczeniu przed zadymianiem podlegają: - klatki schodowe obudowane wraz z drogami ewakuacyjnymi - szyby dźwigów ratunkowych - korytarze w strefach pożarowych kategorii ZL. Lokalizacja wentylatorów została podana w zestawieniach wentylatorów napowietrzających

oraz oddymiających znajdujących się poniżej.

7.3.1 System oddymiających garażu VIP prod. Flakt Woods

Page 8: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

8 / 26

Do oddymiania i napowietrzania garażu wykorzystuje się częściowo sieć kanałów

wentylacyjnych o odporności EIS120 instalacji wentylacyjnej K55, przeznaczonej do wentylacji

bytowej. Układ wentylacji bytowej pracuje z nawiewem przy posadzce i wywiewem zarówno przy

posadzce jak i przy suficie.

W czasie pożaru w garażu, następuje automatyczne przesterowanie układu zwiększając wydajność

wentylacji do 10 wymian na godzinę.

Następuje odcięcie klapami ppoż. centrali wentylacyjnej K55, zamknięcie klap ppoż. na kanałach

wywiewnych w taki sposób, aby powietrze było wywiewane tylko pod sufitem oraz otwarcie klap ppoż.

na kanałach napowietrzających i oddymiających garaż. Po 30 sekundach uruchamiają się dwa

wentylatory oddymiające JM HT Aerofoil, 90JM2 o wydajności 75000m3/h i sprężu 1000Pa każdy oraz

wentylator napowietrzający JM Aerofoil, 140JM/50 o wydajności 150000m3/h i sprężu 1200Pa.

Instalacje te wykorzystywane będą także w przypadku otwarcia drogi ewakuacyjnej przez garaż w

czasie pożaru w innej części obiektu.

7.3.2 System napowietrzania garażu VIP oraz Halę Główną prod. Flakt Woods

Dach Dużej Hali został wyposażony w klapy dymowe otwierane podczas pożaru. Równocześnie z

otwarciem klap dymowych następuje samoczynne otwarcie wszystkich drzwi ewakuacyjnych, przez

które dostarczane będzie powietrze uzupełniające na potrzeby oddymiania. Ponadto system

oddymiania wspomagany jest przez mechaniczny nawiew powietrza uzupełniającego w dolnej części

hali.

Strumień powietrza napływa do hali poprzez kratki nawiewne zlokalizowane za składanymi trybunami

najniższego poziomu widowni z wydajnością w sumie 600 tys. m3/h.

Wywiew spalin odbywa się z przestrzeni podsufitowej. Przestrzeń ta podzielona została kurtynami na 5

zbiorników dymu i w każdym zbiorniku zamontowana jest odpowiednia ilość klap dymowych.

Instalacja napowietrzająca widownię Hali Głównej, składająca się z czterech zespołów wentylacyjnych,

służy tylko do nawiewu powietrza uzupełniającego w czasie pożaru w hali.

W skład zespołu wentylacyjnego wchodzą następujące urządzenia: czerpnie ścienne, cztery osiowe

wentylatory nawiewne JM Aerofoil 140JM/50 o wydajności 150000m3/h i sprężu 1000Pa oraz kratki

nawiewne.

Kanały napowietrzające Halę Główną wykonano z płyt ognioodpornych o odporności EIS120 (PROMAT).

Page 9: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

9 / 26

7.3.3 System napowietrzania klatek schodowych i wind,

7.3.3.1 Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem

Dla zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych w obrębie Hali Głównej i Hali

Treningowej zastosowano wentylatory SMPA firmy Flakt Bovent nawiewające powietrze do klatek

zgodnie z PN-EN 12101-6. Przyjęto system C, tzn. założono ewakuację jednoczesną budynku.

Powietrze wypływające z klatek schodowych do korytarzy przy otwartych drzwiach pomiędzy

klatkami a korytarzami będzie przepływało na widownię poprzez drzwi pomiędzy korytarzem a

widownią, które również w czasie ewakuacji będą otwarte.

Instalacja zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej składa się z:

- jednostki napowietrzającej SMPA,

- przetwornika ciśnienia SMIZ-4 wraz z obudową punktu poboru ciśnienia HPS-1,

- kasety ręcznego uruchomienia SMPZ-3,

- rozdzielnicy zasilająco-sterującej SMPZ-2.

Szafy zasilająco-sterujące rozmieszczone zostały obok odpowiednich wentylatorów. Przetworniki

różnicy ciśnienia znajdują się poziom pod wentylatorami, na klatkach schodowych. Panele sterowania

na poziomie parteru.

Uruchomienie jednostki następuje przez odpowiedni sygnał z centrali sterującej systemu sygnalizacji

pożaru. Ponadto system sygnalizacji pożaru nadzoruje pracę zestawu, a w przypadku awarii sygnalizuje

jej niesprawność w centrali sygnalizacji pożaru. Niezwłocznie po uruchomieniu system napowietrzania za

pomocą impulsów z przetwornika ciśnienia kontroluje stan ciśnienia i w chronionym obszarze utrzymuje

50Pa nadciśnienia. Zmiana warunków w chronionym obszarze powoduje zmianę kontrolowanego ciśnienia

a tym samym reakcję wentylatora napowietrzającego zwiększając lub zmniejszając wydatek powietrza.

System może zostać aktywowany również w sposób manualny przy pomocy kaset zdalnego sterowania,

jeśliby system sygnalizacji pożaru nie uruchomił jednostki napowietrzającej.

Podczas pierwszego uruchomienia instalacja zostaje wyregulowana do przecieków, które posiada

klatka oraz zostają wykonane pomiary potwierdzające spełnienie kryterium różnicy ciśnień (warunek

utrzymywanie 50Pa między przestrzenią chronioną a strefą objętą pożarem przy warunku zamkniętych

wszystkich drzwiach) oraz kryterium przepływu (zapewnienie prędkości przepływu powietrza do

korytarzy przy wszystkich drzwiach otwartych z prędkością 0,75m/s).

