of 25 /25
2 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 JUJ 2013 Set 3 Bahagian A Soala n Butiran Marka h 1 (a) F1 F2 F3 Dinasti Hsia ( sekitar tahun 2205-1766 S.M ) Dinasti Shang ( sekitar tahun 1766-1050 S.M ) Dinasti Chou ( sekitar tahun 1050-256 S.M ) 1 1 1 [Mana-mana 2 x 1 m] [2m] 1 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Sistem pemerintahan beraja Penggunaan tulang oracle untuk meramal Kewujudan tulisan ideogram Pembinaan sistem pengairan mengairi kawasan pertanian Pembinaan terusan untuk mengawal banjir Kemajuan dalam teknologi pembajakan Penciptaan cangkul Penciptaan sabit Penggunaan batas untuk tujuan penanaman Menukar alat pertanian daripada kayu kepada besi Pemujaan roh nenek moyang Konsep Yin dan Yang Konsep Feng Hsui Sistem Kalendar China yang mengandungi 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun Pengamalan falsafah perang Sun Tzu / penghasilan karya The Art of War 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mana-mana 2 x 1 m] [2m] 1 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Pembinaan sistem pengairan Kemajuan dalam teknologi pembajakan Penciptaan cangkul Penciptaan sabit Penggunaan batas untuk tujuan penanaman Menukar alat pertanian daripada kayu kepada besi Penggunaan tenggala untuk membuat batas Penciptaan kolar kuda untuk menarik tenggala kayu Sistem penanaman secara bergilir Kawasan bukit diteres untuk kegiatan pertanian Pembinaan terusan untuk mengawal banjir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Lihat halaman sebelah 1249/2 (PP)

Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

  • Upload
    chua-hc

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

Page 1: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

2

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2JUJ 2013 Set 3

Bahagian A

Soalan Butiran Markah

1 (a) F1F2F3

Dinasti Hsia ( sekitar tahun 2205-1766 S.M )Dinasti Shang ( sekitar tahun 1766-1050 S.M )Dinasti Chou ( sekitar tahun 1050-256 S.M )

111

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

1 (b) F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14

F15

Sistem pemerintahan berajaPenggunaan tulang oracle untuk meramalKewujudan tulisan ideogramPembinaan sistem pengairan mengairi kawasan pertanianPembinaan terusan untuk mengawal banjir Kemajuan dalam teknologi pembajakan Penciptaan cangkulPenciptaan sabitPenggunaan batas untuk tujuan penanamanMenukar alat pertanian daripada kayu kepada besiPemujaan roh nenek moyangKonsep Yin dan YangKonsep Feng HsuiSistem Kalendar China yang mengandungi 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahunPengamalan falsafah perang Sun Tzu / penghasilan karya The Art of War

1111111111111

1

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

1 (c) F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11

Pembinaan sistem pengairanKemajuan dalam teknologi pembajakanPenciptaan cangkulPenciptaan sabitPenggunaan batas untuk tujuan penanamanMenukar alat pertanian daripada kayu kepada besi Penggunaan tenggala untuk membuat batasPenciptaan kolar kuda untuk menarik tenggala kayuSistem penanaman secara bergilirKawasan bukit diteres untuk kegiatan pertanianPembinaan terusan untuk mengawal banjir

11111111

111

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 2: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

3

Soalan Butiran Markah

1 (d) F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11

Menyediakan bekalan makanan kepada pendudukMenjadi bahan untuk tujuan perdagangan / ekonomiKurangkan pergantungan kepada bekalan daripada negara luarSumber pekerjaan pendudukSebagai lambang kemegahan / kemajuan sesebuah tamadunMenjana pendapatan / hasil negara / punca rezeki rakyatMewujudkan pengkhususan pekerjaan Membolehkan tanah dibangunkan / digunakan secara optimumMeningkatkan kemajuan sains dan teknologi dalam masyarakatMelahirkan masyarakat yang inovatif Melahirkan masyarakat yang kreatif(Mana-mana jawapan munasabah)

1111111111

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

1 (e) F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24

Pengenalan Rancangan-rancangan Pembangunan Lima TahunMelancarkan Dasar Ekonomi Baru (DEB)Melancarkan Dasar Pembangunan NasionalPembukaan tanah baharu untuk pertanianPenubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)Penubuhan FELDAMempelbagaikan hasil pertanian seperti getah dan kelapa sawitPenubuhan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar BandarPenubuhan FAMAPenubuhan FELCRAPenubuhan MARAPenubuhan MARDIPenubuhan Kementerian Tanah dan Kemajuan WilayahPenubuhan Lembaga Padi dan Beras Negara(LPN) / BERNASPenubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Penubuhan RISDAPenubuhan KEJORA / KETENGAH / DARA / KESEDARPenubuhan Kementerian Pertanian dan Industri Asas TaniPenubuhan Universiti Pertanian MalaysiaPenubuhan pasar taniPelaksanaan hari peladangPenubuhan Bank PertanianMenggalakkan R&D dalam pertanianPenubuhan Bank Pertanian / Agrobank(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2 x 1 m]

