26
7 (računalna) Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 8.00-8.45 1. Programi za statističku obradu podataka povijesti Bubalo 1P 1V (A) 1V (B) 7 Pedagoška statistika Livazović 2P 7 8.50-9.35 2. Pretraživanje interneta Bubalo 1P 1V (A) 1V (B) 7 9.45-10.30 3. Razvoj korisničkog iskustva aplikacije 1P Badurina 64 (samo 08.03. u 7) Pedagoška statistika Bojčić 2S 7 10.35-11.20 4. Osnove web dizajna (IZB) Bubalo 1S 1V (A) 7 Vrednovanje informacijskih usluga Feldvari 1V 64 (samo 08.03. u 7) 11.30-12.15 5. Pretraživanje interneta Bubalo 1P + 1V 7 Čitateljske navike i interesi (IZB) asistent 1S 64 (samo 08.03. u 7) Diskretne strukture i algoritmi (IZB) Galić 1P + 2V + 1S 7 12.20-13.05 6. Školska praksa Truck-Biljan 4V 7 NJEM (JP) 13.15-14.00 7. Prevođenje jezika medija asistent 2S 7 14.05-14.50 1. Stručni jezici Karabalić 1P + 1V 64 15.00-15.45 2. Poslovno dopisivanje (IZB) Cimer 2V 7 15.50-16.35 3. Baze podataka Galić 1P+1V 7 Baze podataka (IZB) Galić 1P 1V 7 Poslovno dopisivanje (IZB) Cimer 2S 7 16.45-17.30 4. 17.35-18.20 5. 18.25-19.10 6. 19.15-20.00 7.

7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

7 (računalna)

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Programi za statističku obradu podataka povijesti

Bubalo 1P

1V (A) 1V (B)

7

Pedagoška statistika Livazović

2P 7

8.50-9.35 2. Pretraživanje interneta

Bubalo 1P

1V (A) 1V (B)

7

9.45-10.30

3. Razvoj korisničkog iskustva aplikacije 1P

Badurina 64

(samo 08.03. u 7)

Pedagoška statistika Bojčić

2S 7

10.35-11.20

4. Osnove web dizajna (IZB) Bubalo

1S 1V (A)

7

Vrednovanje informacijskih usluga Feldvari

1V 64

(samo 08.03. u 7)

11.30-12.15

5. Pretraživanje interneta Bubalo 1P + 1V

7

Čitateljske navike i interesi (IZB) asistent

1S 64

(samo 08.03. u 7)

Diskretne strukture i algoritmi (IZB) Galić

1P + 2V + 1S 7

12.20-13.05 6. Školska praksa Truck-Biljan

4V 7

NJEM (JP)

13.15-14.00 7. Prevođenje jezika medija asistent

2S 7

14.05-14.50 1. Stručni jezici

Karabalić 1P + 1V

64

15.00-15.45 2. Poslovno dopisivanje (IZB)

Cimer 2V 7

15.50-16.35 3. Baze podataka Galić

1P+1V 7

Baze podataka (IZB) Galić 1P 1V 7

Poslovno dopisivanje (IZB) Cimer

2S 7

16.45-17.30

4.

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 2: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

9

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Organizacijska psihologija (IZB) Jakopec, Ana

2P + 2S 9

Metode supervizije Šincek

4 P 9

samo od 26.2. do 2.3.

Inferencijalna statistika Tomašić Humer

2P 9

Psihologija mišljenja i inteligencije Milić, Marija

3S 9

8.50-9.35 2. Metode supervizije

Šincek 3 P 9

samo od 26.2. do 2.3.

9.45-10.30 3. Psihologija učenja Milić, Marija

1V + 2S 9

10.35-11.20 4. Psihologija adolescencije Babić Čikeš

1P + 1S 9

11.30-12.15 5. Primijenjena socijalna psihologija

I Šincek

2P + 1S 9

Biološka psihologija Marčinko 2P + 1S

9

12.20-13.05 6. Uvod u kliničku psihologiju Marčinko

2P 9

13.15-14.00 7. Obrana dipl. rada

I. Marčinko 16.03.

14.05-14.50 1. Kvaliteta života i zdravlje (IZB)

Vuletić 2P 9

5.3., 19.3., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 4.6.

Informacijski sustavi u

obrazovanju Stanarević

Katavić 2P 16

26.2., 12.3., 26.3. 9.4., 23.4., 7.5.,

21.5., 4.6.

Inferencijalna statistika Tomašić Humer

2P 9

Temelji socijalne psihologije Šincek

2P + 1S 9

15.00-15.45

2. Psihologija djetinjstva Duvnjak

2S 9

15.50-16.35 3. Psihologija osoba s posebnim potrebama (IZB)

Kurtović 1P + 1V

9

16.45-17.30

4. Emocije i motivacija Križanić

2P 9

17.35-18.20 5. Hrvatska usmena književnost Pšihistal

2P 9

Psihoterapijski pravci Vuletić

3P 9

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 5.6.

Psihoterapijski pravci Vuletić

3P 9

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 6.6.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 3: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

10

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Suvremeni mađarski jezik 2 (IZB) Oszko

2V 10

Jezične vježbe mađarskog jezika 6 Oszko 1V (B)

10

Jezične vježbe njemačkog jezika VI Töglhofer

3V (A) 10

Nova hrvatska književnost 2 Rem

2P + 2S 10 8.50-9.35

2.

9.45-10.30 3. Jezične vježbe mađarskog jezika 2 Oszko

2V 10

10.35-11.20 4. Pregled američke književnosti II

(20. i 21. stoljeće) Poljak Rehlicki

3S (MAĐ-HRVFIL) 10

Njemački za humanističke i društvene znanosti 4 Truck Biljan

2V 10

Filozofija odgoja (IZB) Senković 1P + 1S

10

11.30-12.15 5. Hrvatska leksikologija

Glušac 1P + 1S

10 12.20-13.05 6. Jezične vježbe njemačkog jezika VIII Ramabaja

2V (A) 10

Nadoknada nastave A. Dremel

14.03.