Page 10: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

10 / 26

7.3.3.2 Zabezpieczenie szybów dźwigowych przed zadymieniem

W szybach dźwigów ratowniczych zastosowano analogicznie jak w klatkach schodowych Hali

Treningowej urządzenia SMPA nawiewające powietrze do szybów windowych zgodnie z PN-EN 12101-6.

Instalacja zabezpieczenia przed zadymieniem dźwigów składa się z:

- jednostki napowietrzającej SMPA,

- przetwornika ciśnienia wraz z obudową punktów poboru ciśnienia,

- kasety ręcznego uruchomienia,

- rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

Szafy zasilająco-sterujące rozmieszczone zostały obok odpowiednich wentylatorów. Przetworniki

różnicy ciśnienia znajdują się poziom pod wentylatorami, przy szybach windowych. Panele sterowania

na poziomie parteru.

Uruchomienie jednostki następuje przez odpowiedni sygnał z centrali sterującej systemu sygnalizacji

pożaru. Ponadto system sygnalizacji pożaru nadzoruje pracę zestawu, a w przypadku awarii sygnalizuje

jej niesprawność w centrali sygnalizacji pożaru. Niezwłocznie po uruchomieniu system napowietrzania za

pomocą impulsów z przetwornika ciśnienia kontroluje stan ciśnienia i w chronionym obszarze utrzymuje

50Pa nadciśnienia. Punkty odbioru ciśnienia znajdują się w szachcie windowym, na zewnątrz

wyprowadzono ciśnienie odniesienia. Zmiana warunków w chronionym obszarze powoduje zmianę

kontrolowanego ciśnienia a tym samym reakcję wentylatora napowietrzającego zwiększając lub

zmniejszając wydatek powietrza. System może zostać aktywowany również w sposób manualny przy

pomocy kaset zdalnego sterowania, jeśliby system sygnalizacji pożaru nie uruchomił jednostki

napowietrzającej.

Podczas pierwszego uruchomienia instalacja zostaje wyregulowana do przecieków, które posiada szyb

oraz zostają wykonane pomiary potwierdzające spełnienie kryterium różnicy ciśnień: warunek

utrzymywanie 50Pa między przestrzenia chronioną a strefą objętą pożarem przy warunku zamkniętych

wszystkich drzwiach.

Warunek utrzymywania nadciśnienia zostanie spełniony po zjeździe wind na poziom ewakuacyjny i

otwarciu drzwi wszystkich wind.

Przedsionki wind ratowniczych wentylowane są za pośrednictwem klap transferowych, zabudowanych

w ścianie pomiędzy przedsionkiem a windą.

Page 11: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

11 / 26

Page 12: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

12 / 26

Instalacja obejmuje napowietrzanie wind: Kratki wentylacyjne prod. Smay STS, STW z przepustnicą GS na przewodach oddymiających oraz

napowietrzających, kratki STW maskujące klapy WKP,

Czerpnie / wyrzutnie powietrza prod. Smay, żaluzje ścienne ZS, Czerpnie / wyrzutnie powietrza ZS

7.3.4. Stan i sprawność działania klap pożarowych prod. Smay

- sprawdzenie przewodów zasilających siłownika,

- sprawdzenie przewodów od wskaźników krańcowych,

- sprawdzenie czystości klapy odcinającej,

- sprawdzenie stanu elementów przegrody odcinającej i uszczelnień,

- potwierdzenie przejścia klapy do pozycji Otwarta i Zamknięta w wyniku zastosowania systemu

kontrolnego i fizycznej obserwacji,

- potwierdzenie prawidłowego działania wskaźników krańcowych Otwarta i Zamknięta

- potwierdzenie, że klapa odcinająca spełnia swoją funkcję jako element systemu wentylacji

pożarowej,

- potwierdzenie, że klapa odcinająca została w pozycji roboczej

Zestawienie klap przeciwpożarowych typu KWP-P-E oraz WKP-P

Wentylatory oraz klapy odcinające stanowią nieodłączną część systemu wentylacji pożarowej. W

związku z tym cały system powinien być sprawdzany w świetle wymagań funkcjonalnych i

konserwacyjnych dotyczących systemu.

Page 13: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

13 / 26

7.4 SUG Instalacja tryskaczowa, hydrantowa, działka wodne wraz z pompownią pożarową.

W skład systemu SUG wchodzą stałe urządzenia gaśnicze zintegrowane we współdziałające ze sobą

systemy: instalacji tryskaczowej, instalacje hydrantów wewnętrznych oraz działka wodne.

Ochroną Tryskaczową objęte są wszystkie pomieszczenia budynku, za wyjątkiem:

Boiska hali wraz z widownią

Pomieszczenia transformatorów i inne pomieszczania elektryczne z wydzieleniem pożarowym o

odporności 60 min. od całości obiektu (zgodnie z projektem budowlanym)

Klatki schodowe i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Dla zasilenia Instalacji Tryskaczowej oraz hydrantowej wewnętrznej oraz działak wodnych służy:

tzw. NZW ( Niewyczerpalne Źródło Wody) - Zbiornik Zapasu Wody z system rurociągów zasilających,

pompownia wody ppoż z pompami elektrycznymi oraz systemy zwrorów kontrolno - alarmowych.

System Instalacji Tryskaczowej ( mokrej ) wykorzystuje tryskacze podstropowe bezpośrednio

zabudowane pod stropami oraz tryskacze zabudowane w stropach podwieszonych.

System Instalacji Tryskaczowej ( suchej ) wykorzystuje tryskacze podstropowe bezpośrednio zabudowane

pod stropami - lokalizacja Garaż wielopoziomowy zewnętrzny.

System Hydrantów wewnętrznych rozlokowany w obiektach Hali w ten sposób, że chroni wszystkie

pomieszczenia budynków za wyjątkiem boiska Hali Głównej z widownią.