111111111111111111111111

[2m]

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 3: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

4

2 (a)

2 (b)

2 (c)

2 (d)

F1F2

F1

F2F3F4F5F6

F1F2F3

F4

F5

F6

F1F2F3F4F5

F6F7F8

F9

F10F11F12

X = Nabi Muhammad s.a.wY = Orang Arab Madinah(Aus dan Khazraj) [ 2x1 ]

Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. dan RasulMembantu Nabi Muhammad s.a.w dalam perjuangantidak mengamalkan amalan Jahiliyahtidak mencuri,tidak minum arak tidak membunuh bayi perempuan

[Mana-mana 3 x 1 m]

Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi saw dan Islam Makkah untuk hijrah ke MadinahMereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal untuk Nabi & orang IslamBerjanji menjaga dan menjamin keselamatan baginda dan orang Islam MakkahKesediaan mempertahankan Islam.

[Mana-mana 3 x 1 m]

Penghantaran utusan dakwah ke MadinahMendorong kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke MadinahIslam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh Tanah ArabOrang Islam Makkah mendapat bantuan orang Arab MadinahMendapat Perlindungan / Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin Berlaku Hijrah kelahiran kalendar / tahun Hijrah.wujudnya negara Islam di Madinah / Kelahiran negara Islam pertama di duniaMengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.Strategi penyebaran yang lebih luas / lebih amanPembentukan masyarakat Islam yang kuat / sebuah ummahMenyatukan masyarakat Madinah / perpaduan( mana-mana jawapan yang munasabah )

[Mana-mana 2 x 1 m]

11

(2m )

1

11111

( 3m )

111

1

1

1( 3m )

11111

111

1

111

( 2m )

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 4: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

5

Soalan Butiran Markah

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 5: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

6

3 (a) F1 Sheikh Tahir Jalaludin 1F2 Syed Sheikh al-Hadi 1F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy 1F4 Mohd Yunus Abdul Hamid 1F5 Haji Abbas b. Mohd Taha 1F6 Sheikh Mohd Salim al-Kalili 1

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

3 (b) F1 Al-Imam 1F2 Neracha 1F3 Idaran Zaman 1F4 Pengasuh 1F5 Al-Ikhwan 1F6 Saudara 1F7 Semangat Islam 1

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

3 (c) F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia / kembali kepada ajaran Islam sebenar

1

F2 Gesaan memajukan pendidikan / ekonomi / politik / dan sosial orang Melayu

1

F3 Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Melayu 1F4 Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak memajukan orang

Melayu1

F5 Mencetuskan idea penubuhan madrasah 1

F6 Mencadangkan pendidikan untuk golongan wanita 1F7 Menggesa pendidikan Islam meliputi pendidikan dunia dan akhirat 1F8 Menitikberatkan pengetahuan sejarah kerana banyak iktibar boleh

dipelajari1

F9 Mengetepikan adat resam dan kepercayaan karut yang boleh menghalang kemajuan

1

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

3 (d) F1 Ditentang oleh Kaum Tua yang terdiri daripada alim ulama 1F2 Undang-undang yang dikeluarkan oleh Negeri-Negeri Melayu bagi

menghalang pengaruh Kaum Muda1

F3 Tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan

1

F4 Menghalang risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke Negeri-Negeri Melayu

1

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

3 (e) F1 Tekanan daripada negara maju 1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 6: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

7

F2 Persaingan dengan ekonomi dunia 1F3 Kenaikan harga barangan 1F4 Kekurangan tenaga mahir / tenaga pakar 1F5 Masalah perpaduan kaum 1F6 Kadar pengangguran tinggi 1F7 Masalah kemiskinan / kemunduran 1F8 Teknologi rendah 1F9 Pencemaran alam sekitar 1F10 Gejala sosial yang melanda 1F11F12F13 F14F15

Isu globalisasi Taraf pendidikan yang rendahPemikiran yang negatif / malas berfikir / mentalitiDaya produktiviti yang rendahPenularan budaya barat

11111

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2 x 1 m] [2m]

Soalan Butiran Markah

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 7: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

8

4 (a) F1F2F3F4F5F6

Warna Merah melambangkan keberanianWarna putih melambangkan kesucianWarna kuning melambangkan perpaduanWarna Kuning melambangkan kedaulatan rajaBulan sabit melambangkan agama Islam agama rasmiBintang pecah 14 melambangkan gabungan 14 negeri dalam Malaysia

111111

[Mana-mana 2 x 1 m] (2m)

4 (b) i. Dua ekor harimau melambangkan keberanian[1 x 1 m ]

1

ii. Pokok Pinang merujuk kepada negeri Pulau Pinang 1[1 x 1 m ]

