of 33 /33
1 TEHNOLOGIJA OBRADE OTPADNE VODE RADI PONOVNOG KORIŠTENJA

BioKube - Tehnologija

Embed Size (px)

Text of BioKube - Tehnologija

Page 1: BioKube - Tehnologija

1

TEHNOLOGIJA OBRADE OTPADNE VODE

RADI PONOVNOG KORIŠTENJA

Page 2: BioKube - Tehnologija

2

Certifikat ISO 9000 za proizvodnju

BioKube ISO 9000 certifikat:

ISO certifikat u kombinaciji s detaljnom kontrolom

proizvodnog proces osigurava proizvode najviše kvalitete .

Page 3: BioKube - Tehnologija

3

Certifikat prema normi CEN 12566-3 za Europsko tržište

U EU svi mali uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 5-50 PE moraju biti certificirana prema standardu normi CEN 12566

BioKube mali sustavi su certificirani po

CEN 12566-3 sa sljedećim rezultatima čišćenja:

• BPK: 7,3 mg/l (97% smanjenje)

• KPK: 81 mg/l (89% smanjenje)

• SS: 11,9 mg/l (96% smanjenje)

• NH4-N:2,5 mg/l 96% manjenje)

• KJ-N: 6,3 mg/l

U Danskoj svih 3.800 malih sustava godišnje, analiziraju nezavisni laboratoriji za otpadne vode

Prosječni rezultati analiza• KPK: 28,8 mg/l• NH4-N: 2,8 mg/l• P: 1,2 mg/l

Page 4: BioKube - Tehnologija

4

IP patentirana tehnologija - visoko kvalitetni proizvodi

• Od malih do srednje veličine sustava otpadnih voda

• BioKube sistem rada:• Dokumentirani i objavljeni podaci pokazuju izvrsne

rezultate pročišćavanja • 40% bolji rezultati analiza od prosjećnih rezultata

pročišćavanja prema danskim propisima. BioKube je jedina tvrtka koja priopćuje rezultate na

svim instaliranim sustavima u Danskoj• Sustav je prilagodljivih dimenzija zavisno od

količine vode i za zahtjeve čišćenja• Standardizirani elementi omogućavaju

jedonstavno individualno dizajniranje sustava• Sigurna ponovna uporaba tretirane vode• Sustav se možete pokrenuti bez nadzora • Održavanje od strane obučenih tehničara sa

orginalnim dijelovima• IP zaštićena tehnologija s tri patenata i jednim

modelom usluga• Jednostavan transfer znanja partnerima sa

opsežnom dokumentacijom• Ekonomično i štedljivo održavanje sustava

Pluto & Venus (5 - 20 ES) jedna kuća

Jupiter (250 - 1,200 ES) Manja naselja i hotelska naselja

BioReactor (300 - 2,000 ES), Manji gradoivi

Orion/Saturn (300 - 10,000 PE) Veći gradovi

Mars (20 - 100 ES) Sela i mala odmarališta

BioContainer (150 - 1,000 ES) za privremeno korištenje - u kontejnerima

Page 5: BioKube - Tehnologija

5

BioKube prednost zbog superiornih bio-medija

BioKube primjena superiornih filtera medija

Aktivni mulj bio je dominantan u

prošlom tisućljeću

Fiksni bio -medij danas su dominantna

tehnologija

1. Otvorena struktura - BioKube “Primijenjena filter medija” ima otvorenu strukturu koja se neće začepiti i jednostavna je za čišćenje *

2. Dosljednost visokih performansi– BioKube “Primjenjena filter medija” učinkovita je u skladu s obećanim učinkom obrade

3. Snaga – BioKube “Primjenjena filter medija” neće oslabiti, čak ni s vremenom. Dovoljno je jaka da nosi težinu osobe.

4. Svjetlost – BioKube ”Primijenjena filter medija” može se, ako je potrebno lagano podignuti iz sustava obrade za čišćenje **

* Otvorena vertiklana struktura čisti se šipkom ako je potrebno

** BioKube ima preko 5000 sistema i nije imao potrebu promijenit bio- medij zbog čišćenja

1. Bez gubitka medija Plutaući bio-mediji mogu

oštetit sustav obrade.

