of 46 /46
7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT http://slidepdf.com/reader/full/56056263-proceduri-audit 1/46 SC ACEIR AUDIT SA PROCEDURI audit PLANIFICAREA AUDITULUI Pentru a asigura desfasurarea auditului intr-o maniera eficienta este esential ca planificarea sa fie efectuata corespunzator  Daca munca nu este bine planificata, atunci rezultatul este putin probabil sa fie satisfacator. Revizuiti planificarea in timpul activitatii de teren daca este necesar. Revedeti acest domeniu in fiecare an pentru a asigura desfasurarea eficienta a auditului. Este esential ca etapa de planificare sa fie documentata corespunzator. Procedurile minimale de audit impart sectiunea de planificare in doua etape: A. Confirmarea planului de audit; si B. Abordarea auditului. CONFIRMAREA PLANIFICARII AUDITULUI Trateaza aspecte specifice ce trebuie planificate inaintea activitatii de teren  Numire / renumirea; Scrisoarea de angajament; Ganditi-va si informati clientul despre munca pe care o pot efectua; Faceti rost de confirmari de la terti; Prezenta la inventar; Confirmarea creantelor / creditorilor; Asigurati-va ca clientul pastreaza situatiile de la furnizori. ABORDAREA AUDITULUI La etapa de planificare auditorul trebuie sa aiba in vedere modalitatea de abordare de auditului ce urmeaza a fi adoptata. Vizati un audit eficient. Aceasta implica urmatoarele: 1

56056263 Proceduri AUDIT

Embed Size (px)

Text of 56056263 Proceduri AUDIT

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  1/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  PLANIFICAREA AUDITULUI

  Pentru a asigura desfasurarea auditului intr-o maniera eficienta este esential ca planificarea sa fieefectuata corespunzator

  Daca munca nu este bine planificata, atunci rezultatul este putin probabil sa fie satisfacator.

  Revizuiti planificarea in timpul activitatii de teren daca este necesar.

  Revedeti acest domeniu in fiecare an pentru a asigura desfasurarea eficienta a auditului.

  Este esential ca etapa de planificare sa fie documentata corespunzator.

  Procedurile minimale de audit impart sectiunea de planificare in doua etape:

  A. Confirmarea planului de audit; si

  B. Abordarea auditului.

  CONFIRMAREA PLANIFICARII AUDITULUI

  Trateaza aspecte specifice ce trebuie planificate inaintea activitatii de teren

  Numire / renumirea;

  Scrisoarea de angajament;

  Ganditi-va si informati clientul despre munca pe care o pot efectua;

  Faceti rost de confirmari de la terti;

  Prezenta la inventar;

  Confirmarea creantelor / creditorilor;

  Asigurati-va ca clientul pastreaza situatiile de la furnizori.

  ABORDAREA AUDITULUI

  La etapa de planificare auditorul trebuie sa aiba in vedere modalitatea de abordare de auditului ceurmeaza a fi adoptata. Vizati un audit eficient. Aceasta implica urmatoarele:

  1

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  2/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  1. DOCUMENTATI ABORDAREA AUDITULUI

  a) asigurandu-va de actualizarea permanenta a cunostintelor despre client;

  b) asigurandu-va ca exista o evidenta adecvata a sistemelor contabile si mediului de control pentru adetermina abordarea potrivita;

  c) tabeland informatiile financiare-cheie;

  d) efectuand o evaluare preliminara a continuitatii activitatii;

  e) calculati pragul de semnificatie;

  f) asigurati-va ca s-a acordat atentie suficienta efectelor unor posibile fraude sau erori;

  g) aveti in vedere legislatia, reglementarile si standardele de contabilitate si audit;

  h) evaluati riscul existentei unor tranzactii cu parti afiliate semnificative neprezentate;

  i) daca e vorba de un angajament nou, verificati daca soldurile de deschidere si cifrele comparativesunt credibile;

  j) verificati daca estimarile contabile au fost sau vor fi facute de administratori si, daca da, vedeti ce

  trebuie sa faceti pentru a evalua rezonabilitatea lor;

  k) atunci cand va bazati pe un expert, evaluati obiectivitatea, competenta si relevanta muncii sale din

  punctul de vedere al auditului;

  l) Atunci cand sunt implicati alti auditori extemi sau intemi, trebuie sa vedeti cum va afecta

  implicarea lor auditul;

  m) documentati o evaluare a riscului de audit si componentelor sale, riscul inerent, de control si denedetectare. (vezi mai jos);

  n) documentati abordarea auditului, identificand in mod clar domeniile de audit esentiale, riscurile sicum au fost acestea abordate, precum si metoda de esantionare ce urmeaza a fi folosita;

  Esantionare bazata pe rationamentul profesional;

  Esantionare bazata pe risc;

  Alte.

  2. STABILITI PERSONALUL CORESPUNZATOR PENTRU LUCRARE SPECIFICANDIN SCRIS GRADUL DE INDRUMARE, SUPRAVEGHERE SI REVIZUIRE NECESAR

  3. INTOCMITI UN BUGET DE TIMP

  4. ASIGURATI-VA CA TOT PERSONALUL ESTE INSTRUIT

  2

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  3/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  EVALUAREA RISCULUI DE AUDIT

  Auditorii trebuie sa evalueze Riscul de audit, adica riscul de a exprima o opinie de audit

  necorespunzatoare asupra situatiilor financiare.

  Riscul de audit cuprinde:

  Riscul Inerent (RI) Audit;

  Riscul de Control (RC);

  Riscul de Nedetectare (RN);

  Fiecare dintre acestea trebuie luate in considerare.

  RI reprezinta susceptibibitatea unui sold de cont sau clase de tranzactii de a contine erori

  semnificative, fie individual fie cumulate cu erorile din alte solduri sau clase presupunand ca nuexista controale interne. (Folositi rationamentul profesional - adica informatiile despre client si

  ramura pentru a evalua).

  RC este riscul aparitiei de erori semnificative intr-un sold de cont sau clasa de tranzactii, fie

  individual, fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase, si de a nu fi prevenite sau detectate la

  timp de sistemele contabile si de control intern.