4 (c) F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10

Sebagai lambang kemegahan pendudukSebagai lambing rasmi negaraLambang identiti sesebuah NegaraMenjadi kebanggaan warga negaraSebagai simbol perpaduanSebagai lambang kedaulatan negaraMemangkin semangat patriotik rakyatMembangkitkan semangat patriotikMenimbulkan rasa bangga terhadap negaraSebagai tanda ketaatan kepada negara(Mana-mana jawapan munasabah)

1111111111

[Mana-mana 2 x 1 m] (2m)

4 (d) F1F2F3

Tulisan Jawi merupakan tulisan pertama negaraMerupakan identiti bangsaWarisan bangsa dan budaya

[Mana-mana 2 x 1 m]

111

(2m)

4 (e) F1F2F3F4F5

Menghargai jalur gemilangMenghormati jalur gemilangMemuliakan jalur gemilangMengibarkan jalur gemilangmemahami maksud lambang negara(Mana-mana jawapan munasabah)

11111

[Mana-mana 2 x 1 m] (2m)

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 8: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

9

Soalan

5(a)

Butiran

F1 Perlembagaan Madinah dirangka dengan persetujuan daripada orang Islam dan orang bukan Islam.

F2 Membincangkan tanggungjawab semua penduduk Madinah terhadap negara.

F3 Pengiktirafan Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin MadinahF4 Pelantikan Nabi Muhammad sebagai hakimH4a Menyelesaikan permasalahan antara orang Islam dan orang bukan

IslamF5 Masyarakat Madinah bebas beragamaF6 Masyarakat Madinah bebas mengamalkan adat masing-masingH6a Selagi tidak bertentangan dengan ajaran IslamF7 Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummahH7a Semua penduduk mempunyai tanggungjawab yang samaH7b Masyarakat Madinah dilarang bermusuhan sesama sendiriH7c Semua penduduk perlu hidup bersatu padu dan berkerjasama tanpa

mengira kaumH7d Mengelakkan perasaan benci – membenci dan sifat mementingkan diri sendiriF8 Semua penduduk Madinah perlu bekerjasama memajukan ekonomi negaraF9 Penghapusan unsur penipuan dan riba dalam perniagaanF10 Tiada diskriminasi dalam kegiatan ekonomiF11 Semua penduduk Madinah bertanggungjawab mempertahankan

negara daripada ancaman luarF12 Keselamatan orang bukan Islam terjaminH12a Selagi mereka mematuhi Perlembagaan MadinahF13 Orang Yahudi mempunyaai hak yang sama dengan penduduk

Madinah yang lain [ mana-mana 8 x 1 ]

Markah

1

1

1111111111

1

111

1

111

( 8m )

5 (b)F1 Larangan amalan ribaF2 Larangan amalan penipuanF3 Tiada membenarkan penipuanF4 Penghapusan rasuahF5 Menggalakkan sikap bertimbang rasaF6 Menggalakkan amalan bersedekahF7 Keadilan dan ketelusan ditekankan dalam aktiviti perniagaanF8 Masalah ekonomi orang Muhajirin dapat diatasi dengan segeraF9 Orang Ansar memberikan bantuan kepada orang MuhajirinF10 Bantuan secara sukarela dan ikhlas berkaitan dengannya [ mana-mana jawapan yang munasabah ] [ mana-mana 6 x 1 ]

1111111111

( 6m )

5 (c) F1 Masyarakat hidup bersatu padu 1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 9: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

10

F2 Masyarakat hidup dalam suasana amanF3 Nilai hidup berasaskan ukhuwah IslamiyahF4 Persamaan taraf dan kedudukan rakyatF5 Memperaktikkan konsep keadilan sosialF6 Menekankan persamaan hak dan persaudaraan IslamF7 Mementingkan semangat perpaduanF8 Menekankan semangat bantu-membantuF9 Rela berkorbanF10 Menekankan semangat bekerjasamaF11 Tanggungjawab rakyat mempertahankan negara daripada ancaman

luar F12 Menyemai sikap saling menghormati antara masyarakat pelbagai

kaumF13 Memelihara keharmonian dan kesejahteraan rakyatF14 Menghormati budaya dan agama kaum lainF15 Mana-mana jawapan yang sesuai

[ mana-mana jawapan yang munasabah ] [ mana-mana 6 x 1 ]

1111111111

1111

( 6m )

