of 28 /28
Dapatkan skema Jawapan di Laman SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept. 2009 2 ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PENDIDIKAN MORAL Dua Jam Tiga Puluh Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. 2. Bahagian A mengandungi 8 soalan struktur dan Bahagian B mengandungi 3 soalan esei. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan 2 soalan daripada Bahagian B. 4. Semua jawapan mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Jawapan mesti berlandaskan nilai-nilai yang tersenarai dalam huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral (semakan). Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah 1 2 3 4 5 6 7 A 8 Jumlah 1 2 B 3 Jumlah Jumlah Keseluruhan (%) Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak @ PAHANG Pahang

2009 Pahang PM + Skema

  • Upload
    yuvan

  • View
    240

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HI

Text of 2009 Pahang PM + Skema

Page 1: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept. 2009 2 ½ jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

PENDIDIKAN MORAL

Dua Jam Tiga Puluh Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. 2. Bahagian A mengandungi 8 soalan struktur dan

Bahagian B mengandungi 3 soalan esei. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan 2 soalan daripada Bahagian B. 4. Semua jawapan mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas

soalan. Jawapan mesti berlandaskan nilai-nilai yang tersenarai dalam huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral (semakan).

Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah

1 2 3 4 5 6 7

A

8 Jumlah

1 2 B 3

Jumlah Jumlah Keseluruhan (%)

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak @ PAHANG Pahang

Page 2: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

Bahagian A [80 markah]

Jawab semua soalan 1. Dialog berikut berlaku di luar sebuah bank.

Anand: Kamu buat apa di bank itu? Gopal : Saya menyimpan wang. Anand: Baguslah, amalan menabung banyak faedahnya

(a) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh Anand.

(i)............................................................................................................. ............................................................................................................... ............................................................................................................... (ii)........................................................................................................... ............................................................................................................... ................................................................................................................ [4 markah]

(b) Jelaskan dua cara ibu bapa dapat memupuk amalan ini dalam diri anak-anak.

(i)..........................................................................................................

............................................................................................................ (ii).......................................................................................................... ............................................................................................................ [2 markah]

(b) Terangkan dua faedah menabung (i)........................................................................................................... ............................................................................................................ (ii).......................................................................................................... ............................................................................................................ [4 markah]

2

Page 3: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

2. Kemunculan kafe siber di Malaysia menjadi isu kerana remaja menyalahgunakannya sebagai tempat untuk berhibur, melepak dan melayari laman web yang berunsur negatif.

(a) Terangkan dua nilai yang harus oleh remaja terbabit. (i)................................................................................................................ ................................................................................................................. .................................................................................................................. (ii)................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. [4 markah] (b) Nyatakan dua nilai yang harus diamalkan oleh pengusaha kafe siber dalam membendung penyalahgunaan kafe siber oleh remaja. (i).............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................. [2 markah] (c) Berikan dua peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah tersebut. (i)............................................................................................................... (ii) .............................................................................................................. [2 markah] (d) Berikan dua kesan buruk penyalahgunaan kafe siber. (i)............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................. [2 markah]

3

Page 4: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

3. Kad berikut diberikan oleh Melati kepada ibunya sempena Hari Ibu.

“Kurakamkan seribu kasih dan sejuta sayang atas bimbingan dan inspirasimu”

Daripada : Anakmu

(a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Melati (i)................................................................................................................. (ii) ................................................................................................................ [2 markah] (b) Jelaskan maksud satu daripada nilai yang dinyatakan di 3 (a). ……………………………………………………………………………............. …………………………………………………………………………….............. ……………………………………………………………………………............. [2 markah] (c) Nyatakan dua cara lain Melati dapat mengucapkan terima kasih kepada ibunya. (i)................................................................................................................. (ii) ............................................................................................................... [2 markah] (d) Terangkan dua sebab jasa ibu perlu dihargai. (i)................................................................................................................. ………………………………………………………………………………….. (ii) ............................................................................................................... …………………………………………………………………………………. [4 markah]