  RN este riscul ca procedurile de fond ale auditorului (teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor

  sau proceduri analitice sa nu detecteze erori semnificative care exista in soldul unui cont sau clasede tranzactii, fie individual fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase.

  MODELUL DIN PROCEDURILE MINIMALE

  RA = RI x RC x RNE x RNNE

  Riscul de audit trebuie sa fie intotdeauna mai mic de 5%

  RI x RNNE x (RC x RNE) < 5%

  Riscul de control

  Se determina, de regula intr-un sistem similar flow-chart-ului si anume:

  a)Se tine cont ca faptul daca operatiunea economica (tranzactia) este aferenta clientului pentru care se

  efectueaza auditul;

  b)Daca da se pun urmatoarele intrebari:

  Operatiunea este autorizata? Operatiunea este inregistrata intr-un document specific (jurnal de cumparari, jurnal de vanzari,

  registru de casa, etc)?

  Aceste inregistrari au fost controlate in prealabil de cineva?

  3

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  4/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Se fac verificari (testari) asupra modului de inregistrare?

  4

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  5/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  c) Se procedeaza in acelasi mod de ratiune pana ajunge informatia contabila in registrul jurnal al

  societatii;

  Riscul de nedetectare cuprinde RNNE si RNE

  RNNE - toate riscurile de a trage concluzii incorecte pe baza testelor, altele decat cele specific

  legate de esantionare, spre exemplu, folosirea de proceduri gresite, interpretarea gresita a probelor

  sau nerecunoasterea erorilor. Poate fi minimizat prin selectarea personalului de audit potrivit siasigurarea unor nivele corespunzatoare de supraveghere si revizuire in timpul auditului.

  RNE - posibilitatea de a exista diferente intre concluziile trase pe baza unui esantion si concluzia

  care ar fi fost trasa daca intreaga populatie ar fi fost supusa aceleiasi proceduri de audit. Poate fi

  minimizat prin alegerea metodei potrivite de selectionare a esantionului si a marimii esantionului.

  Lista de verificare a Riscului Inerent

  Este folosita pentru a evalua Riscul Inerent de Mediu si pentru a clasifica clientii in companii cu risc

  mare, mediu, scazut si foarte scazut. Trebuie completata indiferent de tehnicile de testare.

  Intrebarile acopera 4 domenii:

  1. Management2. Contabilitate

  3. Afaceri4. Audit.

  1. Intrebarile din sectiunea Management

  Competenta

  a) Ii lipsesc conducerii suficiente cunostinte si experienta pentru a conduce afacerea?

  b) Are conducerea tendinta de a implica societatea in afaceri riscante?

  c) S-au facut schimbari in personalul de conducere cheie in cursul perioadei contabile?

  Manipularea cifrelor

  d) Exista cerinte de a mentine nivelul castigurilor sau de a atinge anumite obiective?

  e) Sunt rezultatele raportate semnificative pentru conducere? Ex: profit conex

  5

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  6/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Control managerial

  f) Sunt slabe controalele manageriale si administrative?

  g) Lipsesc sisteme bune de informatii manageriale?

  Gradul de implicare manageriala

  h) Este conducerea implicata profund in activitatea zilnica?

  2. Intrebari Sectiunea Contabilitate

  Intrebarile din sectiunea contabilitate sunt extrem de simple si nu necesita alte explicatii. Trateaza in

  general competenta si credibilitatea personalului contabil.

  a) Este functia contabila descentralizata?

  b) Ii lipseste personalului contabil pregatirea si capacitatea de a indeplini sarcinile alocate?

  c) Exista probleme de atitudine sau de moral in departamentul de contabilitate?

  d) Exista posibilitatea de a avea greseli ca rezultat al presiunii care apasa pe umerii personalului

  contabil?

  3. Intrebari Sectiunea Afaceri

  Aceasta sectiune trateaza factorii care afecteaza compania per ansamblu, inclusiv gradul de control

  extern la care sunt supuse conturile si posibilele motive pentru manipularea cifrelor.

  a) Opereaza compania intr-o ramura cu risc ridicat?

  b) Exista creditori - terti semnificativi, individual luati?

  c) Exista persoane din afara executivului care detin peste 5% din capitalul social sau drepturile de

  vot?

  d) Exista expectatii privind vinderea totala sau partiala a afacerii in viitorul apropiat?

  e) S-ar putea sa supraevalueze profiturile pentru a obtine un pret mai mare pe afacere.

  f) A existat o schimbare a controlului in ultimele 12 luni?

  g) Este compania insolvabila?

  Raspunsurile Da la (d) si (f) sunt considerate a avea un impact mai semnificativ asupra riscului.

  6

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  7/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  4. Intrebari Sectiunea Audit

  Aceasta sectiune a listei de verificare se refera la informatiile despre client detinute de firma, pe baza

  experientei din angajamente anterioare de audit si la relatia firmei cu clientul.

  a) Este prima oara cand firma face auditul clientului?

  b) A cuprins raportul de audit pe oricare din ultimii doi ani rezerve semnificative?

  c) Ati descrie relatia cu clientul fie conflictuala sau deteriorata?

  d) Exista vreo presiune semnificativa in ceea ce priveste onorariul sau timpul?

  e) Exista un numar seninificativ de tranzactii greu de auditat? (ex. vanzari pe numerar)

  Evaluarea riscului inerent specific

  a) Sistem dispus la erori / sistem inadecvat / sistem manual necomputerizat?

  b) Contabil nepregatit in acest domeniu?

  c) Tranzactii complexe (natura tranzactiei nu modul de inregistrare a acesteia)?

  d) Susceptibil la pierderi / delapidare / frauda?

  e) Multe calcule / rationament profesional?

  f) Tranzactii neobisnuite (natura tranzactiei sau natura prelucrarii in afara sistemului)?

  ABORDAREA AUDITULUI

  Documentati abordarea auditului inclusiv identificarea domeniilor de audit esentiale si stabilirea

  metodei de esantionare:

  a) Esantionare bazata pe rationament

  b) Esantionare bazata pe risc

  c) Altele; ex. 100% test de date

  Abordarea auditului va fi dictata de cativa factori.