1. Obrada dotoka Fiksnim bio-medijima

ne smetaju oscilacije u dotoku vode

Ključni podaci bio-medija :• Velike površine(100-300 m2/m3)

• Prazan prostor / poroznosti • (65% - 95%)

• Ne razgradiv

5

Page 6: BioKube - Tehnologija

6

BioKube proces obrade otpadnih voda

Napomena*

Predobrada Biološki obradaSeptička jamai • P -uklanjanje

Međuspremnik Obrada u zoni

BPK• KPK• • NH4

Taloženje T TSS

Dezinfekcija E-E-coli• Nematoda

Poslije obrada

mulj

Recirkulacija _• Ne-organski dušik *

23

4

5 67

Septička jama Međuspremnik Biološki sustav UV sistem

Proc

es o

brad

e ot

padn

ih v

oda

Stan

dard

na

opre

ma

Biološki sustav

8

1

x Uklanjanje zagađenja

Također može biti tretiran u zasebnoj anoksičnoj zoni

Page 7: BioKube - Tehnologija

7

Prikaz BioKube SAF tehnologije

A B

ILLUSTRATIVE

Taložnik ( clarifier) bio zone za obradu biološkog mulja Potopljeni gazirani filteri (SAF) je srce biološkog tretmana• Taložnik (clarifier) osigurava nizak nivo SS taloženjem biološkog mulja

Biološki mulj, kontinuirani povrat do septičke jame

ABC

C

Predtretman Biološka obrada

SAF = Potopljeni gazirani filteri (SAF = Submerged aerated filters)

Page 8: BioKube - Tehnologija

8

SAF tehnologija je optimizirana kroz predobradu i kontrolu protoka

• Septička jama koristi se kao predobrada za rješavanje čestica i skladištenje mulja.

• Septička jama je dio standardne opreme u industriji otpadnih voda. Mogučnost nabave od raznih proizvođaća.

• Septička jama može biti u većini slučajeva izgrađena jeftinije na licu mjesta od lokalnog izvođača

• BioKube preporučuje dimenzioniranje :• Veličina septičke jame = dnevni volumen. Ova veličina će

zahtijevati pražnjenje cca. svakih 150 dana• Tri komore uz sljedeći udio obujma za svaku komoru; No 1 = 75 %

obujma; No 2 = 12,5% ; No 3 =12,5% obujma

Tradicionalna septička jama - BioKube preporuka

Kontinuirani dotok otpadne vode osigurava stalan priliv hranjivih sastojaka za bakterije

• BioKube sustav zahtijeva međuspremnik za ujednačen dotoka otpadne vode radi koninuiranog dolaska otpadne vode u sustav pročistaća.

• Neki sustavi (mali i BioContainer IB) imaju integrirani međuspremnik dok drugi (veliki sustavi) trebaju vanjski poseban međuspremnik (buffer tank )

• Preporuka je da je veličina međuspremnika oko 25% dnevnog obujma

* Predtretman smanjuje BPK i fosofor ( ako je instaliran kit za fosofor - opcija )

Septička jama predobrada

Međuspremnik za kontrolu protoka

Page 9: BioKube - Tehnologija

9

Povećanjem broja komora u sustavu povečava se učinkovitost uklanjanja BPK, zavisno od propisa

INDICATIVE PERCENT FIGURES

Viši zahtjevi za pročišćavanje zahtijevaju više komoraPravila standardnih otpadnih voda u kućanstvu :• Septička jama tretiranje 20% - 25% ulaznih BPK• BPK tretman u svakoj komori ovisi o volumenu bio-medija i ulaznim koncentracijama u

komori.• Dodavanjem više komora (i više od dvije) izlazni BPK zahtjevi mogu se postići.