4

Page 5: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

3. Gambar di bawah menunjukkan kegiatan pembalakan haram yang dilakukan oleh Syarikat Teguh

(a) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh syarikat tersebut (i)............................................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. (ii)............................................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. [4 markah]

(b) Ramalkan dua kesan perbuatan syarikat tersebut. (i)................................................................................................................ (ii) .............................................................................................................. [2 markah]

(c) Nyatakan dua tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan ke atas syarikat tersebut. (i)............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................ [2 markah]

(d) Namakan dua agensi yang ditugaskan untuk mengesan kegiatan seperti dalam gambar di atas. (i)............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................ [2 markah]

5

Page 6: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

5.

Cabaran Alaf Baru

• cabaran globalisasi • kemelesetan ekonomi

(a) Terangkankan tiga nilai yang diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. (i)............................................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. (ii)................................................................................................................ ................................................................................................................... ................................................................................................................... (iii)............................................................................................................... ....................................................................................................................

.................................................................................................................... [6 markah]

(a) Jelaskan dua cabaran lain yang dihadapi oleh negara. (i).............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................. [2 markah]

(b) Nyatakan satu usaha yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk mengatasi masalah berikut:

(i) Cabaran globalisasi

................................................................................................................. [1 markah]

(ii) Kemelesetan ekonomi

..................................................................................................................

6

Page 7: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

[1 markah] 6.

Masalah sosial seperti kecurian, pecah rumah dan penyalahgunaan dadah semakin berleluasa di Kampung Harmoni. Untuk mengatasi masalah tersebut, penduduk Kampung Harmoni telah menubuhkan Rukun Tetangga

(a) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh penduduk Kampung Harmoni.

(i)............................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................... (ii)............................................................................................................ .............................................................................................................. ............................................................................................................. [4 markah] (b) Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh mereka yang terlibat dalam masalah sosial di atas (i)............................................................................................................... (ii) ............................................................................................................. [2 markah] (c) Berikan dua faedah mengadakan Rukun Tetangga (i)............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................ [2 markah] (d) Nyatakan dua usaha lain yang boleh diambil oleh penduduk kampung untuk mengatasi masalah tersebut (i)............................................................................................................. (ii)………………………………………………………………………………. [2 markah]

7

Page 8: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

7. Majikan tempat Encik Ramli bekerja telah mengubahsuai ruang pejabat bagi memudahkan Encik Ramli dan beberapa orang pekerja kurang upaya untuk bergerak. Selain itu, majikan tersebut juga menyediakan pelbagai kemudahan lain kepada semua pekerjanya.

(a) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh majikan Encik Ramli (i)............................................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. (ii).............................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ [4 markah] (b) Berikan dua kemudahan lain yang boleh disediakan oleh majikan Encik Ramli kepada pekerja kurang upaya (i).............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................ [2 markah] (c) Nyatakan dua pengiktirafan yang boleh diberikan kepada para pekerja (i)............................................................................................................. (ii) ........................................................................................................... [2 markah] (d) Jelaskan dua cara para pekerja membalas jasa majikan mereka (i)............................................................................................................ (ii) ........................................................................................................... [2 markah]

8

Page 9: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

8.

Penyebar Maklumat

Tidak menyentuh isu-isu sensitif

Utusan Malaysia Berita Harian

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, berikan maksud nilai kebebasan bersuara. ............................................................................................................... ............................................................................................................... .............................................................................................................. [2 markah] (b) Terangkan dua nilai lain yang patut diamalkan oleh pihak akhbar sebagai penyebar maklumat. (i)............................................................................................................. ............................................................................................................... ............................................................................................................... (ii)............................................................................................................. ............................................................................................................... ............................................................................................................... [4 markah] (c) Selain akhbar, nyatakan dua media lain yang boleh digunakan untuk menyuarakan pandangan. (i)............................................................................................................ (ii) .......................................................................................................... [2 markah]

9

Page 10: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

(d) Beri dua perkara yang tidak boleh dipersoalkan mengikut perlembagaan Malaysia (i)........................................................................................................... (ii) ......................................................................................................... [2 markah]

10

Page 11: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

Bahagian B [20 markah]

Jawab dua soalan sahaja.