System Działek Wodnych obejmuje swoim działaniem powierzchnię boiska Hali Głównej oraz widowni.

Działka sterowane są z Pokoju Strażaka

SYSTEM SUG ( WYKAZ HYDRANTÓW )

LP. URZĄDZENIE TYP OPIS LOKALIZACJI ILOŚĆ [szt]

1. Hydrant HVV-25 N/W Hydrant wewętrzny natynkowy w szafie z miejscem na gaśnicę

Budynek Hali, na ścianie 65[szt]

2. Hydrant HW-33 N Hydrant wewętrzny natynkowy w szafie z miejscem na gaśnicę

Budynek Hali, na ścianie 11[szt]

3. Hydrant HW-52 N/W Hydrant wewętrzny natynkowy w szafie z miejscem na gaśnicę

Budynek Hali, na ścianie 2[szt]

4. Hydrant HP 100 Hydrant Zewnętrzny teren zewnętrzny 7szt]

WYKAZ SYSTEM SUG ( TRYSKACZE, ZESTAWY POMPOWE, POMPY JOCKEY, SPRĘŻARKI, CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU, DZWON ALARMOWY, DZIAŁKA WODNE )

LP. URZĄDZENIE TYP OPIS LOKALIZACJI

1. ZESTAW POMPOWY I

Zestaw pompowy InstalCompact Winter Pumpen D91161, tym: 101/250 VSL do zasilania instalacji tryskaczy wraz z kompletem armatury odcinającej, zabezpieczajacej, regulującej, wskazującej, próbami ciśnieniowymi, szafą sterującą

Pompownia p.pożarowa A.1.112 1[szt.]

Page 14: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

14 / 26

2. ZESTAW POMPOWY II

Zestaw pompowy InstalCompact Winter Pumpen D91161, tym: 101/250 VSL do zasilania działek wodnych i hydrantów wraz z kompletem armatury odcinającej, zabezpieczajacej, regulującej, wskazującej, próbami ciśnieniowymi, szafą sterującą,

Pompownia p.pożarowa A.1.112 1[szt.]

3. POMPA JOCKEY

Zespół pompy JOCKEY MINIMAX Grundfos typ: CR3-19 A-A-A-E-HQQE, model: A965116603P31550 dla instalacji działek wodnych i hydrantów

Pompownia p.pożarowa A.1.112 1[szt.]

4. POMPA JOCKEY Zespół pompy JOCKEY MINIMAX Grundfos typ: CR3-19 A-A-A-E-HQQE, model: A965116603P31603 dla instalacji tryskaczowej

Pompownia p.pożarowa A.1.112 1[szt.]

5. Sprężarka wody Sprężarka z kompletem armatury odcinającej, zabezpieczajacej, regulującej, wskazującej, próbami ciśnieniowymi,

Pompownia sucha (pomieszczenie

pomocnicze) A.1.132 1[szt.]

6. PUNKTY TRYSKACZOWE

ZESPOŁY TRYSKACZY: WISZĄCYCH ZABUDOWANYCH POD STROPAMI LUB W SUFITACH PODWIESZONYCH ORAZ STOJĄCYCH TYP QR K80

wszystkie pomieszczenia budynku, za wyjątkiem:

- Boiska hali wraz z widownią

- Pomieszczenia transformatorów i inne

pomieszczania elektryczne z wydzieleniem pożarowym o

odporności 60 min. od całości obiektu

(zgodnie z projektem budowlanym)

około 4 tys.[szt.]

7. CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU IGNIS

Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS i tablica synoptyczna

Pompownia p.pożarowa A.1.112 1[szt.]

8. DZWON ALARMOWY Dzwon alarmowy 1,6MPa, Dn 20 teren zewnętrzny 5[szt.]

9. DZIAŁKO WODNO-PIANKOWE

Działko wodno-piankowe TYP FJM 80 EL LA, kąt obwodu +/-175 STOPNI (350º) + obrót dyszy +/- 10 º Producent Foamax

TEREN HALI GŁÓWNEJ - WIDOWNIA poziom

+16,00 4[szt.]

7.5 System wydzieleni przeciwpożarowych (bramy, rolety, drzwi)

7.5.1 Bramy ppoż EI 60 Małkowski – Martech S.A.

Brama rozwieranej Bz5 rozwierana przeciwpożarowa EI 60:

Brama B2 (1.354) rozwierana przeciwpożarowa EI 60:

Brama B2 (1.453) rozwierana przeciwpożarowa EI 60,

Brama B3 rozwierana przeciwpożarowa EI 60:

7.5.2 Bramy rolowane EI30, EI 60 na poziomach: +5,87, +11,19, +16,00:

Poziom +5,87:

Brama rolowana EI30 R01 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana j EI30 R01 (napęd z prawej strony)

Brama rolowana EI30 R02 (napęd z lewej strony)

Page 15: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

15 / 26

Brama rolowana EI30 R02 (napęd z prawej strony)

Brama rolowana EI30 R04 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana EI30 R04 (napęd z prawej strony)

Brama rolowana EI60 R06 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana j EI60 R06 (napęd z prawej strony)

Brama rolowana EI30 R07 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana EI30 R07 (napęd z prawej strony

Poziom +11,19:

Brama rolowana EI30 R08 (napęd z prawej strony)

Poziom +16,00:

Brama rolowana EI30 R03 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana EI30 R03 (napęd z prawej strony)

Brama rolowana EI30 R04 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana EI30 R04 (napęd z prawej strony)

Brama rolowana EI30 R05 (napęd z lewej strony)

Brama rolowana EI30 R05 (napęd z prawej strony)

7.5.3 Drzwi przeciwpożarowe drewniane PORTA Halspan EI60, ilość 35 szt.

7.5.4 Drzwi stalowe MERCOR EI 30 EI 60 ilość 296 szt.

7.6 DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy

System pracuje w sieci i opiera się o dwie centrale. Jedna z nich odpowiada za zapewnienie

DSO w obszarze areny głównej i treningowej oraz za współpracę z torem audio części

nagłośnieniowej,

druga obejmuje pozostałą część budynku.Dźwiękowym systemem ostrzegawczym objęte

zostały wszystkie pomieszczenia w budynku, poza obszarami wyłączonymi z alarmowania.

