19
Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________ Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010 Simpozion Naţional Tema: „Participarea şcolilor româneşti în proiecte educaţionale internaţionale” Editia a III-a Motto: "Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va urma, plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă-ţi copiii "(Proverb chinezesc) 22 aprilie 2010

Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Simpozion Naţional

Tema:

„Participarea şcolilor româneşti în proiecte educaţionale internaţionale”

Editia a III-a

Motto:

"Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va urma, plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă-ţi copiii "(Proverb chinezesc)

22 aprilie 2010

Page 2: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Organizator:

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 45 “Titu Maiorescu” Bucuresti Sectorul 1

În parteneriat cu:

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Casa Corpului Didactic Bucuresti

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – Sector 1

Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Sectorului 1

Parteneri media:

• Televiziunea OTV • Ziarul “Adevărul”

Page 3: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Invitati :

• Ioan Andrei Chiliman – Primar al Sectorului 1

• Dan Tudorache – Viceprimar al Sectorului 1

• Cristian Alexandrescu – Inspector Scolar General I.S.M.B.

• Monica Anisie - Inspector Scolar General Adjunct I.S.M.B.

• Maria Mantaluta - Inspector Scolar General Adjunct I.S.M.B.

• Nicolae Nutu - Inspector Scolar General Adjunct I.S.M.B.

• Luana Grigore - Inspector responsabil cu managementul Sectorul 1

• Viorica Dragan – Director, Casa Corpului Didactic Bucuresti

• Mariana Liscan - Inspector Scolar General Adjunct I.S.J. Ilfov

• Laurentiu Cirstea – Inspector managementul resurselor umane I.S.M.B.

• Simona Craciun – Consilier MECTS

• Adriana Alexandru – I.C.I. Bucuresti

• Radu Emilian – Director Directia pentru invatamant Primaria Capitalei

• Cristiana Mateiciuc – Inspector Scolar I.S.M.B.

• Georgeta Bolojan - Inspector Scolar I.S.M.B.

• Ana Elisabeta Naghi - Inspector Scolar I.S.M.B.

• Valentina Capotă - Inspector Scolar I.S.M.B

• Catalina Serban - Inspector Scolar I.S.M.B.

• Mihai Manea - Inspector Scolar I.S.M.B.

• Mirela Sisman - Inspector Scolar I.S.M.B.

• Mihaela Cirstea - Inspector Scolar I.S.M.B.

• Jean Badea – Sef serviciu evidenta informatizata I.S.M.B.

• Rodica Binder - Inspector pentru invatamantul primar Sectorul 1

• Gina Iordache - Inspector pentru invatamantul prescolar Sectorul 1

• Victor Stoica - Inspector cu managementul resurselor umane - Sectorul 1

• Manuela Moise – Director Directia pentru Integrare Europeana din Primaria Sectorului 1

• Ancuta Comanici – Director A.U.I.P.U.S.P. Sector 1

• Mihai Badea – Director Adjunct A.U.I.P.U.S.P Sector 1

• Carmen Musceleanu – Consiler Consiliul Local Sector 1

Page 4: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Directori de unităţi de învăţământ invitaţi:

• Prof. Roxana Ionescu- Director, Colegiul Economic «V. Madgearu »

• Prof. Olivia Rusu – Director adj., Colegiul Economic « V. Madgearu »

• Prof. Mihaela Andrei – Director, Liceul Teoretic « N. Iorga »

• Prof. Carmen Toma – Director, Liceul Teoretic « Al. Vlahuţă »

• Prof. Mirela Dinescu – Director, Şcoala Sup. Com. « N. Kretzulescu »

• Prof. Victor Nicolae – Director, Colegiul Naţional « Ghe. Lazăr »

• Prof. Ionela Neagoe – Director Adj., Colegiul Naţional « Ghe. Lazăr »

• Prof. Nicoleta Gaidoş – Director, Grup Şc. Construcţii Căi Ferate

• Prof. Felicia Stroie – Director, Colegiul Agricol « V. Harnaj »

• Prof. Luminiţa Grigorescu – Director, Liceul Economic « C. Kiriţescu »

• Prof. Adriana Jarcau – Director, Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”

• Prof. Iuliana Soare – Director, Scoala Nr.1 « Sfinţii Voievozi »

• Prof. Florin Ghiţă – Director, Şcoala Nr.3 « N. Titulescu »

• Prof. Victoria Barbu – Director, Şcoala Nr. 11 « I. H. Rădulescu »

• Prof. Mariana Siderias – Director, Scoala nr.12 « Herastrau »

• Prof. Marilena Stoica – Director, Scoala Nr.17 « Pia Bratianu »

• Prof. Emil Zăbavă – Director, Şcoala Nr.28

• Prof. Ramona Costache – Director, Scoala Nr.52 « Iancului »

• Prof. Ioana Costea – Director, Gradinita Nr. 251

• Prof. Rodica Andrei – Director, Gradinita Nr.2

• Prof. Rodica Seriţan – Director, Şcoala Nr.98 « Avram Iancu »

• Prof. Mirela Lemnaru – Director, Şcoala Nr. 99

• Prof. Dorin Stoican – Director, Scoala Nr. 162

• Prof. Veronica Nicolae – Director, Şcoala Nr. 173 „Eugen Barbu”

• Prof. Ion Gabriel – Director, Şcoala nr. 175 « Sf. Nicolae »

• Prof. Nicolae Gheorghe – Director, Şcoala nr. 179

• Prof. Mirela Tănase – Director, Şcoala Nr. 192

• Prof. Dan Gavrilă – Director, Şcoala Nr. 183

Page 5: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Asigurarea dimensiunii europene în educaţie prin participarea şcolilor româneşti

la proiecte educaţionale internaţionale

Ideea de integrare europeană în domeniul învăţământului a devenit prioritate naţională. Educaţia pune accent pe individ ca valoare supremă - prin dezvoltarea culturii spirituale a omului, pe “sensul personal” al vieţii şi pe “sensul valorilor”.

