12
Вогка ::$ ВйН:)) Ъ// : RKgmij Gjromqoj (a% xxx)r jgmij'gjromqoj)amg ::) Мйыаътоќо зл {reivc$ qajic$ ныадоыа ъй заиа' взоъ а ъйытаылќо  Илжлшл)::): ) Жл ъо злнаро ныйбылдл ил взоъсвлќо зл заил йж ныаыйжза кыйова$ ъй илжлжоз кыйѐ зл шпозйва) Жл ъо ылкйта ъй {reivc$ qajic а йноылтйы #)  мйж)::):< !eiad~fn 4aqvfdeb9 !eiad~fn 4emqvrnjg9 ! eiad~fn 4qvfem)`9 ~qeih ijgnq{jan qvf? eiv gjei(eiv jrha$ a`jr ,jrhs_W% eiv i$e$l$ie|j_:;;W? {reivc("Ti Omdo~ adnij egj ie|jvj =< "%? qajic(".f"$ #i%? --{mljqi~sjiln |j qajic e m{nrjvmr #) cmr (e7;?e4i?e//%  {reivc("Ti Sinqe adni .f <"$ e/:%? qajic(".f"$ #ie|j_eW%? w cmr(e7;?e4i?e//% {reivc("Jfrnqjvj ij ie|j_.fW$ n .f Ti "$e/:$#ie|j_eW%? quqvng("[J^QN"%? rnv~ri NPEV]Q^AANQQ? w  аивырсвлќо)::):<

11.VoP1 vezbi

Embed Size (px)

Citation preview

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 1/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

: RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

::) Мйыаътоќо зл {reivc$ qajic$ ныадоыа ъй заиа'

взоъ а ъйытаылќо

  Илжлшл)::): ) Жл ъо злнаро ныйбылдл ил взоъсвлќо зл заил йж ныаыйжза кыйова$ ъй

илжлжоз кыйѐ зл шпозйва) Жл ъо ылкйта ъй {reivc$ qajic а йноылтйы #) 

 мйж)::):< 

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

! eiad~fn 4qvfem)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?eiv gjei(eiv jrha$ a`jr ,jrhs_W%

eiv i$e$l$ie|j_:;;W?

{reivc("Ti Omdo~ adnij egj ie|jvj =< "%?

qajic(".f"$ #i%? --{mljqi~sjiln |j qajic e m{nrjvmr #)

cmr (e7;?e4i?e//%

 {reivc("Ti Sinqe adni .f <"$ e/:%?qajic(".f"$ #ie|j_eW%?

w

cmr(e7;?e4i?e//%

{reivc("Jfrnqjvj ij ie|j_.fW$ n .f Ti "$e/:$#ie|j_eW%?

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

 аивырсвлќо)::):<

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 2/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

2 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

)Ил вогкл< Злнылва ѐл нйтыокзлтл илдозл вй мйжйт ил лжыоълтл жл кажо илнарлзл

юомължоуадлпзй)

  Илжлшл)::)2 ) Жл ъо злнаро ныйбылдл вй мйѐл ъо взоъсвл заил йж I ныаыйжза кыйова$ а

вй мйѐл ъо выра зоѐиазй ъйытаылќо  ъй Дотйж зл ъсмуоъавзй  аижвйѐсвлќо зл злѐбйподайт 

шпоз$ а ъо выра аънаъ зл нйжыожсвлќотй зл омылз

мйж)::)2<

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

! eiad~fn 4qvfem)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv gjei(eiv jrha$ a`jr ,jrhs_W%

eiv i$e$l$ie|j_:;;W${mg?

{reivc("Ti Omdo~ adnij egj ie|jvj =< "%?

qajic(".f"$ #i%?

cmr (e7;?e4i?e//%

{reivc("Ti Sinqe adni .f <"$ e/:%?

qajic(".f"$ #ie|j_eW%?

w

cmr (e7;?e4(i':%?e//%cmr (l7e/:?l4i?l//%

ec (ie|j_lW9ie|j_eW%

 {mg7ie|j_eW?ie|j_eW7ie|j_lW?

ie|j_lW7{mg?w

{reivc("Ti Eq{eq ij ie|j$ {mfrnfnij q{mrnf gnvmf ij e|fsml~sjiln ij ijlhmdng

adni < Ti"%?cmr (e7;?e4i?e//% {reivc("_.fW"$ ie|j_eW%?

hnva`jr(%?