BPK: 100%

BPK:75% - 80%

BPK: 10%-50%

BPK: 5% - 25%

Page 10: BioKube - Tehnologija

10

A BC

komponente racionalnoA) Septički spremnik Septički spremnik je odabran kao najjednostavnije moguće

rješenje.Septički spremnik je instaliran kao prva komponenta da voda može gravitirati u sustav.

B) Buffer spremnik( Međuspremnik )

Buffer spremnik vrhunac punjenja doseže tijekom dana. Buffer spremnik od cca. 25% volumena, dnevnog ulaza osigurava stalan protok vode u biološkom području tretmana.

C) Jupiter sistem Jupiter uključuje Bio-talog naseljavanja zone i instalacije pod zemljom s minimalnim građevinskim radovima u Jupiter sustavu zahtijeva samo solidnu podršku,no potrebna je ravna i stabilna etaža (tipično betonska).

Otpadni mulj -rukovanje

Bez posebnog rukovanja, automatizran povrat mulja u septičku janu i odvoz sa kamionom.

Bio-mulj transport do septičke jame.

BioKube klasična rješenja(1/7)

MJESTO :• Standardno kućanstvo/

stambeni objekt• Otpadne vode (BPK < 400

mg/l)• Dnevni volumen manji od

300 m3 dnevno• Otpadni mulj prikupljaju

pomoću kamiona za mulj• Voda može gravitirati u

sustav• Nema zahtjeva za E.coli,

fosfora, ili uklanjanje nematoda

Korisnička prednost : • Ugradnja ispod zemlje • Korisnik zahtijeva integriran sustav. Potrebni

minimalni građevinski radovi.

Preporučeno rješenje kako bi osigurali jednostavnost obrade

Page 11: BioKube - Tehnologija

11

Povrat mulja recirkulacijom u septičku jamu do 10% dnevnog volumena

ILLUSTRATIVE

Mnogo prednosti recirkulacije mulja iz taložnika u septički spremnik:• Povrat biološkog mulja do septičkog spremnika • Odstranjiva/eliminiranje smrada ( neugodnog mirisa H2S sumporovodika u

septičkoj jami). • Kontinuirani protok otpadne vode,čak i ako nema dotoka ulazne vode što je

bitno za optimalni život bakterija u biološkom sustavu.

De-sludge Recirculation ~10% of daily volume

Page 12: BioKube - Tehnologija

12

Ukupni dušik ( denitrifikacija ) uklanja se procesom recirkulacije do anoksične zone

Ukupno N uklanjanje (denitrifikacija):• Anoksična zona (otopljeni kisik ispod 1 mg /l) se uvodi u sustav sa

zaustavljanjem areacije u prvoj komori • REcirkulacijom vode koja sadrži NO3 u anoksičnoj zoni je NO3 pretvoren u

N2 (slobodan nitrogen free nitrogen gas) kroz denitrifikacijski proces. • Denitrifickacija je manje efikasna kod nižih temperatura

Recirkulacija mulja

Total N recirkulacija

Aerobic process

Aerobic process

TN recirculation 300%-400% of daily volume

Anoxic process

De-sludge recirculation ~10% of daily volume

ILUSTRACIJA

Page 13: BioKube - Tehnologija

13

Nitrifikacija za uklanjanje amonijaka

ILUSRACIJA

Pravila za nitrifikaciju (Rules of thump for nitrification:))•Bez nitrifiikacije u septičkoj jami •Bez il sa malo nitrifikacije u prvoj komori •Puna nitrifikacija u trećoj komori (i četvrtoj komori )

BPK učinkovita obrada

Aktivna nitrifikacija

Page 14: BioKube - Tehnologija

14

BioKube tehnologija – nakon obrade Dezinfekcija

• Neobrađena voda puna je patogenih bakterija koje su uzročnici raznih infekcija

• Uklanjanje patogenih mikroorganizme iz otpadne vode (Virusi, bakterije, helminthes, protozoa)

• Učinkovitost dezinfekcije ovisi o osjetljivosti organizama, kontaktnom vremenu,doziranju ili koncentraciji dezinfijensa.