Soalan Butiran Markah

6 (a) F1F2F3F4

F5

F6F7F8F9F10F11F12F13

F14

F15

F16F17F18

Kota Makkah ialah tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.wKota Makkah ialah tempat lahirnya agama IslamOrang Arab Quraisy melanggar Perjanjian HudaibiyahOrang Arab Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama Orang Arab Quraisy membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada IslamStrategi jangka panjang menyebarkan IslamRasulullah ingin memantapkan kerajaan Islam di MadinahRasulullah berpegang pada prinsip aman tanpa kekerasanOrang Arab Quraisy takut dengan kekuatan tentera IslamPengislaman Abu Sufian/Abbas Pemimpin Arab Quraisy menyedari kepalsuan perjuangan merekaStrategi peperangan yang berkesanNabi Muhammad menyediakan empat pasukan tentera terdiri 10,000 orangEmpat pasukan dipimpin oleh Khalid al Walid/Abu Ubaidah al Jarrah/Saad bin Ubadah/Zubair al AwwamPasukan tentera Islam memasuki kota Makkah menerusi empat arah yang berlainanSemangat ketakwaaan dan keyakinan tentera IslamOrang Islam tidak mendapat apa-apa rintangan yang besarNabi Muhammad S.A.W. memberi jaminan keselamatan kepada orang Arab Quraisy yang terkepung

[ mana-mana 8 x 1 ]

1111

1

11111111

1

1

111

( 8m )

6 (b) F1 Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur Jahiliah 1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 10: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

11

6 (c)

F2F3F4F5F6

F7F8F9F10F11F12F13F14

F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17F18

Agama menyembah berhala masyarakat Arab Jahiliah dihapuskanMasyarakat Islam mula mendalami agama IslamKota Makkah dijadikan kota suci umat IslamKota Makkah menjadi tumpuan kesemua umat Islam seluruh duniaMembuktikan negara Islam di Madinah begitu kukuh di bawah kepimpinan Nabi Muhammad s.a.wMembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah ArabDakwah Islam tersebar secara amanMewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuatMadinah menjadi pusat pentadbiran IslamMakkah menjadi salah sebuah wilayah IslamNabi Muhammad S.A.W. dan umat Islam dapat mengerjakan umrahPentingnya perpaduan diamalkan oleh pelbagai bangsa dan agamaMenunjukkan sifat pemaaf nabi terhadap orang Arab Quraisy yang terkepung( mana-mana jawapan yang munasabah )

[ mana-mana 6 x 1 ]

Mengamalkan sifat pemaafMemiliki sifat berbaik sangkaMewujudkan kepimpinan yang berwibawaMerancang strategi secara bijaksanaMenguasai ilmu pengetahuanMengamalkan hidup berdisiplin / berakhlak / bermoralMenyebarkan Islam secara amanPerlunya memiliki pasukan tentera yang kuatMengamalkan sifat bertoleransi / bekerjasamaMengekalkan perpaduanMenjamin kestabilan politikMengukuhkan kerajaan yang kuatMewujudkan pentadbiran yang sistematikMematuhi arahan pemimpinSedia berkorban demi agama / bangsa / negaraMengamalkan sifat ketakwaanMengamalkan semangat keyakinan yang tinggiMenjamin keselamatan masyarakat( mana-mana jawapan yang munasabah )

[ mana-mana 6 x 1 ]

11111

11111111

(6m)

111111111111111111

( 6m )

7 (a) F1F2F3F4F5F6F7F8

F9

F10F11F12

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuanKemerosotan dalam perdaganganKemerosotan dalam kehidupan perbandaranTidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesanBerlaku sistem feudalKemunculan golongan tuan tanah / baronTuan tanah memberi perlindungan kepada petaniSebagai tukaran petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanahPetani yang tidak mampu membayar cukai terpaksa menyerahkan tanah mereka kepada tuan tanahMereka menjadi hambaTuan tanah mendapatkan perlindungan daripada rajaTuan tanah terpaksa membayar cukai atau berkhidmat kepada raja

11111111

1

111

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 11: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

12

F13F14F15F16

F17F18

F19F20F21F22F23F24F25F26

Gereja Katolik merupakan institusi yang amat berkuasa Memiliki hartanah yan banyakGereja mengongkong kehidupan masyarakat EropahGereja memberi fokus kepada kegiatan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahajaKegiatan perdagangan tidak berkembang meluasperairan pantai utara dan barat diganggu oleh serangan orang Viking dan Magyarkawasan Mediterranean telah dikuasai oleh pedagang IslamOrang Eropah tidak berupaya menyaingi pedagang-pedagang IslamEkonomi ditumpukan kepada bidang pertanianPerniagaan barangan pertanian dijalankan secara tukar barangPenggunaan mata wang sangat terhadPusat pemerintahan yang lemahKegiatan ekonomi terhadKelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

1111

11

11111111

[Mana-mana 8 x 1 m] [8m]

Soalan Butiran Markah7 (b) F1

F2F3F4F5F6F7F8F9

F10F11F12F13

Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universalGereja menjadi agen penyatuanBerlaku perubahan ekonomi yang ketaraBerlaku pertambahan pendudukBerlaku peningkatan aktiviti pertanianKemunculan aktivii perdaganganKemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan, dan FlorenceLahirnya kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang dan ahli perbankanStatus sosial seorang bergantung kepada kekayaan bukannyapemilikan tanahRakyat mula terlibat dalam urusan politikPenglibatan rakyat menerusi institusi parlimen Memberikan hak berpolitik kepada rakyatBerlaku jalinan hubungan antara rakyat dengan pemerintah