System DSO składa się z:

1. pulpitu informacyjnego,

2. zespołów głośników i modułów syren alarmowych,

3. zespołów głośników trójdrożnych,

4. wzmacniaczy mocy,

5. zespołów baterii zasilających,

6. system zasilający – akumulatory,

7. dla Hali Głownej: wyposażonego studia dźwiękowego z konsolą mikserską audio,

monitorem, komputerem z oprogramowaniem, miokrofonami, odtwarzaczem,

8. dla Hali Treningowej: wyposażonej konsoli fonicznej analogowej,

9. przenośne studio dźwiękowe Rack,

10. urządzenia interkomu ewakuacyjnego nz zasilaczem

SYSTEM DSO ( WYKAZ AKCESORII ORAZ MAŁYCH URZĄDZEŃ W LOKALIZACJI ROZPROSZONEJ )

LP. URZĄDZENIE TYP LOKALIZACJA ILOŚĆ [szt]

Sformatowane: Punktory inumeracja

Page 16: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

16 / 26

1. GŁOŚNIKI ŚCIENNE BOSCH LBC 3018/01 na ścianach 271[szt]

2. GŁOŚNIKI SUFITOWE BOSCH LBC 3086/41, LBC 3087/41

strefa sufitów 860[szt.]

3. GŁOŚNIKI TYPU "PROJEKTOR DŹWIĘKU"

BOSCH LBC 3482/00, LBC 3018/01

na ścianach 193[szt]

4. Urządzenia głośnikowe trójdrożne COMMUNITY R2-77Z-EN, R2-94Z-EN

w obszarze Hali Głównej i Hali Treningowej

76[szt]

5. Urządzenia głośnikowe niskotoniowe (czarne)

COMMUNITY IS6-215B w obszarze Hali Głównej i Hali Treningowej

16[szt]

WYKAZ : CENTRALA ALARMOWA DSO, PULPIT MIKROFONOWY, MIKROFON STRAŻAKA, KONSOLA

NAGŁOŚNIENIA HALA GŁÓWNA, KONSOLA NAGŁOŚNIENIA HALA TRENINGOWA, KONSOLA MOBILNA RACK, TERMINAL PRZYZYWOWY, TERMINAL INTERKOMOWY

LP. URZĄDZENIE TYP LOKALIZACJA ILOŚĆ [szt]/[kpl]

1.1 CENTRALA ALARMOWA DSO NAGŁOŚNIENIE SZAFA 1; FTA2C1 - 3 szt., M0XA EDS-510A-1GT2SFP - 1 szt., MOXA EDS-4081-MM-SC- 1 szt., Dynacord P64 - 2szt., Dynacord DSA 8209 - 16 szt.,

A.4.77 1[kpl]

1.2 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 1 - CDSO; APS - 74 -4x, APS-75 - 1x, APS-50.1 1x, APS-177, 59 75 30 01 16 990 1x, APS-Bo-CD-250-2 2x, APS-B0-CD-250 1x, APS-178-16-EV 1x, APS-BO-CD-500 7x, APS-151.1 3x, MOXA EDS-405A-MM-SC 1X,

A.4.77 1[kpl]

1.3 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 2 - CDSO; APS - BO - CD - 500 19x, APS - 151.1 11x

A.4.77 1[kpl]

1.4 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 3 - CDSO; APS - 151.1 11x

A.4.77 1[kpl]

1.5 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 4 - CDSO; APS - BO - CD - 500 19x, APS - 151.1 11x

A.4.77 1[kpl]

1.6 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 5 - CDSO; APS - BO - CD - 500 13x, APS - 151.1 4x

A.4.77 1[kpl]

1.7 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 6 - CDSO; APS - BO - CD - 500 11x, APS - 177 52 01 990 1x, APS - 151.1 4 szt.

A.4.77 1[kpl]

1.8 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 1 - CDSO; APS - 74 - 6x, APS-56 - 2x, APS-75 - 1x, APS-01 - 2x, APS-31 - 1x, APS-59 - 1x, APS-177 - 1x, APS-19 - 1x, APS-01 - 3x, APS-16 - 1x, APS-990 - 1x, APS-178-32-EV - 3x, APS-DO-CD-250-2 - 9x,

A.2.62 1[kpl]

1.9 CENTRALA ALARMOWA DSO SZAFA 2 - CDSO; M0XA EDS-405A-HM-9C, APS-151.1 4x

A.2.62 1[kpl]

2.1 pulpit mikrofonowy informacyjny G+M APS 332.1 A.1.138.1 1[szt]

Page 17: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

17 / 26

2.2 pulpit mikrofonowy informacyjny G+M APS 332.1 A.2.95.1 1[szt]

2.3 pulpit mikrofonowy informacyjny G+M APS 332.1 A.3.74.8 1[szt]

3 panel ewakuacyjny 14 stref G+M EV-NL-307.1-PL A.2.67.1 1[szt]

4.1 mikrofon strażaka G+M MIKROFON STRAŻAKA A.1.138.1 1[szt]

4.2 mikrofon strażaka G+M MIKROFON STRAŻAKA A.2.67.1 1[szt]

4.3 mikrofon strażaka G+M MIKROFON STRAŻAKA A.3.74.8 1[szt]

5 Studio Dźwiękowe Hala Główna Studio Dźwiękowe cyfrowe kompletnie wyposażone w lokalizacji - Hala Główna; odtwarzacz CD, odtwarzach USB, odbiornik mikrofonów bezprzewodowych, eliminator sprzężeń, szuflada