• Imamo četiri različita postupka dezinfekcije• UV zračenje• Ozonizacija• Vrećica filtera(za nematode)

Kloriranje (Nije dopušteno u Velikoj Britaniji)

Page 15: BioKube - Tehnologija

15

Modularni dizajn standardiziranih elementa odgovara svakom potrebnom riješenju

Jedna tehnologija za sve zahtjeve čišćenja

Svi BioKube sustavi temelje se na istoj tehnologiji. To omogućava modularnu izgradnju i aplikacije za čišćenjem, količinskim zahtjevima

• Od malih sustava za pojedinačne kuće STP do postrojenja za naselja iznad 10.000 m³.

• Od strogih skandinavskih uvjeta pročišćavanja do manje strogih uvjeta za pročišćavanje.

• Pročistači = više u nizu Veći = više paralelno

Veći volumen vode = instalacija je paralelna

Viši zahtjev za pročišćavanje = instalacija

je u nizu

Superioran dizajnu svakog standardnog elementa

Page 16: BioKube - Tehnologija

16

Primjeri BioKube modularnog dizajna

Inlet

Primjer 1

Outlet

Primjer 2

Inlet Outlet

Inlet OutletInlet Outlet

Primjer 3 Primjer 4

Unit & Size Saturn 200No. Chambers 3No. in parallel 1

Unit & Size AllNo. Chambers Max. 4No. in parallel No limit

Unit & Size Jupiter 75No. Chambers 3No. in parallel 2

Unit & Size Orion 300 No. Chambers 4No. in parallel 9

2

Page 17: BioKube - Tehnologija

17

Pregled BioKube klasičnih rješenja

Pre-treatment Flow control Bio-treatment

Septička jama

Primarni spremnik

Primarni talog Band filtera

Septički jama integrirana u

BioKube jedinici

Rezervoar integriran u

BioKube jedinici

BioKube proces i kontrola

Buffer spremnik

Bio-talog Band filtera

Lokalno konstruiran sekundarni

taložnik/clarifier

Sekundarni taložnik/clarifier

integriran u BioKube jedinici

UV SET Na licu mjesta obrada mulj

Muljni kamionFosfor SET

Bio-sludge removal (Clarifier) After treatment Sludge handling

Part of BioKube classic solution

ako je potrebno ako je potrebno ako je potrebno

Page 18: BioKube - Tehnologija

18

Pregled BioKube klasičnih riješenja

Septička jama-

Taloženje krutih tvari i mulja

Jednostavno i pouzdano riješenje

Međuspremnik Kontrola toka

omogućava siguran vremenski

protok vode u biološkom procesu

obrade

Biološki obrada sa uključenim taložnikom

-Srce sistema isporučuje BioKube

Page 19: BioKube - Tehnologija

19

BioKube klasična riješenje – polupodzemno riješenje

A

B C

Komponente Racionalno

Buffer spremnik Duboki ulaz u bafer spremnik ispred septičkog spremnika, voda ne može gravitirati izravno u septički spremnik, zbog niskog ulazu u sustav. Otpadna voda se crpi iz bafer spremnika u septički spremnik pomoću pumpe pogodne za neprerađene otpadne vode

Septički spremnik Septički spremnik je izabran zbog jednostavnosti. Septički spremnik se koristi za odvajane krute tvari i pohranu taloga

Jupiter Bio tretman sistem

U Jupiter sustav uključena biološka taložnica

Rukovanje muljem N ije potrebno odvojeno rukovanje muljem pohranjuje se u septičkom spremniku i uzima mulj cisternom.

Terrain

Bio talog transport do naseljavanja u spremnik.

Stanje:• Standardne domaće/

stambene otpadne vode(BOD < 400 mg/l)

• Dnevni volumen manji od 300 m3 na dan.

