of 52 /52
ERGONOMIJA Sindikat obrti in podjetništva Slovenije

3 - Ergonomija OK - SOPS · Ergonomija Avtor David Levovnik, mag. inž. teh. var. Tisk in prelom Grafi ka 3000 d.o.o. Založnik in nosilec avtorskih pravic Združenje delodajalcev

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 3 - Ergonomija OK - SOPS · Ergonomija Avtor David Levovnik, mag. inž. teh. var. Tisk in prelom...

 • ERGONOMIJA

  Sindikat obrtiin podjetništva Slovenije

 • Ergonomija

  Avtor David Levovnik, mag. inž. teh. var.

  Tisk in prelom Grafi ka 3000 d.o.o.

  Založnik in nosilecavtorskih pravic Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Celovška cesta 71, Ljubljana

  Naklada 1000 izvodov, brezplačni izvod

  Publikacija je pripravljena v okviru projekta ProZDRAV »S spoz-navanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest«. Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofi nan-ciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 fi nančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vsebina te publikacije ne odraža mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

  331.101.1 LEVOVNIK, David Ergonomija / [avtor David Levovnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014

  ISBN 978-961-93645-3-6 1. Gl. stv. nasl. 272643840

 • 3ERGONOMIJA

  VVSEBINA PUUBLIIKACIJE

  ................................................................

  ......................................

  ........................................... 9

  .................................................

  ..................................................

  .......................................................

  .......

  ...........................................

  ..............

  - ...........

  - ............................... 22

  ..............................................

  - .......................... 26

  ...................................... 29

  - ..........................

  ............................................................

  VSEBINA PUBLIKACIJE

  .

 • 4 ERGONOMIJA

  - ..................

  ............................

  ...............................

  ...................

  .........

  .....................................................

  ERGONOMIJA

 • 5ERGONOMIJA

  EERGONOMIJA

  .

  , ko

  Ravno to pa je naloga ergonomije. Z

  . p

  , .

  e na pomen

  o

 • 6 ERGONOMIJA

  .

  – ,

  .

  1Image courtesy of David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

 • 7ERGONOMIJA

  v, med

  - .

  Le- -

  25 % vseh evropskih delavcev .

  -

  . (9

  -

  .

 • 8 ERGONOMIJA

  2Image courtesy of cooldesign/ FreeDigitalPhotos.net

 • 9ERGONOMIJA

  ,

  .

  .

 • 10 ERGONOMIJA

  KKAJ JE ERGONOMIJA??

  – in humanemu (2

  organizacijsko

  .

  E a, prilagoditi delovne naloge delovno mesto

  oziroma delovno okolje

  KAJ JE ERGONOMIJA?

 • 11ERGONOMIJA

  KAJ JE ERGONOMIJA?

  Image courtesy of David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

  KAJ JE ERGONOMIJA?

  , .

 • 12 ERGONOMIJA

  DDelitev ergonomije

  :

  ergonomijo –

  , .

  ; Kognitivno ergonomijo –

  ;

  Organizacijsko ergonomijo – z -

 • 13ERGONOMIJA

  Delitev ergonomije

  CCiljii eergonomije

  produktivnost.

  ne

  M

  M

 • 14 ERGONOMIJA

  OODKRIVANJE ERGONOMSKIH

  Delavca – e:

  ; ;

  ;

  ; ;

  Delo/delovne naloge –

 • 15ERGONOMIJA

  ; ;

  Opremo – :

  ;

  Delovno mesto –

  Organizacijo dela –

  ;

 • 16 ERGONOMIJA

  4Image courtesy of Stuart Miles/ FreeDigitalPhotos.net

 • 17ERGONOMIJA

  ,

  Z zaposlenih morebitne

  pomanjkljivosti bistveno hitreje odkriti ter jih tudi .

  in

  za

 • 18 ERGONOMIJA

  – 2,6

  ERGONOMIJE

  5Image courtesy of Stuart Miles/ FreeDigitalPhotos.net

 • 19ERGONOMIJA

  EERGONOMIJE

  Z ima tako za delavce kot tudi za njihove

  delodajalce.

  – na, ;

  (nezgode –

  podjetjih ;

  - ;

 • 20 ERGONOMIJA

  negativni vpliv na poslovanje podjetja –

  .

  -

  o-

  -

 • 21ERGONOMIJA

  --

  - - a okvare sestavnih

  delov telesa

  delo opravlja -

  ,

  -

  i

  -

  -

  hrbta .