13.15-14.00

7. Uvod u lingvistiku za germaniste Pon 1S 10

Ispitni rok S. Ručević

16.03.

14.05-14.50 1. Jezične vježbe njemačkog jezika VIII Ramabaja

2V (B) 10

Jezične vježbe mađarskog jezika 2 Oszko

2V 10

Ispitni rok S. Ručević

16.03. 15.00-15.45 2. Suvremena hrvatska drama (IZB)

Trojan 2P + 1S

10 15.50-16.35 3. Stara hrvatska književnost 2 Tatarin 2P + 2S

10

Njemački za humanističke i društvene znanosti 2 Truck Biljan

2V 10

Suvremeni mađarski jezik 2 (IZB) Oszko

2V 10

1. tjedan

16.45-17.30

4.

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 4: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

15

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1.

Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja Bosančić

2P 15

1. tjedan

Filozofska terminologija (IZB) Pešić

2P 15

Jezične vježbe engleskog jezika VIII (IZB)

Šoštarić 2V 15

8.50-9.35

2.

9.45-10.30 3. Epistemologija Pešić

2P 15

Filozofija povijesti (IZB) Jelkić

2P 15

Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika (IZB)

Gradečak-Erdeljić 1P + 1S

15 10.35-11.20

4. Staroslavenski jezik 2 Blažević Krezić

2V 15

Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku

Pon 1P 15

11.30-12.15 5. Uvod u lingvistiku za germaniste Pon 2P 15

Stilovi i strategije učenja stranog jezika (IZB)

Molnar 1P + 1S

15

12.20-13.05

6. Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

asistent V 15

26.2., 05.3.,12.3., 19.3., 26.3., 09.4., 16.4., 23.4.,30.4., 07.5.,

14.5., 21.5., 28.5., 4.6.

Etika Jelkić

2P 15

13.15-14.00 7.

14.05-14.50 1. Filozofija religije (IZB) Senković 1P + 1S

15

Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika

(IZB) Karabalić 1P + 1S

15

Metodika odgoja Bognar 2P + 2S

15

15.00-15.45

2. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Varga, Mirna 2V (B)

15 15.50-16.35 3. Novovjekovna filozofija II

Krivak 2P 15

Vježbe iz retoričke analize teksta (IZB) Jozić 2S 15

16.45-17.30 4. Klasične sociologijske teorije

asistent 2S 15 17.35-18.20 5. Filozofija filma (IZB)

Krivak 1P + 1S

15

Klasična mađarska književnost i kultura 2

Medve 2P 15

18.25-19.10

6.

19.15-20.00 7.

Page 5: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

16 (računalna)

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1.

Inteligentni sustavi (IZB) Papić

1P + 2S 16

Baze podataka za komunikologe (IZB)

Galić 1P + 1V

64 (samo 09.03. u 16)

8.50-9.35

2.

9.45-10.30

3. Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine

Hasenay 2P 16

1. tjedan

Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne

baštine Horvat

2S 16

2. tjedan

Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama Faletar Tanacković, Sanjica

2P 16

Tehnologije semantičkog weba II. (IZB)

Bosančić 1P 16

10.35-11.20

4. Projektiranje informacijskih sustava

Papić 1P 16

Oblikovanje sadržaja za digitalnu knjižnicu

Badurina 1P + 2V

16

Tehnologije semantičkog weba II. (IZB)

Bosančić 2V 16 11.30-12.15 5. Informacijski izvori i službe II

Stanarević Katavić 2V + 1S

16

Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama asistent 1V + 1S

16

12.20-13.05 6. Programiranje 2

Jakopec, Tomislav 1P + 2V

16

13.15-14.00

7. Projektiranje informacijskih sustava Jakopec, Tomislav

2V 16

Baze podataka II Papić

1S 16

14.05-14.50 1. Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja Bosančić

2V (A) 16

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II

(IZB) asistent

2S 16

Baze podataka II Jakopec, Tomislav

2V 16

15.00-15.45

2. Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II (IZB) Lacović

1P 16

Radionica D. Krupić

09.03.

15.50-16.35 3. Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja Bosančić

2V (B) 16

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II (IZB) asistent

2S 16

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

Badurina 2V 16

Informacijski sustavi u obrazovanju

asistent 2S 16

16.45-17.30

4.

17.35-18.20 5. Informacijski sustavi u obrazovanju

Lacović 2P 16

1. tjedan

Informacijski sustavi u obrazovanju

Stanarević Katavić 2P 16

2. tjedan

18.25-19.10

6.

19.15-20.00 7.

Page 6: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

25

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskoga pisma (IZB)

Blažević Krezić 1P + 1S

25

8.50-9.35

2. Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (A)

25

Konverzacijske vježbe II Berkec

2V (1. grupa) 25

Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (A)

25

9.45-10.30

3. Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945. (IZB)

Töglhofer 2S 25

Fonetske vježbe Ramabaja

1V (a) 25

10.35-11.20 4. Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B)

25

Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja

2S 25

Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B)

25 11.30-12.15

5. Povijest Njemačke nakon 1945. (IZB)

Töglhofer 2S 25

12.20-13.05 6. Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (C)

25

Jezične vježbe njemačkog jezika II Babić 2V (A)

25

Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (C)

25 13.15-14.00

7. Jezične vježbe njemačkog jezika II

Babić 2V (A)

25

14.05-14.50

1. Hrvatska morfologija Mlikota

1V 25

Hrvatski jezik za prevoditelje 2 Belaj

2P + 2V 25

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 6.6.

Jezične vježbe njemačkog jezika II Babić 2V (B)

25

15.00-15.45 2. Jezične vježbe njemačkog jezika II

Babić 2V (B)

25

Jezične vježbe mađarskog jezika 6 Oszko 1V (A)

25

15.50-16.35

3. Jezične vježbe njemačkog jezika II Babić 2V (D)

25

16.45-17.30 4.