• Otpadni mulj prikuplja kamion

• Voda može gravitirati u sustav

• Nema uvjeta za E.coli, fosfora, ili uklanjanje nematoda

Korisnička sklonost : • Podzemna ugradnja • Klijent može tražiti veliki

septički spremnik da smanji troškove građevinskih radova

(2/7)

Page 20: BioKube - Tehnologija

20

Nadzemni mehanički muljni tretman Terrain

(6/7)

Stanje:• Standardne domaće/

stambene otpadne vode(BOD < 400 mg/l)

• Dnevni volumen od1000 m^3 na dan.

• Mogučnost prikupljanja mulja kamionom.

• Nema zahtjeva za E.coli, fosfora, ili uklanjanje nematoda

• Strogi uvjeti prostora

Korisnička sklonost : • Korisnika pitati za ugradnju

iznad tla kada je to moguće.Mehanička obrada mulja

• Klijent traži što manje civilnog rad što je više moguće u BioKube ponudi

Složenost vođena strogim potrebama prostora i izboru za ugradnju iznad tla

B

C

E

Komponente RacionalnoA) Pre-tretman band

filter Pre-tretman band filter je izabran zbog potrebe za prostorom i želji za mehaničkom obradom mulja

B) Buffer spremnik Bafer spremnik je instaliran za kontrolu protoka u području biološke obrade

C) BioKube Saturn BioKube Saturn je odabran kad klijenti preferiraju ugradnju iznad zemlje. Saturn se tipično primjenjuje za veći sustav, npr dnevni obujam više od 300 m3

D) Bio-mulj band filter Bio-muljni band filter je izabran zbog potrebe za prostorom i izborom za mehaničku obradu mulja

E) Mulj- pit Kad rješenje ne sadrži septički spremnik posebnu opremu za skladištenje mulja te je potreba stoga mulj. Mulj se prikuplja muljnim kamionom.

A D

Sludge transportation

Page 21: BioKube - Tehnologija

21

Septička jama za mulj i pohranu mulja

Septički jama OpisPrimjena• BioKube preporučuje septički

spremnik izgrađen u betonu s volumenom jednakim dnevnom dotoku vode.

• Za ovaj dizajn septičku treba isprazniti cca. svakih 150 dana

• BioKube preporučuje da taložnike podijelimo u tri komore u sljedećim količinama: 1st komora 75 % postotak volumena, 2nd komora 12,5 % postotak volumena, 3rd komora 12,5 % postotak volumena

• tank za taloženje treba biti izgrađen na lokalnoj razini i sve potrebne radne snage i materijali se isporučuju od strane klijenta.

• Septički spremnik služi u dvije svrhe.

• Predtretman; uklanjanje krutih tvari pred biološku obradu.

• Skladištenje mulja za odvoz kamionom.

• Preferirano rješenje za do 200-400 m3 otpadnih voda dnevno.

Prednosti.Vrlo pouzdan bez mehaničkih

komponenataOgraničena potreba za servisom.• Dodatna oprema za skladištenje

ili obradu mulja je potrebnaNedostaciTroškovi građevinskih radova za

velike sustave, e.g. iznad 200-500 m3 dnevnog protoka vode.

Može biti manje praktičan za velike sustave, e.g. iznad 200-500 m3 dnevnog protoka vode.

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

Preporučena osnovna konstrukcija od tanka za taloženje.dotok između C1 i C2 treba smjestiti u visini od 2/3 razine vode u tank za taloženje.dotok između C2 i C3 treba smjestiti u visini od 1/3 razine vode u taložnog tanka.

BioKube poželjno riješenje je dio BioKube klasičnih rješenja

Page 22: BioKube - Tehnologija

22

Primarni spremnik

Oprema

• Primarni spremnik instaliran prije biološke obrade, a koristi se za uklanjanje suspendiranih krutih tvari.

• BioKube općenito preporuča korištenje septičkog spremnika u koji će se pohraniti mulj –

• Primarni spremnik je alternativno riješenje za velike količine otpadnih voda kako bi se izbjegao velika septička spremnik, jama (Manji troškovi građevinskih radova )

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

OpisPrimjena

Jednostavna alternativa da se izbjegne veliki septički spremnik

PrednostiZahtijeva manje prostora nego

septički spremnikZahtijeva manje građevinkog posla

nego septički spremnikNedostaci• Odvajanje taloga za pohranu je

potrebno, s rizikom od mirisa.