A.3.74.18 1[szt]

6. Studio Nagłośnienia Hala Treningowa Studio Nagłośnienie Hala Treningowa - konsola analogowa; odtwarzacz CD, odtwarzach USB, odbiornik mikrofonów bezprzewodowych, eliminator sprzężeń, szuflada

B.1.17 1[szt]

7.1 Terminal Przyzywowy systemu AFILS Schrack FC-010100 A.2.67.1 1[szt]

7.2 Terminal Przyzywowy systemu AFILS Schrack FC-010100 A.3.74.8 1[szt]

8 Switch systemu przyzywowego Schrack SWI9-R zgodnie z rzutami 23[szt]

9 Terminal Interkomowy Schrack FC-010150 zgodnie z rzutami 90[szt]

10 Studio Dźwiękowe przenośne RACK Studio Dźwiękowe cyfrowe kompletne przenośne, odtwarzacz CD, odtwarzach USB, odbiornik mikrofonów bezprzewodowych, eliminator sprzężeń, szuflada

magazyn B.1.17 1[szt]

7.7 Oświetlenie awaryjno – ewakuacyjne, prod. Hybryd:

- System oświetlenia awaryjnego Centraltest,

46 rozdzielaczy; 1699 lamp; 2 linie rozdzielaczy; czas podtrzymania 1h

- System oświetlenie ewakuacyjnego/dynamicznego H-312 DYN,

10 rozdzielaczy, 276 lamp; 1 pętla rozdzielaczy; czas podtrzymania 1h

- System Zasilania Centralnego SZC 2,1/12/18-12-18/1/230/DC,

Moc 2,1 kW; 0 podstacji; 12 obwodów; czas podtrzymania 1h; bateria 18 szt./12V/18Ah,

- Centrala PC4

2 interfejsy; 3 pętle wyjściowe; komunikacja z SIS-FIRE; czas podtrzymania 1h

- System oświetlenia CT,

Page 18: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

18 / 26

Oświetlenie awaryjne w części pomieszczeń technologicznych oraz na drogach komunikacyjnych i

ewakuacyjnych oprawami indywidualnymi prod. Hybryd. Zasilane z baterii centralnej umieszczonej w

wydzielonym pomieszczeniu B.4.51 na poziomie +4; czas podtrzymania świecenia 1 godz. Wyposażone

w indywidualne inwertery (dotyczy opraw instalowanych na zewnątrz w przestrzeniach, w których

przewody ognioodporne narażone byłyby na promieniowanie UV). Dla opraw przewidziano system

monitoringu z centralą monitorującą umieszczoną w wydzielonym pomieszczeniu B.4.51 na poziomie +4;

czas podtrzymania świecenia 1 godz.

Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych minimum 1lx, przy hydrantach oraz przyciskach ROP

minimum 5lx, na trybunie na otwartej przestrzeni minimum 0,83lx.

Oprawy producentów j.w. powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CBOP.

Instalacja zasilana z baterii centralnej powinna być wykonana przewodami o oporności ogniowej PH 90

np. HDGs. Instalacja wyposażona w indywidulne inwertery powinna być zasilana kablami YKY

odpornymi na promienie UV.

Każda strefa oświetlenia dynamicznego ma swój indywidualny numer.

Każda oprawa oświetlenia dynamicznego konfigurowana jest poprzez jej powiązanie ze stanem pracy

stref dynamicznych. W ramach konfiguracji oprawy zostaną w niej zaprogramowane strefy, które

wpływają na prezentowany komunikat oprawy oświetleniowej.

W przypadku wystąpienia pożaru w danej strefie system SIS-FIRE przekazuje informacje do

odpowiednich opraw oświetlenia dynamicznego w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu.

W przypadku rozprzestrzenienia pożaru na inne strefy nastąpi dynamiczne przekazanie sygnałów

sterujących do opraw oświetleniowych w zagrożonych strefach zgodnie ze scenariuszem rozwoju

zdarzeń.

Z poziomu platformy informatycznej SIS-FIRE zostało przewidziane sterowanie ręczne strefami

oświetlenia dynamicznego. Jest to funkcja przewidziana dla kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą

umożliwiając pokierowanie ewakuacją w przypadku niekontrolowanego rozwoju pożaru lub pożaru

występującego jednocześnie w kilku strefach pożarowych. Przewiduje się sterowanie ręczne

z dokładnością do pojedynczej strefy dynamicznej.

Oprócz funkcji w zakresie sterowania SIS-FIRE będzie wizualizował stany pracy opraw oświetleniowych

systemu Hybryd.

W celu sterowania i nadzorowania stanu pracy oświetlenia dynamicznego serwer SF-SPC-R jest

podłączony do centrali H312 zlokalizowanej w pomieszczeniu monitoringu (poziom +5,87) za pomocą

dedykowanego okablowania (skrętka kat 5e).

7.8 PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP wyłączający zasilanie elektryczne we wszystkich strefach

pożarowych budynku za wyjątkiem stref, urządzeń i instalacji, których funkcjonowanie jest niezbędne

podczas akcji pożarniczej. Urządzenia niezbędne do prowadzenia akcji gaśniczej, urządzenia

bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu będą przyłączone

bezpośrednio tj. przed wyłącznikiem PWP do zasilania miejskiego i awaryjnego z agregatów

Page 19: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

19 / 26

prądotwórczych. Możliwość pracy tych odbiorników w warunkach zadziałania wyłączenia PWP

pozostanie zapewniona.

Wyłączniki Pożarowe zainstalowane w Rozdzielniach Głównych, w układach SZR oraz urządzeniach

UPS sterowane będą z Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu PWP zainstalowanego w trzech miejscach:

przy wejściu do budynku w rejonie stacji transformatorowej, w pomieszczeniu ochrony na poziomie

0,00 oraz w pomieszczeniu dowodzenia na poziomie 11,19.