În ideea adaptării învăţământului la standardele europene, reforma vizând modele culturale ce conţin scopurile «noilor educaţii» se realizează activ în învăţământul românesc, promovând valori umaniste: libertatea, legalitatea, democraţia, drepturile omului, toleranţa, fraternitatea etc. Învăţământului îi revine misiunea de a-şi adăuga valorile spirituale: iubirea, credinţa, binele, bunătatea etc. Aceste valori – considerate fundamentale în asigurarea bunăstarii şi a democratismului – sunt idealul cultural-educativ al civilizaţiei europene. Pentru asigurarea calităţii învăţământului, accentul se pune pe formarea competenţelor prin aplicarea unor metode de instruire activ participative care sa puna in evidenta abilitatile de comunicare si relationare in plan international, atat ale elvilor cat si ale cadrelor didactice..

Proiectele educaţionale promovează principiul «Valorile pentru elev», punând accent pe transmiterea acestora printr-o relaţie transdisciplinară cultură-credinţă-educaţie. Acestea au drept obiective:

• Dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie şi printr-un curriculum diversificat, derivat din proiecte Comenius, Leonardo, Grundwig precum si din alte proiecte bi- sau multilaterale derulate de către instituţiile de învătamânt;

• Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de a proiecta şi realiza în echipă activităţile de implementare a diferitelor proiecte şi parteneriate cu impact în şcoală şi comunitate;

• Crearea condiţiilor materiale necesare derulării şi implementării diferitelor proiecte, programe sau parteneriate, prin dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente şi mijloace de învăţământ specifice;

• Tipărirea şi răspândirea în rândul comunităţii locale a materialelor rezultate din derularea diferitelor programe şi proiecte comunitare;

• Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate deosebite în problematica integrării şi în promovarea proiectelorşi programelor comunitare, bilaterale, regionale;

• Centrarea activităţilor de formare pe iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect, în identificarea potenţialilor parteneri, în accesarea fondurilor comunitare;

Page 6: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

• Asigurarea unui parteneriat eficient între inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe educaţionale regionale sau internaţionale;

• Participarea la programe locale, naţionale, internaţionale în domeniul educaţiei şi formării profesionale;

Prin proiectele de parteneriat european, şcolile romanesti pot si trebuie sa devina veritabili ambasadori ai ţării noastre atât în Europa cât şi în lume, contribuind astfel la promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolilor noastre în lume.

Simpozionul Naţional “Dimensiunea Europeană a Educaţiei”, aflat la cea de a treia ediţie şi prima cu caracter naţional a luat naştere din dorinţa de a promova activităţile desfaşurate de către unităţile de învăţămînt din Bucureşti şi din ţara, în cadrul proiectelor şi programelor internaţionale. Printre obiectivele acestui simpozion putem enumera :

• Promovarea imaginii scolii la nivel national • Intensificarea relatiilor de colaborare intre cadrele didactice • Promovarea utilizarii tehnologiilor informationale in demersul didactic • Diseminarea exemplelor de bune practici privind participarea scolilor

romanesti in proiecte educationale internationale • Valorizarea exemplelor de bune practici

Consideram un bun prilej pentru participanţi de a împărtăşi din experinaţa lor atât celor prezenţi cât şi celor care vor studia lucrările prezentate.

Pornind de la aceste deziderate, promovând munca în echipa şi stimulând iniţiativele în domeniul scrierii şi implementării proiectelor şi parteneriatelor internaţionale, unităţile de învăţământ vor reuşi să deruleze atât proiecte internaţionale finanţate din fonduri europene cât şi proiecte finanţate din fonduri comunitare menite să amplifice dimensiunea europeană a învăţământului românesc.

Prof. Florian Lixandru Director, Scoala cu clasele I-VIII Nr.45 “Titu Maiorescu”

Page 7: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Moderatori: • Insp. Cristiana Mateiciuc – I.S.M.B. • Prof. Monica Căruntu – Şcoala Nr.45 “Titu Maiorescu” • Prof. Matei Constanţa - Şcoala Nr.45 “Titu Maiorescu”

Participanţi:

I.S.M.B. Bucuresti Numele si prenumele Funcţia Mateiciuc Cristiana Inspector proiecte educationale si programe comunitare Badea Jean Sef Serviciu Informatizare Denumirea proiectului: Leonardo da Vinci/VETPRO/2008/RO/186 „FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSILIEREA CARIEREI TINERILOR” Proiect de mobilităţi Leonardo da Vinci Parteneri :Agenţia Formativă ALBAFOR