• Primarni spremnik je standardna oprema otpadnih voda a tu ima mnogo dobavljača.

BioKube preporučene smjernice

• Taložnik bi trebao imati velićinu za minimalno dva sata zadržavanja vode.

Napomena to je obično samo 10% veličine septičkog spremnika.

• Nivo vode u taložniku može rasti maksimalno jedan metar po satu

• Većina kupaca zahtijeva mehanički rešetku za odvajanje otpada ako se koristi primarni taložnik.

Page 23: BioKube - Tehnologija

23

Međuspremnik za sigurnu kontrolu toka vode

Međuspremnik

• BioKube preporučuje da je spremnik izrađen u betonu s volumenom jednakom 25% od dnevnog dotoka vode.

• Oblik, visina, dubina, duljina i širina spremnika mogu varirati tako dugo dok ukupna količina iznosi traženi volumen

• BioKube preporučuje da spremnik bude instaliran ispod zemlje kako bi se osiguralo da voda može težiti u spremnik, bez potrebe za crpkom.

• Vanjski spremnik mora biti izgrađen na lokalnoj razini i sve potrebne radne snage i materijala se isporučuju od strane klijenta.

• Tipično hranjenje u crpku su dobivate od BioKube

• Međuspremnik i BioKube crpna strategija je optimalno rješenje da osigura protok otpadnih voda ravnomjerno tijekom 24 sata., što je uvjet za optimalni život bakterija u biološkom sustavu.

• Međuspremnik koristi se čak i iz fluktuacije ulazne vode za biološku obradu.

• Količina vode u spremniku varira tijekom dana

Prednosti• Jednostavno i učinkovito• Osigurava vrijeme retencije

u biološkom području obrade

Nedostaci• Nema

Bufer spremnik je opremljen s dvije pumpe za 100% pouzdanosti.Pumpe se kontroliraju sa strane BioKube upravljačke jedinice. Vremenski dotok u biozoni odvija se punih 24 sata dnevno.

OpisPrimjena međuspremnika

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

BioKube preferirani izbor i BioKube klasična rješenja

Page 24: BioKube - Tehnologija

24

Band filteri za odvajanje smeća & tretman organskog mulja

Oprema

• 2000 µm band filter je dio opreme za predobradu, odvajanje smeća iz vode

• 40 µm band filter je oprem za odvajanje biološkog mulja iz vode

Zajedničke karakteristike

- Band filter je nagnuta pokretna traka, montiran sa beskonačnom filtar tkaninom.

- Voda prolazi kroz filter tkaninu, čestica i taloga se zadržavaju na

traci.- Mulj se prikupljaju na vrhu band

filter-a i odvodi dalje.- Strugač uklanja talog iz stražnjeg

dijela filtera tkanine, očisti sa vodom pod pritiskom .

• Band Filter je mehanički uređaj koji radi kontinuirano.

• Moguće rješenja kod nedostatka prostora

• Riješenje kod velikih količina otpadnih voda

2000 µm AL 2 Band filter• Alternativa za septički jamu ili

primarni spremnik 40 µm AL 2 Band filter• Riješenje za taložnikPrednosti- Zahtijeva manje prostora nego septička jama i primarni spremnik.- Zahtijeva manje građevinskog rad od septičke jame i primarnog spremnika- Konstantno odvajanje mulja te je obrada koninuiranaNedostaci- Opasnost od neugodnih mirisa- Band filter zahtijeva posebnu obradu mulja - Mehanički uređaj

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

OpisAplikacija 2000 µm

Riješenje za smanjenje troškova

Band filter 2,000 µm

Band filter 40 µm

Page 25: BioKube - Tehnologija

25

Sekundarni taložnik - Vanjski taložnik

Oprema

• Standardna oprema otpadnih voda a tu su i mnogi dobavljači.

