of 24 /24
Квадратична функція та її графік. Перетворення графіків функції (узагальнюючий урок) удосконалювати навички перетворення графіків функцій: f(x) f(x)+a; f(x) f(x+a); f(x) k f(x); f(x) - f(x) та побудови графіків функцій з використанням зазначених перетворень графіків; вчитись розпізнавати функцію за її графіком; визначати координати вершини графіка функції; знаходити нулі функції, проміжки знакосталості та проміжки зростання і спадання

зоряна година квадратична функція 9 клас

Embed Size (px)

Text of зоряна година квадратична функція 9 клас

Page 1: зоряна година квадратична функція 9 клас

Квадратична функція та її графік. Перетворення графіків функції

(узагальнюючий урок)• удосконалювати навички перетворення графіків функцій:

f(x) f(x)+a; f(x) f(x+a); f(x) k f(x); f(x) - f(x) та побудови графіків функцій з використанням зазначених перетворень графіків;

• вчитись розпізнавати функцію за її графіком; • визначати координати вершини графіка функції;• знаходити нулі функції, проміжки знакосталості та

проміжки зростання і спадання

Page 2: зоряна година квадратична функція 9 клас

До участі запрошуються учні

9 класу

Зоряна година

Page 3: зоряна година квадратична функція 9 клас

Тур теоретичний• 1)Графік функції х2 називається

• 2)Графік функції у=3х-4 називається

• 3)Графік функції називається

1 2 3 4парабола гіпербола пряма крива

1 2 3 4парабола гіпербола пряма крива

1 2 3 4парабола гіпербола пряма крива

Page 4: зоряна година квадратична функція 9 клас

Тур теоретичний

• 4)Графік парної функції симетричний

• 5)Графік непарної функції центрально-симетричний

1 2 3 4Відносно ОУ Відносно ОХ Відносно О

(0;0)Не

симетричний

1 2 3 4Відносно ОУ Відносно ОХ Відносно О

(0;0)Не

симетричний

Page 5: зоряна година квадратична функція 9 клас

Тур теоретичний• 6)Графік функції у=х2 + 2 зміщений на 2

одиниці

Графік функції у=(х+2)2 зміщений на 2 одиниці

1 2 3 4вгору вліво вправо вниз

1 2 3 4вгору вліво вправо вниз

8)Графік функції у=х2 – 2 зміщений на 2 одиниці

9)Графік функції у=(х-2)2 зміщений на 2 одиниці

Page 6: зоряна година квадратична функція 9 клас

• 10)Вітки параболи у = -х2 + 2х + 5 напрямлені

• 11)Вітки параболи у = (х – 2)2 напрямлені

1 2 3 4вправо вниз вліво вгору

Тур теоретичний

1 2 3 4вправо вниз вліво вгору

Page 7: зоряна година квадратична функція 9 клас

• Графік функції у = х2 перенесли вправо на 2 одиниці. Позначте функцію, графік якої отримали.

• Графік функції у = х2 перенесли вгору на 2 одиниці. Позначте функцію, графік якої отримали.

• Графік функції у = х2 перенесли вліво на 2 одиниці. Позначте функцію, графік якої отримали.

1 2 3 4у=х2+2 у=(х+2)2 у=х2-2 у=(х-2)2

І тур

Page 8: зоряна година квадратична функція 9 клас

• На якому з малюнків зображено графік функції у = • На якому з малюнків зображено графік

функції у = -2

І тур

Page 9: зоряна година квадратична функція 9 клас

• На якому з малюнків зображено графік функції у = х2 +1

І тур

• На якому з малюнків зображено графік функції у = (х+2)2

• На якому з малюнків зображено графік функції у = х2 -1

Page 10: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІІ тур

Page 11: зоряна година квадратична функція 9 клас

• Визначте рівняння зображеного графіка

ІІ тур1 2 3 4

у=(х-2)2+2 у=(х+3)2 -4 у=-(х+1)2+5 у=(х-5)2-5

  

   

   

Page 12: зоряна година квадратична функція 9 клас

• Знайдіть координати вершини параболи у=х2 + 6х + 8

ІІ тур

• Знайдіть координати вершини параболи у=х2 -2х -3

1 2 3 4(-2;9) (-3; -1) (1; -4) (2;1)

• Знайдіть координати вершини параболи у=-х2 +4х -3

Page 13: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІІІ тур

Page 14: зоряна година квадратична функція 9 клас

• Визначте розміщення графіка функції у=х2 + 6х + 8 відносно осі ОХ

ІІІ тур

1 2 3 4Не

перетинаєДотикається Перетинає Неможливо

визначити

• Визначте розміщення графіка функції у=х2 + 4х + 8 відносно осі ОХ• Визначте розміщення графіка функції у=-х2 + 6х -10 відносно осі ОХ

• Визначте розміщення графіка функції у=х2 + 6х + 9 відносно осі ОХ

Page 15: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІІІ тур

1 2 3 4-5; 0 -5 0 5

1 2 3 4-1; 1 1 -1 0

Page 16: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІV тур

Page 17: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІV тур• За графіком функції

визначте проміжок спадання функції

1 2 3 4[2;4] [3;+∞] (-∞;4] (-∞;3]

• За графіком функції визначте проміжок зростання функції

1 2 3 4[-3;-1] [-2;+∞] (-∞;-2] (-∞;-3]

Page 18: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІV тур• За графіком функції

визначте область значень функції

1 2 3 4[2;4] [3;+∞] (-∞;-1] [-1;+∞)

• За графіком функції визначте проміжок на якому функція набуває від’ємних значень

1 2 3 4[-3;-1] [-2;+∞] (-∞;-2] (-∞;-3]

Page 19: зоряна година квадратична функція 9 клас

ІV тур• Вкажіть правильне твердження:1. якщо х ϵ (1;3), то f(х)>0;2. якщо х ϵ [3;5], то f(х)>0;3. f(х)>0, якщо х ϵ (3;5), х ϵ (6;+ ∞);4. Якщо х ϵ(5;6), то f(х)≤0.

Page 20: зоряна година квадратична функція 9 клас

V тур

Page 21: зоряна година квадратична функція 9 клас

V тур• На якому рисунку зображено графік функції

у=4 - ?11

12

13

14

Page 22: зоряна година квадратична функція 9 клас

V тур• Користуючись графіком

функції визначеної на проміжку [-4;4], знайдіть множину всіх значень х, для яких f(х)≤-2

1 2 3 4[0;3] [-3;2] (-1;4] (-3;-2]

Page 23: зоряна година квадратична функція 9 клас

V тур На якому з малюнків зображено графік функції

  

  

   

   

у=

у=− х2+8 х−14

у=-91

2

3

4

Page 24: зоряна година квадратична функція 9 клас