1. Scoala Nr.11 „Tudor Vladimirescu” Calarasi / Jud. Calarasi Numele si prenumele Funcţia Marculescu Adrian Director adjunct Denumirea proiectului:SPERANTA Proiect cultural – educativ Parteneri: Scolile nr.1 si 2 din Timmendorfer Strand Germania si Scoala din Lϋbeck Germania 2. Colegiul Economic „ Francesco Saverio Nitti” Timisoara, judetul Timis Numele si prenumele Funcţia Boe Gheorghita Profesor Denumirea proiectului: „ Din scoala in viata prin formare initiala de calitate” Mobilitate Leonardo da Vinci Parteneri: Pannoneum, Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe und Tourismus din Austria, Neuesiedl am See, Istituto Statale di Istruzione Superioare “S. Marta- G.Branca” din Italia, Pesaro 3. Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu Bucurest i/ sectorul 3 Numele si prenumele Funcţia Paraschiv Daniela Carmen Profesor Jaber Manuela Profesor Denumirea proiectului: COMINTER Leonardo da Vinci Parteneri: Ministerul Educatiei din Franta, CNDPIPT 4. Şcoala Nr.9 „Constantin Brâncoveanu” Călăraşi / Jud. Călăraşi Numele si prenumele Funcţia Constantin Jelescu Director Elena Diaconiţă Profesor Denumirea proiectului : De Craciun, copile, sa fii bun ! Parteneriat scolar Parteneri : Scoala “Osnova sola Naclo ” loc Naklo , Slovenia

Page 8: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

5. Colegiul National Ion Luca Caragiale- Bucuresti Bucuresti / Sectorul 1 Numele si prenumele Funcţia Gabriela Badea Profesor Denumirea proiectului: Curs de British Parliamentary—Ormoz, Slovenia-noiembrie 2009 Participare la Concursul international de British Parliamentary-Ljubljana Parteneri: IDEA—International Debate Education Association 6. Liceul Teoretic Jean Monnet Bucuresti / Sectorul 1 Numele si prenumele Funcţia Bratu Simona Profesor Ticos Elena Director Denumirea proiectului: “Sunt cetăţean, deci exist!” in cadrul competitiei EUROSCOLA Participare la competitia internationala EUROSCOLA Parteneri: Biroul de Informare al Parlamentului European de la Bucuresti; Biroul Parlamentului European de la Strasbourg 7. SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „NICOLAE KRETZULESCU” BUCURESTI / Sector 3 Numele si prenumele Funcţia DINESCU MIRELA-NICOLETA Director CUATU GEORGETA Profesor Denumirea proiectului: EURO-AST Leonardo da Vinci multinational Parteneri: Franta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Polonia, Romania; Elvetia si Belgia – parteneri fara drept de decizie 8. SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „NICOLAE KRETZULESCU” BUCURESTI / Sector 3 Numele si prenumele Funcţia DINESCU MIRELA-NICOLETA Director CUATU GEORGETA Profesor Denumirea proiectului: Outdoor Science – Learning by Doing Comenius – vizita pregatitoare Parteneri: Suedia (coordonator) 9. SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „N. KRETZULESCU” BUCURESTI / Sector 3 Numele si prenumele Funcţia PANCIU CAMELIA PROFESOR BALAN ELENA PROFESOR Denumirea proiectului: Metode inovative de organizare si derulare a stagiilor de practica in invatamantul profesional si tehnic LEONARDO DA VINCI -VETPRO Parteneri: FRANTA- PME APPRENTISSAGE 10. SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „N. KRETZULESCU” BUCURESTI / sector 3 Numele si prenumele Funcţia DANCIU NATALIA PROFESOR Denumirea proiectului: Bucarest - Grenoble Proiect international de schimb cultural Parteneri : FRANTA – LYCEE POLYVALENT „LA PLEIADE” PONT –DE-CHERUY 11. SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA „N. KRETZULESCU” BUCURESTI / sector 3 Numele si prenumele Funcţia DANCIU NATALIA PROFESOR SERBANESCU CARMEN PROFESOR Denumirea proiectului: Communiquer en langue étrangère-un pont sur l’Europe COMENIUS-BILATERAL

Page 9: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Parteneri: BELGIA - ATHÉNÉE COMMUNAL MAURICE DESTENAY 12. Şcoala „Tudor Vladimirescu” Călăraşi / Jud. Călăraşi Numele si prenumele Funcţia Dumitru Cristina Profesor Dincă Daniel Profesor Denumirea proiectului: 9 mai Ziua Europei Proiect educaţional european www.etwining.net

Parteneri: Zespol Publicznego Gimnazjum i Szkoly Podstawowej , localitatea Szadek, Poland Zs Hulin okres Kromeriz , localitatea Hulin , Czech Republic 13. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia / Jud. Alba Numele si prenumele Funcţia Cristina Comaniciu Coordonator proiect Retegan Ramona Membru echipa de proiect Denumirea proiectului: „Sustainability in action: thinking global and acting local” Parteneriat multilateral Comenius Parteneri: Instituto Tecnico per la Attivitá Sociali „Mazzocchi”– Ascoli Piceno, Italia (coordonator)