  Planul de audit general care descrie intinderea si desfasurarea auditului trebuie documentat si includeurmatoarele:

  Domenii esentiale si cerinte specifice privind angajamentul si modul in care acestea vor fi abordate.

  Controale cheie pe care se poate pune baza, daca exista

  Adaptari necesare la programul de audit in lumina planificarii efectuate.

  7

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  8/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Metodele de esantionare ce urmeaza a fi folosite si nivelul initial de testare.Esantionarea poate fi statistica sau bazata pe rationament.

  Documentati metoda in documentele de lucru.

  Auditorul trebuie sa ia in considerare:

  obiectivul specific de audit, ex: testarea validitatii creantelor

  populatia din care urmeaza a fi desprins esantionul

  marimea esantionului

  auditorul va trebui sa ia in considerare gradul riscului de esantionare si eroarea maxima din

  populatie.

  Cu cat nivelul riscului de esantionare care este acceptabil este mai scazut, cu atat este mai mare

  marimea esantionului necesar pentru a obtine certificarea data de audit.

  Atunci cand se folosesc tehnici de esantionare evaluarea erorilor este foarte importanta.

  EVALUAREA ERORILOR

  Metoda Indicatorului

  Eroarea proiectata in populatie se calculeaza astfel:

  Eroare proiectata in populatie = Eroare gasita x Valoarea populatieiValoarea esantionului

  Metoda diferentei

  Proiectarea erorii in populatie se calculeaza dupa cum urmeaza:

  Eroare gasita x Nr. elemente din populatie

  Nr. elemente din esantion

  Dupa ce au fost proiectate erorile, acestea trebuie sintetizate pentru ca auditorul sa poata evalua dacasituatiile financiare prezinta o imagine fidela si corecta.

  Cu toate acestea, erorile proiectate si cele curente nu vor fi aceleasi si de aceea va fi necesar o data inplus sa se utilizeze rationamentul profesional pentru a se decide daca este probabila aparitia unei erori

  semnificative.

  In urma deliberarii, s-a decis faptul ca a aparut o eroare semnificativa si trebuie sa se ia urmatoarele

  masuri:

  Se recomanda clientului sa investigheze erorile si potentialul aparitiei altor erori;

  Sa se extinda testele de audit pentru a se putea ajunge la o concluzie mai precisa;

  8

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  9/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Daca este posibil, sa se efectueze teste alternative.Altfel va fi necesara emiterea unui raport cu rezerve.

  Esantionarea bazata pe rationament

  dimensiunile esantioanelor in cazul esantionarii bazate pe rationament trebuie inserate insectiunea...

  trebuie acordata atentie aspectelor legate de revizuirea analitica, controale si siguranta.

  trebuje sa se asigure afisarea in mod adecvat a motivelor ce au dus la determinarea dimensiuniloresantioanelor.

  Esantionarea bazata pe risc

  Daca se utilizeaza esantionarea statistica bazata pe risc, atunci pentru a se determina un factor de risc

  initial se va utiliza sectiunea 2.3.

  Apoj se va completa sectiunea 2.4. pentrua se documenta modul in care s-a ajuns la dimensiunile

  esantioanelor.

  9

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  10/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Reevaluarea mijloacelor fixe

  Munca de audit

  In cazul in care mijloacele fixe au fost reevaluate se va solicita o lista pe grupe de mijloace fixe care sa

  contina urmatoarele informatii:

  - nr. inventar

  - denumire mijloc fix- metoda de reevaluare (cf. H.G. 500/1994, H.G. 403/2000)

  - data P.I.F.

  - cod clasificare

  - durata functionare cf. H.G. 964- valoare contabila- total amortizare la data reevaluarii (credit 281, debit 8045)

  - valoare ramasa neamortizata la data reevaluarii

  - coef. actualizare- valoare actualizata

  - amortizarae actualizata- valoare ramasa actualizata

  - diferente imobilizari corporale de inregistrat

  Verificarea intrarilor de active

  Munca de audit

  Se va intocmi o lista pe grupe de mijloace fixe cu intrarile de active din exercitiul financiar analizat.

  Lista va trebui sa cuprinda denumirea mijlocului fix, numarul de inventar, numarul facturii , numarul

  avizului de insotire, valoarea facturii, data achizitiei.

  In cazul in care activul este achizitionat in sistem leasing, se va solicita o copie a contractului.

  Se va verifica pe teren existenta activelor si se va mentiona daca acestea sunt puse in functiune.

  10

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  11/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Iesiri de mijloace fixe

  Munca de audit

  Penru mijloacele fixe iesite in cursul exercitiului financiar analizat se va solicita o lista pe grupe de

  mijloace fixe care sa contina urmatoarele informatii:

  - numar inventar

  - denumire mijloc fix- numar proces verbal de casare

  - numar proces verbal intocmit in cazul sustragerii mijlocului fix

  - alte documente justificative potrivit carora s-a efectuat iesirea mijlocului fix

  - valoarea contabila- amortizarea cumulata- valoare ramasa neamortizata

  - cheltuielile cu dezmembrarea

  - cheltuielile cu valorificarea- sumele obtinute din valorificare

  - data iesirii mijlocului fix

  Se vor solicita copii xerox dupa procesele verbale si documentele justificative.

  Vanzari de mijloace fixe

  Munca de audit

  Penru activele vandute in cursul exercitiului financiar analizat se va solicita o lista pe grupe de active

  care sa contina urmatoarele informatii:

  - numar inventar- denumire activ- data vanzarii

  - valoare contabila- amortizare cumulata

  - valoare reevaluata (daca este cazul)

  - suma obtinuta in urma vanzarii- profit din vanzare

  Se vor solicita copii xerox dupa documentele justificative.

  11

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  12/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea contractelor de leasing ( imobiliar, financiar, asociatie, rate)

  Munca de audit

  Se va intocmi o situatie cu toate tipurile de contracte de leasing ( imobiliar, financiar, asociere, rate)incheiate de unitate.