17.35-18.20 5. Hrvatska morfologija Mlikota

3P 25

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 7: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

31

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45

1. Hrvatska povijest od 1860.-1918. Balta 2P 31

Svjetska povijest 20. st. (nakon

1945.) Josipović Batorek

31

1. tjedan: 2P

Svjetska povijest 20. st. (nakon

1945.) Pejić 31

2. tjedan: 2S

Hrvatska vojna povijest i uprava (IZB) Balta 2P 31

Jezične vježbe mađarskog jezika 6 Fehir 2V 31

Teorija književnosti 2 Peternai Andrić

1S (a) 31

8.50-9.35

2. Teorija književnosti 2 Peternai Andrić

1S (b) 31

9.45-10.30

3. Hrvatska povijest od 1860.-1918. Pejić 1S 31

Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (IZB)

Molnar 2P + 1S

31

Hrvatska vojna povijest i uprava (IZB) Tomas

1S 31

Sintaksa mađarskoga jezika 2 Lehocki-Samardžić

1P + 1V 31

10.35-11.20 4. Nadoknada nastave I. Mudrinić

07.03.

Evolucijska psihologija Križanić 2P + 1S

31

11.30-12.15 5. Pomoćne povijesne znanosti Balta 2P 31

Suvremeni američki ženski pisci (IZB) Runtić

3P 31

12.20-13.05 6. Didaktika

Mudrinić 2S (a)

31

13.15-14.00 7. Obrana dipl. rada

I. Marčinko 18.04.

14.05-14.50 1. Suvremena britanska književnost (IZB) Berić 2P 31

Klasične sociologijske teorije Dremel

2P 31

Spol i jezična uporaba (IZB) Milić, Goran

1P + 1S 31

15.00-15.45 2. Filozofija književnosti (IZB)

Žeželj 2S 31

5.3., 19.3., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 4.6.

15.50-16.35

3. Fonetske vježbe Ramabaja

1V 31

Fonetika i fonologija njemačkog jezika Karabalić

1P 31

16.45-17.30

4. Srednjovjekovno plemstvo (IZB) Njari 2P 31

Filozofska antropologija Žeželj

4S 31

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 5.6.

Fonetske vježbe Ramabaja

1V 31

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6. Analiza diskursa (IZB) Milić, Goran

1P + 1S 31

Filozofija književnosti (IZB) Žeželj

2S 31

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 6.6.

19.15-20.00

7.

Page 8: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

32

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Paremiologija (IZB) Aleksa Varga

1P + 1S 32

Pedagoška praksa Ham 2V 32

8.50-9.35 2.

9.45-10.30

3. Andragogija Simel Pranjić

2S 32

Povijest hrvatskoga književnog jezika Ćurak

1S 32

Razredni menadžment (IZB) Simel Pranjić

2P 32

10.35-11.20 4. Didaktika Gazibara

2S (a) 32

Andragogija Jukić, Renata

2P 32

Metodologija pedagogijskih istraživanja II

Bognar 2P + 2S

32

11.30-12.15 5. Povijest europskog okoliša (IZB)

Vlašić 2P 32

Dijalektologija Lehocki-Samardžić

2S 32 12.20-13.05 6. Stilovi medijske kulture (IZB)

Jukić, Sanja 1P + 1S

32

13.15-14.00 7. Teorije odgoja

Bognar 2P + 1S

32

14.05-14.50 1. Poljski jezik 2 Michta

2V 25

Povijest hrvatskoga književnog jezika Kolenić

4P 32

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 6.6.

Razredni menadžment (IZB) Ham, Emanuela

2S 32

15.00-15.45 2.

15.50-16.35 3. Ispitni rok S. Ručević

13.03.

16.45-17.30 4. Konverzacijske vježbe II Töglhofer

2V (2. grupa) 32

Obiteljska pedagogija Lukaš

2P + 1S 32

17.35-18.20 5. Upravljanje i

autonomija škole Miliša

2P 32

7.3., 14.3., 4.4., 11.4., 2.5., 9.5.,

30.5., 6.6.

Upravljanje i autonomija škole

Spasenovski 2S 32

28.2., 21.3., 28.3., 18.4., 25.4., 16.5.,

23.5.

18.25-19.10

6.

19.15-20.00 7.

Page 9: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

40

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. ERASMUS+ Transnacionalni sastanak

21.03.

ERASMUS+ Transnacionalni

sastanak 22.03.

8.50-9.35 2. Nadoknada nastave J. T. Humer

20.03.

9.45-10.30 3. Ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma za

strance 26. 03., 23. 04., 28. 05., 18. 06. i

24. 09

Carstvo i papinstvo u

srednjem vijeku (IZB) Lovaš

2S 40

1. tjedan

Znanstveno i tehničko

prevođenje (IZB) Vidaković Erdeljić

1P + 1S 64

(samo 09.03. u 40)

10.35-11.20

4. REZERVACIJA 07.03.

Coffe break

REZERVACIJA 08.03.

Coffe break

11.30-12.15 5.

12.20-13.05 6.

13.15-14.00 7.

14.05-14.50 1. ISHA seminar 15.03.

Rezervacija I. Jozić 09.03.

15.00-15.45 2. Nadoknada nastave M. Barišić

07.05.

REZERVACIJA 08.03.

Coffe break 15.50-16.35 3. REZERVACIJA

07.03. Coffe break

16.45-17.30 4.

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 10: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

42

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Uvod u diskurs medija (IZB) Milić, Goran

1P + 1S 42

Emocije i motivacija Križanić

3S 42

8.50-9.35 2. Uvod u filozofiju (IZB)

Jelkić 2P + 1S

42

Jezične vježbe njemačkog jezika VI Töglhofer

3V (B) 42

Grupe i socijalna interakcija Ručević 2P + 2S

42 9.45-10.30 3. Sturm-und-Drang i weimarska klasika Jug

2P + 1S 42

10.35-11.20 4. Hrvatska leksikologija Rišner

2P + 1V + 1S 42

11.30-12.15 5. Glotodidaktika Pavičić Takač

3P + 1S 42

Engleski za humanističke i društvene znanosti 6 (IZB)

Varga, Mirna 2V 42

12.20-13.05

6. Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

Varga, Mirna 2V (B)

42 13.15-14.00 7. Jezične vježbe mađarskog jezika 6 Oszko 2V (B)

67 42

14.05-14.50

1. Poslovno komuniciranje Mičunović 2P + 1V

64 (samo 07.03. u 42)

ISHA seminar

15.03.