Lycée Privé Chevreul Blancarde – Marseille, Franţa. 14. LICEUL TEORETIC „C. NOICA” SIBIU SIBIU / Jud. SIBIU Numele si prenumele Funcţia MIHAI ORDEAN, Profesor - COORDONATOR DE PROIECT IOANA DĂNEŢIU Director Denumirea proiectului: „CLEAN RIVERS FOR CLEAN SEAS” PROIECT MULTILATERAL COMENIUS Parteneri CORUM ANADOLU LISESI- CORUM, TURCIA (COORDONATOR DE PROIECT) THE CITY OF LEICESTER COLLEGE – LEICESTER, ANGLIA LICEUL TEORETIC „C. NOICA” SIBIU – SIBIU, ROMÂNIA SECONDARY COMPREHENSIVE SCHOOL „HRISTO BOTEV”- KUBRAT, BULGARIA GULBENE 2 GENERAL SECONDARY SCHOOL- GULBENE, LETONIA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE „DANILO DOLCI”- PARTINICO, ITALIA 15. ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU” BUCUREŞTI / sector 3 Numele si prenumele Funcţia DÎRLOMAN GABRIELA Profesor ŢIGĂU DRAGOŞ LUCIAN Director adjunct Denumirea proiectului: ESCOT - EUROPE INTERNAŢIONAL Parteneri: ITALIA (COORDONATOR PROIECT ESCOT), ESCOLA SECUNDÁRIA DE VIRIATO – VISEU – PORTUGALIA 16. COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” BUCURESTI / sector 1 Numele si prenumele Funcţia IONESCU ROXANA CARMEN Director OLIVIA RUSU Director adjunct DANA GABRIELA ILIESCU Coordnator proiecte şi programe educ. MARIANA GEORGETA CIOBANU Profesor DANIELA PAULA NISTOR Profesor LORENA MONICA DIMA Profesor ROXANA ELENA FINICHIU Profesor

Denumirea proiectului: „DIN SCOALA IN VIATA PRIN FIRMA DE EXERCITIU”- PARTICIPARE LA TARGUL INTERNATIONAL AL FIRMELOR DE EXERCITIU NEW YORK 2010

Proiect international finantat din resurse proprii si atrase de la Bugetul Local al Primariei Sectorului 1 Parteneri

Page 10: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

• Virtual Eneterprise International New York • Department of Education New York City • Primaria Sectorului 1 Bucuresti • Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti • Centrala firmelor de exercitiu- ROCT Timisoara • GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII CAI FERATE- Bucuresti • LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUTA, Bvucuresti • Scoala cu clasele I-VIII NR. 45 “Titu Maiorescu” Bucuresti

17. Şcoala Nr.9 „Constantin Brâncoveanu” Călăraşi / Jud. Călăraşi Numele si prenumele Funcţia Mărculescu Mihaela Profesor Denumirea proiectului: Safer Internet Day Quiz Instructiv Educativ Parteneri: Ţările din reteaua Insafe sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovacia, Slovenia, Spania si Suedia. 18. COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” BUCURESTI / sector 1 Numele si prenumele Funcţia IONESCU ROXANA CARMEN Director OLIVIA RUSU Director adjunct DANA GABRIELA ILIESCU Coordnator proiecte şi programe educ. DANIELA PAULA NISTOR Profesor PICU ANA-MARIA Profesor BĂLOI NICOLETA VALENTINA Profesor Denumirea proiectului „DIN SCOALA IN VIATA PRIN FIRMA DE EXERCITIU”- PARTICIPARE LA TARGUL INTERNATIONAL AL FIRMELOR DE EXERCITIU PRAGA 2010 Proiect finantat din resurse proprii si atrase de la Bugetul Local Al Primariei Sectorului 1 Bucuresti Parteneri : Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Centrala firmelor de exercitiu- ROCT Timisoara 19. Liceul Teoretic „Ion Neculce” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia EUGENIA ZAMAN Director IULIANA SOROCEANU Profesor Denumirea proiectului: Practica Cetateniei europene – Cultura populara romana intre traditie si inovatie Schimb intercultural de elevi Liceul Ion Neculce – Liceul Filippo Re Capriata Parteneri: Liceul Filippo Re Capriata, Sicilia, Italia, Institutul Italian de Cultura, Bucuresti 20. Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” Bucureşti, sector 1 Numele si prenumele Funcţia Florica Demeter Director Nicoleta Răducan Profesor Codruţ Mihail Dumitrache Profesor Smaranda Ispăşescu Profesor Denumirea proiectului: „România şi Canada - atât de diferit, …dar real! Un vis devenit realitate!” Proiect de parteneriat internaţional Parteneri: Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev”, Bucureşti, România , Ecole „Saint-Jean Eudes”, Quebec, Canada 21. Scoala cu clasele I-VIII Nr.45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Lixandru Florian Director Dumitrescu Daniela Director adjunct Denumirea proiectului: Schimbul de experienta romano-portughez , Lisabona, aprilie 2010 Proiect international finantat din bugetul local al Sectorului 1 si din resusre proprii

Page 11: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Parteneri • Colegio do Bom Sucesso – Lisabona, Portugalia • Escola Secudaria D. Dinis – Lisabona, Portugalia • Liceu de Camoes – Lisabona, Portugalia • Primaria Sectorului 1 si A.U.I.P.U.S.P. Sector 1

22. Scoala Nr.11 „Tudor Vladimirescu” Calarasi / Jud. Călăraşi Numele si prenumele Funcţia RADU CONSTANTIN Coordonaror proiecte şi programe educaţionale Denumirea proiectului: REVISTA „UNSPREZECE” Proiect cultural – educativ Parteneri : Partenerii proiectului international „Speranta”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Calarasi, Consiliul Judetean Calarasi, Institutul FORDOC , Scoala Nr. 11 „Tudor Vladimirescu” Calarasi 23. Scoala nr.17 Pia Bratianu Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Stoica Marilena Director Sima Ana-Maria Coordonaror proiecte şi programe educaţionale Denumirea proiectului: Alteration is learning Socrates Comenius 1 School partenerships Parteneri 1.CBS De Fontein,The Netherlands 2.Erglu vidusskola,Latvia 3.Ozel Yuksel Sarikaya Okulu,Turkey 4.Barbaros Ilkogretim Okulu,Turkey 24. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 186 „Elena Văcărescu” Bucureşti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Dragă Viorica Director Tudor Georgeta Director adjunct Angheluţă Maria Coordonator proiect Andone Cristinel Profesor Hîrşali Sibel Profesor Denumirea proiectului: VIRTUAL EDEN COMENIUS multilateral