 • 22 ERGONOMIJA

  --

  -

  .

  Fizikalni dejavniki:

  .

 • 23ERGONOMIJA

  - Organizacijski in psihosocialni dejavniki:

  nad ami,

  Osebni dejavniki:

 • 24 ERGONOMIJA

  posledica ne-

  ergonomskih delovnih pogojev bi bilo –

  6Image courtesy of David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

 • 25ERGONOMIJA

  PPOSLEDICE ZA DDELAVCE

  -

  prizadene na milijone evropskih delavcev m povezani

  ev .

  POSLEDICE ZA DELAVCE

  7Image courtesy of David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

 • 26 ERGONOMIJA

  --

  -je posledica dela ali delovnega

  okolja

  – posledica je lahko trajna invalidnost in izguba zaposlitve.

  -

 • 27ERGONOMIJA

  -

  -

  .

  8Image courtesy of David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

 • 28 ERGONOMIJA

  na poklicnem

  njihovem . ed

  ;

  delovnih nalog

  ;

  , tudi doma;

  ;

 • 29ERGONOMIJA

  PPOSLEDICE ZA DELODAJALCE

  . vidni

  POSLEDICE ZA DELODAJALCE

  9Image courtesy of Renjith Krishnan/ FreeDigitalPhotos.net

 • 30 ERGONOMIJA

  --

  -delodajalce pa stanejo milijarde

  evrov. -

  – .

  % vseh odsotnosti dni. Prav tako pa predstavljajo

  . o-

  Pozabiti pa ne smemo tud. -

 • 31ERGONOMIJA

  i

  -

  z

  kostna obolenja izgubo kar

  kostno-obolenj .

 • 32 ERGONOMIJA

  -

  .

  Image courtesy of Renjith Krishnan/ FreeDigitalPhotos.net

 • 33ERGONOMIJA

  delovne naloge, razmere na delovnem mestu delovno opremo,

  organizacijo dela na delavca.

  MOŽNI UKREPI

  11Image courtesy of Master isolated images/ FreeDigitalPhotos.net

 • 34 ERGONOMIJA

  PP --

  -

  delovno mesto –

  delovna oprema –

  delavci –

 • 35ERGONOMIJA

  P -

  delovne naloge –

  upravljanje dela –

  na organizacijski ravni –

  ( ,

  i

 • 36 ERGONOMIJA

  -

  -. Dejavniki razlikujejo,

  ima tudi vsako delovno mesto svoje posebnosti

  ter seveda tudki na tem delovnem mestu dela

 • 37ERGONOMIJA

  .

  .

 • 38 ERGONOMIJA

  12Image courtesy of cooldesign/ FreeDigitalPhotos.net

  .

 • 39ERGONOMIJA

  -

  -

  -

  -

 • 40 ERGONOMIJA

  -z

  .

  13Image courtesy of David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

 • 41ERGONOMIJA

  ,

 • 42 ERGONOMIJA

  po-

  legi –

  -

  pa

  po

  .

  z

 • 43ERGONOMIJA

  Glava – vrta – hrbet – ramena Da Ne

 • 44 ERGONOMIJA

  Roke – dlani Da Ne

  Kolena - noge Da Ne

 • 45ERGONOMIJA

  Drugo Da Ne

  i

 • 46 ERGONOMIJA

  Dvigovanje – p

  da:

 • 47ERGONOMIJA

  (

  ;

  (

  ;

  ,

 • 48 ERGONOMIJA

  14Image courtesy of Stuart Miles/ FreeDigitalPhotos.net

 • 49ERGONOMIJA

  IINFORMACIJE

  15Image courtesy of Master isolated images / FreeDigitalPhotos.net

  http://osha.europa.eu/sl

  http://www.mddsz.gov.si/

  http://www.ivz.si/

 • 50 ERGONOMIJA

  <>

  2. –

  -

  , 6. -

  -

  -pno na

  9. -

  .

  nd

 • 51ERGONOMIJA

  -

  - -

  <- -

  >

  <

  - - –

  <>

  -

  - –

 • 52 ERGONOMIJA

  www.prozdrav.si

  ProZDRAV “S spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do ProZDRAV “S spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest”zdravih in varnih delovnih mest”Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofi nanciranje projektov Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofi nanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 fi nančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.fi nančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice