2009 Pahang PM + Skema

 • View
  232

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HI

Text of 2009 Pahang PM + Skema

 • Dapatkan skema Jawapan di Laman

  SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept. 2009 2 jam

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009

  PENDIDIKAN MORAL

  Dua Jam Tiga Puluh Minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. 2. Bahagian A mengandungi 8 soalan struktur dan

  Bahagian B mengandungi 3 soalan esei. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan 2 soalan daripada Bahagian B. 4. Semua jawapan mestilah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas

  soalan. Jawapan mesti berlandaskan nilai-nilai yang tersenarai dalam huraian sukatan pelajaran Pendidikan Moral (semakan).

  Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah

  1 2 3 4 5 6 7

  A

  8 Jumlah

  1 2 B 3

  Jumlah Jumlah Keseluruhan (%)

  Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak @ PAHANG Pahang

 • Dapatkan skema Jawapan di Laman

  SULIT 1225/1

  Bahagian A [80 markah]

  Jawab semua soalan 1. Dialog berikut berlaku di luar sebuah bank.

  Anand: Kamu buat apa di bank itu? Gopal : Saya menyimpan wang. Anand: Baguslah, amalan menabung banyak faedahnya

  (a) Terangkan dua nilai yang diamalkan oleh Anand.

  (i)............................................................................................................. ............................................................................................................... ............................................................................................................... (ii)........................................................................................................... ............................................................................................................... ................................................................................................................ [4 markah]

  (b) Jelaskan dua cara ibu bapa dapat memupuk amalan ini dalam diri anak-anak.

  (i)..........................................................................................................

  ............................................................................................................ (ii).......................................................................................................... ............................................................................................................ [2 markah]

  (b) Terangkan dua faedah menabung (i)........................................................................................................... ............................................................................................................ (ii).......................................................................................................... ............................................................................................................ [4 markah]

  2

 • Dapatkan skema Jawapan di Laman

  SULIT 1225/1

  2. Kemunculan kafe siber di Malaysia menjadi isu kerana remaja menyalahgunakannya sebagai tempat untuk berhibur, melepak dan melayari laman web yang berunsur negatif.

  (a) Terangkan dua nilai yang harus oleh remaja terbabit. (i)................................................................................................................ ................................................................................................................. .................................................................................................................. (ii)................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. [4 markah] (b) Nyatakan dua nilai yang harus diamalkan oleh pengusaha kafe siber dalam membendung penyalahgunaan kafe siber oleh remaja. (i).............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................. [2 markah] (c) Berikan dua peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah tersebut. (i)............................................................................................................... (ii) .............................................................................................................. [2 markah] (d) Berikan dua kesan buruk penyalahgunaan kafe siber. (i)............................................................................................................. (ii) ............................................................................................................. [2 markah]

  3

 • Dapatkan skema Jawapan di Laman

  SULIT 1225/1

  3. Kad berikut diberikan oleh Melati kepada ibunya sempena Hari Ibu.

  Kurakamkan seribu kasih dan sejuta sayang atas bimbingan dan inspirasimu Daripada : Anakmu

  (a) Nyatakan dua nilai yang diamalkan oleh Melati (i)................................................................................................................. (ii) ................................................................................................................ [2 markah] (b) Jelaskan maksud satu daripada nilai yang dinyatakan di 3 (a). ............. .............. ............. [2 markah] (c) Nyatakan dua cara lain Melati dapat mengucapkan terima kasih kepada ibunya. (i)................................................................................................................. (ii) ............................................................................................................... [2 markah] (d) Terangkan dua sebab jasa ibu perlu dihargai. (i)................................................................................................................. .. (ii) ............................................................................................................... . [4 markah]

  4

 • Dapatkan skema Jawapan di Laman

  SULIT 1225/1

  3. Gambar di bawah menunjukkan kegiatan pembalakan haram yang dilakukan oleh Syarikat Teguh

  (a) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh syarikat tersebut (i)............................................................................................................... .................................................................................................................