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 3/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

1 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

 аивырсвлќо)::)2< 

 Илжлшл)::) 1< Жл ъо злнаро ныйбылдл вй мйѐл ъо взоъсвл заил йж I ныаыйжза кыйова$ а

вй мйѐл ъо выра зоѐиазй ъйытаылќо  ъй Дотйж зл B~bbdn Qmrv$ а ъо выра аънаъ зл

нйжыожсвлќотй зл омылз)

 мйж)::)1<

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

! eiad~fn 4qvfem)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv gjei(eiv jrha$ a`jr ,jrhs_W%

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 4/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

6 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

eiv i$e$l$ie|j_:;;W${mg?

{reivc("Ti Sinqe brml ij adnimse ij ie|jvj< "%?

qajic(".f"$ #i%?

cmr (e7;?e4i?e//%

 {reivc("Ti Sinqe adni .f <"$ e/:%?qajic(".f"$ #ie|j_eW%?

cmr (l7;?l4(i':%?l//%ec (ie|j_lW4ie|j_l/:W%

 {mg7ie|j_l/:W?

ie|j_l/:W7ie|j_lW?ie|j_lW7{mg?

w

{reivc("Ti Eq{eq ij ie|jvj {mfrnfnij {m hmdngeij$ {m B~bbdn Qmrv< Ti "%?

cmr (e7;?e4i?e//%

{reivc("Ti _.fW Ti"$ ie|j_eW %?

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

аивырсвлќо)::)1<

) Ил вогкл<

' Жл ъо вййша ылипамлтл нйдоёс Дотйж зл аижвйѐсвлќо зл шпоз а B~bbdn Qmrv)

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 5/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

> RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

' Жл ъо аидоза мйжйт а ыора влыаѐлзтл ъй ъйытаылќо йж злѐбйпод мйз злѐдлп шпоз а йкылтзй' йж

злѐдлп мйз злѐбйпод)

' Жл ъо ылидаъпа ил ыорозао$ злдоътй заил йж кыйова$ жл ъо ъйтаыл нй ликсшоз ыож$ заил йж

млылмтоыа$ ъй аидозл зл жлжозайт мйж ил жвото дотйжа зл ъйытаылќо)

Илжлшл)::)6<  Жл ъо ъйътлва ныйбылдл ил аънаъ зл былцашма ъадкйп вй цйыдл зл излмйт

ыйдк ъйътлвоз йж / а ‑ излуа)

 мйж::)6)<

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

!eiad~fn 4qvfem)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv gjei(eiv jrha$ a`jr ,jrhs_W%

eiv o$e$l$j7::?

-- j he {rnvqvjs~sj fegn|eevn ij ´ йж |ijomv$ sm qd~aljlms _j p j W

cmr (o7;?o4j?o//% {reivc("/"%?

{reivc("'"%?

cmr (o7;?o4j?o//% {reivc("/"%?{reivc("Ti"%?

cmr (e7:?e4j?e//%

cmr (o7;?o4j'e?o//% {reivc("/"%?

cmr (o7j?o9j'e?o''% {reivc("'"%?{reivc("'"%?cmr (o7j?o9j'e?o''% {reivc("'"%?cmr (o7;?o4j'e?o//% {reivc("/"%?{reivc("Ti"%?

cmr (e72?e4j?e//%

cmr (o7j?o9j'e?o''% {reivc("/"%?

cmr (o7;?o4j'e?o//% {reivc("'"%? {reivc("'"%?cmr (o7;?o4j'e?o//% {reivc("'"%?

cmr (o7j?o9j'e?o''% {reivc("/"%? {reivc("Ti"%?

cmr (o7;?o4j?o//% {reivc("/"%?

{reivc("'"%?

cmr (o7;?o4j?o//% {reivc("/"%?