ŞCOALA COORDONATOARE : Zespol Szkol Nr 11, Jastrzębie Zdrój, POLONIA ŞCOLI PARTENERE:

1. Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas, UNGARIA 2. Základní škola, Dub nad Moravou, CEHIA 3. Şcoala nr. 186 Elena Văcărescu, Bucureşti, ROMÂNIA

25. Colegiul National Ion Luca Caragiale- Bucuresti Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Gabriela Badea Profesor Denumirea proiectului: European Course: Dealing with Heterogenity in Integrated Schools in Northern-Ireland Comenius-mobilitati individuale Parteneri: profesori si directori de scoli din Germania, Finlanda, Romania 26. Colegiul National Ion Luca Caragiale- Bucuresti Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Gabriela Badea Profesor Denumirea proiectului: The 5th International Meeting of European Clubs

Warsaw, 6-10 November 2009 Intalnire a cluburilor europene scolare

Page 12: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Parteneri: Fundatia „Schuman-Polonia”, ISMB 27. Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1 Oradea Oradea / Jud. Bihor Numele si prenumele Funcţia Teodora Pantazi Coordonator de proiect Lucia Popa Director Carmen Ilisie Director adjunct Denumirea proiectului: Starting early to make life better for children with special needs Parteneriat şcolar multilateral Comenius Parteneri: România-coordonator, Portugalia, Italia, Bulgaria, Suedia, Letonia, Turcia 28. SCOALA NR. 118 VASILE ALECSANDRI BUCURESTI, SECTOR1 Numele si prenumele Funcţia TOSA ANCA Director PANAIT CONSTANTA Coordonaror proiecte şi programe educaţionale Denumirea proiectului: BUCURESTI- ISTORIE IN IMAGINI PROIECT EUROPEAN Parteneri: Primăria Municipiului Bucureşti, Muzeul National de Istorie Bucureşti,Sponsori 29. Colegiul Agricol Viaceslav Harnaj Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Stroe Felicia Vasilica Director Calina Raluca Coordonator Proiect Denumirea proiectului: What we are what we hope we will be Comenius 1 proiect Multilateral Parteneri:Romania, Ungaria, Turcia, Italia, Norvegia, Portugalia, Bulgaria 30. SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 28 BUCURESTI, SECTORUL 2 Numele si prenumele Funcţia ZABAVA EMIL DANUT DIRECTOR DOBRE MONICA PROFESOR PT. INV. PRIMAR STANCU ELENA INVATATOR Denumirea proiectului: ARTA, MARCA IDENTITARA A UNEI TARI SI TIPAR UNIVERSAL, COMUN TUTUROR TARILOR PARTENERIAT ŞCOLAR Parteneri din: ITALIA, POLONIA, GRECIA, TURCIA, PORTUGALIA, GERMANIA, UK(MAREA BRITANIE), ROMANIA 31. Scoala cu clasele I-VIII Nr.45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Lixandru Florian Cipu Carmen Caruntu Monica Angelusiu Madalina Ionita Monica

Director Coordonator proiecte si programe Profesor Profesor Aj. Programator

Denumirea proiectului: Targul International al Firmelor de Exercitiu, New York , SUA, 2010 Proiect international finantat din bugetul local al Sectorului 1 si din resusre proprii Parteneri

• U.S. Networks of Virtual Enterprises International, New York, S.U.A. • Colegiul Economic „V. Madgearu” Bucuresti • Liceul Teoretic „Al. Vlahuta” Bucuresti • Grup Scolar Constructii Cai Ferate Bucuresti • Scoala cu clasele I-VIII Nr. 175 „Sf. Nicolae” Bucuresti • Primaria Sectorului 1 si A.U.I.P.U.S.P. Sector 1

32. Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" Scoala cu clasele I-VIII nr. 162

Page 13: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Adriana Leahu Director adjunct al Colegiului Tehnic Feroviar "Mihai I" Dorin Stoican Director al Scolii cu clasele I-VIII nr.162 Denumirea proiectului: Componenta A Doua Sansa din cadrul proiectului Phare 2004 "Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate" Proiect Educational - Phare 33. SCOALA NR. 175 SFANTUL NICOLAE BUCURESTI, SECTOR 1 Numele si prenumele Funcţia ION GABRIEL STEFAN DIRECTOR Denumirea proiectului: CONCURSURILE SCOLII NR. 175 – PROIECT EDUCATIV CU PREMII (excursie in Bavaria-Austria, august 2009) Concurs – fotografie, prezentare power-point, creatie literara, inventii, jocuri Parteneri: Inspectoratul scolar al sectorului 1 Bucuresti, Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, Primaria sectorului 1 Bucuresti 34. Şcoala cu clasele I-VIII Nr 195 Bucureşti /sector 3 Numele si prenumele Funcţia RUSAN OANA-RALUCA Profesor TELBISZ MIHAELA ELENA Profesor APOSTOIU LILIANA Profesor DRAGOMIR DORINA Director –Liceul de Metrologie „Traian Vuia” Denumirea proiectului: Simfonia limbilor/La symphonie des langues Vizită de proiect Socrates/Comenius 1( 6-12 aprilie 2006) Parteneri: -Franţa (Pessac-BORDEAUX) -coordonatorii din ţările participante la proiect (Finlanda,Spania,Polonia,Ungaria,Slovacia,Cehia) 35. Scoala cu clasele I-VIII nr.45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Gica Monica Profesor Tatole Daniel Profesor Denumirea proiectului: Atelier „LOESJE”- „What borders do you cross to be free?” Proiect european in cadrul Programului European Youth in Action Parteneri: ASOCIATIA DE TINERET “ARTPERSPECTIVE”

