of 17 /17
INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA ZAGREBA ZAGREBA - - Ž Ž ELJEZNI ELJEZNI Č Č KI PODSUSTAV KI PODSUSTAV KOREMA, Zagreb, 24. rujna 2014. KOREMA, Zagreb, 24. rujna 2014. mr. Ivica mr. Ivica Š Š krti krti ć ć , dipl.ing. , dipl.ing.

4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza...

Page 1: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA GRADA ZAGREBA ZAGREBA -- ŽŽELJEZNIELJEZNIČČKI PODSUSTAV KI PODSUSTAV

KOREMA, Zagreb, 24. rujna 2014.KOREMA, Zagreb, 24. rujna 2014.

mr. Ivica mr. Ivica ŠŠkrtikrti ćć, dipl.ing., dipl.ing.

Page 2: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

• Definicija

• Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba• Problemi IPP-a u Gradu Zagrebu

• Ciljevi IPP-a i moguća rješenja

• Razvojni planovi HŽ Putničkog prijevoza• Zaključak

SadrSadr žžajaj

Page 3: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Definicija

• Integrirani javni prijevoz putnika (IPP): meñusobno povezani podsustavi javnog prijevoza putnika na području integracije s jedinstvenom organizacijom prijevoza, jedinstvenom tarifom, jedinstvenim prijevoznim kartama, jedinstvenim sustavom izdavanja prijevoznih karta, jedinstvenom naplatom prijevoznih karta, jedinstvenim voznim redom i jedinstvenim informacijskim sustavom

• Okosnicu sustava čini željeznica zbog svojih prednosti, a sredstva gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedničke intermodalne terminale

Page 4: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba

• Grad Zagreb trenutno nema integrirani javni prijevoz

• Zajednička HŽPP-ZET prijevozna karta bez subvencije Grada Zagreba

• Zajednička karta je cjenovno tržišno neprihvatljiva• Zajedničke karte prodaje ZET pri čemu HŽ PP-u pripada njegov udio u

cijeni prijevozne karte

• Cijena opće mjesečne karte iznosi 609 kn, učeničke OŠ 279 kn, učeničke SŠ, studenti, umirovljenici i socijalne kategorije 309 kn.

• Rezultat od 2011.g. je drastičan pad broja putnika koji koriste zajedničku kartu s 50 mln. u 2010.g. na 3 mln. putnika u 2013.g.

Page 5: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Shema zona GPP-a Zagreba

Page 6: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Problemi IPP-a u Gradu Zagrebu

• Izostankom subvencije Grada Zagreba putnici izabiru samo jednog prijevoznika ili prelaze na osobni automobilski prijevoz

• Smanjenje potražnje za javnim prijevozom

• Povećavanje prometa osobnim vozilima i time povećavanje opterećenosti okoliša, prometni zastoji i pogoršanje uvjeta života grañana

• Smanjenje cijena parkiranja i širenje zona parkiranja

• Sufinanciranje IPP-a generalno u RH je postala politička odluka lokalne i regionalne samouprave, a ne odluka struke i interesa javnosti

Page 7: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Problemi IPP-a u Gradu Zagrebu

Broj ispostavljenih karata

ZET-HŽ Broj putnika (tis.)

Broj PKM-a

(mln.)

2005. 492.162 21.655 325

2006. 650.081 28.604 429

2007. 1.009.743 44.428 666

2008. 1.192.040 52.450 787

2009. 1.225.185 53.908 809

2010. 1.136.635 50.008 750

2011. 669.322 29.450 442

2012. 106.173 4.672 70

2013. 70.299 3.093 35

Broj putnikaOpseg prijevoza GPP-a Grada Zagreba od 2005.- 2013.

Page 8: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Ciljevi IPP-a i mogu ća rješenja• Skraćenje prosječnog vremena putovanja, smanjenje prosječnog broja

presjedanja• Povećanje brzine putovanja, racionalnije korištenje energije, smanjenje

onečišćenja okoliša, rasterećenje cestovnih prometnica u gradovima • Uštede na ulaganjima u nove prometnice, garaže i parkirališta

• Smanjenjem intenziteta cestovnog prometa povećava mu se sigurnost

• Ušteda na prostoru, zaštita okoliša, zdraviji život i ušteda energije• Donošenje Zakona o integriranom javnom prijevozu putnika

• Zakon će dati pravni okvir i uvjete za uspostavu IPP-a, definirati prava i obveze svih uključenih subjekata u IPP i biti podloga za sklapanje ugovora izmeñu prijevoznika i jedinica lokalne i regionalne samouprave

• IPP treba postati realnost utemeljena na Zakonu, a na korist i uslugu grañanima

• IPP sukladno Zakonu postaje interes RH i djelatnost od javnog interesa utemeljen na zakonodavstvu EU i Ustavu RH

• Temeljem Zakona osniva se Regionalna prometna uprava (RPU) • Financijsku potporu IPP-u daju jedinice lokalne i regionalne samouprave