11111111

1

1111

[Mana-mana 6 x 1 m] ( 6m )

7 c) F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15

Menggalakkan rakyat berilmu pengetahuan Memastikan rakyat mendalami ICT Mementingkan subjek Sains dan MatematikMenubuhkan banyak universiti awam dan swastaMenjamin keamanan/kestabilan negaraMemupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyatMenghayati semangat 1MalaysiaBeli barangan buatan tempatanPatuh kepada undang-undang negaraMenghayati semangat RukunegaraTidak melakukan jenayahMenggalakkan konsep pembelajaran sepanjang hayatRakyat patuh kepada agamaTidak bersengketa dengan negara tetanggaMenjalin hubungan diplomatik dengan negara luar (Mana-mana jawapan munasabah)

111111111111111

[Mana-mana 6 x 1 m] ( 6m )

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 12: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

13

Soalan Butiran Markah

8 (a) F1 Wilayah pengaruhH1a kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan

seorang rajaH1b Wilayah-wilayah meliputi keseluruhan semenanjung Tanah MelayuH1c seluruh Timur Sumatera.

F2 KedaulatanH2a dirujuk kepada raja yang memerintahH2b mewakili negeri/kawasan pemerintahanH2c kekuasaan tertinggi terhadap rakyatH2d kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak.H2e kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintahH2f boleh menggunakan segala kuasa untuk menggubal dan

menguatkuasakan undang-undang.H2g bebas daripada campurtangan/paksaan/taklukan kuasa asing

F3 Lambang NegaraH3a simbol/tanda yang menjadi identiti sesebuah negaraH3b Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaanH3c Bahasa Melayu lambang penyatuan negara/bangsaH3d Alat kebesaran sultanH3e Alat regalia / nobat / warna / bahasa / undang-undang / protokol / adat

istiadat istana

F4 Keunggulan Undang-UndangH4a cara formal untuk mengawal masyarakat.H4b untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyatH4c Terdapat 2 sumber undang-undang bertulisH4d Hukum Kanun MelakaH4e Undang-undang Laut Melaka

F5 RakyatH5a Seluruh penduduk sesebuah wilayah/negaraH5b terikat kepada undang-undang/peraturanH5c Rakyat bertanggungjawab mentaati rajaH5d rakyat bersedia mempertahankan negara/menghadiri adat istiadat

kerajaan/mengadakan gotong-royong/kerahan tenaga.

F6 KerajaanH6a badan yang diberikan kuasa H6b untuk menguruskan pentadbiran/menjaga keamanan / mempertahankan

negara / menjalinkan hubungan diplomatik.H6c Raja / Sultan merupakan pemerintah tertinggiH6d Dibantu oleh Bendahara / Penghulu Bendahari / Temenggung /

LaksamanaH6e Diberi portfolio mengikut bidang tugas masing-masing iaitu di istana/di

darat / di laut / di sekitar Melaka / di jajahan takluk.H6f Sistem Pembesar Empat Lipatan.

[ mana-mana 8 x 1 ]

11

11

1111111

1

111111

111111

111111

1111

111

1( 8m )

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 13: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

14

8 (b) F1 sistem pemerintahan H1a berdasarkan Adat PerpatihH1b kedaulatan berada di tangan rakyat

F2 pelantikan pemimpinH2a dibuat daripada peringkat paling bawah H2b Anak buah diikuti oleh Buapak, Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar H2c Yang Dipertuan Besar tidak berhak melantik pembesar.H2d Pelantikan pembesar dibuat oleh Undang / Lembaga / Buapak / Anak Buah.H2e Setiap keputusan Yang Dipertuan Besar adalah berdasarkan

perundingan dengan Undang

F3 Daerah / Jajahan / LuakH3a terdapat empat Luak utamaH3b Rembau / Sungai Ujong / Jelebu / Johol

F4 Ketua setiap Luak ialah UndangF5 Undang dipilih oleh LembagaF6 Undang bertanggungjawab melantik Yang Dipertuan BesarF7 Lembaga dilantik oleh BuapakF8 Lembaga berkuasa memilih individu yang layak menjadi UndangF9 Buapak merupakan Ketua PerutF10 Setiap anggota Perut dikenali sebagai Anak Buah.F11 Buapak menjadi tempat rujukan setiap masalah.

