Click here to load reader

KURIKULUM UGOSTITELJSKO- · PDF fileStjecanje spoznaja o francuskome jeziku, razvijanje jezične pismenosti, stjecanje jezične kulture, osposobljavanje učenika za uporabu francuskoga

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KURIKULUM UGOSTITELJSKO- · PDF fileStjecanje spoznaja o francuskome jeziku, razvijanje...

 • KURIKULUM UGOSTITELJSKO-

  TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK

  OSIJEK, 26. RUJNA 2018.

 • SADRŽAJ:

  1. ŠKOLSKI KURIKUL 2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

   2. 1. HRVATSKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA)  2. 2. NJEMAČKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA)  2. 3. MATEMATIKA (DRŽAVNA MATURA)  2. 4. FRANCUSKI JEZIK  2. 5. KUHARSTVO  2. 6. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (FLAMBIRANJE)  2. 7. UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (BARMENI)  2. 8. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA  2. 9. HRVATSKI JEZIK  2. 10. MATEMATIKA (DOPUNSKA)  2. 11. MATEMATIKA (DOPUNSKA)  2. 12. MATEMATIKA (DOPUNSKA)  2. 13. MATEMATIKA (DOPUNSKA)  2. 14. HRVATSKI JEZIK (DOPUNSKA)  2. 15. KUHARSTVO (DOPUNSKA)  2. 16. POZNAVANJE ROBE I PREHRANA (DOPUNSKA)  2. 17. NJEMAČKI JEZIK (DOPUNSKA)  2. 18. ENGLESKI JEZIK (DOPUNSKA)  2. 19. ENGLESKI JEZIK (DRŽAVNA MATURA)  2. 20. SLASTIČARSTVO (DOPUNSKA)

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI  3. 1. KLUB LJUBITELJA PISANE RIJEČI - VERBA POETICA

   3. 2. NOVINARSKA SKUPINA

   3. 3. MEDIJSKA KULTURA

   3. 4. POVIJESNA SKUPINA

   3. 5. TURISTIČKA SKUPINA

   3. 6. HOTELIJERSKA SKUPINA

   3. 7. NJEMAČKA SKUPINA

   3. 8. CRVENI KRIŽ

   3. 9. HUMANITARNA SKUPINA

   3. 10. MLADI MATEMATIČARI

   3. 11. MATEMATIČARI - KLOKAN

   3. 12. ČITATELJSKI KLUB

   3. 13. PLESNA SKUPINA

   3. 14. PRIPREMANJE DESERATA

   3. 15. NATJECANJE CONPASTA

   3. 16. PROJEKT GRAĐANIN

   3. 17. NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA

   3. 18. DRAMSKA SKUPINA

   3. 19. RECITATORSKA SKUPINA

   3. 20. VJERONAUČNA SKUPINA

   3. 21. SPORTSKA SKUPINA

 • 4. EKSKURZIJE, IZLETI, POSJETE

   4. 1. POSJET ŽUPANIJI

   4. 2. IZVANUČIONIČKA NASTAVA U ARHEOLOŠKOM MUZEJU

   4. 3. SUDJELOVANJE NA ARHEOLOŠKOM ISKAPANJU RIMSKIH OSTATAKA MURSE

   4. 4. ŠATNJA SA SULEJMANOM

   4. 5. JEDNODNEVNI IZLET - INTERLIBER

   4. 6. EKSKURZIJA - PUTEVIMA GLAGOLJAŠA

   4. 7. POSJET PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U OSIJEKU

   4. 8. POSJET ZAJEDNICE CENACOLO

   4. 9. SAJAM HRANE I ZDRAVOG ŽIVLJENJA

   4. 10. ADVENT U BUDIMPEŠTU

   4. 11. JEDNODNEVNI POSJET ZAGREBAČKIM HOTELIMA

   4. 12. POSJET HNK-u

  5. OSTALE AKTIVNOSTI

   5. 1. PROJEKTNI EKO DAN

   5. 2. DANI OTVORENIH VRATA

   5. 3. VIJEĆE UČENIKA

   5. 4. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA

   5. 5. KAD (U)PIJEM ZNANJE, ODBIJAM ALKOHOLIZIRANJE

   5. 6. ŠKOLSKO NATJECANJE ZA NAJLJEPŠI RUKOPIS

   5. 7. ŠKOLSKO NATJECANJE ZA NAJLJEPŠE LJUBAVNO PISMO

   5. 8. DANI BROJA π  5. 9. VEČER MATEMATIKE

   5. 10. VOLIMO MATEMATIKU

   5. 11. BOŽIĆNA PRIREDBA

   5. 12. DAN ŠKOLE

  6. PROJEKT

   6. 1. BITI BOLJI

  7. KURIKULUM KNJIŽNICE

 • ŠKOLSKI KURIKUL - NASTAVNI UPUTNIK određenje pojma

  Pojam nastavni uputnik - školski kurikul podrazumijeva sve sadržaje, procese i

  aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj učenika. Kurikul obuhvaća, osim službenih programa nastave i neformalne programe.