Poljski jezik 2 Michta

2V 42

15.00-15.45 2. Fantastika u hrvatskoj književnosti (IZB)

Brunčić 1P + 1S

42

Metodika nastave književnosti 2 Sabljić

2S 42 15.50-16.35

3. Poljski jezik 4 Michta

2V 42

16.45-17.30 4. Mjerenje u psihologiji asistent u izboru

2S 42

Mjerenje u psihologiji Vučković

2V 42

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6. Poljski jezik 2 Michta

2V 42

Nadoknada nastave S. Vučković

03.04.

Nadoknada nastave S. Vučković

04.04.

19.15-20.00

7.

Page 11: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

44

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Povijest starog Istoka i Egipta Đukić

2P 44

Graditeljstvo antičke Grčke i Rima (IZB) Šimić, Jasna

2P 44

8.50-9.35 2. Školska praksa

Potlimbrzović 2V 44

9.45-10.30

3. Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom njemačkom

jeziku Jozić 2V 44

Povijest plovidbe (IZB) Đukić

1P 44

Graditeljstvo antičke Grčke i Rima (IZB) Bušić

1S 44

Teorija književnosti 2 Peternai Andrić

2P 44

10.35-11.20

4. Antika u hrvatskim zemljama Bušić

2P + 1S 44

Osnove sociološke statistike II – izb.

Pavić 2P 64

(samo 07.03. u 44)

Nadoknada nastave J. T. Humer

21. 03.

Venecija u srednjem vijeku (IZB) Njari 1P 44

11.30-12.15

5. Filozofija egzistencije II (IZB) Perić 1S 44

Povijest plovidbe (IZB) Filipović

1S 44

Upravljanje i autonomija škole

Miliša 2P 44

9.3., 16.3., 6.4., 13.4., 4.5., 11.5.,

1.6., 8.6.

Upravljanje i autonomija škole

Spasenovski 2S 44

2.3., 23.3., 30.3., 20.4., 27.4., 18.5.,

25.5.

12.20-13.05

6. Sastanak ISHA 07.03.

Povijest starog Istoka i Egipta Filipović

1S 44

13.15-14.00

7. Venecija u srednjem vijeku (IZB)

Njari 1S 44

14.05-14.50 1. Neeksperimentalna psihologijska metodologija

Tomašić Humer 2P + 2S

44

Moderna mađarska književnost i kultura 2

Labadi 2P 44

Uvod u znanost o književnosti Labadi

2P 44

Školska praksa S. Filipović

12.4., 10.5. i 7.6.

ISHA seminar

15.03.

Hrvatska crkvena drama (IZB) Mikulić 1P + 1S

44 15.00-15.45

2.

15.50-16.35 3. Pojava zatvora kao kazne u novom vijeku (IZB)

Tomas 44

1. tjedan: 2P

Pojava zatvora kao kazne u

novom vijeku (IZB) Pejić 44

2. tjedan: 2S

Povijest prava (IZB) Đukić

2P + 1S 44

16.45-17.30

4. Morfologija mađarskoga jezika 2 Oszko

1P 44

17.35-18.20 5. Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku

Jelaš 3S 44

Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku Jelaš 3S 44

18.25-19.10 6. Srednjovjekovno razdoblje svjetske povijesti

Srednjovjekovno plemstvo (IZB)

Jelaš 2S

19.15-20.00 7.

Page 12: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

Jelaš 2S 44

1. tjedan

44 2. tjedan

46

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45

1. Metodika nastave jezičnoga izražavanja (DP)

Bjedov 2P 46

Glotodidaktika Bagarić Medve

2P 46

Školska praksa Truck-Biljan

3V 46

NJEM (DP)

Glotodidaktika Bagarić Medve

1P 46

Metodika nastave jezičnoga izražavanja (JP)

Bjedov 2P 46

8.50-9.35

2. Glotodidaktika Truck Biljan

1S 46

9.45-10.30

3. Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom njemačkom

jeziku Keglević

2V (I. grupa) 46

Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije (IZB)

Bagarić Medve 1P + 1S

46

Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije (IZB)

Bagarić Medve 1S 46

Metodika nastave jezičnoga izražavanja (JP)

Bjedov 2S 46

10.35-11.20 4. Metodika nastave književnosti 2 Sabljić 2S (A)

46

Kultura i civilizacija Njemačke (IZB) Ramabaja

2S 46

11.30-12.15 5. Morfologija neglagolskih vrsta

riječi u suvremenom njemačkom jeziku

Keglević 2V (II. grupa)

46

Didaktika Mudrinić 2S (c)

46 12.20-13.05

6. Slavenska pisma (IZB) Lukić 2P 46

13.15-14.00 7. Barbarska kraljevstva na zapadu (IZB) Lovaš

2S 46

Stilistika Jukić, Sanja

1P + 2S 46

14.05-14.50

1. Metodika nastave jezičnoga izražavanja (DP)

Bjedov 2S 46

Metodika nastave književnosti 2 Sabljić 2S (B)

46

Bajka (IZB) Dragun 1P + 1S

46 15.00-15.45 2. Metodika nastave književnosti 2

Sabljić 2P 46

15.50-16.35 3. Metode supervizije

Šincek 4 P 46

20.3., 27.3., 10.4., 17.4., 08.5., 15.5., 29.5., 05.6.

Hrvatska i europska književna avangarda (IZB)

Liović 2P + 1S

46

16.45-17.30 4. Filozofska antropologija Žeželj

4P 46

5.3., 19.3., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 4.6.

Pedagogija slobodnog vremena Pejaković

2S 46

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 13: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

47 (računalna)

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Metode supervizije Šincek

4 P 47

samo od 26.2. do 2.3.