[ mana-mana 6 x 1 ]

111

111

11

1

111

11111111

( 6 m)

8 (c ) F1 Keamanan terjaminF2 Keselamatan terpeliharaF3 Kebebasan bersuaraF4 Kebebasan berpersatuanF5 Ekonomi negara meningkatF6 Hak asasi rakyat terjaminF7 Menjamin kesamarataanF8 Melahirkan pemimpin yang berwibawaF9 Perpaduan terpelihara / hubungan kaum eratF10 Keadilan terjamin / keadilan sosialF11 Kestabilan politik terpeliharaF12 Kehidupan masyarakat yang harmoni(Mana-mana munasabah)

[ mana-mana 6 x 1 ]

111111111111

(6 m)

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 14: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

15

Soalan Butiran Markah

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 15: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

16

9 (a) F1 Faktor politik 1F2 Lee Kuan Yew bimbang pengaruh Barisan Sosialis yang

memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura1

H2a Pengaruh Barisan sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat (PAP) pimpinan Lee Kuan Yew

1

H2b Kemenangan Barisan Sosialis menggugat rancangan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura

1

F3 Ancaman komunis juga merupakan faktor pembentukan Malaysia 1H3a Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkan Singapura

dengan Persekutuan Tanah Melayu (PTM)1

H3b PTM berpengalaman membanteras ancaman Parti Komunis Malaya (PKM) semasa zaman darurat

1

H3c Ancaman komunis di Sarawak diperjuangkan oleh Clandestine Communist Organization (CCO) menjadikan Sarawak negara komunis

1

H3d Penyertaan Singapura, Sarawak, dan Sabah ke dalam Malaysia menjadi benteng menghadapi ancaman komunis

1

F4 Mempercepat kemerdekaan Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei yang belum mampu berkerajaan sendiri

1

H4a Menjamin pembangunan sosial, ekonomi, dan politik 1H4b Proses dekolonisasi British terhadap negara kecil yang belum

membangun1

H4c Perhimpunan Agung PBB mengusulkan tanah jajahan diberikan kemerdekaan

1

H4d Menjamin kestabilan politik di rantau Asia Tenggara 1H4e British ingin menghalang penyebaran pengaruh komunis di

Singapura dan wilayah-wilayah Borneo1

H4f British ingin menjaga kepentingan mereka terus terkawal terutama pangkalannya di Singapura

1

F5 Faktor ekonomi 1H5a Mewujudkan pasaran yang luas 1H5b Menggalakkan pelaburan 1H5c Menggalakkan perkembangan industri pertanian 1H5d Kerjasama serantau dapat memanfaatkan keistimewaan dan

sumber yang ada di negeri-negeri terlibat1

H5e Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih timah 1H5f Sarawak dan Sabah kaya dengan sumber balak 1H5g Brunei kaya dengan sumber minyak 1

F6 Faktor sosial 1H6a Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam

kalangan negara anggota dengan memasukkan Sarawak, Sabah, dan Brunei ke dalam pembentukan Malaysia

1

[Mana-mana 6 x 1 m] [6m]

Reaksi dalam negeri

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 16: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

17

9 (b) F1 Persekutuan Tanah Melayu (PTM) 1H1a Rakyat melihat Persekutuan Malaysia dapat membantu dan

memimpin negeri-negeri anggota1

H1b Kebanyakan parti politik PTM menyokong idea ini tetapi berbeza pendapat tentang pelaksanaannya

1

H1c Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) dan Barisan Sosialis meminta idea ini dirundingkan dalam kalangan penduduk PTM

1

H1d UMNO menyetujui penggabungan dengan Sarawak, Sabah, Brunei tanpa Singapura

1

F2 Singapura 1H2a Lee Kuan Yew dan partinya PAP menyokong penggabungan

kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri1

H2b Beliau ingin mempertahankan kedudukannyaH2c Disember 1961, Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan

usul penggabungan1

H2d Parti Barisan Sosialis menentang dan menganggap pembentukan Malaysia penjajahan bentuk baru

1

H2e Meminta pandangan rakyat Singapura sebelum menyertai gabungan

1

H2f Pemimpin Parti Buruh, David Marshall dan pemimpin Parti Rakyat Bersatu, Ong Eng Guan sokong dapatkan pandangan rakyat

1

H2g Satu referendum mengenai persoalan dan syarat penggabungan diadakan pada 1 September 1962

1

H2h Hasilnya rakyat Singapura memilih bergabung dengan PTM 1

F3 Sarawak 1H3a Awalnya penduduk Sarawak dan Sabah menolak penggabungan

kerana sudah lama berada di bawah pemerintahan British1

H3b Belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri 1H3c Peluang mereka dalam politik sebelum ini terhadH3d Parti Negara Sarawak (PANAS) pimpinan Dato’ Bandar Abang Haji

Mustapha parti pertama di Borneo menyokong penubuhan Malaysia1

H3e Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) pimpinan Stephen Kalong Ningkan, Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA) pimpinan Abdul Rahman Yaakub dan Abdul Taib Mahmud, Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) pimpinan Temenggung Jugah Anak Barieng, dan Sarawak Chinese Association (SCA) akhirnya menyokong Sarawak menyertai Malaysia

1

H3f Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) pimpinan Ong Kee Hui menentang pembentukan Malaysia

1

H3g PANAS, SNAP, BERJASA, SCA, dan PESAKA bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak

1

H3h Parti Perikatan Sarawak menyokong gagasan Malaysia dan menyekat pengaruh SUPP

1

F4 Sabah 1H4a Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) pimpinan

Donald Stephens, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) pimpinan Datu Mustapha Datu Harun, Parti Pasok Momugun pimpinan G.S. Sundang, Parti Bersatu pimpinan Khoo Siak Chew, dan Parti Demokratik bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah

1

H4b Kesemua parti di Sabah menyokong pembentukan Malaysia 1H4c Parti Perikatan Sabah mengemukakan tuntutan dalam Perkara 20 1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 17: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

18

H4d Tuntutan ini juga diterima oleh SarawakH4e Tuntutan Sarawak dan Sabah dimasukkan ke dalam Perlembagaan

Malaysia yang baru oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)1

H4f Tuntutan melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah

1

H4g Perbezaan pembahagian kuasa bagi Sarawak dan Sabah dengan Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai hak wilayah asingan

1

H4h Perkara penting dalam hak wilayah asingan termasuk ketua negeri/bahasa kebangsaan/agama Islam/kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen/kerakyatan/peruntukan kewangan/ pelajaran

1

F5 Brunei 1H5a Awalnya Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong

gagasan Malaysia1

H5b Beliau telah membentuk sebuah suruhanjaya bagi meninjau pendapat rakyat

1

H5c Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M. Azahari menentang kerana ingin menubuhkan Persekutuan Borneo iaitu kerajaan Kalimantan Utara

1

H5d Terdiri daripada Sarawak, Sabah, dan Brunei 1H5e PRB menganggap gagasan Malaysia sebagai neokolonialismeH5f A.M. Azahari melancarkan pemberontakan di bawah pasukan

Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU)1

H5g A.M. Azahari mendapat bantuan dan sokongan daripada Indonesia dan Filipina

1

H5h Pemberontakan A.M. Azahari dipatahkan oleh tentera British 1[ mana-mana 8 x 1 ] ( 8m )

9 (c) F1 Sanggup bekerjasama demi mencapai kesejahteraan negara 1F2 Bertolak ansur antara pemimpin untuk memastikan kedaulatan

negara1

F3 Mengekalkan kesejahteraan tanpa mengambil hak orang lain 1F4 Menjamin perpaduan antara satu sama lain 1F5 Menyelesaikan sebarang masalah menerusi diplomasi 1F6 Musyawarah/muafakat/berbincang sebelum mengambil sesuatu

keputusan1

F7 Kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara patut diteladani 1F8 Sedia berkorban dan berkongsi nikmat kemakmuran 1F9 Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia 1

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 6 x 1 m] [6m]

Soalan Butiran Markah10 (a) F1 Cabaran Pertama :Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu 1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 18: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

19

H1a

H1b

H1c

F2

H2a

H2b

F3

H3aH3bH3c

F4

H4a

H4b

H4cH4d

H4e

F5

H5a

H5b

H5c

F6

H6a

H6b

H6c

F7

Perpaduan dapat dicapai melalui dasar kerajaan seperti dasar Pembangunan Nasional, Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan KebangsaanMemberikan sumbangan ke arah mewujudkan hubungan antara kaum Dapat mewujudkan rakyat yang beridentitikan Malaysia

Cabaran Kedua : Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinanBangsa yang gagah akan dapat memajukan negara dan mengangkat martabat bangsa dan negara Musuh negara mudah ditangkis

Cabaran Ketiga : Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matangMasyarakat memiliki kebebasan untuk memilih kerajaan Menggunakan hak-hak demokrasi dengan sewajarnyaPerasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan dan pemimpin disalurkan melalui saluran tertentu

Cabaran Keempat: Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretikaDiseimbangkan dengan kemajuan fizikal dalam membentuk masyarakat berbudaya unggulKepatuhan kepada agama, pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlangKeberkesanan sistem pendidikan Keunggulan institusi kekeluargaan sumber pembinaan masyarakat bermoralPenekanan kepada melahirkan insan berilmu , berakhlak , seimbang dan harmonis

Cabaran Kelima : Mewujudkan masyarakat yang matang , liberal dan bertoleransiMasyarakat yang matang dapat berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara meluluMasyarakat yang liberal dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit dan berfikiran terbuka serta menerima perubahan dan pandangan orang lainDapat dilihat melalui perlembagaan negara , pengamalan sistem demokrasi , kewujudan parti politik gabungan pelbagai kaum seperti Barisan Nasional , Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Bahasa Kebangsaan

Cabaran Keenam : Membina masyarakat yang maju dan saintifik Masyarakat progresif yang dapat menyerap perubahan persekitaran untuk membina kecemerlangan Penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang bertunjangkan sains dan teknologi ukuran kemajuan bangsaMempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalan kreatif serta inovatif

Cabaran Ketujuh : Mewujudkan masyarakat berbudaya

1

1

1

1

1

1

1

111

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 19: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

