of 23 /23
RECRUTAREA RECRUTAREA S S I I SELEC SELEC T T IA IA RESURSELOR UMANE RESURSELOR UMANE

43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Embed Size (px)

DESCRIPTION

recrutare selectie

Citation preview

Page 1: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

RECRUTAREA RECRUTAREA SSI I SELECSELECTTIA IA

RESURSELOR RESURSELOR UMANEUMANE

Page 2: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Procesul de recrutare si Procesul de recrutare si selectie presupune selectie presupune

identificarea persoanelor identificarea persoanelor potential potrivite unor potential potrivite unor

posturi vacante si posturi vacante si selectarea pentru selectarea pentru organizatie , prin organizatie , prin

intermediul unor criterii intermediul unor criterii adecvate,a persoanei celei adecvate,a persoanei celei

mai potrivite.mai potrivite.

Page 3: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Intregul proces este Intregul proces este compus din mai multe compus din mai multe

etape:etape: Identificarea nevoii de personalIdentificarea nevoii de personal Stabilirea responsabilitatilor postuluiStabilirea responsabilitatilor postului Identificarea criteriilor de selectieIdentificarea criteriilor de selectie Promovarea anuntului publicitar de Promovarea anuntului publicitar de

angajareangajare Selectarea CV-urilorSelectarea CV-urilor Interviuri preliminareInterviuri preliminare Testare profesionala si personalaTestare profesionala si personala Decizia de angajare, verificarea Decizia de angajare, verificarea

referintelorreferintelor

Page 4: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Pentru inceput, orice proces de Pentru inceput, orice proces de recrutare de personal debuteaza cu recrutare de personal debuteaza cu

constientizarea aparitiei unei nevoi de constientizarea aparitiei unei nevoi de personal.Acest fenomen este personal.Acest fenomen este

determinat de unul din urmatoarele determinat de unul din urmatoarele cauze:cauze: Parasirea organizatiei de catre unul Parasirea organizatiei de catre unul

dintre angajati,proces corelat cu dintre angajati,proces corelat cu imposibiliatea preluarii de catre imposibiliatea preluarii de catre fostii colegi a responsabilitatilor fostii colegi a responsabilitatilor presupuse de catre postul acestuia.presupuse de catre postul acestuia.

Dezvoltarea organizatiei determina Dezvoltarea organizatiei determina aparitia unor posturi noi care nu aparitia unor posturi noi care nu sunt inca ocupate cu resurse umane.sunt inca ocupate cu resurse umane.

Page 5: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Inaite de a ilustra tipul de persoana pe Inaite de a ilustra tipul de persoana pe care dorim sa o angajam si de a stabili care dorim sa o angajam si de a stabili prin aceasta, criterii generale,trebuie prin aceasta, criterii generale,trebuie

sa stim ce responsabilitati va avea sa stim ce responsabilitati va avea viitoarea persoana angajataviitoarea persoana angajata.Acest lucru .Acest lucru este circumscris in realizarea fisei de este circumscris in realizarea fisei de

post.post. ““Coloana vertebrala” in procesul de Coloana vertebrala” in procesul de

selectie este stabilirea a 5-10 criterii, selectie este stabilirea a 5-10 criterii, acestea ar puta fiacestea ar puta fi::

Criterii profesionale Criterii profesionale criterii personale criterii personale sau criterii organizationale.sau criterii organizationale.

Page 6: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Promovarea anuntului publicitar se Promovarea anuntului publicitar se poate facepoate face

In sistemul intern pentru realizarea recrutarii In sistemul intern pentru realizarea recrutarii interne, unde informatiile pot fi depuse la interne, unde informatiile pot fi depuse la avizier, site-ul companiei.avizier, site-ul companiei.

In sitemul extern pentru realizarea recrutarii In sitemul extern pentru realizarea recrutarii externe.Aici exista mai multe obtiuni prin care externe.Aici exista mai multe obtiuni prin care se pot recruta candidatii externi:se pot recruta candidatii externi:

a.baza de date formata cu prilejul altor a.baza de date formata cu prilejul altor recrutari.recrutari.

b.Universitati si targuri de job-uri.b.Universitati si targuri de job-uri.c.Firme specializate care se ocupa de recrutarec.Firme specializate care se ocupa de recrutared.Colaborarea cu institutii ale statului care se d.Colaborarea cu institutii ale statului care se

ocupa de identificarea locurilor de munca cu ocupa de identificarea locurilor de munca cu statut de somer.statut de somer.

