40649331 G P Malahov Lečenje Dvesta Najrasprostranjenijih Oboljenja

 • View
  65

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Najrasprostranjenije bolesti

Transcript

 • Genadij Petrovi Malahov

  LECENJE DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH

  OBOLJENJA

  (PREVOD S RUSKOG)

  BEOGRAD 2007.

 • SADRAJ

  OT) R U S K O G IZDAVAA 11 UVOD 13 PRAKTINE P R E P O R U K E ZA PRIMENU LEKOVITIH TERAPIJA., 13 OPTI P O D A C I O L E K O V I T O M BILJU 79 Stanja fitopreparata 79 Terapije leenja 82 RECEPTI I P R E P O R U K E ZA L E E N J E OBOLJENJA 87 A D E N O I D I T I S 87 A D E N O M PROSTATE 90 A F T E 92 A L E R G I J A 93 A N E M I J A ( M A L O K R V N O S T ) 95 A N G I N A 100 ARTRITIS 104 A S T M A 107 ATEROSKLEROZA 108 B E L O PRANJE 110 B E O N A 111 BLEFARITIS 112 B O L U G R L U 113 BOI, U U I M A 114 BOL U JETRI, SLEZ1NI, P O D R E B R I C I I U N O J KESI 115 BOL U E L U C U I C R E V I M A 116 BOL U B U B R L Z I M A I M O K R A N O J

 • B E I C I BOL U O I M A BRADAVICE BRONHITIS B R O N H I J A L N A ASTMA CIROZA J E T R E CISTA NA JAJNICIMA CISTITIS IR NA E L U C U 1 DVANAESTOPALANOM CREVU DEPRESIJA (MELANHOLIJA) DERMATITIS DIJABETES E K C E M ENCEFALIT1S E N D O M E T R I T I S EROZIJA GRLIA MATERICE FAR1NGITIS FIBROM F U R U N K U L ( I R ) GAJMOR1TIS (MAKSILARNI SINUSITIS) GASTRITIS GINGIVITIS GLAVOBOLJA G L O M E R U L O N E F R I T I S G L U V O A ( G U B I T A K SLUHA) GLJIVINA OBOLJENJA KOE G O J A Z N O S T (L1POMATOZA) G O R U I C A GREVI GREVI U B U B R E Z I M A

  GREVI U C R E V I M A 165 GREVI U JETRI 166 GRIP 167 G R O Z N I C A 168 GUBITAK APETITA 169 GUAVOST 170 HEMOROID1 171 HEPATITIS 175 HEPATITIS HRONINI 179 H E R P E S 186 H I P E R T O N I N A B O L E S T 188 HIPOTON1JA 191 HOLECISTITIS 192 INVAZIJA GLISTA 196 IIJAS 199 KAMEN U B U B R E Z I M A (LITIJAZA] 200 KAMEN U UI 202 KAALJ 207 KATARAKTA 209 KIJAVICA(RINITIS) 210 KILA 212 K L I M A K S 213 KOL1TIS 215 KOLPITIS 218 K O N J U K T I V I T I S 220 K O Z M E T I K I DEFEKTI KOE 221 KRATKO V I D O S T 223 KRVARENJA 225 LARING1T1S 226 LIAJ 227 L U P U S 229

  117 118 118 122 125 127 129 130

  132 135 137 137 141 142 143 144 146 147 149 150 153 155 156

  . 157

  . 159

  . 159

  . 160

  . 162

  . 163

  . 164

 • MALARIJA 2 3 1

  M A M U Z E NA PETI 232 M A S N O T K I V O (LIPOM) 235 MASTOPATIJA 236 M E T E O R I Z A M 238 MITHSLRI 240 M U C A N J E 242 N A P R S L I N E N A N O G A M A 244 N E F R I T I S 245 N E K O N T R O L I S A N O M O K R E N J E ( E N U R E Z A ) 247 N E P L O D N O S T 249 NEPRIJATAN Z A D A H IZ USTA 251 N E S A N I C A 252 N E U R O D E R M I T I S 256 OPADANJE KOSE 257 O P E K O T I N E 258 OSPE 259 O S T E O H O N D R O Z A 261 O S T E O P O R O Z A 264 PARALIZE. PAREZE 265 PARAPROCTITIS 266 P A R O D O N T O Z A 268 PIELONEFRIT1S 269 PLEUR1TIS 270 P N E U M O N I J A (UPALA PLUA) 272 P O D A G R A (KOSTOBOLJ A) 276 POLI ARTRITIS 277 POLIPI 278