  Situatia va contine urmatoarele informatii:

  - nr. contractului;- tipul contractului;

  - data semnarii contractului;

  - termene;

  - modalitati de plata;- rata lunara;

  Se vor solicita copii xerox dupa toate contractele incheiate de unitate.

  Verificarea lucrarilor de modernizare

  Munca de audit

  Se va intocmi o lista pe grupe de mijloace fixe cu modernizarile efectuate asupra acestora si data lacare s-au inregistrat in contabilitate.

  Se vor verifica prin sondaj contractele de prestari servicii, devizele conform carora s-au realizat

  modernizarile, facturile de achizitie, avizele de insotire.

  Se va verifica daca sumele aferente modernizarilor au fost introduse in valoarea mijlocului fix .

  12

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  13/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea actelor de proprietate pentru activele de natura terenurilor si cladirilor

  Munca de audit

  Penru activele de natura terenurilor si cladirilor se vor solicita copii xerox dupa actele de proprietate.Se va verifica daca unitatea auditata este proprietara de drept a acestora si data cand aceasta a fost pusa

  in posesie.

  Verificarea sumelor aferente deprecierii mijloacelor fixe si a provizioanelor aferente

  Munca de audit

  Pentru activele depreciate se vor intocmi situatii care sa contina urmatoarele informatii:

  - denumire mijloc fix depreciat;- numar inventar;

  - natura deprecierii constatate;

  - data constatarii deprecierii;- valoare depreciere;

  - valaore contabila ramasa.

  Se vor anexa copii xerox ale proceselor verbale ale comisiei care a constatat deprecierile.

  Se va specifica daca pentru deprecierile constatate s-au constituit provizioane, data constituirii si

  valoarea acestora.

  13

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  14/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea stocurilor

  Se va verifica valoarea stocurilor in anul curent precum si in anul anterior in vederea compararii

  vitezei de rotatie a stocurilor.

  In acest sens se vor cere urmatoarele date :

  Stoc Sold initial Intrari Iesiri Sold final

  300

  301

  308

  321

  323

  351

  352

  354

  357

  361

  381

  341

  345

  346

  371

  Se va calcula viteza de rotatie a stocurilor astfel :

  Indicator = Sold final stocuri / cheltuiala cu stocurile X numar de zile

  14

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  15/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Productia netreminata

  Se va verifica productia neterminata a anului respectiv, luandu-se in considerare si ajustarile propuse,

  realizandu-se in acelasi timp si o comparatie cu anul anterior.

  Preliminar an curent Ajustari an curent Final an curent Final an anterior

  Se va verifica in cazul productiei neterminate urmatoarele:

  Numarul de repere;

  Stadiu de finisare

  Cost pe produs finit;

  Total productie neterminata (numar repere x stadiu de finisare x cost produs finit)

  Produse finite

  Se va verifica cantitatea scriptica (conform listelor de calculator) cu cantitatea faptica in urmainventarierii se va face o comparare a soldului din anul de baza cu anul anterior .

  Preliminar an curent Ajustari an curent Final an curent Final an anterior

  De asemenea se vor verifica:

  listele de inventariere din punct de vedere matematic.

  fisele de cost a produselor finite urmarindu-se pe fiecare element de cost: cantitatea costul unitar,costul total, precum si ponderea pe care o are in total cost de productie elementul de cost respectiv;

  se vor verifica numarul de unutati consumate pe fiecare element de cost in parte pe tot anul;

  vanzarile de la inceputul exercitiului, asigurati-va ca preturile facturate nu sunt mai mici decatcostul la care sunt inregistrate stocurile in contabilitate .

  Verificarea separarii exercitiilor

  15

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  16/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Se vor verifica ultimile facturi de vanzari si cumparari de stocuri pentru a se stabili daca a fost respectat

  principiul independentei exercitiilor, adica se verifica data emiterii facturii si data inregistrarii incontabilitate.

  16

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  17/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Examinarea stornarilor efectuate dupa inchiderea exercitiului financiar si revizuirea

  provizioanelor

  Obiectiv:

  Ajustarea marimii provizioanelor pe baza modificarilor ce au loc dupa inchiderea exercitiului

  financiar in marimea creantelor sau a cheltuielilor in avans

  Post rectificatValoareinitiala

  StornareValoare

  nouaProvizion

  initialModificareprovizion

  17

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  18/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Compararea platilor in avans cu cele realizate in exercitiul anterior

  Obiectiv:

  Identificarea unor eventuale omisiuni in inregistrarea platilor in avans pentru exercitiulfinanciar incheiat.

  Cheltuieli in avans inregistrate in

  exercitiul financiar anterior

  Valoare in

  exercitiul anterior

  Valoare in

  exercitiul curentSuma omisa

  18

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  19/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Compararea vitezei de rotatie a debitorilor din exercitul curent cu cea din exercitul anterior siexplicarea variatiilor

  Obiectiv:

  Depistarea variatiilor semnificative in volumul creantelor fata de cifra de afaceri obtinuta siexplicarea acestora.

  Indicatori

  An anterior An curent Variatie

  procentualaValoare Procent Valoare Procent

  Cifra de afaceriClienti

  Clienti facturi de intocmit

  Furnizori debitori

  Debitori diversi

  Alte creante

  TOTAL CREANTE

  19

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  20/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea concordantei dintre sumele inregistrate in Registrul de Vanzari si soldurileconturilor, preluate din Cartea Mare

  Obiectiv:

  Identificarea unor eventuale omisiuni sau erori de inregistrare, precum si verificarea

  inregistrarilor cu valoare mare sau neobisnuita. Simultan, se va verifica un esantion de rulajedebitoare ale analiticelor pe clienti din Cartea Mare cu soldurile finale din Registrul de Vanzari.

  Totalul din Registrul de Vanzari trebuie sa fie egal cu totalul rulajelor debitoare pentru contul

  sintetic 411.

  Total vanzari din JV, inclusiv TVA X.

  Valoare sconturi acordate clientilor (X)

  Diferenta favorabila de curs valutar la inchiderea exercitiului X.Creante reactivate total X.