20

10 (b)

10 (c)

H7a

H7bH7c

H7d

F8

H8a

H8b

F9

H9a

H9bH9c

F1F2F3F4F5F6F7

F8F9F10F11F12F13F14

F1

penyayangDicirikan dengan kehidupan masyarakat yang bermuafakat, saling memahami dan menghomati, bekerjasama dan saling membantuMasyarakat yang tidak individualistik Meletakkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan diriAsas masyarakat penyayang ialah kepatuhan kepada agama, nilai-nilai murni amalan tradisi dan institusi kekeluargaan

Cabaran Kelapan : Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominyaPelaksanaan dasar-dasar seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun , Rancangan Pembangunan Luar Bandar , Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.Dasar-dasar ini untuk memjamin keadilan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat

Cabaran Kesembilan : Memupuk dan membina masyarakat makmurDicirikan oleh masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup yang tinggiTiada ahli masyarakat yang hidup melarat dalam kemiskinan Pendapatan isi rumah pendapatan negara berada pada tahap yang tinggi

[Mana-mana 8 x 1 m]

Menyatupadukan perpaduan rakyat / bangsa bersatu paduMenstabilkan politikMeningkatkan taraf hidup rakyatMengukuhkan sistem kerajaanMemartabatkan maruah bangsaMemupuk semangat yakin diri bangsanyaMembina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan.Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang.Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika .Mewujudkan masyarakat matang, liberal dan bertoleransi.Membina masyarakat yang maju dan saintifik.Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang.Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.Memupuk dan membina masyarakat makmur.[Mana-mana jawapan yang munasabah]

[Mana-mana 6 x 1 m]

Mengekalkan perpaduan

1

11

1

1

1

1

1

1

11

(8m)

1111111

1111111

(6m)

1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 20: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

21

F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17

Meningkatkan / menguasai ilmu pengetahuanMemiliki daya kreatif dan inovatifBersikap terbukaBangga dengan apa yang dicapai Menghayati Falsafah Pendidikan negaraBerusaha mengekalkan kemajuan negaraMenjadi masyarakat yang berbudaya penyayangMenyahut Sembilan cabaran W2020Meningkatkan ilmu sains dan teknologiMenguasai kemahiran IT / ICTBerdisiplinMengamalkan nilai-nilai murniBersifat penyayangSaling memahami dan menghormatiBertolak ansur / toleransiBerpegang teguh pada ajaran agama( mana-mana jawapan yang munasabah )

[Mana-mana 6 x 1 m]

1111111111111111

SoalanButiran Markah

11 (a)

11 (b)

F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11

F12

F1F2F3

F4

F5

F6

Cadangan Tunku Abdul RahmanMelindungi negara anggota daripada ancaman komunisMenjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosialNegara anggota ialah Malaysia, Thailand dan FilipinaDitubuhkan pada 31 Julai 1961.Dibubarkan pada 1963.Akibat pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina. Menjalinkan kerjasama dalam kalangan negara anggotaDalam bidang ekonomi, sosial dan politikMemberi dan menyediakan kemudahan latihan Penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi dalam kalangan negara anggotaMengekalkan dan menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara-negara serantau.

[Mana-mana 8 x 1 m]

perhubungan persahabatan dapat dibaikiSepakat memohon bantuan PBBMendapat pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan MalaysiaPBB menghantar wakilnya, yg diketuai Lawrence Michael More membuat tinjauanMajoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju dan sokong pembentukan Malaysia.Usaha awal menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia

11111

11111

1

1

( 8m )

111

1

1

1

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)

Page 21: Try Pahang 2013 Skema Soalan.doc

22

11 (c)

F7F8F9F10F11

F1F2F3F4F5F6

F7F8F9F10F11

Indonesia dan Filipina kurang setuju dengan siasatan PBBKurang mencapai objektif penubuhannyaIndoensia dan Filipina tetap menentang penubuhan MalaysiaAkhirnya MAPHILINDO tidak lagi berfungsi dan berperananKegagalan MAPHILINDO membuka jalan kepada penubuhan ASEAN[Mana-mana jawapan yang munasabah]

[Mana-mana 6 x 1 m]

Mengeratkan hubungan diplomatik antara negara.Mendapat sokongan dan bantuan keselamatanMenambah kerjasama dalam politik, ekonomi dan sosial.Menggalakkan pelaburan.Membantu perkembangan industri pelancongan NegaraMeluaskan pasaran barangan siap.Membantu pengimportan produk tempatan ke pasaran serantau.Mengekalkan keamanan serantauMenonjolkan kewibawaan pemimpin negara Menempuh cabaran globalisasi dengan berkesanMenampung keperluan tenaga kerja serantau[Mana-mana jawapan yang munasabah]

[Mana-mana 6 x 1 m]

11111

( 6m )

111

111

11111

( 6m )

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

[Lihat halaman sebelah1249/2 (PP)