  P O R E M E A J M E N S T R U A L N O G CIKLUSA 281 P R E H L A D A 283 PROLIV 285 PROSTATITIS 286 PSORIJAZA 287 RADIKUL1TIS 289 RAK 291 R A N E 299 RANE OD LEANJA 300 REUMATIZAM 301 S I N D R O M IIRON1NOG UMORA 303 S K L E R O Z A 305 S R A N E M A N E 310 STENOKARD1 JA (ANGINA PEKTORIS) 312 STOMATITIS 313 SVRAB 314 UGA 316 TONZILITIS 317 T R A H O M A 318 T R O M B O F L E B I T I S 320 T U B E R K U L O Z A 322 UJEDI 324 U M O R N O G U 324 UPALA D E S N I 325 UPALA JAJNIKA 326 UPALA M O D A N E O P N E ILI K I M E N E M O D I N E 327 UPALA VAGINE (KOLPITIS. VAGINITIS) 328 VAGINALNE INFEKCIJE 329

 • VARI K O N O PROIRENJE VENA 331 VITILIGO 335 VRTOGLAVICA 336 ZATVOR 337 Z N O J E N J E 346 Z U B O B O L J A 348 ULJEVI 352 UTICA 352 P R E G L E D LEKOVITOG BILJA 362

  OD RUSKOG IZDAVAA Za ljude koji ele da due godina sauvaju zdravlje

  i da ive dugoveno, kao i da se oslobode raznih oboljenja, namenjenaje serija knjiga uvenih autora, lekara, narodnih lekara, lekara-fitoterapeuta o leenju vie od 200 najras-pr o s t r a nj enijih obolj e nj a.

  uveni autor knjiga o samoozdravljenju G. P. Mala-hov predlae, proverene kroz njegovu viegodinju praksu, recepte leenja urinom, ienjem organizma, lekovitim travama i daje preporuke za leenje razmatranih oboljenja.

  Ve vam je poznato kakve mere za izleenje postoje i kako da ih pravilno primenjujete.

  U knjizi je korieno iskustvo italaca u leenju raznih oboljenja. Unikatnost se sastoji u tome, to se, s j e d n e strane, u njoj daju najraznovrsniji metodi leenja, a sa druge strane - sadre se preporuke samog autora, koje e vam pomoi da izbegnete greke, da ne ustuknete pred potekoama.

  Metodi ienja organizma koji su predloeni upore -do s receptima leenja lekovitim travama, sa karakteristikama individualnih osobina i biolokih ritmova oveka, pomau svakom oveku da izvri korekciju vlastitog programa samoleenja i da postigne najbolji efekat leenja.

  Preparati od lekovitih biljaka dokazali su svoju prednost u odnosu na hemijske lekove: pri njihovoj upotrebi u oveji organizam dospeva itav kompleks njemu bliskih (srodnih) bioloki aktivnih materija.

  ajevi, odvari, ekstrakti, ulja i masti od biljnih sirovina deluju na organizam blae, bolje ih podnose bolesnici, znatno rede izazivaju sporedne alergijske reakcije. U pos-

 • lednje vreme lekoviti preparati od biljaka sve vie se prime-njuju u kompleksnom leenju bolesnika. Najefikasnija he-mijska sredstva, leei jedan organ, unitavaju druge organe i, kao posledica. - organizam u eelini. Preparati biljnog porekla, sade jstvuj ui u ogranienom obimu sa elijama organizma i normalizujui njegovu delatnost. ne nanose tetu organizmu.

  Svi recepti, koji su prezentirani u knjizi, proraunati su za odraslog oveka. Zbog toga deci do tri godine starosti dozu treba smanjiti od 3 do 5 puta, deci od tri do sedam godina - 2-3 puta, deci od sedam do etrnaest godina -1.5-2 puta.

  Po pravilu, ovek esto poinje da obraa panju na svoje lino oseanje (zdravstveno stanje) tek posle toga, kada mu se pojave prvi simptomi oboljenja.

  U traenju puta ka ozdravljenju ljudi poinju da se lece sami, i esto prema linom miljenju koriste recepte narodne medicine, zaboravljajui pri lom. da na prvi pogled bezopasna sredstva, mogu biti ne samo korisna, ve i tetna po organizam. Da se to ne bi desilo, potrebno je znati tanu dijagnozu oboljenja. Pre nego pristupite leenju u domaim uslovima. konsultujte se sa lekarom, koji e vam postaviti tanu dijagnozu i tek posle toga ponite da sainjavate vlastiti program samoizleenja. koristei se preporukama i receptima uvenog autora.

