1. Globalno zagrijavanje

  • View
    125

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of 1. Globalno zagrijavanje

GLOBALNO ZAGRIJAVANJE

Po kalendaru je proljee, iako se to ne moe zakljuiti prema temperaturama koje nas okruuju, svakim danom sve je hladnije i kia neprestano pada.

Globalno zagrijavanje je pojava stalnog rasta srednje temperature planete Zemlje, prouzrokovanog sve veim isputanjem tetnih plinova u Zemljinu atmosferu.

Ljudsko ponaanje uzrokuje globalno zagrijavanje i pribliava nas katastrofi velikih razmjera.

ovjek jo od 19. vijeka konstantno naruava prirodnu ravnoteu plinova, a prvo poveanje ukupne temperature planete uoeno je ve pedesetih godina prolog vijeka.

Protokol iz Kyota trai od drava da uklone ugljiendioksid iz atmosfere saenjem uma,te promjenama u nainu eksploatacije zemljita i smanjenje samog zagaivanja atmosfere ugljen-dioksidom.

Ugljen-dioksid koji nastaje sagorijevanjem ugljika i nafte u Zemljinoj atmosferi, zajedno sa ostalim plinovima, formira sloj koji zadrava sunevu toplinu poput stakla u stakleniku.

Tokom cijelog vjeka emisija ugljendioksida je stalno bila u porastu, rezultat tome je pregrijavanje Zemlje i radikalne klimatske promjene.

Globalno zagrijavanje utie na razinu mora za koju se smatra da e rasti puno bre nego to se mislilo, a otapanje polarnih kapa do 2100. godine moglo bi povisiti razinu mora za est metara to bi znailo potapanje veine primorskih gradova.

U iduih 50 do 100 god. globalno zatopljenje e se nastaviti i utjecati na rast temperatura od 3-5 C, a zbog toga bi otapanje leda na polovima povisilo razinu mora do jednog metra.

U mnogim dijelovima svjeta poviene bi temperature mogle dovesti do uestalih oluja i sua, to bi dovelo do gubitka usjeva pa i do politikih i socijalnih nereda.

"U najgorem sluaju, masovno propadanje drava i velik sukob mogli bi dovesti do raseljavanja miliona ljudi u azijskopacifikoj regiji, te opteg kolapsa poretka i brojnih krenja ljudskih prava".

Klimatske e promjene otetiti nae zdravlje. Posljedica e biti obolijevanje i umiranje ljudi.

Rjeavanja ovog problema je mjenjanje naina poslovanja i zaraivanja novca. Bogati postaju sve bogatiji, a siromani tonu sve dublje. Nuna posljedica ovakvog djelovanja je ubrzana devastacija postojeih resursa i sveukupno zagaivanje okoline.

Ukoliko elimo izbjei katastrofalne posljedice moramo u sledeem vijeku spustiti globalno zagrijavanje ispod 2 C.