7.9 Instalacja SSP

SSP system SAP w pełni adresowalny, który składa się z następujących elementów

podstawowych: mikroprocesorowej centrali lub sieci central typu pętlowego i wyniesionego panelu

obsługi, panelu sterowań za pośrednictwem systemu zarządzania bezpieczeństwem, optycznych i

jonizacyjnych czujek dymu punktowych, optycznych czujek dymu liniowych na obu widowniach,

termicznych czujek pożaru w kuchniach i ewent. w innych pomieszczeniach technicznych, ręcznych

ostrzegaczy pożaru, rozmieszczonych na drogach ewakuacyjnych, urządzenia transmisji alarmów do

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Na System SAP (System Sygnalizacji Pożaru ) składa się z następujących elementów:

1. centrale pożarowe połączone w jeden układ,

2. czujki dymu montowane na stropach i sufitach,

3. system zasysający ASD w obszarze obu aren, w pomieszczeniach

transformatorów oraz w szybach windowych,

4. czujki płomienia w obszarze Areny głównej,

5. moduły sterujące i monitorujące do sterowania układami pożarowymi,

6. zasilacze buforowe,

7. ręczne ostrzegacze pożarowe ROP, SYSTEM SAP ( WYKAZ AKCESORII ORAZ MAŁYCH URZĄDZEŃ W LOKALIZACJI ROZPROSZONEJ )

LP. URZĄDZENIE TYP I ILOŚĆ OPIS LOKALIZACJI

1. CZUJKI DYMU MTD533X 1924[szt] strefa sufitów

2. CZUJKA PŁOMIENIA SCHRACK 40/401-111AC 1[kpl] = 6[szt]

strefa dachu Hali Głównej

3. MODUŁY STERUJĄCE SCHRACK 1[kpl] = 627[szt] Hala Główna + Hala Treningowa

4. TRZYMACZE ELEKTROMAGNETYCZNE

ASSA ABLOY 1[kpl]= 74[szt] wyposażenie bram i drzwi

5. RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

MCP 545X1RPL [kpl] = 260[szt] zgodnie z rzutami

Sformatowane: Punktory inumeracja

Page 20: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

20 / 26

6. SYSTEM ZASYCAJĄCY (System zasysający ASD 535-3 ze wsk. koncentracji dymu System zasysający ASD 535-4 ze wsk. koncentracji dymu

ASD 535-3, ASD 535-4 1[kpl] = 20[szt]

strefa sufitów

7. ZASILACZ BUFOROWY POŻAROWY

ZSP135 DR-5A-3 MERAWEX, EN54-5A40 PULSAR 1[kpl] =

19[szt]

zgodnie z rzutami

WYKAZ : CENTRALA POŻAROWA, SYSTEM NADRZĘDNY ZARZĄDZAJĄCY SIS-FIRE

LP. URZĄDZENIE TYP OPIS LOKALIZACJI

1 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU B5-SCU, B5-SCU-CP

Schrach Integral pomieszczenie: A.1.90

2 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU B5-SCU, B5-SCU-CP

Schrach Integral pomieszczenie: A.2.67.1

3 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU B5-SCU, B5-SCU-CP

Schrach Integral pomieszczenie: A.3.74.8

4 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU B5-SCU, B5-SCU-CP

Schrach Integral pomieszczenie: A.4.67.1

5 SYSTEM NADRZĘDNY ZARZĄDZAJĄCY SIS-FIRE

ZARZĄDZAJĄCY SYSTEM NADRZĘDNY SIS-FIRE: serwer (2x Advantech ARK-3500)

pomieszczenie: A.2.66

6 SYSTEM NADRZĘDNY ZARZĄDZAJĄCY SIS-FIRE

ZARZĄDZAJĄCY SYSTEM NADRZĘDNY SIS-FIRE: stacja operatorska 1 (PC: Dell Precision Tower 3620, 3xMonitor: Dell P2417M, drukarka, HP OfficeJet Pro 8210, klawiatura, mysz)

pomieszczenie: A.2.67.1

7 SYSTEM NADRZĘDNY ZARZĄDZAJĄCY SIS-FIRE

ZARZĄDZAJĄCY SYSTEM NADRZĘDNY SIS-FIRE: stacja operatorska 2 (PC: Dell Precision Tower 3620, 3xMonitor: Dell P2417M, drukarka, HP OfficeJet Pro 8210, klawiatura, mysz)

pomieszczenie: A.3.74.8

Nadrzędny zarządzający: System Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym SIS-FIRE

7.10 System zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SisFire,

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE (Safety Integrating System)

stosowany jest do wizualizacji, sterowania i zarządzania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz

integracji innych systemów, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu tak, by zapewnić

jego maksymalny poziom ochrony poprzez utworzenie jednego, spójnego i w pełni kompatybilnego

i kompleksowego narzędzia nadzoru nad budynkiem.

W skład integratora wchodzą następujące elementy:

1. Platforma informatyczna do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE.

a. sterowanie i nadzorowanie dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego,

Page 21: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

21 / 26

b. nadzorowanie systemu nadzoru wizyjnego (CCTV)

c. nadzorowanie systemu kontroli dostępu (SKD) i SSWiN

2. Sterowniki urządzeń technicznych i przeciwpożarowych SF-CONTROL (w różnych wersjach).

3. Centrala sygnalizacji pożarowej / centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi

Integral IP MX wraz z modułami wejścia/wyjścia techniki X-LINE.