  Lekovite sile ovejeg organizma zaista su neiscrpne, ubeen je autor. One e vam omoguili da pobedite bolest, da ozdravite, pomoi e vam da ponete novi ivot, pun radosti i veselja. Odlino ete izgledati i uvek ete bili u formi. Moete da se ponovo rodite! elimo vam zdravlja!

  UVOD

  U toj knjizi uoptio sam moje iskustvo steeno le-enjem najrasprostranjenijih oboljenja, raunajui na lo, da ono moe biti korisno i vama, mojim dragim itaocima. Neki recepti su preuzeti iz vaih pisama, u kojima sa mnom delile radost izleenja i lugu poraza (neuspeha). N a d a m se da e vam recepti i preporuke navedene u knjizi pomoi u sanioizleenju.

  PRAKTINE PREPORUKE ZA PRIMENU LEKOVITIH

  TERAPIJA

  Pristupajui samoleenju, treba uzeli u obzir svoj uzrast, individualnu konstituciju, bioloke ritmove organizma i godinje doba. Praksa pokazuje, da se uspeh samoizleenja u prvom redu sastoji u potpunom i sistematskom ienju organizma, io ini glavne komponente dobrog zdravlja - pravilno razmiljanje, psihiko spokojslvo, normalan dnevni raspored, dovoljna motorna aktivnost, ishrana monolitnim produktima pravilnim redosledom i optimalnim kombinovanjem, odsustvo glupih navika, umerene terapije elienja organizma. Pre svega:

  1. Odredite kojem konslilucionom tipu pripadate. 2. Uzmite u obzir svoj uzrast. 3. Usaglasite sve mere leenja sa bioritmolokim fa

  ktorima i osobenostima godinjeg doba.

 • 4. Precizirajle. koji su organi aktivni za vreme vaeg leenja, a koji su slabi.

  5. Imajte u vidu porodinu mikroklimu, meusobne odnose sa najbliima. Od toga, lakoe. zavisi kvalitet procesa samoizleenja.

  Tek posle takvog testiranja" moe se pristupili planiranju, a zatim realizaciji samoizleenja. Ukoliko to ne uradite ili se prema nabrojanim preporukama lakomisleno odnosite, tada moete naneti tetu svom zdravlju.

  Pravilno izaberite vreme leenja: Najbolje vreme za leenje bilo kojeg organa je

  vreme njegove najvee aktivnosti u toku godine. Na primer, najbolje je istili jetru u vreme njene 72-dnevne aktivnosti tokom godine.

  S ciljem profilakse odravajte svoje slabe organe u vremenu njihove najslabije aktivnosti. Na primer, srce podravajte zimi; bubrege - leti; jetru - u jesen; plua - u pro-lee.

  istite i obnavljajte organe u vreme njihove najvee aktivnosti. Za jetru je to prolee; za srce - leto; za bubrege - zima; za plua - jesen; za eludac - vreme izmeu godinjih doba (prelaska iz jednog u drugo godinje doba).

  Nikada ne stimuliite po prirodi jake organe, jer e po zakonu antagonizma oni jo vie guiti suprotne slabe organe. Na primer, stimulacija bubrega zimi jo vie gui srce i, obrnuto, stimulacija srca leti jo vie gui, u to vreme. slabe bubrege. To se odnosi i na jetru i plua.

  Radi sprovodenja nekih zdravstvenih preporuka i terapija trebae vam lunarni kalendar (informaciju o fazama Meseca moete nai u bilo kom kalendaru).

  Prva faza lunarnog meseca poinje sa mladim rnese-com i zavrava se prvom etvrtinom. U loj fazi organizam se stee (gri) i tada se moe najbolje fiziki opteretiti.

  Druga faza lunarnog meseca poinje sa prvom etvrtinom do punog meseca. U toj fazi organizam se iri i tada je najbolje sprovoditi terapije ienja, vezane za ienje organizma, posebno jetre.

  Trea faza lunarnog meseca poinje od punog meseca i zavrava se sa treom etvrtinom. U toj fazi organizam se stee (gri) i moe se najbolje fiziki opteretiti.

  etvrta faza lunarn