Page 9: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Razvojni planovi H Ž Putni čkog prijevoza• U siječnju 2014. potpisani ugovori o nabavi 44 nova motorna vlaka s

Končar-Električnim vozilima • 32 elektromotorna vlaka

– 16 za gradsko-prigradski prijevoz

– 16 za regionalni /lokalni prijevoz• 12 dizel-električnih motornih vlakova za regionalni/lokalni prijevoz

• Ukupna vrijednost 1,632 milijarde kuna

• Motorni vlakovi bit će isporučivani i puštani u promet tijekom 2015., 2016. i 2017. godine

Page 10: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Razvojni planovi H Ž Putni čkog prijevoza

Povećanje razine kvalitete prijevozne usluge, sigurnosti i raspoloživosti prijevoznih sredstava.

– udobnost, klimatizacija – široka ulazna vrata – veći broj sjedećih mjesta – sustav informiranja putnika u vlaku – prijevoz osoba u invalidskim kolicima – prijevoz bicikala– EMV – maksimalna brzina 160 km/h– DMV – maksimalna brzina 120 km/h– videonadzor

Page 11: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Razvojni planovi H Ž Putni čkog prijevoza

• u veljači 2014. potpisan ugovor o integralnom sustavu prodaje i rezervacije karata

• planirani rok završetka projekta je kolovoz 2015.

• vrijednost projekta 43,3 milijuna kuna

Novi sustav obuhvaća:

• stabilne terminale (222)

• mobilne terminale (580)• stabilne automate (bezgotovinski, 10)

• online prodaju karata

• aplikaciju za pametne telefone • smart kartice (150.000)

• novu internetsku stranicu

• sustav upravljanja odnosima s kupcima

Page 12: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Razvojni planovi H Ž Putni čkog prijevoza

Prednosti novog sustava prodaje za korisnike:• povećanje kvalitete usluge• skraćivanje vremena potrebnog za ispostavljanjem prijevoze karte • mogućnost kupnje karata 0-24 h (online, pametni telefoni, stabilni automati)• smart kartice zamijenuju postojeće kartonske iskaznice za pretplatne karte• usluga dostupna većem broju sadašnjih i budućih korisnika

Page 13: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Razvojni planovi H Ž Putni čkog prijevoza

Prednosti novog sustava prodaje za HŽ Putnički prijevoz:• povećanje učinkovitosti upravljanja sustavom prodaje• uvid u stanje i mogućnost praćenja profitabilnosti poslovanja• postojanje integrirane informatičke cjeline koja objedinjava više funkcija• generiranje izvještaja i statistika o broju prevezenih putnika prema

definiranim upitima tako da se u svakom trenutku može imati uvid u profitabilnost pojedinog vlaka

• zadovoljavanje zahtjeva modernih korisnika

Page 14: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Razvojni planovi H Ž Putni čkog prijevoza

• Nabavka novih motornih vlakova i novog sustava prodaje i rezervacije karata u unutarnjem i meñunarodnom prijevozu (ISPRO) unaprijediti će kvalitetu IPP-a u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave gdje bude organiziran temeljem Zakona o integriranom javnom prijevozu putnika

Potrebe HŽ Putničkog prijevoza u infrastrukturnim ulaganjima HŽInfrastrukture:

• dogradnja još dva kolosijeka na relaciji Savski Marof-Dugo Selo zbog odvajanja GPP prometa od lokalnog i daljinskog prometa vlakova i uvoñenja taktnog prometa,

• izgradnja dvokolosiječne pruge prema Karlovcu, Sisku, Novskoj i Koprivnici,

• izgradnja pruge Zračna luka Zagreb – Velika Gorica – Zagreb GK,• izgradnja pruge Samobor – Podsused – Zagreb GK,

• elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok

• izgradnja novih željezničkih stajališta u Gradu Zagrebu: Sesvetska Sela, Sesvetska Sopnica, Savski Most, Trnsko, Savski Gaj

Page 15: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale
Page 16: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

Zaklju čak

• Jedan od glavnih strateških ciljeva HŽ Putničkog prijevoza je razvoj integriranog sustava prijevoza

• Potrebno je što prije donošenje Zakona o integriranom javnom prijevozu putnika

• Potrebno je intenzivirati pripreme svih prijevoznika za buduću uspostavu IPP-a

• Jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju u svojim proračunima planirati iznose potpore prijevoznicima zbog uspostave IPP-a na svom području

• Cilj sklapanja ugovora o IPP-u je, uz načelo nadzirane konkurencije i poštivanje regionalnih, socijalnih i ekoloških ciljeva, osigurati učinkovit, visokokvalitetan i siguran sustav IPP-a te njegovo redovito i neometano odvijanje.

Page 17: 4 Integrirani javni prijevoz putnika Grada Zagreba ... javni prijevoz... · gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, trolejbus, taxi) dovoze putnike na zajedni čke intermodalne terminale

ZAHVALJUJEMO NA POZORNOSTI

HŽ Putni čki prijevoz d.o.o.