a. przekazanie sygnałów alarmu pożarowego i sygnału uszkodzenia do Państwowej

Straży Pożarnej,

b. sterowanie systemów automatyki wentylacji AHU,

c. sterowanie i nadzorowanie klap odcinających na kanałach wentylacji bytowej,

d. uruchomienie systemów oddymiania garaży,

e. sterowanie i nadzorowanie systemu oddymiania klatek schodowych,

f. sterowanie i nadzorowanie systemów oddymiania hali widowiskowo sportowej,

g. sterowanie systemów napowietrzania szybów windowych,

h. sterowanie i nadzorowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

i. sterowanie systemu kontroli dostępu poprzez zwalnianie rygli drzwi na drogach

ewakuacyjnych,

j. odblokowanie tripodów wejściowych,

k. załączenie pracy pożarowej dźwigów windowych,

l. otworzenie szlabanów wjazdowych,

m. nadzorowanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej,

n. wyłączenie sygnalizacji ostrzegawczej systemu detekcji tlenku węgla,

o. sterowanie i nadzorowanie central sterujących klapami dymowymi pneumatycznymi,

p. wyłączenie wentylacji bytowej ogólnej,

q. sterowanie dźwigów wind nie ratowniczych i schodów ruchomych

r. sterowanie elektrotrzymaczy drzwi pożarowych/dymowych,

s. sterowanie i nadzorowanie drzwi / bram napowietrzających,

t. nadzorowanie działek gaśniczych,

u. sterowanie i nadzorowanie kurtyn dymowych rolowanych w kioskach

gastronomicznych

Platforma informatyczna do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE Schrack Seconet. Ww. urządzenia zamontowane są na terenach obiektu Arena Gliwice, ul. Akademicka 50 w Gliwicach.

Dokumentacja powykonawcza określająca szczegółowe dane techniczne ww. urządzeń do wglądu w

siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, 44-100

Gliwice. Udostępnienie dokumentacji do wglądu wymaga podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności

przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

8. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

a) przeprowadzenie corocznego przeglądu technicznego urządzeń i systemów zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

Sformatowane: Punktory inumeracja

Sformatowane: Punktory inumeracja

Page 22: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

22 / 26

b) przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość

ich działania.

c) w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania

niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej.

d) dokonanie przeglądu urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnice w sposób określony w Polskich

Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w

instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

9. Wykonawca jest zobowiązany:

a) osobom kontrolującym zapewnić bezpieczne warunki pracy i oprzyrządowanie umożliwiające

przeprowadzenie badań;

b) z minimum tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić Zamawiającego o dokładnym dniu oraz godzinie

planowanej rocznej kontroli urządzeń (zał.2 zawiera harmonogram imprez na obiekcie Arena Gliwice);

c) przekazać Inwestorowi protokołów pokontrolny z przeprowadzonych prób i testów zawierający: opis

wykonanych czynności, określenie stanu instalacji po przeglądzie, zalecenia do dalszej eksploatacji,

uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd;

d) przedłożyć do sprawozdania/protokołu z prób/testów zaświadczenia kwalifikacyjne konserwujących;

e) po zakończeniu prac Wykonawca wykona niezbędny wpis do książki eksploatacyjnej obiektu oraz

książki obiektu budowlanego;

d) Zamawiający wymaga usuwania ewentualnych awarii w będących konsekwencją niewłaściwie

przeprowadzonej próby;

e) określeniu – na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego – przyczyn awarii oraz zakresu

prac naprawczych niezbędnych do wykonania;

f) weryfikacji – na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego – uszkodzeń spowodowanych

awarią;

g) w ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania drobnych prac naprawczych np.:

- wszelkich regulacji i ustawień;

- montażu, uzupełnienia, demontażu i wymiany drobnych elementów eksploatacyjnych: śrub,

blachowkrętów, podkładek, nakrętek, klejów, olei przekładniowych, smarów itp.

h) Przed przystąpieniem do wykonywania prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest z

wyprzedzeniem minimum tygodniowym poinformować Zamawiającego o terminie ich rozpoczęcia (data i

godzina); formę powiadamiania ustala Zamawiający.

i) Po zakończeniu wykonywania ww. prac Wykonawca – na żądanie i w terminie nie krótszym niż jeden

dzień roboczy – jest zobowiązany przygotować pisemny protokół odbioru prac, w którym wpisze

ewentualne uwagi dot. sprawności instalacji, a także określi zakres ewentualnych prac naprawczych;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia bądź odrzucenia pisemnego protokołu odbioru prac.

j) W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego żądanego protokołu odbioru prac, Wykonawca jest

zobowiązany poprawić i dostarczyć protokół odbioru prac w nowym terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego

Page 23: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

23 / 26

k) do dnia 12 kwietniu 2019 r. przekazać harmonogram planowanych prac przeglądowych na rok 2019,

odpowiednio do dnia 12 kwietniu 2020 r. przekazać harmonogram planowanych prac przeglądowych na

rok 2020.

l) O fakcie przystąpienia do przeprowadzenie testów należy powiadomić odpowiednie służby, celem

uniknięcia fałszywych alarmów i wywołania paniki wśród osób przebywających w obiekcie i jego pobliżu.

11. Harmonogram i procedury związane z wykonywaniem prac.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie czynności w terminie od lutego 2019 do grudzień 2020

włącznie. L.p Urządzenie / Sprzęt

P.poż Tryb

zgodnie z przepisami

P.poż

Termin ostatniego wykonania przeglądu

Następny termin

przeglądu

UWAGI:

1. Podręczny sprzęt gaśniczy 1 x 12 miesięcy

18.07.2018 07.2019, 07.2020

2. Instalacja hydrantowa DN25

1 x 12 miesięcy

20.07.2018 07.2019, 07.2020

3. Instalacja hydrantowa DN33 - sucha

1 x 12 miesięcy

20.07.2018 07.2019, 07.2020

Konieczność osuszenia skroplin listopad – wykonano 2019 oraz 2020 r.