SCOALA CU CLASELE I –VIII NR.45 “TITU MAIORESCU”-SECT.1 SCOALA CU CLASELE I –VIII NR.93 “EMIL RACOVITA”-SECT.4

36. Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov Ilfov Numele si prenumele Funcţia Prof. Drăghici Maria Inspector şcolar de specialitate Denumirea proiectului: „Voluntary against violence” Grundtvig – Parteneriate pentru învăţare Parteneri: Abbant Foundacion – Spania ; Albafor S.p.A. - Italia 37. LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BUCURESTI, SECTOR 1 Numele si prenumele Funcţia Andrei Mihaela Director Toader Victoria, Simandi Elena, Ghita Loreta Prof. inv. primar Denumirea proiectului: ALMANAH MULTICULTURAL – SIMBOL PENTRU TARA PROIECT EDUCATIONAL INTERNATIONAL Parteneri: Comisia Europeana in Romania, Colegiul din Albena, Bulgaria 38. Soala cu clasele I-VIII nr. 183 Bucuresti sector 1 Numele si prenumele Funcţia

Page 14: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Gavrilă Maximilian Director Mohorea Corina - Adina Institutor Denumirea proiectului: ”MUZICA UNESTE LUMEA” Proiect International Parteneri: *KlangHuette Dresden, Germania *Scoala cu clasele I-VIII nr. 183, sector 1, Bucuresti 39. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 “SFINŢII VOIEVOZI” BUCUREŞTI, SECTOR 1 Numele si prenumele Funcţia SOARE IULIANA Director UNGURU MARIA-ALINA Profesor PANĂ RODICA Institutor CRĂCIUN IOANA Institutor Den. proiectului: Making our mark: Language promotion through exploring cultural roots PROIECT BILATERAL LINGVISTIC COMENIUS Parteneri ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 “SFINŢII VOIEVOZI” HELE’S SCHOOL, PLYMOUTH, MAREA BRITANIE 40. Institutul Intercultural Timişoara Timişoara / Jud. Timiş Numele si prenumele Funcţia Bajka Oana Coordonator proiect-Timisoara Monica Cristina Anisie Elisabeta Ana Naghi

Inspector Scolar General adjunct-Bucuresti Inspector Scolar pentru Minoritati-Bucuresti

Denumirea proiectului: Limba română – oportunitate pentru integrare socială şi culturală Furnizarea de cursuri de limba română şi orientare culturală pentru rezidenţii în România din state terţe. Parteneri: Institutul Intercultural Timişoara (coordonator), Universitatea de Vest Timişoara, Centrul Cultural Româno-Arab, Asociaţia DiversEtica, Colaboratori: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Inspectoratul Scolar Timis 41. SCOALA CU CL. I-VIII NR. 98 „AVRAM IANCU” BUCURESTI , SECTOR 4 Numele si prenumele Funcţia STOICESCU VIORICA Profesor SERITAN RODICA -GABRIELA Director Denumirea proiectului: MY SCHOOL E-TWINNING , crosscurricular Parteneri - Escola Secundaria c/3 ciclo Molelos, Viseu, Portugalia, teacher Antonio Ferreira - Fernando Savater Secondary School, Madrid, Spania, teacher Marta Rubio Cara 42. SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BRANESTI COMUNA BRANESTI , JUDETUL ILFOV Numele si prenumele Funcţia LILIANA VLAICULESCU Director DOBRE ANDREEA Profesor Denumirea proiectului: MISTERELE PADURII-Sunt un cetatean european ecologist Proiect eTwinning–parteneriat scolar bilateral in cadrul Programului Comenius al Uniuniii Europene destinat scolilor Parteneri: Primary School No 1 in Józefów, Polonia Scoala nr. 1 Branesti , jud. Ilfov 43. Scoala cu clasele I-VIII Nr 45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Cipu Carmen Profesor

Page 15: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Toma Olguta Profesor Denumirea proiectului: Mathématiques sans frontières -concurs international -tehnico-aplicativ şi ştiinţific (matematică, limba franceză, limba engleză/germană/italiană/spaniolă) Parteneri - Franta si coordonatorii europeni ai tarilor participante la concurs

44. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 ,,Maria Rosetti,, Bucureşti, Sector 2 Numele si prenumele Funcţia Enache Doina Profesor Stoenescu Mihaela Profesor Denumirea proiectului: STUDII EUROPENE Comenius Parteneri: Şcoli din România, Italia, Spania 45. Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 „Herastrau” Bucuresti, Sector 1 Numele si prenumele Funcţia Siderias Marioara Director Nicolae Adriana Profesor pentru invatamantul primar Denumirea proiectului: „S.O.S. – NATURA – Forme de educatie ambientala” Proiect Scolar International Parteneri

1. Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 „Herastrau”, Bucuresti – Romania 2. „Asociatia Nationala Amicii Parcurilor Nationale Italiene si Europene” San Nicandro Garganico –

Italia 3. D.A.I.P. Sector 1 4. Comitetul de parinti al Scolii nr. 12

46. Scoala nr. 45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Angelusiu Madalina Profesor Martac Vasile Profesor Nicu Reluta Director – Sc.nr.177 „N. Grigorescu” Denumirea proiectului: „LeAF – Sa invatam despre padure” Proiect educational international Parteneri: Fundation for Enviromental Education (FEE), MECTS, Ministerul Mediului, Centrul Carpato – Danubian de Geografie, Scoala nr. 177 „Nicolae Grigorescu” 47. Scoala cu clasele I-VIII Nr 45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sector 1 Numele si prenumele Funcţia Cipu Carmen Coordonator proiecte si programe educaţionale Matei Constanta Profesor invatamant primar Denumirea proiectului: ECO-SCOALA Proiect mondial Parteneri: Eco-Schools -coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 62 de organizaţii din 55 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Pe plan mondial, Programul este susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). În Romania, Programul Eco-Scoala este coordonat de Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. 48. Scoala cu clasele I-VIII nr.45 „Titu Maiorescu” Bucuresti / sectorul 1 Numele si prenumele Funcţia Caruntu Monica Profesor - coordonator proiect

Page 16: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Lixandru Florin Director Denumirea proiectului: EYEMANAGER CHAMPIONSHIP Proiect European Multilateral Parteneri 1. Agenzia per l'Energia e l' Ambiente della Provincia di Perugia- ITALY 2. L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. da Vinci”- ITALY 3. Noesis European Development Consulting- ITALY 4. Regionförbundet Örebro län/Energikontore- SWEDEN 5. Tullängsskolan Örebro- SWEDEN 6. Centre for Renewable Energy Sources- GREECE 7. Doukas School- GREECE 8. AGENEAL, Agência Municipal de Energia de Almada- PORTUGAL 9. Agencija za prestrukturiranje energetike- SLOVENIA 10. Šolski center Velenje – School Center Velenje- SLOVENIA 11. National Institute for R&D in Informatics (ICI)- ROMANIA 12. Scoala cu clasele I-VIII Nr. 45 "Titu Maiorescu"- ROMANIA 13. Colegiul Economic “V. Madgearu” Bucuresti - ROMANIA 14. PAIDEIA FOUNDATION- BULGARIA 15. 21 General comprehensive school "Hristo Botev"- BULGARIA 16. AGENCIA ENERGÈTICA DE LA RIBERA- SPAIN 17. Podkarpacka Agencja Energetyczna- POLAND

49. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti Bucuresti Numele si prenumele Funcţia Anisie Monica Inspector scolar general adjunct Doicin Luminita Inspector scolar specialitatea chimie Ana Elisabeta Nagy Inspector scolar minoritati Vrînceanu Gabriel Inspector scolar de specialitate matematica Denumirea proiectului: Om de stiinta pentru o zi! Concursul International Cassini-om de stiinta Parteneri: Consortiul EUROPLANET

• Comisia Naţională UNESCO pentru România • Institutul Astronomic al Academiei Române • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti • Inspectoratul Şcolar al Sectorului 1 • Partener media pentru AIA 2009: “Ziarul Ştiinţelor”

50. Liceul Teoretic Grigore Moisil Bucuresti/ sector 6 Numele si prenumele Funcţia Palade Ligia Profesor Denumirea proiectului: International Teacher Leadership Proiect International Parteneri: Universitatea Cambridge, Facultatea de Stiinte ale Educatiei – Marea Britanie, Centrul Educatia 2000+, Bucuresti; Liceul Teoretic Grigore Moisil; Sc 145 Bucuresti 51. Colegiul EC A.D. XENOPOL BUCURESTI/ sector 2 Numele si prenumele Funcţia COSTEA TANTA PROFESOR Denumirea proiectului :FORMARE CONTINUA COMENIUS Parteneri :MALTA 52. COLEGIUL TEHNIC „STEFAN BANULESCU” CALARASI/ judetul CALARASI Numele si prenumele Funcţia PURAN VASILICA DIRECTOR ADJUNCT COLESNICOV AIDA PROFESOR