  Kurikul podrazumijeva opsežno planiranje; ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima; program dodatne, dopunske i fakultativne nastave i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaća školskog kurikula je razvoj jedinstvenog profila škole. Kurikul je ukupnost svega čemu podučavamo učenike kako bi stekli osnovne vještine i znanja na različitim mjestima podučavanja.

  1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, OSIJEK 1. 1. Filozofija škole Ugostiteljsko-turistička škola je obrazovno – odgojna ustanova.

  Budućnost škole temelji se na pozitivnim vrijednostima i bogatoj tradiciji od preko 60 godina. Učenicima trebamo svakodnevno ukazivati da se znanje, marljivost i upornost isplate! Znanje je moć i svaki je učenik važan. Odgojna dimenzija:

  Odgajamo mlade ljude. U odgoju mladih ljudi smatramo vrlo važnom suradnju roditelja, profesora i učenika u atmosferi potpore, pomoći, suradnje i razumijevanja. Moramo jasno ukazivati učenicima da se problemi mogu rješavati samo suočavanjem s njima, a ne izbjegavanjem problema te u tom svjetlu prikazati problem odlaženja s nastave koje uvijek više šteti nego koristi. Pozornost treba obratiti na pripremanje učenika za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu zajednice. Obrazovna dimenzija:

  Naša škola daje dovoljno znanja za tržište rada, ali i za upise na fakultete. Učimo učenike učiti kako bi se mogli snalaziti u budućem životu. Zadatak nam je i upoznavanje učenika s cjelokupnošću hrvatskoga kulturnog identiteta.

 • 1. 2. Vizija i misija škole

  Ugostiteljsko-turistička škola je škola u kojoj se zbog pozitivnog ozračja učenici, profesori i roditelji ugodno osjećaju. Škola može i mora biti mjesto tolerancije, nenasilja i dijaloga.

  U našoj školi podjednako obraćamo pozornost na stjecanje znanja i neophodnih vještina, posebno u struci. Škola zadovoljava potrebe učenika u stjecanju općih i stručnih kompetencija. Škola pruža pomoć mladim ljudima da se bore protiv kriza, lijenosti i problema. Odgojna dimenzija škole vidljiva je na svakom nastavnom satu.

  U školi naglašeno treba njegovati tradicionalne vrijednosti kao što su znanje, pristojnost, kultura ophođenja, marljivost, upornost, pravednost, poštivanje starijih, poštivanje profesora, poštivanje kolega.

  U najvećoj mogućoj mjeri potreban je individualan pristup učenicima pred kojima su jednaki zadaci, a različite mogućnosti. Želimo mlade ljude pripremiti za suočavanje sa izazovima budućnosti tako da ih naučimo učiti, logički zaključivati, analizirati i prezentirati znanja i ideje. Važno je mladima osim znanja dati vještine i kompetencije. Potrebno je poticati kreativno izražavanje kod učenika – usmeno. U okviru školskih mogućnosti treba poticati poduzetništvo što je ključna kompetencija za razvoj hrvatskog gospodarstva Izrada kurikula škole mora biti otvoren proces gdje svi mogu dati prijedloge. Učenici u našoj školi moraju steći - znanje, vještine, samostalnost i odgovornost. S obzirom da smo uselili u novu školsku zgradu koja je opremljena po pedagoškim standardima, imamo mogućnosti za realizaciju nastave na visokoj razini. To nam omogućuju prostori učionica, praktikuma i kabineta koji su opremljeni suvremenom opremom kako za teorijski tako i za praktični dio nastave.

  Strategija razvoja škole

   širenje obveznog kurikula pružanjem različitih fakultativnih sadržaja i dodatne nastave

   poboljšanje poučavanja i učenja te osiguravanje kvalitetne nastave

   primjena informatičko-komunikacijske tehnologije

   jačanje preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja

   skrb za stalno učenje i napredovanje učenika

   stvaranje ozračja koje školu čini zajednicom u kojoj se uči i u kojoj se grade bliski i snošljivi međuljudski odnosi

   poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera

   inovativni pristupi u odgojnom i obrazovnom procesu

 • Pretpostavke razvoja škole

   permanentno stručno usavršavanje nastavnika u skladu s njihovim osobnim afinitetima i politikom škole

   intenzivnije uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces

   poboljšanje realizacije praktične nastave kroz selektiranje i izbor objekata u kojima učenici obavljaju praksu, bolja i kvalitetnija suradnja s mentorima.

   angažiranje poznatih stručnjaka iz obrazovnih područja, gastronomije, pedagoških stručnjaka te poznatih psihologa.

   ostvarivanje suradnje s obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, turističkim udruženjima i drugim subjektima u gospodarstvu.

  Vizija i misija

   učeničke potrebe kao pretpostavka novih znanja, vještina i vrijednosti

   oblikovanje poticajnog okruženja za učenje

   razmatranje učeničkih informacija za daljnje planiranje

   dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika)

   rad s naprednim učenicima

   uvođenje sustava n