4. Instalacja hydrantowa DN52

1 x 12 miesięcy

20.07.2018 07.2019, 07.2020

5. Instalacja hydrantowa zewnętrzna DN100

1 x 12 miesięcy

27.09.2018 09.2019, 09.2020

6. Przegląd instalacji gaśniczej działek wodnych Fomax

1 x 12 miesięcy

28.09.2018, 09.2019,

7. Pompownia pożarowa Inst.tryskaczowa Zbiornik P.poż Stacje ZKA Pompy Pożarowe

1 x 12 miesięcy

28.09.2018

09.2019, 09.2020

Szczegółowe zalecenia producentów osprzętu zgodnie z DTR.

8. System oddymiania grawitacyjnego - pneumatyczny

1 x 12 miesięcy

28.09.2018 09.2019, 09.2020

9. DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy.

1 x 12 miesięcy

29.09.2018 09.2019 09.2020

Szczegółowe zalecenia producentów osprzętu zgodnie z DTR.

10. PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu

1 x 12 miesięcy

11.2018 11.2019, 11.2020,

11. Przegląd oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego z pomiarem natężenia

1 x 12 miesięcy

11.2018 11.2019, 11.2020,

12. Przegląd kurtyn dymowych, drzwi, zestawów szklanych, rolet i bram przeciwpożarowych

1 x 12 miesięcy

11.2018 11.2019, 11.2020,

Szczegółowe zalecenia producentów osprzętu zgodnie z DTR.

Page 24: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

24 / 26

13. System zapobiegający zadymieniu klatek schodowych

1x12 miesięcy

12.2018 12.2019, 12.2020,

Szczegółowe zalecenia producentów osprzętu zgodnie z DTR.

14. System napowtarzania mechanicznego garażu VIP, szybów windowych, klatki schodowe

1x12 miesięcy

12.2018 12.2019, 12.2020,

Szczegółowe zalecenia producentów osprzętu zgodnie z DTR.

15. System nadzoru nad instalacjami P.poż SIS FIRE

1X12 miesięcy

05.2018 05.2019, 05.2020,

Szczegółowe zalecenia producentów osprzętu zgodnie z DTR.

12. Procedura realizacji przeglądu.

a) Wykonawca jest zobowiązany realizować ww. prace zgodnie z częstotliwością określoną przepisami

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

13.Certyfikaty i dopuszczenia Personelu

13.1 DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

CNBOP-PIB (lub równoważny) Osobowy Certyfikat Kwalifikacji; w zakresie konserwacji Dźwiękowych

Systemów Ostrzegawczych.

13.2 SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

Firma musi posiadać autoryzację producenta urządzeń firmy Essmann Polska Sp. z o.o.

13.3 SUG (Stałe Urządzenia Gaśnicze)

CNBOP-PIB (lub równoważny) Certyfikat Jakości Usług dla Wykonawcy; w zakresie konserwacji Stałych

urządzeń gaśniczych Wodnych - tryskaczowych.

DZIAŁKA WODNE –Firmy Fomax – zakres testów oraz czynności musi być zgony z normą 13565-2:2009,

wszystkie czynności muszą być wykonywane przez firmę Foamax bądź przez firmę odpowiednio

przeszkoloną i posiadająca aktualny certyfikat kompetencji serwisowych firmy Foamax.

CNBOP-PIB (lub równoważny) Osobowy Certyfikat Kwalifikacji; w zakresie konserwacji Stałych

urządzeń gaśniczych tryskaczowych.

Certyfikat personalny potwierdzający obsługę zaworów alarmowych systemu ppoż firmy Victaulic.

CNBOP-PIB (lub równoważny) Certyfikat Jakości Usług dla Wykonawcy; w zakresie konserwacji

Hydrantów zewnętrznych.

CNBOP-PIB (lub równoważny) Osobowy Certyfikat Kwalifikacji; w zakresie konserwacji Hydrantów

zewnętrznych.

Certyfikat dla Wykonawcy na sprzęt dokonujący pomiaru; na wykonywanie czynności związanych z

badaniami, przeglądami, konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeniami,

Page 25: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

25 / 26

CNBOP-PIB (lub równoważny) Certyfikat Jakości Usług dla Wykonawcy; w zakresie konserwacji

Hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych.

CNBOP-PIB (lub równoważny) Osobowy Certyfikat Kwalifikacji; w zakresie konserwacji Instalacji

hydrantów wewnętrznych i węży.

13.4 SPRZĘT GAŚNICZY

CNBOP-PIB (lub równoważny) Certyfikat Jakości Usług dla Wykonawcy; w zakresie konserwacji

Podręcznego sprzętu gaśniczego.

13.5 OŚWIETLENIE AWARYJNE, EWAKUACYJNE/DYNAMICZNE

CNBOP-PIB (lub równoważny) Certyfikat Jakości Usług dla Wykonawcy; w zakresie konserwacji

Systemów oświetlenia awaryjnego.

CNBOP-PIB (lub równoważny) Osobowy Certyfikat Jakości Usług; w zakresie konserwacji Systemów

oświetlenia awaryjnego.

Certyfikat Personalny wydany przez Hybryd Sp. z o.o. potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu

przepisów, montażu i instalowania oświetlenia awaryjnego w Systemie Centralnego Monitoringu: H-

301/U.

Wszelkie czynności związane z obsługą i konserwacją instalacji mogą wykonywać osoby, które

zapoznały się dokumentacją instalacji. Osobie takiej powinien towarzyszyć pracownik bez świadectwa

kwalifikacyjnego, przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

14. Dokumentacja Powykonawcza

Ze względu na poufny charakter informacji, dokumentacja powykonawcza w zakresie obejmującym

system przeciwpożarowy dla obiektu Arena Gliwice dostępna jest w siedzibie Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice i będzie udostępniana Wykonawcy do

wglądu, po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności przez osobę uprawnioną do reprezentacji

Wykonawcy.

Page 26: 71.35.61.00-9 - nazwa: Usługi kontroli technicznejbip.gliwice.eu/pub/zam_pub/9686/z166962.pdfHala Treningowa – do 3360 (z miejscami stojącymi) widzów, w tym: 742 miejsc na trybunach

26 / 26