9. Rajah di bawah menunjukkan amalan keluarga Encik Avinash.

Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh anggota keluarga Encik Avinash. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian yang sesuai. [10 markah] ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

11

Page 12: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

12

Page 13: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

10. Masyarakat dunia membantah serangan Negara X ke atas Negara Y kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merosakkan harta benda awam tetapi turut mengorbankan nyawa insan yang tidak berdosa seperti orang awam dan kanak-kanak. Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh Negara X. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian yang sesuai. (10 markah) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

13

Page 14: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

14

Page 15: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

11. Bidang kerjasama Malaysia dengan negara luar dalam bidang sosial

• Mengadakan forum peringkat antarabangsa • Mengadakan perbincangan dua hala • Membanteras pengedaran dan gejala dadah antarabangsa

Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh Malaysia. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan contoh atau huraian yang sesuai. (10 markah) ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

15

Page 16: 2009 Pahang PM + Skema

Dapatkan skema Jawapan di Laman

SULIT 1225/1

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

Kertas Soalan Tamat

16

Page 17: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept. 2009 2 ½ jam

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

TINGKATAN LIMA

PENDIDIKAN MORAL

1

Page 18: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

Soalan Nilai Markah Penerangan/Contoh Markah1(a) (b) (c)

-Rasional -Kesederhanaan

1 1 Max2m

-berfikir -bertindak wajar -tidak keterlauan -tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain -memberi galakan -mengadakan tabung sebagai hadiah -membuka buku akaun Jawapan lain yang munasabah -dapat guna pada waktu kecemasan Ct: kemelesetan ekonomi/ banjir -menjamin masa depan Ct: melanjutkan pelajaran -elakkan pembaziran Ct: berjimat cermat Jawapan lain yang munasabah

1 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 1 1 Max4m

2(a) (b)

-Rasional -Kesederhanaan -Harga diri -Hemah tinggi -Bertanggungjawab -Bertanggungjawab -Rasional

1 1 1 1 1 Max2m 1 1 Max2m

-berfikir -bertindak wajar -tidak keterlaluan -tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain -menjaga maruah diri -memulia diri -beradap sopan -berbudi pekerti mulia -memikul tugas -melaksanakan tugas dengan sempurna

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Max2m

2

Page 19: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

(c) (d)

-mengawasi gerak-geri anak -meluangkan masa bersama anak -merancang aktiviti menarik untuk anak Jawapan lain yang munasabah -keruntuhan akhlak -pelajaran merosot -membazirkan masa Jawapan lain yang munasabah

1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m

3(a) (b)

-Kasih sayang/Kasih sayang terhadap keluarga -Bertangungjawab /Tanggunjawab terhadap keluarga -Rasional

1 1 1 Max 2m

- Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas - Perasaaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna - Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga

2 2 2 2

3

Page 20: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

(c) (d)

- Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar -menghantar SMS -memberi hadiah -membawa ibu melancong -membawa ibu makan malam di luar -memasak makanan kegemaran ibu Jawapan lain yang munasabah -membesarkan kita -membalas jasa -membiayai pendidikan Jawapan lain yang munasabah

2 1 1 1 1 1 Max 2m 1+1 1+1 1+1 Max4m

4(a)

-Rasional -Bertanggungjawab -Menyayangi dan menghargai alam sekitar -Kemapanan alam sekitar -Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar

1 1 1 1 1

-boleh berfkir -bertindak wajar -memikul tugas/kewajipan -melaksanakan tugas/kewajian -memelihara alam sekitar -memulihara alam sekitar -pengekalan keseimbangan alam sekeliling -tanggungjawab bersama -keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis -kualiti kehidupan terpelihara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