Page 17: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Denumirea proiectului :TINERII- PARTENERI DE SUCCES PENTRU O SOCIETATE PROSPERA Programul Tineret in ActiuneTineret Actiunea 3.1 – Cooperarea cu ţările din vecinătatea Uniunii Europene Schimburi de tineri Parteneri :Asociaţia Pentru Dezvoltare Durabilă DUNĂREA DE JOS (ADDDJ) - Calarasi, Romania Asociaţia Obştească “ Pro Cooperare Regională”- CREDIS – mun. Balţi, Rep.Moldova ONG „Traditii”- sat Elizaveta, Republica Moldova 53. Inspectoratul Şscolar al Municipiului Bucuresti Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" Bucuresti Numele si prenumele Funcţia Lichiardopol Gabriela Inspector Scolar de specialitate al ISMB Leahu Adriana Director adjunct al Colegiului Tehnic Feroviar "Mihai I" Denumirea proiectului :Formarea cadrelor didactice pentru consilierea carierei tinerilor LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/186 Parteneri :Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti; Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov , Agentia formativa Albafor SRL 54. LICEUL DE MUZICA „GEORGE ENESCU” BUCURESTI / SECTOR 1 Numele si prenumele Funcţia HORIA SABIN DRAGOI DIRECTOR ELENA BALTAGA PROFESOR ALINA GHIUGAN PROFESOR MIHAELA CIUPLEA PROFESOR RUXANDRA OANCEA PROFESOR MIHNEA ANTON DRAGOI PROFESOR Denumirea proiectului: „YMISO”, „IN CONCERTO” Proiect educational international Parteneri :Initiativa Central Europeana / Comisia Europeana,Associazione Culturale „Scuola per Giovani Musicisti” Italia, Musik und Singschule Wien-Magistratsabteilung 13 Austria, Hudebni Skola Hlavniho Mesta Prahy Cehia, Dohnanyi Conservatory of Music Veszprem Ungaria, Zespol Panstwowych Szkol Muzycznych im M. Karlowicza Polonia, Liceul de Muzica „George Enescu” – Bucuresti Romania 55. Colegiul National Gheorghe Lazar Bucuresti, sector 5 Numele si prenumele Funcţia VIRGINICA IVAN GEORGESCU LARISA

PROFESOR PROFESOR

Denumirea proiectului : RECICLAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE Leonardo da Vinci-mobilitate de profesori

Parteneri :COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, LICEUL CATOLIC SFANTUL IOSIF, Quarter MEDiation vof -Olanda

56. Colegiul National Gheorghe Lazar Bucuresti, sector 5 Numele si prenumele Funcţia Dan Dorina Profesor Denumirea proiectului :EDURAB Leonardo da Vinci- Mobilitate de profesori Parteneri :FORMIRIS 57. Colegiul National Gheorghe Lazar Bucuresti. Sector 5 Numele si prenumele Funcţia Ionela Neagoe Banu Roxana

Director Profesor

Denumirea proiectului :Educatie antreprenoriala-platforma educationala pentru viitorul elevilor de

Page 18: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

liceu POSDRU-Grant

Parteneri : Liceul Teoretic “St. Odobleja”, Softwin

58. Colegiul National Gheorghe Lazar Bucuresti, sector 5 Numele si prenumele Funcţia Ionela Neagoe Director Denumirea proiectului : Change management for school improvement Bursa Comenius pentru factorii de decizie Parteneri :Praga-educational org 59. Scoala cu clasele I-VIII nr. 45 „Titu Maiorescu” Bucuresti, sector 1 Numele si prenumele Funcţia Radoi Elisabeta Profesor Denumirea proiectului : Noaptea Cercetatorilor Proiect international

Parteneri : Palatul Copiilor Bucuresti, Muzeul Primei Scoli Romanesti – Brasov, Muzeul Astra – Sibiu, Palatul Copiilor Constanta, Televiziunea Romana

60. Scoala cu clasele I-VIII nr. 45 „Titu Maiorescu” Bucuresti, sector 1 Numele si prenumele Functia Radoi Elisabeta Profesor Denumirea proiectului : Hands on Science – Science Club Proiect International COMENIUS III

Parteneri : Casa Corpului Didactic Bucuresti

61. Scoala cu clasele I-VIII Nr 2 „I. Ghe. Duca” Rm. Vâlcea / Vâlcea Numele si prenumele Funcţia Greere Ana Profesor Denumirea proiectului: ECO-SCOALA Proiect mondial Parteneri: Eco-Schools -coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 62 de organizaţii din 55 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Pe plan mondial, Programul este susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). În Romania, Programul Eco-Scoala este coordonat de Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE 62. Scoala cu clasele I-VIII Nr 2 „I. Ghe. Duca” Rm. Vâlcea / Vâlcea Numele si prenumele Funcţia Greere Ana Profesor Denumirea proiectului: „LeAF – Sa invatam despre padure” Proiect educational international Parteneri: Fundation for Enviromental Education (FEE), MECTS, Ministerul Mediului, Centrul Carpato – Danubian de Geografie, Scoala nr. 45 „Titu Maiorescu” Bucureşti

Page 19: Unitatea de invăţământ - Scoala cu clasele I Simpozion... · • Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi valorizarea profesorilor cu rezultate d

Simpozionul Naţional „Dimensiunea europeană a educaţiei” ________________________________________________________________________

Şcoala cu clasele I- VIII Nr.45 “Titu Maiorescu” Bucureşti 22 aprilie 2010

Echipa de organizare

Florian Lixandru –Director Daniela Dumitrescu – Director adjunct Cipu Carmen – Coordonator proiecte si programe educaţionale Căruntu Monica – Profesor Gica Monica – Profesor Angeluşiu Mădălina – Profesor Martac Vasile – Profesor Botan Gabriela – Profesor Enache Elisaveta – Învăţător Matei Constanţa – Profesor pt. înv. Primar Lihet Ileana – Învăţător Moraru Luiza – Institutor Ciobanu Izabela - Profesor pt. înv. Primar Maftei Ioana – Institutor Ioniţă Monica – Aj. Programator Mocanu Luminiţa – Administrator patrimoniu Morărescu Florina – Administrator financiar Năstase Ana – Secretar şef Necula Laura - Administrator financiar Moraru Gabriela – Pedagog Vasile Claudia – Pedagog Gheorghiu Cristina – Pedagog