  Incasari (X)

  Diferenta nefavorabila de curs valutar la inchiderea exercitiului (X)

  Diferenta nefavorabila la incasare (X)

  Sume trecute in timpul exercitiului la clienti incerti (X)

  Sold final 411 (X)

  Esantion clienti Sold cont analitic Sold final din JV Diferente

  TOTAL CLIENTI

  20

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  21/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Scrisoare de confirmare a creantelor de catre clienti

  SC SA

  Catre: _.......................................

  Ref.: SCRISOARE DE CONFIRMARE

  Stimati Domni/Doamne

  La cererea auditorilor nostri, ................ cu sediul in, str.Buzesti nr.61 bl.A6, sc.1, etaj.5 ap.34, sector 1,

  cod postal 011013, OP12, Bucuresti,v-am fi recunoscatori daca ne-ati confirma soldul contului .. la data de

  31.12.2006, care in conformitate cu inregistrarile noastre, are valoarea de.

  Daca valoarea de mai sus este in conformitate cu inregistrarile dvs, va rugam sa semnati in spatiulcorespunzator de mai jos si sa inapoiati scrisoarea direct auditorilor nostri in plicul timbrat alaturat sau

  la numarul de fax 021/318.56.22 sau 318.56.24Daca valoarea de mai sus nu este in conformitate cu inregistrarile dvs, va rugam sa anuntati auditorii

  in mod direct, specificand si valoarea inscrisa in inregistrarile pe care le aveti, iar daca este posibil,

  trimiteti-le toate detaliile in legatura cu diferentele care exista.Va rugam sa acordati atentie imediata acestei cereri.

  Cu stima,

  DIRECTOR

  Catre: SC MAN-CO SRL

  In att: Auditor Financiar Ion MANOLEstr.Buzesti nr.61 bl.A6, sc.1, ap.34, sector 1, tel/fax 318.56.22; 318.56.24

  e-mail: [email protected]

  Suma aratata mai sus reprezentand soldul contului .. este/nu este in

  conformitate cu inregistrarile noastre la data de 31.12.2006.

  Data__________ Semnatura______________

  Functia ______________

  (semnatura si stampila)

  21

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  22/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea respectarii principiului independentei exercitiului

  Obiectiv:

  Sunt verificate ultimele 5 avize de expeditie din exercitiul incheiat si primele 5 din exercitiul nou,

  pentru a testa daca sunt inregistrate in perioada in care trebuie recunoscute.

  INAINTE DE SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT:

  DataNumar

  avizNumarfactura

  Denumire clientValoare netadin factura

  Perioada in

  care a fostinregistrat

  DUPA SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT:

  DataNumar

  avizNumarfactura

  Denumire clientValoare netadin factura

  Perioada in

  care a fostinregistrat

  Concluzie: Societatea aloca nu aloca tranzactiile in perioada corespunzatoare.

  22

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  23/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Compararea structurii pe vechimi a conturilor 409, 411, 418, 461 din anul curent cu aniianteriori

  Obiectiv:

  Depistarea acelor modificari notabile, cu influenta majora asupra structurii creantelor si

  explicarea acestora.

  Grupe vechimeAn anterior An curent Variatie

  procentuala

  Valoare Procent Valoare ProcentDe facturat

  Mai putin de 30 zile

  Intre 30-60 zile

  Intre 60-90 zile

  Intre 90-180 zile

  Intre 6-12 luni

  Peste 12 luni

  TOTAL (din balanta)

  23

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  24/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea Registrului de casa

  Obiectiv: Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat incasarile si platile intr-o maniera corecta.

  Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea unui esantion de inregistrari din Registrul de

  casa pe baza documentelor justificative aferente.

  Nr.Crt.

  Data Suma incasata Suma virata ExplicatieDocument

  justificativ

  24

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  25/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea Registrului de banca

  Obiectiv: Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat incasarile si platile intr-o maniera corecta.

  Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea Registrului de banca pe intreaga perioada,

  cautand elementele mari sau neobisnuite:

  Op nr. DataSuma

  incasataSumavirata

  Beneficiar/Platitor

  ExplicatieSuma extras

  bancar

  Se vor verifica apoi documentele justificative, provenienta sumelor si autorizarea platilor.

  25

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  26/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea tranzactiilor in numerar

  Obiectiv: Sa ne asiguram ca societatea nu a supraevaluat soldul contului de disponibil in casa.

  Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea sumelor in numerar si trebuie sa decidetidaca se impune un inventar.

  Sold in casa la 31decembrie 200..

  Numarat lainventarul de sfarsit

  de an

  Sold an precedent

  Sold maxim in anulcurent

  Data Valoare

  Verificati tranzactiile cu conducerea.

  26

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  27/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Scrisoare de confirmare a soldurilor bancare

  S.C. .............................. S.A.

  BANCA ............................

  Adresa ..........................

  In atentia d-nei/d-lui ..............................., responsabil de cont

  Urmatoarele informatii privind soldurile la depozite si imprumuturi la data de 31 decembrie 20.. au fostfurnizate auditorilor nostri, firma ................... Va rugam sa confirmati acuratetea lor, evidentiind

  eventualele diferente. Desi nu va cerem si nici nu asteptam de la dumneavoastra sa realizati analiza

  detaliata si cuprinzatoare a inregistrarilor dumneavoastra, daca pe parcursul completarii acesteiconfirmari dispuneti de informatii suplimentare privind alte conturi de depozite si imprumuturi, va

  rugam sa le includeti mai jos. Va rugam sa folositi plicul anexat pentru a trimite formularul directauditorilor nostri.

  1. La incheierea perioadei de activitate la data mentionata mai sus, inregistrarile noastre indicauurmatoarele solduri:

  Denumire cont Numar cont Valuta Sold la 31.12.200....

  2. Societatea inregisteaza urmatoarele credite la data mai sus amintita.

  27

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  28/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Nr. cont

  descriereSold la 31.12.2001 Scadenta

  Rata

  dobanzii

  Data lacare se

  plateste

  dobanda

  Descriere garantii

  Nota: Banca are ipoteci asupra urmatoarelor proprietati ale societatii ............... :

  --

  3. La incheierea peioadei de activitate la data mentionata mai sus, avem obligatii directe catre

  institutia financiara provenite din cambii, dupa cum urmeaza:

  Nr.