Vrednovanje informacijskih usluga Petr Balog

2P 47

Razvoj korisničkog iskustva aplikacije asistent

2V 47

Psihologija odrasle dobi i starenja Babić Čikeš

1P + 1S 47 8.50-9.35

2. Psihologija obrazovanja II Vrdoljak

2P 47

9.45-10.30 3. Novovjekovna filozofija II Balić 2S 47

Povijest i kultura komunikacije Mičunović

2S 47

10.35-11.20 4. Psihologija obrazovanja II

Vrdoljak 2S 47 11.30-12.15 5. Uvod u psihologiju rada i organizacijsku

psihologiju Jakopec, Ana

2P + 1S 47

Informacijski izvori i službe II

Lakuš 2P 47

1. tjedan

Intelektualno vlasništvo i

autorsko pravo asistent

2S 47

2. tjedan

Teorija književnosti 2 Mikulić

2S 47

12.20-13.05

6. Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

asistent 3V 47

5.3., 9.4., 23.4., 7.5.

13.15-14.00 7. Istraživačke metode u informacijskim znanostima

Hasenay 2P 47

14.05-14.50

1. Thomas Mann (IZB) Engler

1P + 1S 47

Čitateljske navike i interesi (IZB) Stanarević Katavić

1P + 1S 47

15.00-15.45 2. Organizacija nakladničke proizvodnje

Barišić 6P 47

26.2., 26.3., 30.4., 28.5., 4.6.

Praktikum iz eksperimentalne

psihologije I asistent

6V 47

5.3., 9.4., 23.4.,

7.5.

Organizacija nakladničke proizvodnje Gilman

2V 47

1. tjedan

15.50-16.35

3. Intelektualno vlasništvo i autorsko pravo

Velagić 2P 47

16.45-17.30 4. Gostujuće predavanje K. Reza 16.04.

Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo

asistent 2V 47

17.35-18.20

5. Stjecanje i uređivanje rukopisa Velagić

2V 47

Kultura i osnove komuniciranja (IZB) Mičunović 1V + 2S

47 18.25-19.10 6.

19.15-20.00

7. Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo

Velagić 1P 47

Page 14: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

53

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost

Petr Balog 2P 53

Svjetska književnost 1 Varga Oswald

2P 53

Njemačka drama 20. stoljeća Uvanović 2P + 1S

53 8.50-9.35

2.

9.45-10.30 3. Didaktika Buljubašić-Kuzmanović

2P 53

Hrvatska književnost 20. stoljeća

Jukić, Sanja (1.-5. tj.) / Trojan (6.-10. tj.) / Rem (11.-15. tj.)

2P + 1S

53

Uvod u lingvistiku za angliste Gradečak Erdeljić

2P 53

10.35-11.20 4. Tvorba riječi u engleskom jeziku

Brdar 1P + 1S

53

Osnove jezične kulture (IZB) Tanacković Faletar, Goran

1P + 1V 53

11.30-12.15 5. Jezik srednjovjekovnih simbola

(IZB) Lukić

1P + 1S 53

Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku Gradečak Erdeljić

1P + 1S 53

12.20-13.05 6. Psihologija odgoja i obrazovanja Vrdoljak

2S 53

Gostujuće

predavanje Ingeborg Kraus 23.05.

13.15-14.00

7. Tvorba riječi u suvremenom njemačkom jeziku

Jozić 1P 53

14.05-14.50 1. Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost Feldvari 2S + 2V

53

Povijest hrvatske pedagogije i školstva

Lukaš 2P + 1S

53

Školska pedagogija

Miliša 2P + 2S + 2S

53

9.3., 16.3., 6.4., 13.4., 4.5., 11.5.,

1.6., 8.6.

15.00-15.45

2. Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku

Buljan 1P 53

ISHA seminar

16.03.

15.50-16.35 3.

16.45-17.30

4.

17.35-18.20 5. Hrvatska morfologija Ham, Sanda

3P 53

Popularna književnost (IZB) Oklopčić 2P + 1S

53

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 15: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

54

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1.

8.50-9.35

2. Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom

njemačkom jeziku Jozić 1P 54

Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom

jeziku Buljan

2P 54

Zaštita građe i podataka Hasenay

2P 54

9.45-10.30 3. Organizacija informacija II Petr Balog

2P 54

10.35-11.20

4. Psihologija odgoja i obrazovanja Vrdoljak

2P 54

Osnove jezične kulture Belaj

2V (A) 54

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 6.6.

Povijest hrvatskoga jezika 1

Mikić Čolić 2P 54

28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.

Britanska kultura i

civilizacija Zlomislić 2S (B)

54

Rezervacija

I. Jozić 08.03.

Zaštita građe i podataka Horvat

1V 54

11.30-12.15 5. Srednjovjekovno razdoblje

svjetske povijesti Njari 2P 54

12.20-13.05 6. Nadoknada nastave

G. Buljan 14.03.

Britanska kultura i

civilizacija Zlomislić 2S (C)

54

13.15-14.00

7. Hrvatska leksikologija Rišner

2P 54

Stara hrvatska književnost 2 Šundalić

2P 54

14.05-14.50 1. Leksikografski opis engleskog jezika (IZB) Brdar

1P + 1S 54

Tvorba riječi u hrvatskome jeziku

Mikić Čolić 2P 54

15.00-15.45

2. Osnove jezične kulture Belaj 4P 54

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 5.6.

Osnove jezične kulture

Tanacković Faletar 4V (B)

54 27.2., 13.3., 27.3.,

10.4., 24.4., 8.5., 22.5. 15.50-16.35

3. Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku

Buljan 1V (i.)

54

Teorija književnosti 2 Peternai Andrić

2P 54

Stilistika Jukić, Sanja

1P 54

Nova hrvatska književnost 1 Trojan

2P 54

16.45-17.30

4. Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku

Buljan 1V (ii.)

54

17.35-18.20

5. Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku

Buljan 1V (iii.)

54

Britanska kultura i civilizacija Zlomislić

1P 54

Otvoreni četvrtak 29.3.; 26.4.; 31.5.

