of 17 /17
Introduzzjoni ghal Liturgija + Verbum Dei Caro Factum E

1. introduzzjoni ghal liturgija

Embed Size (px)

Text of 1. introduzzjoni ghal liturgija

Slide 1

Introduzzjoni ghalLiturgija+ Verbum Dei Caro Factum Est

Xmessaggi qed jaghtuna?

Illum irridu naghmlu iktar sforz biex nifhmu il-Liturgija

Liturgija Liturgia (Grieg)Is-servizz jew l-hidma tal-popluAllura:PubblikaKomunitarjaUfficjali

Hi jew le liturgija? - 1Hi jew le liturgija? - 2

Hi jew le liturgija? - 3

Hi jew le liturgija? - 4Hi jew le liturgija? - 5

L-Ewkaristija hija centru tal-Liturgija

Is-sitt sagramenti l-ohra kollha ghandhom ir-ritwali taghhom

L-Liturgija hija mod ta kif Alla jsalvana - L-azzjoni hija ta Alla!

L-Liturgija hija Trinitarja

Alla L-Missier - mbierek u meqjum bhala L-bidu tmiem

Alla L-Iben - jsir prezenti

Alla Spirtu Santu jhejji, jfakkar u jghamel attwali

Fittex it-Trinita!

Fil-liturgijaFejn?

Fil-kommunita tieghek tidher li fiha tghammarit-Trinita?

Casting CrownsIf we are the body