Page 21: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

(b) (c) (d)

-Peka terhadap isu-isu alam sekitar

1 Max2m

-prihatin -berusaha menyelesaikannya -banjir kilat -tanah runtuh -keluasan hutan berkurangan -kepupusan flora dan fauna Jawapan lain yang munasabah -tarik balik lesen operasi -denda -membayar kos menanam semula hutan Jawapan lain yang munasabah -Jabatan Perhilitan -Jabatan Alam Sekitar -Jabatan Perhutanan

1 1 Max2m 1 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m

5(a) (b)

-Cinta akan negara -Taat setia kepada raja dan negara -Sanggup berkorban untuk negara -Rasional

1 1 1 1 Max3m

-perasaan sayang dan bangga akan negara -meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri -kepatuhan yang berkekalan kepada raja dan negara -kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara -kerelaan melakukan -tanda kebaktian -boleh berfikir -bertindak wajar -ancaman subversif -kegiatan penyeludupan -penjajahan bentuk baru Jawapan lain yang munasabah

1 1 1 1 1 1 1 1 Max3m1 1 1 Max2m

5

Page 22: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

(c)(i) (c)(ii)

-lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan -mencipta produk yang berdaya saing -mengutamakan produk tempatan Jawapan lain yang munasabah -berjimat cermat -membeli barangan buatan Malaysia -melancong dalam negara Jawapan lain yang munasabah

1 1 1 Max1m 1 1 1 Max1m

6(a) (b) (c)

-Hidup bersama secara aman -Rasional -Saling membantu dan bekerjasama -Penglibatan diri dalam pembangunan negara - Mematuhi peraturan dan undang-undang -Rasional -Harga diri -Hemah Tinggi

1 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 Max2m

-hidup berbaik-baik -mengutamakan kedamaian/keharmonian -boleh berfikir -bertindak wajar -usaha yang baik dan membina -dilakukan bersama -bebas melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara -mematuhi peraturan /undang-undang/ Perlembagaan Malaysia -memupuk semangat kekitaan -eratkan hubungan kejiranan -menjaga keharmonian kampung

1 1 1 1 1 1 1 1 Max2m 1 1 1

6

Page 23: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

(d)

Jawapan lain yang munasabah -bekerjasama dengan pihak polis -prihatin terhadap kegiatan disekitar kawasan perumahan -menubuhkan jawatankuasa kampung Jawapan lain yang munasabah

Max2m 1 1 1 Max2m

7(a) (b) (c)

-Melindungi hak pekerja -Rasional -Menghormati hak golongan kurang berupaya -Bertanggungjawab

1 1 1 1 Max2m

-menghormati perkhidmatan/ jasa/ sumbangan golongan pekerja -menghargai perkhidmatan/ jasa/ sumbangan golongan pekerja -boleh berfikir -bertindak wajar -memberi layanan bersopan -mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan -memikul tugas/kewajipan -melaksanakan tugas/kewajipan -tempat letak kereta khas -lif -tandas khas -pengangkutan Jawapan lain yang munasabah -bonus -pakej pelancongan -sijil penghargaan -kenaikan gaji Jawapan lain yang munasabah

1 1 1 1 1 1 1 1 Max2m1 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 Max2m

7

Page 24: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

(d)

-bekerja bersungguh-sungguh -menjaga harta benda syarikat -tingkatkan produktiviti -menepati masa bekerja Jawapan lain yang munasabah

1 1 1 1 Max2m

8(a) (b) (c) (d)

-Rasional -Kesederhanaan -Mematuhi peraturan dan undang-undang

1 1 1 Max2m

- Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman -boleh berfikir -bertindak wajar - tidak keterlaluan - tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain -menerima peraturan dan undang- undang -mematuhi peraturan dan undang-undang -TV -internet -buku Jawapan lain yang munasabah -keistimewaan orang melayu -kedaulatan raja-raja melayu -isu-isu sensitive tentang kewarganmaksud egaraan -penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi -penggunaan bahasa lain bagi maksud tidak rasmi