18.25-19.10 6. Osnove jezične kulture Belaj

2V (A)

Povijest hrvatskoga jezika 1

Mikić Čolić 2P

Britanska kultura i civilizacija Zlomislić 2S (A)

54

19.15-20.00 7.

Page 16: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

54 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.,

15.5., 29.5., 5.6.

5427.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5.

56

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Jezične vježbe njemačkog jezika II Babić 2V (B)

56

Dubrovačka Republika u vrijeme humanizma i renesanse (IZB)

Lovaš 3S 56

Prijevodne vježbe 2 Kišpeter

2V 56

8.50-9.35 2.

9.45-10.30 3. Jezične vježbe njemačkog jezika II Babić 2V (C)

56

10.35-11.20 4. Engleski za humanističke i društvene

znanosti 4 Kuna

2V 56

MAĐ-PED, PED-POV

Britanska kultura i civilizacija Zlomislić 2S (B)

54

Suvremeni engleski jezik IV Šoštarić 2V (A)

56

11.30-12.15

5. Suvremeni engleski jezik II Ivić

2V (A) 56

Jezične vježbe njemačkog jezika II Babić 2V (D)

56

12.20-13.05 6. Britanska kultura i civilizacija Zlomislić 2S (C)

54

Suvremeni engleski jezik IV Šoštarić 2V (B)

56 13.15-14.00

7. Suvremeni engleski jezik II Ivić

2V (B) 56

Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

Varga, Mirna 2V (A)

56

14.05-14.50 1.

ISHA seminar

15.03.

Suvremeni engleski jezik IV Šoštarić 2V (C)

56 15.00-15.45

2. Suvremeni engleski jezik II Ivić

2V (C) 56

Kvaliteta života i zdravlje (IZB) Vuletić

2S 56

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 5.6.

Hrvatska morfologija Ham, Sanda

1V (a) 56

15.50-16.35

3. Hrvatska morfologija Ham, Sanda

1V (b) 56

Tvorba riječi u hrvatskome jeziku

Mikić Čolić 1S (1. gr.)

56 (samo 15.03. u 96)

16.45-17.30

4. Suvremeni engleski jezik II Ivić

2V (D) 56

Moderni kriminalistički roman (IZB) Brunčić 2P + 1S

56

Povijest hrvatske filozofije Balić 2P 56

Tvorba riječi u hrvatskome jeziku

Mikić Čolić 1S (2. gr.)

56 (samo 15.03. u 96)

17.35-18.20 5. Slavonska književnost i kulturno pamćenje (IZB) Brunčić 2P + 1S

56

18.25-19.10 6. Srednjovjekovna filozofija Balić 2P 56

19.15-20.00 7.

Page 17: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

58

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)

Matek 3S (HRV., POV.)

58

Konjugirani i nekonjugirani glagolski oblici u suvremenom njemačkom jeziku

(IZB) Keglević 1V + 1S

58

Stručna komunikacija 2 Lehocki-Samardžić

2V 58

Starija njemačka književnost (IZB) Novak

2S 58 8.50-9.35

2. Suvremeni engleski jezik IV Šoštarić 2V (C)

58

9.45-10.30 3. Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)

Matek 3S (FIL., NJEM.)

58

Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

Kuna 2V 58

MAĐ-HRV, MAĐ-POV, HRV-POV, HRV-FIL

10.35-11.20

4. Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)

Matek 3S (PED., MAĐ.)

58

Suvremeni engleski jezik IV Šoštarić 2V (A)

58

Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku

Cimer 2V (I. grupa)

58

11.30-12.15 5. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Kuna 2V 58

HRV (JP)

12.20-13.05

6. Suvremeni engleski jezik IV Šoštarić 2V (B)

58

Suvremeni engleski jezik VI Čačija 2V (A)

58

13.15-14.00 7. Suvremeni engleski jezik VI Čačija 2V (A)

58

14.05-14.50 1. Njemačka književnost iz Slavonije (IZB)

Jug 1P + 1S

58

Sturm-und-Drang i weimarska klasika Engler

2P 58

ISHA seminar 15.03.

Suvremeni engleski jezik VI Čačija 2V (B)

58 15.00-15.45 2. Suvremeni engleski jezik VI Čačija 2V (B)

58 15.50-16.35

3. Komparatistika: mađarska književnost u europskom kontekstu (IZB)

Medve 1P + 1S

58

Suvremeni engleski jezik VI Čačija 2V (C)

58 16.45-17.30 4. Suvremeni engleski jezik VI

Čačija 2V (C)

58

17.35-18.20

5. Fortuna Marina Držića (IZB) Tatarin 1P + 1S

58

Nova hrvatska književnost 1 Trojan 1S (A)

58

18.25-19.10

6. Stara hrvatska književnost 2

Mikulić 2S (i.)

58

1. tjedan

Stara hrvatska književnost 2

Mikulić 2S (ii.)

58

2. tjedan

Nova hrvatska književnost 1 Trojan 1S (B)

58

19.15-20.00 7.

Page 18: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

60

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Simpozij Canadian Studies Today

14.05.

ERASMUS+ Transnacionalni

sastanak 20.03.

Studentski simpozij

Pedagogija 19.04.

Studentski simpozij

Pedagogija 20.04.

8.50-9.35 2. Radionica

Ministarstva uprave 08.03.

ISHA seminar 15.03.

9.45-10.30 3. REZERVACIJA Gostovanje strane Udruge

Z. Labadi 14.03.

Kazališna radionica 1 (IZB)

Ramabaja 4V 60

10.35-11.20 4.

11.30-12.15 5.

12.20-13.05 6.

13.15-14.00 7. FESTIVAL ZNANOSTI 18.04.

14.05-14.50 1. ISHA seminar 16.03.

15.00-15.45 2.

15.50-16.35 3.

16.45-17.30 4.

17.35-18.20 5. FESTIVAL ZNANOSTI

18.04. Dani hrvatskog jezika

15. 03.

Komemoracija Blagoje Jovanovski

16.03.

18.25-19.10 6. Gostujuće predavanje prof. Heppner

16.04.

19.15-20.00 7.