{reivc("Ti"%?

hnva`jr(%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ? w

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 6/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

3 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

аивырсвлќо)::)6<

) Ил вогкл<

Взадлтопзл лзлпаил зл мйжйт нймлгсвл жомл ношлтоќотй о вй уопаза$ ъсмуоъавзй) Тйл

ъйбпожсвлќо жл ъо ныадоза ил ношлтоќо ълдй зл ожзл йж шотаыато уопаза а ил ношлтоќо зл

ъадкйп вй цйыдл зл бйызлтл нйпйвазл' тыалбйпзам)

Илжлшл)::)>)  Жл ъо ъйътлва ныйбылдл ъй нйдйр зл мйѐл ъо мйѐл вшатсвллт мййыжазлта зл

жво тйшма вй ныйътйыйт а ъо ныоъдотсвл ылътйѐлзаотй доёс зав) 

 мйж)::)><

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

! eiad~fn 4qvfem)`9

! eiad~fn 4gjv`)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv gjei (%

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 7/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

8 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

cdmjv p:$u:$|:$p2$u2$|2$f?

{reivc("Sinqe vmaoj j(p:$u:$|:%< "%?

qajic(".c$.c$.c"$ #p:$ #u:$ #|:%?

{reivc("Sinqe vmaoj b(p2$u2$|2%< "%?qajic(".c$.c$.c"$ #p2$ #u2$ #|2%?f7qzrv((p2'p:%,(p2'p:%/(u2'u:%,(u2'u:%/(|2'|:%,(|2'|:%%?

{reivc("Rjqvmljienvm gnhl~ vmaoevn j e b n< .c"$ f%?

am~v44nifd?

hnva`jr(%?

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

аивырсвлќо)::)>< 

) Ил вогкл<

' Жл ъо злнаро ныйбылдл ил ылвозмл зл нылвл заи 2 тйшма вй ылдзазл

' Жл ъо злнаро ныйбылдл ил ылвозмл зл нылвл заи 2 тйшма вй ныйътйы

 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Илжлшл)::)3)   Жл ъо ъйътлва ныйбылдл ил ыорлвлќо зл ъаътод йж 2 пазоылза ылвозма)

 мйж)2):;<

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

!eiad~fn 4qvfem)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv gjei(%

cdmjv j::$j:2$j2:$j22$b:$b2$fnv$fnv]p$fnv]u$p:$p2?

{reivc("Ti Sinqe he omnceaenivevn ij rjsniojvj j::p:/j:2p27b:<

j::$j:2$b:< "%?

qajic(".c$.c$.c"$ #j::$ #j:2$ #b:%?

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 8/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

0 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

{reivc("Ti Sinqe he omnceaenivevn ij rjsniojvj j2:p:/j22p27b2<

j2:$j22$b2< "%?

qajic(".c$.c$.c"$ #j2:$ #j22$ #b2%?

-- {rnqgnvoj ij fnvnrgeijivevn

fnv7(j::,j22%'(j2:,j:2%? fnv]p7(b:,j22%'(b2,j:2%?

fnv]u7(j::,b2%'(j2:,b:%? 

-- [rmsnroj ij |jfjfni ~qdms |j deinjrie rjsnioe

ec(fnv77; ## fnv]p77; ## fnv]u77;%

 {reivc("Ti Qeqvngmv egj bnqominaim gimh~ rnqnielj"%?

w

ndqn ec (fnv77; ## (fnv]p*7; tt fnv]u*7;%%

 {reivc("Ti In {mqvmle rnqnien |j qeqvngmv"%?w

ndqn

p:7fnv]p-fnv? p27fnv]u-fnv? {reivc("Ti Rnqnienvm ij qeqvngmv r'oe n< p:7 .)2c p27 .)2c

Ti"$p:$p2%?w

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

аивырсвлќо)::)3<

) Ил вогкл < Жл ъо ъйътлва ныйбылдл ил ыорлвлќо зл ъаътод йж 1 пазолыза ылвозма)

 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 9/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