  Crt.Emitent

  Valoare

  nominalaData emiterii Scadenta

  4. La incheierea perioadei de activitate la data mentionata mai sus, aveam urmatoarele acreditive

  neachitate.

  ......................................................

  5. Va rugam sa prezentati o lista a garantiilor emise de institutia financiara in numele nostru la

  incheierea activitatii la data mentionata mai sus, atat garantii scrise cat si verbale.

  .......................................................

  ......................................... Data

  Informatiile prezentate mai sus de catre client corespund cu inregistrarile noastre. Cu toate canoi nu am facut o cercetare detaliata si cuprinzatoare a inregistrarilor noastre, nici un alt cont de

  depozit sau de imprumut nu ne-a atras atentia, cu exceptia celor mentionate mai sus.

  28

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  29/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  ......................................... Data

  Responsabil de cont

  Va rugam sa inapoiati acest formular direct la adresa:S.CMAN-CO SRL

  In atentia d-lui: ______________________Adresa: ____________________________

  ___________________________________

  ___________________________________

  Daca spatiul prevazut mai sus este insuficient, va rugam sa adaugati informatiile intr-un

  document anexat la acest formular

  29

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  30/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Punctarea creditorilor comerciali

  Se va intocmi pentru fiecare cont de obligatii in parte inclusiv in lei si in valuta

  Numar cont: 408 Furnizori facturi nesosite

  Totalul listei facturilor de la furnizori neplatite pana la 31.12.200...:

  Sold conform balantei de verificare

  Diferenta

  Explicatii privind diferenta-

  -

  --

  -

  Numar cont: 419 Clienti creditori

  Totalul listei facturilor de la furnizori neplatite pana la 31.12.200..:

  Sold conform balantei de verificare

  Diferenta

  Explicatii privind diferenta

  -

  --

  --

  Nota: Se anexeaza lista tuturor facturilor neachitate la 31.12.200.....

  30

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  31/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Analiza furnizorilor neachitati

  FurnizorSold la

  31.12.200..

  Din care pe vechimi: Data achitarii in

  200.....90zile

  Prescrisi

  Clienti creditori (cont 419)

  Altii

  Total clienti creditori

  Nota:

  Se vor enumera doar furnizorii mai mari de cinci milioane lei iar cei mai mici de acest prag se vor

  totaliza la pozitia "altii", indicandu-se numarul lor. Scadenta incepe la data contractului sau dupa 30

  zile de la data facturii.

  Verificarea soldurilor finale ale creditorilor

  Obiectiv: Asigurarea ca furnizorii comercial nu sunt in mod semnificativ subevaluati.

  Denumire furnizor Sold (lei)Sold conform

  confirmarii (lei)Sold ($) Diferenta (lei)

  31

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  32/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Test: Verificarea respectarii principiului independentei exercitiului

  Exercitiu incheiat la: 31 Decembrie 200.....

  Denumirea unitatii: SOCIETATEA

  Obiectiv: Sunt verificate ultimele 5 facturi din exercitiul incheiat si primele 5 din exercitiul nou, pentru

  a testa daca sunt inregistrate in perioada in care trebuie recunoscute.

  INAINTE DE SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT:

  DataNumar

  aviz

  Numar

  factura

  Denumire

  furnizor

  Valoareneta din

  factura

  Descriere

  Produse

  Perioada incare a fost

  inregistrat

  Note

  DUPA SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT:

  Data

  Numar

  aviz

  Numar

  factura

  Denumire

  furnizor

  Valoare

  neta dinfactura

  Descriere

  Produse

  Perioada in

  care a fostinregistrat

  Note

  Plati conform ordinelor de plata: Toate platile facute in jurul finalului de exercitiu sunt / nu sunt

  inregistrate in perioada corespunzatoare

  Concluzie: Societatea aloca / nu aloca tranzactiile in perioada corespunzatoare.

  32

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  33/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea obligatiilor privind impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale si altecontributii similare

  Contul 4311 Componenta soldului la 31 decembrie 200.....

  Luna

  Suma

  datorata(lei)

  Conform cu

  balanta *

  Adunat

  corect*

  Conform cu

  statul deplata*

  Mod de calcul

  corect*

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  Iulie

  August

  Septembrie

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  TOTAL

  *Se completeaza cu DA sau NU si cu eventualele observatii

  Contul 437 Componenta soldului la 31 decembrie 200.....

  Luna

  Suma

  datorata(lei)

  Conform cu

  balanta *

  Adunat

  corect*

  Conform cu

  statul deplata*

  Mod de calcul

  corect*

  Ianuarie

  Februarie

  Martie

  Aprilie

  Mai

  Iunie

  IulieAugust

  Septembrie

  Octombrie

  Noiembrie

  Decembrie

  TOTAL

  *Se completeaza cu DA sau NU si cu eventualele observatii

  33

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  34/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Analiza obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte

  Natura obiligatiei Cont

  Sold la

  31.12.200...

  Din care:Data

  lichidariiin 200...

  Luna

  ultimuluicontrol fiscal

  Aferentlunii

  decembrie

  Restant

  Alte dat. fata de bugetul

  statului4481

  Datorii fata de stat 4483

  Fonduri speciale 447

  Total

  Verificarea datoriilor legate de contractul de leasing financiar

  Obiectiv: Asiguarea ca datoriile nu sunt subevaluate in mod semnificativ.

  Denumirea valutei:

  Scadenta Capital Dobanda TotalSub un an

  Peste un an

  Total

  LEI

  Scadenta Capital Dobanda Total

  Sub un an

  Peste un an

  Total

  34

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  35/46

  SC ACEIR AUDIT SA PROCEDURI audit

  Revizuirea analitica a sectiunii creditori

  CONT 200...Final lei)

  200..