Page 19: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

62

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Njemačka lirika 20. stoljeća Uvanović

2P 62

8.50-9.35 2. Metode supervizije

Šincek 4 P 62

21.3., 11.4., 9.05., 30.5.,

9.45-10.30

3. Mreže narodnih knjižnica (IZB) Faletar Tanacković, Sanjica

1P + 2S 62

Svjetska književnost 1 Varga Oswald

1S (A) 62

Povijest i kultura komunikacije Lakuš

2P 62

Povijest hrvatskoga jezika 1 Mikić Čolić 2V (1. gr.)

62

10.35-11.20

4. Svjetska književnost 1 Varga Oswald

1S (B) 62

11.30-12.15 5. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Kuna 2V 62

HRV-MAĐ, HRV, FIL, MAĐ PED

Povijest hrvatskoga jezika 1 Mikić Čolić 2V (2. gr.)

62 12.20-13.05

6. Hrvatsko religiozno pjesništvo 16. i 17. stoljeća (IZB) Šimić, Krešimir

1P + 1S 62

13.15-14.00 7. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Kuna 2V 62

FIL-POV, PED-POV, SOC-PED

Književnoznanstvena metodologija (IZB) Novak

1P + 1S 62

14.05-14.50

1. Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

Kuna 2V 62

HRV (JP), HRV-PED

Školska pedagogija Miliša

2P 62

7.3., 14.3., 4.4., 11.4., 2.5., 9.5., 30.5., 6.6.

Grčka filozofija II Senković 2P + 2S

62

15.00-15.45 2.

15.50-16.35 3. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Kuna 2V 62

HRV-POV, HRV-PED, SOC-HRV, MAĐ-POV

Nadoknada nastave E. Ham 07.03.

16.45-17.30

4.

17.35-18.20 5. Sociologija knjige i čitanja II. (IZB) Lakuš

2P + 1S 62

18.25-19.10 6. Domska pedagogija Spasenovski

2S 62

19.15-20.00 7.

Page 20: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

64 (računalna)

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Suvremeni engleski jezik II

Ivić 2V (A)

64

Projekt 07.03.

Projekt 08.03.

Baze podataka za komunikologe (IZB)

Galić 1P + 1V

64 (samo 09.03. u 16)

Projekt 09.03. 8.50-9.35

2. Vjerojatnost i statistika (IZB) Dukić

1P + 2V 64

9.45-10.30

3. Suvremeni engleski jezik II

Ivić 2V (B)

64

Razvoj korisničkog iskustva aplikacije

1P Badurina

64 (samo 08.03. u 7)

Znanstveno i tehničko prevođenje (IZB) Vidaković Erdeljić

1P + 1S 64

(samo 09.03. u 40)

10.35-11.20

4. Osnove sociološke statistike II – izb.

Pavić 2P 64

(samo 07.03. u 44)

Vrednovanje informacijskih usluga Feldvari

1V 64

(samo 08.03. u 7)

11.30-12.15

5. Suvremeni engleski jezik II

Ivić 2V (C)

64

Čitateljske navike i interesi (IZB)

asistent 1S 64

(samo 08.03. u 7)

Mentorski sastanak M. M. Ljubić

02.03.

12.20-13.05

6. Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama

(IZB) Dukić

2P 64

13.15-14.00

7. Suvremeni engleski jezik II

Ivić 2V (D)

64

Projekt 08.03.

ERASMUS+

Transnacionalni sastanak

22.03.

14.05-14.50

1. Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama

(IZB) Horvat

1S 64

Poslovno komuniciranje

Mičunović 2P + 1V

64 (samo 07.03. u 42)

Projekt 07.03.

Projekt 08.03.

Metode istraživanja I Pavić

1P 64

15.00-15.45

2. Metode istraživanja I asistent 1V + 1S

64 15.50-16.35

3. Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

asistent

6V 64

16.45-17.30

4.

17.35-18.20

5.

Page 21: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

18.25-19.10

6. Osnove sociološke statistike II (IZB) Jurlina

2V 1. tjedan

64

19.15-20.00

7.

Page 22: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

66

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1.

Odgoj za nenasilje i suradnju II (IZB) Jukić, Renata

1P + 1S 66

8.50-9.35 2.

9.45-10.30

3. Pedagogija slobodnog vremena Livazović

2P 66

Školska praksa Truck-Biljan

3V 66

ENG (DP)

Klasična mađarska književnost i kultura 2 Dobsai

1S 66

10.35-11.20 4. Hrvatska povijest nakon 1945. Josipović Batorek

2P 66

Jezične vježbe mađarskog jezika 6 Oszko 1V (A)

66

Etika Papo

2S 66

11.30-12.15 5. Pedagogija slobodnog vremena

Španja 2S 66

12.20-13.05

6. Hrvatska povijest nakon 1945. Pejić 1S 66

Hrvatska usmena književnost Pšihistal 2S (A)

66

13.15-14.00 7. Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće)

Poljak Rehlicki 3S (NJEM-POV-PED)

66

Svjetska književnost II. (IZB) Varga Oswald

1P + 2S 66

14.05-14.50 1. Staroslavenski jezik 2 Lukić

2P 66

Praktikum primijenjene metodologije Krupić

3V + 1S 66

Hrvatska usmena književnost Pšihistal 2S (B)

66 15.00-15.45

2.

15.50-16.35

3. Književnost biedermeiera i mlade Njemačke (IZB)

Jug 1P + 1S

66

Mitologija (IZB) Berić

2P + 1S 66

16.45-17.30 4.

17.35-18.20 5. Slavenska pisma (IZB)

Blažević Krezić 1P + 1S

66

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 23: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

67

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Fonetika i fonologija mađarskog jezika

Lehocki-Samardžić 1P + 1V

67

Hrvatska leksikologija Glušac

1S + 1V (a) 67

Jezične vježbe mađarskog jezika 2 Kišpeter 2V (B)

67

Organizacija informacija II Feldvari

2V 67

Logika Potlimbrzović

2V + 2S 67 8.50-9.35

2.