2 Max2m 1 1 1 1 1 1 Max2m 1 1 1 Max2m 1 1 1 1 1 Max2m

8

Page 25: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

9. -Kasih sayang atau Kasih sayang terhadap keluarga -Bertanggungjawab atau Tanggungjawab terhadap keluarga

1 1 1 1

-kepekaan C/H: prihatin terhadap suka dan duka anggota keluarga -perasaan cinta yang mendalam C/H: amat menyayangi ahli keluarga -perasaan cinta yang berkekalan C/H: berterusan menyayangi ibu bapa, anak-anak dan adik-beradik -perasaan cinta,kasih,sayang yang mendalam C/H: meluangkan masa bersama anggota keluarga -perasaan cinta,kasih,sayang yang berkekalan C/H: ambil berat terhadap keperluan ahli keluarga -memikul tugas/kewajipan C/H: peranan sebagai ketua ayah/ibu -melaksanakan tugas/kewajipan C/H: menjaga anak/ibu bapa -kewajipan terhadap keluarga C/H: sedar peranan masing-masing sebagai anggota keluarga

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

Page 26: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

-Hormat dan taat kepada anggota keluarga -Rasional Mana-mana 2x1m

1 1 [2m]

- melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga C/H: menjaga tingkah laku -memuliakan setiap anggota keluarga C/H: menghormati minat dan pandangan ahli keluarga -berinteraksi dan memberi layanan bersopan C/H: sering berbincang untuk menyelesaikan masalah keluarga -boleh berfikir C/H: faedah hidup bahagia -bertindak wajar C/H: tolong-menolong Mana-mana 4 penerangan dan 4 contoh daripada nilai yang berkaitan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [8m]

10. -Hidup bersama secara aman - Saling menghormati antara negara

1 1

-hidup berbaik-baik C/H: mementingkan hubungan harmoni antara negara -mengutamakan Kedamaian/keharmonian C/H: mengelakkan peperangan - menghargai hubungan antara negara C/H: menjalin hubungan baik antara negara - memuliakan hubungan antara negara

1 1 1 1 1 1 1

10

Page 27: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

-Rasional Mana-mana 2x1m

1 [2m]

C/H: menghormati hubungan baik antara negara -boleh berfikir C/H: kesan peperangan yang mengorbankan nyawa -bertindak wajar C/H: berunding jika ada perselisihan faham/ merujuk masalah kepada mahkamah antarabangsa Mana-mana 4 penerangan dan 4 contoh daripada nilai yang berkaitan

1 1 1 1 1 [8m]

11. -Hidup bersama secara aman - Saling membantu dan bekerjasama - Saling menghormati antara negara

1 1 1

-hidup berbaik-baik C/H: berhubung baik dengan negara lain -mengutamakan Kedamaian/keharmonian C/H: mementingkan keamanan -usaha yang baik dan membina C/H: berbincang dan menganjurkan forum -dilakukan bersama C/H: bekerjasama dengan negara lain - menghargai hubungan antara negara C/H: berbaik-baik antara negara - memuliakan hubungan antara negara C/H: mengeratkan lagi hubungan antara negara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11

Page 28: 2009 Pahang PM + Skema

SULIT 1225/1

-Rasional -Sikap keterbukaan Mana-mana 2x1m

1 1 [2m]

-boleh berfikir C/H: faedah bekerjasama -bertindak wajar C/H: menghapuskan gejala penyalahgunaan dadah bersama -memberi pandangan/ pembaharuan/ kritikan C/H: menyumbang idea berguna -menerima pandangan/ pembaharuan/ kritikan C/H: berbincang untuk mengatasi masalah Mana-mana 4 penerangan dan 4 contoh daripada nilai yang berkaitan

1 1 1 1 1 1 1 1 [8m]

Peraturan Pemarkahan Tamat

12