  Preliminar( lei)

  Final 200.. fata de final 200..Preliminar 200.. fata de final

  200..200..Final (lei)

  Diferenta( lei)

  Diferenta(%)

  Diferenta( lei)

  Diferenta(%)

  Furnizori 401

  Facturi nesosite 408

  2001 Final(zile)

  2001Preliminar

  (zile)

  2000 Final(zile)

  Diferenta(zile)

  Diferenta(%)

  Diferenta(zile)

  Diferenta(%)

  Perioada de achitare afurnizorilor (zile)

  =Furnizori(cont 401)*365achizitii

  35

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  36/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Verificarea inregistrarii datoriilor contingente / angajamentelor /garantiilor

  Obiectiv: Asiguarea ca datoriile nu sunt subestimate in mod semnificativ si ca datoriilecontingente/angajamentele si garantiile sunt corect prezentate in situatiile financiare.

  Activitatea efectuata

  Analiza documentelor referitoare la provizioanele necesare/ datoriile contingente/ garantiile sieventualele angajamente.

  In cazul existentei unor indicii referitoare la datele de mai sus, se discuta cu conducerea pentru a se

  asigura ca sunt tratate satisfacator in situatiile financiare.

  Intrebati conducerea despre existenta altor datorii contingente sau de alta natura / garantii /angajamente care ar putea exista si asigurati-va ca acestea sunt tratate satisfacator in situatiile

  financiare.

  36

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  37/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Test

  Realizati reconcilierea soldurilor initiale cu cele finale ale impozitelor si taxelor de platit (sau de

  recuperat) printr-o analiza completa a soldurilor initiale, a impozitelor si taxelor platite/recuperate, acheltuielilor/ datoriilor si a soldurilor initiale.

  Test

  Verificarea impozitelor si taxelor, daca acestea au fost platite la timp, iar in cazul in care au existat

  datorii restante, trebuie sa se examineze cauzele pentru care aceste datorii nu au fost achitate lascadenta. De asemenea trebuie sa se verifice inregistrarea corecta in contabilitate a dobanzilor sau a

  penlitatilor aferente platilor restante.

  Test

  Verificarea soldurilor raportate si modul de calcul a sumelor din exercitiul financiar auditat dupa ce s-a

  confirmat corectitudinea sumelor primare.Trebuie cercetate documentele referitoare la cumparari si vanzari de active, atunci cand este cazul sa se

  stabileasca daca este indreptatita inregistrarea unor cheltuieli aferente acestor vanzari / cumparari deactive.

  Test

  Pe baza evidentelor fiscale, auditorul trebuie sa decida daca este posibil sa apara diferente temporare

  semnificative datorita aplicarii unor cote de amortizare sensibil diferite. De cele utilizate la

  inregistrarea deducerilor fiscale.

  Test

  Verificarea pe baza unui esantion daca cifrele din deconturile de TVA corespund cu cele din evidentelecontabile.

  Test

  De verificat daca deconturile de TVA trebuie depuse in timp util, pentru ca firma sa evite achitarea de

  penalitati.

  Test

  Verificarea corespondentei care poate include notificarea obligatiei de plata a unor penalitati sau

  dobanzi sau poate atentiona firma asupra obligatiei de a calcula TVA la anumite bunuri sau servicii.Oricare ar fi subiectul corespondentei, trebuie intelese implicatiile acesteia.

  37

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  38/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Test

  Soldul final al TVA, pasiv sau activ, trebuie sa fie verificat pe baza platii sumei datorate sau a incasariisumei de recuperat.

  Calculul impozitului pe profit

  Denumire Suma

  Profit contabil

  Cheltuieli nedeductibile fiscal

  Venituri neimpozabile

  Profit fiscal

  Impozit profit .....%

  Impozit ....%

  Total impozit

  Rugam in cazul in care exista TVA la cheltuielile nedeductibile fiscal, atunci acesta sa fie prezentatdetaliat in tabelul prezentat mai sus.

  38

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  39/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Plata impozitului pe profit

  Denumire Documentul de plata si data Suma

  Impozit de plata la 25.03.N

  Plata impozitului pe profit

  Impozit de plata la 25.06.N

  Plata impozitului pe profit

  Impozit de plata la 25.09.N

  Plata impozitului pe profit

  Impozit de plata la 25.12.N

  Plata impozitului pe profit

  39

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  40/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Calculul si plata TVA

  Denumire Documentul de data si data Suma

  TVA de plata la 25.01.NPlata

  TVA de plata la 25.02.N

  Plata

  TVA de plata la 25.03.N

  Plata

  TVA de plata la 25.04.N

  Plata

  TVA de plata la 25.05.N

  Plata

  TVA de plata la 25.06.N

  Plata

  TVA de plata la 25.07.N

  Plata

  TVA de plata la 25.08.NPlata

  TVA de plata la 25.09.N

  Plata

  TVA de plata la 25.10.N

  Plata

  TVA de plata la 25.11.N

  Plata

  TVA de plata la 25.12.N

  Plata

  40

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  41/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Vanzari reconciliere balanta declaratii TVA

  Activitatea de audit

  Se va intocmi o situatie comparativ a vnzrilor din balan cu cele din deconturile de TVA,

  urmrindu-se concordana dintre acestea.

  Vanzari testarea registrului de vanzari

  Tema

  Verificarea concordantei dintre un esantion reprezentativ de facturi si:

  - registrul cartea mare;- jurnalul vanzarilor.

  Verificarea concordantei dintre un esantion de vanzari din cartea mare / jurnalul vanzarilor zilnice si

  facturi.

  Activitatea de audit

  Se verifica un esantion reprezentativ de facturi din lotul de facturi din registrul jurnal ce registrul de

  vanzari.

  Se probeaza un esantion reprezentativ de intrari din registrul jurnal / registrul zilnic cu facturileoriginale.

  Vanzari note de credit

  TemaSelectarea unui esantion de note de credit si asigurarea ca acestea au fost autorizate si inregistrate

  corespunzator.

  Activitatea de audit

  Trebuie verificat un esantion reprezentativ de note de credit pentru vanzari din registrul de note decredit si trebuie data asigurarea ca fiecare a fost aprobata si contrasemnata de doi dintre reprezentantii

  conducerii.

  41

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  42/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Vanzari revizuire analitica

  Tema

  Examinare analitica.

  Se compara marja bruta a profitului cu cea din exercitiul anterior si se explica orice variatie.