9.45-10.30

3. Hrvatska leksikologija Glušac

1S + 1V (b) 67

Njemačka lirika 20. stoljeća Novak

1S 67

10.35-11.20 4. Komunikacijske vještine (IZB) Kurtović 2P + 2V

67

11.30-12.15 5. Slavonski dijalekt (IZB) Ćurak

1P + 2V 67

12.20-13.05 6. Pedagoška komunikacija II (IZB) Španja 1P + 1S

67

13.15-14.00 7.

14.05-14.50

1. Tvorba riječi u suvremenom njemačkom jeziku

Šarić Šokčević 1S (i. grupa)

67

Slavenska pisma (IZB) Blažević Krezić

1S 67

Pismeno izražavanje 2 Ramabaja

2V 67

Srednjovjekovna filozofija Papo

2S 67

15.00-15.45

2. Tvorba riječi u suvremenom njemačkom jeziku

Šarić Šokčević 1S (ii. grupa)

67

15.50-16.35 3. Osnove jezične kulture Tanacković Faletar, Goran

2P + 2S 67

16.45-17.30 4. Tvorba riječi u hrvatskome jeziku Mikić Čolić

2S 67

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 24: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

82

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45

1. Moderna mađarska književnost i kultura 2 Dobsai

1S 82

8.50-9.35

2. Razumijevanje teksta 2 1S

Labadi 82

Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Varga, Mirna 2V (A)

82

Stilistika Jukić, Sanja 2S (1. gr.)

82

9.45-10.30 3. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Varga, Mirna 2V (A)

82

10.35-11.20

4. Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

Varga, Mirna 2V (B)

82

Stilistika Jukić, Sanja 2S (2. gr.)

82 11.30-12.15 5. Svjetska književnost II

Liović 2P + 2S

82

12.20-13.05 6. Poljski jezik 2 Michta

2V 82

Suvremena etika Perić 2P 82

Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku

Cimer 2V (II. grupa)

82

13.15-14.00

7.

14.05-14.50 1. Evolucijska psihologija Križanić 2P + 1S

82

Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 (IZB)

Truck Biljan 2V 82

15.00-15.45

2.

15.50-16.35 3. Fortuna Marina Držića (IZB) Tatarin 2P + 1S

82

16.45-17.30 4.

17.35-18.20 5. Engleski za humanističke i društvene znanosti 6

Varga, Mirna 2V 82

18.25-19.10

6.

19.15-20.00 7.

Page 25: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

84

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45

1. Morfologija mađarskoga jezika 2 Fehir 2V 84

Suvremena filozofija II Krivak

2P 84

Osnove multimedija Molnar Ljubić

1V + 2S 84

Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku

Kružić 1V (A)

84

8.50-9.35

2. Povijest naroda jugoistočne Europe u ranom novom vijeku

Jelaš 2P 84

Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku

Buljan 1V (B)

84

9.45-10.30

3. Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 (IZB)

Kuna 2V 84

INFOR

Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku

Buljan 1V (C)

84

10.35-11.20

4. Povijest naroda jugoistočne Europe u ranom novom vijeku

Lovaš 1S 84

Teorija komunikacije 2 Labadi

1P + 1S 84

Jezične vježbe mađarskog jezika 2 Kišpeter 2V (A)

84

Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku

Buljan 1V (D)

84

11.30-12.15

5. Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku

Buljan 1V (E)

84

12.20-13.05 6. Hrvatska književnost 20. stoljeća Jukić, Sanja (1.-5. tj.) / Trojan (6.-10.

tj.) / Rem (11.-15. tj.)

2P + 1S 84

Suvremena znanost o prevođenju Vidaković-Erdeljić

1P + 1S 84

Jezične vježbe mađarskog jezika 4 Fehir 2V 84

13.15-14.00 7. Engleski za humanističke i

društvene znanosti 2 Varga, Mirna

2V 84

14.05-14.50 1. Filozofska hermeneutika (IZB)

Žeželj 2S 84

6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 5.6.

Vetranovićev kod (IZB) Šimić, Krešimir

1P + 1S 84

Stručno prevođenje Lehocki-Samardžić

3V 84

15.00-15.45

2. Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

asistent

6V 84

26.2., 12.3., 19.3., 26.3., 16.4., 30.4., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6.

15.50-16.35 3. Filozofska hermeneutika (IZB) Žeželj

2S 84

7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 6.6.

16.45-17.30

4. Žena u staroj hrvatskoj književnosti (IZB)

Mikulić 1P + 1S

84

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.

Page 26: 7 (računalna) - UNIOS · 10.35-11.20 Jezične vježbe njemačkog jezika IV Berkec 2V (B) 25 Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika (IZB) Ramabaja 2S 25 Jezične vježbe njemačkog

96

Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

8.00-8.45 1. Stručna praksa Molnar Ljubić

5V 96

Uvod u semiologiju (IZB) Jozić

1P + 1S 96

8.50-9.35 2.

9.45-10.30

3. Jezične vježbe mađarskog jezika 2

Kišpeter 2V (A)

96

Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 2 Dobsai

1S 96

Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog jezika (IZB)

Truck-Biljan 2S 96 10.35-11.20 4. Jezične vježbe mađarskog jezika 2

Kišpeter 2V (A)

96

11.30-12.15 5. Jezične vježbe mađarskog jezika

2 Kišpeter 2V (B)

96

Carstvo i papinstvo u srednjem vijeku

(IZB) Njari 2P 96

Jezične vježbe mađarskog jezika 2 Kišpeter 2V (B)

96 12.20-13.05 6.

13.15-14.00

7. Povijest europskog okoliša (IZB) Pejić 1S 96

Jezične vježbe mađarskog jezika 2 Kišpeter 2V (A)

96

14.05-14.50 1.

15.00-15.45 2.

15.50-16.35

3. Tvorba riječi u hrvatskome jeziku Mikić Čolić 1S (1. gr.)

56 (samo 15.03. u 96)

16.45-17.30

4. Tvorba riječi u hrvatskome jeziku Mikić Čolić 1S (2. gr.)

56 (samo 15.03. u 96)

17.35-18.20 5.

18.25-19.10 6.

19.15-20.00 7.