Page 7: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

e.Anunturi publicitare afisate pe situ-ul e.Anunturi publicitare afisate pe situ-ul companieicompaniei

f.Anunturi publicitare de angajare in f.Anunturi publicitare de angajare in presa in care este dorit sa apara:presa in care este dorit sa apara:

-n-numele firmei si profilul acesteia.umele firmei si profilul acesteia.

-responsabilitatile postului.-responsabilitatile postului.

-o lista a atributelor personale si -o lista a atributelor personale si profesionale necesare.profesionale necesare.

-avantajele oferite de companie ocupantului -avantajele oferite de companie ocupantului postului,compania valorificand astfel postului,compania valorificand astfel postul vacant.postul vacant.

-modul de contactare a companiei a -modul de contactare a companiei a companiei angajatoare.companiei angajatoare.

Page 8: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Selectarea CV-urilor in aceasta etapa se Selectarea CV-urilor in aceasta etapa se indeparteaza tot ceea ce nu se indeparteaza tot ceea ce nu se potriveste cu postul.potriveste cu postul.INTERVIURILEINTERVIURILEUUnele firme prefera ca, inaite de nele firme prefera ca, inaite de inceperea propriu-zisa a acestuia sa i se inceperea propriu-zisa a acestuia sa i se imaneze un formular standardizat.In imaneze un formular standardizat.In acest mod se pot obtine informatii acest mod se pot obtine informatii obiective despre o persoana dar si o obiective despre o persoana dar si o serie de elemente cum ar serie de elemente cum ar fifi:motivatii,atitudini,stabilitatea :motivatii,atitudini,stabilitatea anterioara.anterioara.

Page 9: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

GHID AL STRUCTURII UNUI INTERVIUGHID AL STRUCTURII UNUI INTERVIUINTRODUCEREINTRODUCERE -PRIMA IMPRESIE-PRIMA IMPRESIE

-CREAREA UNUI CADRU RELAXANT -CREAREA UNUI CADRU RELAXANT PROPICE PENTRU INTERVIU.PROPICE PENTRU INTERVIU.

EDUCATIE EDUCATIE -CORESPONDENTA STUDIILOR IN -CORESPONDENTA STUDIILOR IN RAPORT CU POSTULRAPORT CU POSTUL

-PROFUNZIMEA CUNOSTIINTELOR-PROFUNZIMEA CUNOSTIINTELOR

-MOTIVATIA PENTRU INVATARE SI -MOTIVATIA PENTRU INVATARE SI REZVOLTAREREZVOLTARE

EXPERIENTA SI EXPERIENTA SI PERFORMANTE PERFORMANTE

-TRECUTE-TRECUTE

-PREZENTE-PREZENTE

-NIVELUL DE DESFASURARE AL -NIVELUL DE DESFASURARE AL MUNCII MUNCII

-COMPETENTE, APTITUDINI-COMPETENTE, APTITUDINI

-PRODUCTIVITATE,EFICIENTE-PRODUCTIVITATE,EFICIENTE

-MOTIVATIA PENTRU POSTUL -MOTIVATIA PENTRU POSTUL RESPECTIVRESPECTIV

-TIPUL RELATIILOR -TIPUL RELATIILOR INTERPERSONALE LA MUNCAINTERPERSONALE LA MUNCA

-NIVELUL ADAPTARII PE POST SI IN -NIVELUL ADAPTARII PE POST SI IN ORGANIZATIEORGANIZATIE

Page 10: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

ACTIVITATI SI ACTIVITATI SI INTERESE PREZENTEINTERESE PREZENTE

-INTERESE, HOBBY-URI-INTERESE, HOBBY-URI

-SANATATE, ENERGIE-SANATATE, ENERGIE

POSIBILITATI DE POSIBILITATI DE RELOCARERELOCARE

-REZERVE FINANCIARE-REZERVE FINANCIARE

-VITALITATE-VITALITATE

-MANAGEMENTUL -MANAGEMENTUL TIMPULUITIMPULUI

-MANAGEMENTUL BANILOR-MANAGEMENTUL BANILOR

-ABILITATI SOCIALE-ABILITATI SOCIALE

-LEADERSHIP-LEADERSHIP

-VALORI SI SCOPURI-VALORI SI SCOPURI

RECAPITULARERECAPITULARE

-PUNCTE TARI ALE -PUNCTE TARI ALE PERSOANEIPERSOANEI

-PUNCTE SLABE ALE -PUNCTE SLABE ALE PERSOANEIPERSOANEI

--PUNCTE TARI , SLABEPUNCTE TARI , SLABE

-SINCERITATE-SINCERITATE

-MOTIVATIE-MOTIVATIE

-CARACTER-CARACTER

-AUTOEVALUARE OBIECTVA-AUTOEVALUARE OBIECTVA

-ATITUDINI-ATITUDINI

INCHEIEREINCHEIERE

ELEMENTE PRIVITOARE ELEMENTE PRIVITOARE LA DESFASURAREA LA DESFASURAREA ULTERIOARA A ULTERIOARA A PROCESULUI DE PROCESULUI DE SELECTIE.SELECTIE.

Page 11: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

TESTAREA PROFESIONALA SI TESTAREA PROFESIONALA SI PERSONALAPERSONALA

POATE AVEA LOC , IN TIMP INAITE SAU DUPA PRIMA POATE AVEA LOC , IN TIMP INAITE SAU DUPA PRIMA FAZA A INTERVIULUI.FAZA A INTERVIULUI.

APLICAREA TESTELOR NU REPREZINTA O POLITICA APLICAREA TESTELOR NU REPREZINTA O POLITICA GENERALIZATA DECIZIA APARTINE FIECAREI GENERALIZATA DECIZIA APARTINE FIECAREI FIRME.EXISTA O UTILIZARE DIFERENTIATA IN FIRME.EXISTA O UTILIZARE DIFERENTIATA IN FUNCTIE DE RESPONSABILITATILE POSTULUI SI FUNCTIE DE RESPONSABILITATILE POSTULUI SI RESPECTIV DE ABILITATILE NECESARE IN RESPECTIV DE ABILITATILE NECESARE IN INDEPLINIREA LOR.INDEPLINIREA LOR.

DECI TESTELE POT FI:DECI TESTELE POT FI:-DE INTELIGENTA-DE INTELIGENTA-DE INELIGENTA EMOTIONALA-DE INELIGENTA EMOTIONALADE ATENTIEDE ATENTIE-DE CREATIVITATE-DE CREATIVITATE

-DE PERSONALITATE FIECARE DINTRE ELE -DE PERSONALITATE FIECARE DINTRE ELE SURPRINZAND ALTE CARACTERISTICI:TIPURI DE SURPRINZAND ALTE CARACTERISTICI:TIPURI DE INTERRELATIONARE, DEPENDENTA DE INTERRELATIONARE, DEPENDENTA DE GRUP,STILUL DE CONDUCERE ,COMPETENTE GRUP,STILUL DE CONDUCERE ,COMPETENTE MANAGERIALE, CONSTIINCIOZITATEA,TIMIDIATEAMANAGERIALE, CONSTIINCIOZITATEA,TIMIDIATEA

--

Page 12: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

DECIZIA SI DECIZIA SI REFERINTELEREFERINTELE

IN URMA INTERVIURILOR DESFASURATE DE CATRE DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE SI DE MANAGERUL DIRECT AL VIITORULUI ANGAJAT , IN URMA ANALIZEI CRITERIILOR SI POTRIVIRII CU POSTUL , ESTE ALES UN CANDIDAT.

IMEDIAT CE I S-A COMUNICAT DECIZIA, I SE VOR VERIFICA SI REFERINTELE DACA POSTUL NECESITA ACEST LUCRU SAU DACA INTERVIEVATORUL ARE INCA DUBII LEGATE DE PERSOANA RESPECTIVA.