  Marjele profitului brut revizie analitica

  200.. Buget 200...

  Vanzari (cifra de afaceri )

  Costul vanzarilor

  Variatii in valoarea stocurilor

  Materii prime si consumabile

  Salarii si asigurari sociale

  Profit brut

  Marja profitului brut(profit brut / cifra de afaceri)

  Vanzari testare de fond

  Tema

  Se compara un esantion reprezentativ de dispozitii de livrare a bunurilor cu facturile aferente,

  verificand corectitudinea preturile, TVA etc..

  Activitatea de audit

  Se selecteaza un esantion reprezentativ de avize de expeditie a marfurilor din totalul avizelor de

  expeditie si se confrunta cu facturile corespunzatoare emise catre clientii respectivi. Se verifica faptulca totalurile din facturi, TVA etc. au fost corect calculate.

  Vanzari testul pentru comenzi in curs

  Tema

  Revizuirea comenzilor neonorate la timp.

  Activitatea de audit

  Revizuirea dosarului cu comenzi in curs pentru a identifica comenzile care sunt in desfasurare de mai

  mult timp si care ar fi putut fi executate dar nefacturate. Se vor cere explicatii pentru comenzile restantede mai mult de o luna.

  42

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  43/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Achiziii cheltuieli reconciliere

  Activitatea de audit

  Reconciliai total anual al intrrilor purttoare de TVA din balan cu totalul TVA deductibil dindecontrile de TVA lunare.

  Achizitii marfa Testul registrului de cumparari

  Tema

  Compararea unui esantion de facturi din jurnalul cumpararilor cu:

  - registrul cartea mare;

  - jurnalul cumpararilor.

  Activitatea de audit

  Se verifica un esantion reprezentativ de facturi de cumparare de pe parcursul exercitiului din dosarele

  de facturi de la furnizor, constatandu-se conformitatea cu intrarile din registrul jurnal (prin registrulzilnic de cumparari) si din registrul de cumparari.

  Achizitii marfa testare de fond

  Tema

  Compararea unui esantion de note de receptie a bunurilor / intrari de stocuri pe fisele de inventar cu

  facturile aferente, asigurandu-se corectitudinea cantitatilor etc..

  Activitatea de audit

  Selectarea unui esantion reprezentativ de avize de receptie a bunurilor si confruntarea lor cu facturile

  corespondente de la furnizor, pentru a exista siguranta ca toate cantitatile sunt corecte.

  Salarii testarea salariilor individuale

  Tema

  Compararea unui esantion de elemente din sinteza cheltuielilor cu salariile cu documente privindexistenta angajatilor (carte de munca, contracte individuale etc.), asigurandu-va de corectitudinea

  calculului salariului de baza, a deducerilor si a salariului net.

  Activitatea de audit

  Se selecteaza un esantion reprezentativ de salariati carora li se verifica salariile din lunile anterioare. Se

  verifica salariul brut cu cel din cartea de munca si eventualele sporuri si prime cu contractul de munca;

  se verifica, de asemenea, calculul si deducerea somajului, a contributiei pentru pensia suplimentara,CASS precum si a impozitului pe salarii, plata salariului net pe fluturasii de salarii semnati.

  43

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  44/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Salarii testul pentru noii angajati respectiv cei care parasesc compania

  Tema

  Asigurarea ca, pentru un esantion de noi angajati si de fosti angajati, decontarile cu personalul suntcorecte si se respecta principiul independentei exercitiului.

  Activitatea de audit

  Se verifica data efectiva a inceperii contractului de munca (respectiv a inchiderii) si data primului(respectiv a ultimului) salariu. Se verifica, de asemenea, contractele de munca si cartile de munca si se

  confrunta datele cu cele din baza de date de la departamentul personal.

  44

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  45/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  CENTRALIZATOR AL AJUSTARILOR DE AUDIT PROPUSE

  Ajust.

  Conturicor

  espond

  ente

  BilantContul deprofit si

  pierdere

  Acceptata

  Observatii

  Debit Credit DebitCredit

  Da Nu

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  7.

  9.

  11.

  13.

  15.

  CONCLUZIE

  Semnat ........................................................................ Data .....................................................................

  Verificator / Responsabil de misiune

  Nota: La aceasta foaie de lucru se va anexa si balanta corectata cu ajustarile acceptate, semnata decei in drept.

  45

 • 7/31/2019 56056263 Proceduri AUDIT

  46/46

  SC ACEIR AUDIT SA

  PROCEDURI audit

  Analiza indicatorilor financiari

  Nr.INDICATORUL Formula de calcul

  ValoareaObservatii

  2001 2000

  1. De lichiditate

  1.1 Lichiditatea curentaActive curente Recomandabil aprox. 2

  Datorii curente

  1.2 Lichiditatea imediataActive curente-StocuriDatorii curente

  2 De risc

  2.1 Gradul de indatorare

  Capital imprumutatx 100

  Capital propriuCapital imprumutatx 100

  Capital angajat

  2.2Acoperirea

  dobanzilor

  Profit inaintea platii dobanzii

  si impozitului pe profit

  Cheltuieli cu dobanda

  3 De activitate

  3.1Viteza de rotatie a

  stocurilor

  Costul vanzarilor

  Stocul mediu

  3.2Numarul de zile de

  stocare

  Stoc mediu

  Costul vanzarilorx 365

  3.3 Viteza de rotatie adebitelor-clienti

  Sold mediu clientiCifra de afaceri

  x 365

  3.4Viteza de rotatie a

  creditelor-furnizor

  Sold mediu furnizor

  Achizitii de bunurix 365

  3.5Viteza de rotatie a

  activelor imobilizate

  Cifra de afaceri

  Active imobilizate

  3.6Viteza de rotatie a

  activelor totale

  Cifra de afaceri

  Total active

  4 De profitabilitate

  4.1Rentabilitatea

  capitalului angajat

  Profitul inaintea platiidobanzii si imp. pe profit

  Capitalul angajat

  4.2Marja bruta din

  vanzari

  Profitul

  brut din vanzariCifra de afaceri

  x 100