5 RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

Илжлшл)::)8)  Жл ъо ъйътлва ныйбылдл мйѐл єо ъйжыга лпбйыатлд ил аънарсвлќо а

ныоъдотсвлќо зл кыйовато вй Нлъмлпйв тыалбйпзам  ( ъомйѐ оподозт вй тыалбйпзамйт о

ожзлмйв зл ъсдлтл зл оподозтато злж зобй а повй йж зобй лмй тыалбапзамйт о аънарлз тлмл жл

о нылвйлбйпоз$ т)о) повайт мылм о воытамлпоз%)

 мйж)::)8<

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

!eiad~fn 4qvfem)`9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv [(eiv p$ eiv u%

ec (u77: tt p77u%

rnv~ri :?ndqnrnv~ri [(p':$u%/[(p':$u':%? -- rno~r|elj

w

eiv gjei(eiv jrha$ a`jr ,jrhs_W%

eiv e$l$i$o?

{reivc ("Sinqe brml ij rnfmse ome vrnbj fj he qmfr|e [jqojdmsemv

vrejhmdieo< "%?

qajic(".f"$#i%?

cmr(e7:? e47i? e//%

cmr (l7:? l47e? l//%

 {reivc (".f " $[(e$l%%?

{reivc ("Ti"%?

w

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

 аивырсвлќо) ::)8<

) Ил вогкл< 

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 10/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

:; RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

' Жл ъо ныоылкйта а йыблзаиаыл аънаъйт тлмл жл$ Нлъмлпйвайт тыалбйпзам жл ъо ношлта зо млмй

нылвйлбйпоз тсмс млмй ылдзймылм$ ныа ртй повайт а жоъзайт мылм ( ъй ожазауа% жл кажлт ожзлмва)

Жл ъо мйыаъта мйжйт йж ныадоыйт ъй аънаъ зл ыйдк$ млмй ажоѐл ил нйтыокзато ныаплбйжсвлќл) 

' Жл ъо ылидаъпа ил ыорозао ъй мйыаътоќо зл уампсъйт X@EDN апа FM))X@EDN злдоътй CMR

Илжлшл)::)0 )  Жл ъо злнылва лпбйыатлд ил аънаъ зл кыйовато зл Цакйзлша жй жлжоз

ныйиавйпоз кыйѐ

 мйж)::)0)<

-- Ojrjovnreqveoe ij brmnse ij Cebmijaae Cm7; C:7:$ Ci7Ci':/Ci'2

!eiad~fn 4aqvfdeb9

!eiad~fn 4emqvrnjg9

~qeih ijgnq{jan qvf?

eiv gjei(%

dmih hrjieaj?

eiv c;$c:?

am~v44"Sinqe fm oml and {m|evesni brml$ fj qn brmnsevn ij

Cebmijaae<"44nifd?

aei99hrjieaj?

am~v44nifd?

am~v44"Brmnse ij Cebmijaae ome qn {mgjde mf "44 hrjieaj 44 "<Ti;$ " ?

am~v44nifd?

c;7;?

c:7:?x`edn (vr~n% -- ** x`edn qm ~qdms |j c2$ bn| brnjo ' {rnrjbmve *** ,%

dmih c2 7 c; / c:?ec (c2 9 hrjieaj% brnjo? -- {rnoei |jrjfe ijfgei~sjiln ij hrjieajvj

am~v 44 c244 "$"44 nifd?

c; 7 c:?c: 7 c2?

w

quqvng("[J^QN"%?

rnv~ri NPEV]Q^AANQQ?

w

7/30/2019 11.VoP1 vezbi

http://slidepdf.com/reader/full/11vop1-vezbi 11/11

Вогка ::$ ВйН:)) Ъ//

:: RKgmij Gjromqoj (a% xxx)rjgmij'gjromqoj)amg

 аивырсвлќо) ::)0<

) Ил вогкл<

'  Илжлшлтл жл ъо ныоылкйта ъй {reivc а qajic$ а йжыожсвлќотй зл кыйовато зл Цакйзлша жл

ъо ыора ъй цсзмуаѐл мйѐл єо ѐл ныадл выожзйътл зл былзаултл ныомс бплвзлтл ныйбылдл)