Page 13: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

STUDIU DE CAZSTUDIU DE CAZ

ANALIZA PROCESULUI DE ANALIZA PROCESULUI DE RECRUTARE A PERSONALULUI RECRUTARE A PERSONALULUI

IN CADRUL REGIEI AUTONOME IN CADRUL REGIEI AUTONOME

“ “APA” BRAILAAPA” BRAILA

Page 14: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Regia Autonoma "APA" Braila infiintata pe baza Deciziei Regia Autonoma "APA" Braila infiintata pe baza Deciziei nr. 8 din 28.02.1995 a Consiliului Local Municipal Braila, nr. 8 din 28.02.1995 a Consiliului Local Municipal Braila, este unitatea economica publica care asigura organizarea este unitatea economica publica care asigura organizarea si functionarea in municipiul Braila a urmatoarelor si functionarea in municipiul Braila a urmatoarelor activitati: activitati: Transportul apei brute in uzinele de apa;Transportul apei brute in uzinele de apa;Prepararea apei potabile;Prepararea apei potabile;Transportul si distributia apei potabile, prin retele, la Transportul si distributia apei potabile, prin retele, la consumatori;consumatori;Exploatarea, intretinerea, revizia si repararea instalatiilor Exploatarea, intretinerea, revizia si repararea instalatiilor specifice si a retelelor de alimentare;specifice si a retelelor de alimentare;Montare, verificare si reparari apometre;Montare, verificare si reparari apometre;Preluarea, transportul apelor menajere si pluviale prin Preluarea, transportul apelor menajere si pluviale prin reteaua de canalizare;reteaua de canalizare;Intretinerea si repararea retelelor de canalizare;Intretinerea si repararea retelelor de canalizare;Exploatarea, intretinerea si repararea statiilor de Exploatarea, intretinerea si repararea statiilor de pompare, precum si repararea utilajelor si instalatiilor pompare, precum si repararea utilajelor si instalatiilor din aceste statii;din aceste statii;Exploatarea, intretinerea si repararea parcului propriu de Exploatarea, intretinerea si repararea parcului propriu de autovehicule, echipamente, utilaje, etc;autovehicule, echipamente, utilaje, etc;Confectii, reparatii, reconditionari piese ;Confectii, reparatii, reconditionari piese ;Constructi – montaj lucrari specifice;Constructi – montaj lucrari specifice;Cercetare si proiectare in probleme specifice;Cercetare si proiectare in probleme specifice;Activitatea de informaticaActivitatea de informaticaCalificarea, pregatirea, perfectionarea, specializarea Calificarea, pregatirea, perfectionarea, specializarea

personaluluipersonalului..

Page 15: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Recrutarea personalului Recrutarea personalului Recrutarea este activitatea de cautare si atragere in Recrutarea este activitatea de cautare si atragere in regie a unui grup de persoane capabile si interesate regie a unui grup de persoane capabile si interesate sa ocupe posturile vacante, grup din cadrul caruia se sa ocupe posturile vacante, grup din cadrul caruia se pot alege candidati corespunzatori pentru aceste pot alege candidati corespunzatori pentru aceste posturi. Inainte de a declansa procesul de recrutare, posturi. Inainte de a declansa procesul de recrutare, trebuie cunoscute cu exactitate numarul posturilor trebuie cunoscute cu exactitate numarul posturilor vacante (prin planificarea personalului), natura si vacante (prin planificarea personalului), natura si cerintele acestora (prin analiza posturilor).cerintele acestora (prin analiza posturilor).

Procesul de recrutare intervine atunci cand au Procesul de recrutare intervine atunci cand au loc schimbari de personal: unii angajati parasesc loc schimbari de personal: unii angajati parasesc institutia, altii sunt promovati, iar altii transferati institutia, altii sunt promovati, iar altii transferati sau concediati. Toate aceste mutatii creeaza posturi sau concediati. Toate aceste mutatii creeaza posturi vacante.vacante.

Grupul recrutat nu trebuie sa fie nici prea Grupul recrutat nu trebuie sa fie nici prea mare, pentru a nu aglomera procesul de selectie, mare, pentru a nu aglomera procesul de selectie, nici atat de mic icat sa nu permita opttiuni vaibile.nici atat de mic icat sa nu permita opttiuni vaibile.

Recrutarea influenteaza relatiile regiei cu Recrutarea influenteaza relatiile regiei cu publicul si implicit imaginea proiecatat in exterior .publicul si implicit imaginea proiecatat in exterior .

Lipsa unui personal competent si a unor reguli Lipsa unui personal competent si a unor reguli eficace de selectie afecteaza flexibilitatea cu care pot eficace de selectie afecteaza flexibilitatea cu care pot fi abordate problemele regiei.fi abordate problemele regiei.

