Click here to load reader

Detaljni izvedbeni plan kolegija Detaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Detaljni izvedbeni plan kolegija Detaljni izvedbeni plan kolegija 2.4. Sadržaj kolegija detaljno...

 • . Detaljni izvedbeni plan kolegija

  1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): OZNAKA DOKUMENTA:

  1.1. Naziv kolegija Voćarstvo II

  1.6. Semestar 4

  1.2. Nositelj kolegija mr. sc. Ivica Šnajder, viši predavač

  1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5

  1.3. Suradnici nema

  1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

  45P+30V

  1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni studij)

  stručni 1.9. Kratica kolegija

  VOCII

  1.5. Status kolegija (O, I) O

  1.10. Šifra kolegija/ISVU šifra 46798

  2. OPIS KOLEGIJA

  2.1. Ciljevi kolegija

  Cilj kolegija je omogućiti studentima upoznavanje s pomologijom voćnih vrsta (ekološkim uvjetima uzgoja pojedinih voćnih vrsta, osnovnom tehnologijom uzgoja i najznačajnijim sortama te voćne vrste). Također će studenti biti upoznati sa izračunavanjem broja sadnica pri planiranju podizanja nasada voćnjaka. Cilj kolegija je upoznavanje sa ekonomskim aspektom podizanja i održavanja nasada voćnjaka.

  2.2. Uvjeti za polaganje kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij, korelativnost i korespodentnost s drugim kolegijima

  Sukladno navedenom uvjet za izlazak na ispit iz kolegija Voćarstvo II je položen ispit iz kolegija Voćarstvo I.

  2.3. Očekivani ishodi učenja na razini kolegija (4-10 ishoda učenja)

  Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija moći:

  RB ISHOD Metode vrednovanja

  1. Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta Usmeno ispitivanje ☒ Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☒

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☒

  2. Usporediti minimalno 25 sorti voća Usmeno ispitivanje ☒ Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☒

 • . Detaljni izvedbeni plan kolegija

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  3. Vrednovati načine tehniku sadnje voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura

  Usmeno ispitivanje ☒

  Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☒

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  4. Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada

  Usmeno ispitivanje ☒

  Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☒

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  5. Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i žicom

  Usmeno ispitivanje ☒

  Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☒

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☐

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  6. Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji

  Usmeno ispitivanje ☒

  Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☒

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☒

 • . Detaljni izvedbeni plan kolegija

  7. Usmeno ispitivanje ☐ Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☐

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☐

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  8. Usmeno ispitivanje ☐ Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☐

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☐

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  9. Usmeno ispitivanje ☐ Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☐

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☐

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  10. Usmeno ispitivanje ☐ Kolokvij/test pisani ☐

  Kolokvij/test e-learning ☐

  Radionica/grupni rad pisana ☐

  Radionica/grupni rad e-learning ☐

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

 • . Detaljni izvedbeni plan kolegija

  2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave)

  RB Tema Ishodi kolegija vezani za tematsku cjelinu Metode poučavanja

  1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan, osnove pomologije

  Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

  Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒ Vrednovati načine tehniku sadnje

  voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☐

  Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

  Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

  žicom ☐ Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i

  trženja u voćarskoj proizvodnji ☐ ☐

  Frontalna nastava ☒ Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

  Terenska nastava/projekti ☐

  Radionica/grupni rad - pisana ☐

  Radionica/grupni rad - e-learning ☐

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  2. Ekološki uvjeti za uzgoj jabuke, tehnologija uzgoja jabuke, značajne sorte voćne vrste jabuka

  Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

  Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒ Vrednovati načine tehniku sadnje

  voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

  Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

  Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

  žicom ☐

  Frontalna nastava ☒

  Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

  Terenska nastava/projekti ☐

  Radionica/grupni rad - pisana ☐

  Radionica/grupni rad - e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

 • . Detaljni izvedbeni plan kolegija

  Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i trženja u voćarskoj proizvodnji ☐

  3. Ekološki uvjeti za uzgoj kruške i ostalog jezgričavog voća, tehnologija uzgoja kruške i ostalog jezgričavog voća, značajne sorte voćne vrste kruška

  Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

  Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒ Vrednovati načine tehniku sadnje

  voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

  Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

  Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

  žicom ☐ Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i

  trženja u voćarskoj proizvodnji ☐ ☐

  Frontalna nastava ☒

  Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

  Terenska nastava/projekti ☐

  Radionica/grupni rad - pisana ☐

  Radionica/grupni rad - e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

  4. Ekološki uvjeti za uzgoj šljiva, trešanja i višanja, tehnologija uzgoja šljiva, trešanja i višanja, značajne sorte voćne vrste šljiva, trešanja i višanja

  Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

  Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒ Vrednovati načine tehniku sadnje

  voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

  Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

  Frontalna nastava ☒

  Samostalne vježbe/laboratorij/seminar

  Terenska nastava/projekti ☒

  Radionica/grupni rad - pisana ☐

  Radionica/grupni rad - e-learning ☒

  Zadaća pisana ☐

  Zadaća e-learning ☐

 • . Detaljni izvedbeni plan kolegija

  Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

  žicom ☐ Izabrati opcije kod osnove kalkulacije i

  trženja u voćarskoj proizvodnji ☐ ☐

  5. Ekološki uvjeti za uzgoj breskve, marelice, tehnologija uzgoja breskve, marelice, značajne sorte voćne vrste breskve i marelice

  Utvrditi posebnosti pojedinih voćnih vrsta ☒

  Usporediti minimalno 25 sorti voća ☒ Vrednovati načine tehniku sadnje

  voćnjaka i načine održavanja voćnjaka u rodu kod različitih voćnih kultura ☒

  Zastupati mišljenje kod prijedlog projektiranja nasada ☐

  Utvrditi broj sadnica pri podizanju nasada, te potrebe za stupovima i

  žicom ☐ Izabrati opcije kod osnove kalku