Page 16: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Etapele recrutarii:Etapele recrutarii:1. Planificarea personalului1. Planificarea personalului

Procedura de recrutare nu se initiaza Procedura de recrutare nu se initiaza automat. Pentru aceasta, Serviciul Resurse automat. Pentru aceasta, Serviciul Resurse Umane anticipeaza nevoile de recrutare si Umane anticipeaza nevoile de recrutare si analizeaza sursele de forta de munca analizeaza sursele de forta de munca disponibile. Ca urmare, se stabileste mai intai disponibile. Ca urmare, se stabileste mai intai daca regia are nevoie cu adevarat de acel post daca regia are nevoie cu adevarat de acel post sau un titular pentru un post vacant si daca sau un titular pentru un post vacant si daca sarcinile aferente acestuia nu pot fi realocate sarcinile aferente acestuia nu pot fi realocate altor posturi.altor posturi.

Ori de cate ori nevoile de personal Ori de cate ori nevoile de personal depasesc oferta interna de angajati, regia depasesc oferta interna de angajati, regia trebuie sa initieze activitati de recrutare si trebuie sa initieze activitati de recrutare si selectie. selectie.

In previzionarea nevoii de personal, In previzionarea nevoii de personal, intotdeauna se tine cont de schimbarile ce intotdeauna se tine cont de schimbarile ce intervin in cariera angajatilor regiei.intervin in cariera angajatilor regiei.Necesitatea promovarii unora dintre ei sau Necesitatea promovarii unora dintre ei sau decizia altora de a parasi regia, creeaza posturi decizia altora de a parasi regia, creeaza posturi vacante ce trebuie ocupate rapid.vacante ce trebuie ocupate rapid.

Page 17: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

2. Descrierea postului2. Descrierea postuluiAnaliza postului este punctul de pornire in procesul Analiza postului este punctul de pornire in procesul recrutarii si are ca rezultat intocmirea fisei recrutarii si are ca rezultat intocmirea fisei postului. Aceasta specifica sarcinile si postului. Aceasta specifica sarcinile si responsabilitatile ce revin titularului postului . responsabilitatile ce revin titularului postului . Pe baza cerintelor postului, se creeaza portretul Pe baza cerintelor postului, se creeaza portretul candidatului ideal, portret care va reprezenta un candidatului ideal, portret care va reprezenta un standard in raport cu care vor fi comparati toti standard in raport cu care vor fi comparati toti candidatii. candidatii. 3. Bugetul recrutarii3. Bugetul recrutariiIn vederea recrutarii personalului, bugetul trebuie In vederea recrutarii personalului, bugetul trebuie pregatit cu mare grija. pregatit cu mare grija. 4. Compartimentul care efectueaza recrutarea4. Compartimentul care efectueaza recrutareaIn cadrul Regiei Autonome “APA” Braila, In cadrul Regiei Autonome “APA” Braila, responsabilitatea pentru derularea etapelor responsabilitatea pentru derularea etapelor recrutarii si selectiei revine Serviciului Resurse recrutarii si selectiei revine Serviciului Resurse Umane care este puntea de comunicare cu Umane care este puntea de comunicare cu candidatii din exterior.candidatii din exterior.In toate situatiile decizia finala a angajarii apartine In toate situatiile decizia finala a angajarii apartine

directorului generaldirectorului general..

Page 18: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

5. Perioada de recrutare5. Perioada de recrutareRegia Autonom` ”APA” Braila constituie Regia Autonom` ”APA” Braila constituie

comisia de concurs si comisia de solutionare a comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor cu cel putin 10 zile inainte de contestatiilor cu cel putin 10 zile inainte de data sustinerii concursului. Aceasta are data sustinerii concursului. Aceasta are obligatia de a afisa la sediul sau si de a publica obligatia de a afisa la sediul sau si de a publica in presa conditiile de desfasurare a in presa conditiile de desfasurare a concursului, conditiile de participare la concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate concurs, bibliografia si actele solicitate candidatilor pentru dosarul de inscriere cu cel candidatilor pentru dosarul de inscriere cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.concursului.

Candidatii depun la secretariatul comisiei Candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs in termen de 5 de concurs dosarul de concurs in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.zile de la data publicarii anuntului.

Comisia de concurs are obligatia de a Comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, in termen conditiilor de participare la concurs, in termen de maximum 5 zile de la data expirarii de maximum 5 zile de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.termenului de depunere a dosarelor.

Page 19: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Decizia de angajare se emite in termen de cel Decizia de angajare se emite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data la care mult 3 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.candidatul a fost declarat admis.

Comisia de concurs, respectiv comisia de Comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor, se constituie prin solutionare a contestatiilor, se constituie prin decizie a directorului general si este formata decizie a directorului general si este formata din cel putin 3 membri.din cel putin 3 membri. Membrii comisiei de concurs trebuie sa Membrii comisiei de concurs trebuie sa aiba:aiba: - cunostintele necesare evaluarii - cunostintele necesare evaluarii probelor de concurs;probelor de concurs; - experient in evaluarea cunostintelor si - experient in evaluarea cunostintelor si aptitudinilor candidatilor, specifice procesului aptitudinilor candidatilor, specifice procesului de recrutare.de recrutare. Calitatea de membru in comisia de Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a membru in comisia de solutionare a contestatiilor. contestatiilor. 6. Sursele de recrutare6. Sursele de recrutare

Strategia de recrutare incepe prin Strategia de recrutare incepe prin definirea nivelului la care se va desfasura definirea nivelului la care se va desfasura aceasta.aceasta.Concursul are la baza principiul competitiei Concursul are la baza principiul competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la posturile respective pentru fiecare accesului la posturile respective pentru fiecare

cetateancetatean care indeplineste conditiile legale.care indeplineste conditiile legale.

Page 20: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

7. Dosarul de concurs trebuie sa contina 7. Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu :in mod obligatoriu :

- copia actului de identitate;- copia actului de identitate;- formularul de inscriere, care - formularul de inscriere, care se pune la se pune la dispozitie candidatilor de catre secretarul dispozitie candidatilor de catre secretarul

comisiei de concurs;comisiei de concurs;- copiile diplomelor de studii si ale altor - copiile diplomelor de studii si ale altor

acte care atesta efectuarea unor acte care atesta efectuarea unor specializari;specializari;

- copia carnetului de munca sau dupa caz - copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care s ateste vechimea in o adeverinta care s ateste vechimea in

munca sau in specialitate ; munca sau in specialitate ; - adeverinta care sa ateste starea de - adeverinta care sa ateste starea de

sanatate corespunzatoare sanatate corespunzatoare

Page 21: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

Dosarul de inscriere reprezinta un element Dosarul de inscriere reprezinta un element standard al procesului de recrutare si standard al procesului de recrutare si selectare.selectare.

Intr-o prima etapa se trece la eliminarea Intr-o prima etapa se trece la eliminarea candidatilor care nu indeplinesc conditiile candidatilor care nu indeplinesc conditiile prevazute pentru participarea la concurs.prevazute pentru participarea la concurs.

Rezultatele selectarii dosarelor de Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul regiei.inscriere se afiseaza la sediul regiei.

Selectarea dosarelor este urmata de o Selectarea dosarelor este urmata de o etapa importanta prin care se identifica si se etapa importanta prin care se identifica si se elimina candidatii necorespunzatori: elimina candidatii necorespunzatori: concursul.concursul.

In vederea desfasurari concursului , In vederea desfasurari concursului , comisia de concurs stabileste pe baza comisia de concurs stabileste pe baza bibliografiei de concurs seturile de subiecte bibliografiei de concurs seturile de subiecte pentru proba scrisa si interviu. pentru proba scrisa si interviu. Candidatii declarati admisi vor fi numiti prin Candidatii declarati admisi vor fi numiti prin decizie a directorului general al Regia decizie a directorului general al Regia Autonoma Autonoma ”APA” ”APA” Braila in functia pentru care Braila in functia pentru care s-a organizat concurs.s-a organizat concurs.

Page 22: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE

-MANAGEMENTUL RESUSRSELOR UMANE -MANAGEMENTUL RESUSRSELOR UMANE GHID PRACTIC, GEORGETA PANISOARA SI ION-GHID PRACTIC, GEORGETA PANISOARA SI ION-OVIDIU PANISOARAOVIDIU PANISOARA-INTERNET -INTERNET

Page 23: 43143807 Recrutarea Și Selecția Resurselor Umane

PROIECT REALIZAT DE:PROIECT REALIZAT DE:MIRMIRĂUȚĂ ANAMARIAĂUȚĂ ANAMARIAMOROȘANU ANDREIMOROȘANU ANDREI