• Lokalno izgrađena sekundarna može se preporučiti za velike sustave kako bi smanjili troškove BioKube opreme

BioKube preporučuje smjernice:• Sekundarna treba imati veličinu

kako bi se omogućio minimlno dva sata zadržavanje vode

• Brzina vode podizanje nivoa vode u sekundarnom spremniku treba biti maksimalno jedan m/h.

• Sekundarni taložnik instalira se nakon biološke obrade i koristi se za spremanje bio-taloga

• Za BioKube sustave koji nemaju integriranu zonu (npr BioReaktor, Orion, Saturn) zaseban bio-talog treba biti instaliran

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

OpisPrimjena

Alternativa za velike sustave (BioReaktor / Orion)

Sekundarni taložnik nakon BioKube Bioreaktora

Prednosti• Nije mehanički• Vrlo malo održavanja

Nedostaci• Potreban je odvojeni spremnik za

mulj. BioKube preporučuje pohranu taloga u septičku jamu

Page 26: BioKube - Tehnologija

26

Mivalt Volute – pužna preša

Vijak za uređaj

• Pužni vijak koristi se istiskivanje vode iz mulja prije daljne obrade

• uklanjanje vode iz BIO taloga i primarnog taloga.

Prednosti.• Jedina opcija za rukovanje sa

velikom količinom mulja

Nedostaci• Složeniji od septičkog spremnika• Potrebno rukovanje talogom

• Mulja voda ulazi u pužni vijak pritiskom odvaja krute tvari iz

vode pomoću rotacije

• Nakon pužnog vijka mulj se skuplja u kontejner za odlaganje

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

Takav talog u malom spremniku.

OpisAplikacije

kompleks alternative

Page 27: BioKube - Tehnologija

27

BioKube kit za rukovanje muljem

Oprema• Cjelovito rješenje za

rukovanjem mulja

Prednosti.• Kompaktno, funkcionalno cjelovito rješenje na mjestu

postupanja s muljem

NedostaciUključene mehaničke komponente • Složenije i skuplje rješenje nego

septički spremnik i odstranjivanje mulja kamionom

• Geotube vreće koriste se samo jednom - zahtijeva periodičnu kupnju dodatnih Geotube vreća

• Zahtjeva dodatni prostor• Zahtijeva rukovanje kemikalijama

Komplet za obradu mulja nudi u dva dijela1) Geotube uređaj• Geotube uređaj priprema mulj za Geotube vreče • Geotube uređaj suhi polimer veže s

mokrim polimerima i miješa to u talog (i primarni bio-talog)

• Geotube uređaj automatski i upravlja pomoću upravljačke jedinice

2) Geotube vreča• Geotube vreča pohranjuje mulj i bio

mulj.• Geotube vreče postoje u više

veličina – najčešće od 10 m3 vreče• Voda koja se odvodnjava iz

Geotube vreća pumpom se vraća u ponovnu obradu.

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

OpisAplikacije

Alternativa za rukovanje muljem

Page 28: BioKube - Tehnologija

28

Terrain

BioKube klasična rješenja uključuju UV i fosfora(3/7)

Stanje:• Standardno domaće /

stambene otpadne vode (BOD < 400 mg/l)

• Dnevni volumen manji od 300 m3 dnevno.

• Moguče prikupljanje mulja kamionom

• Voda može gravitirati u sustav

• Zahtjev za odstranjivanje fosfor i E.coli

• Prednosti :• Ugradnja ispod zemlje• Korisnička obaveza je

uredit sve betonske i zemljane radove prije nego BioKube oprema stigne na gradilište.

• Betonski rad je jeftiniji na mjestu instalacije.

Preporučeno rješenje za jednostavnu obraduBio-sludge transport to septic tank

Komponente RacionalnoA) Septička jama i međusprremnik

Septička jama prije međuspremnika da voda može gravitirati u sustav. Oba spremnika su izabrana zbog jednostavnosti

B) Kučište za Bioreaktor i taložnik ,lokalna izvedba

Bioreaktor kučište, izgrađen od strane investitora. Treba završit sve građevinske radove prema projektu prije dolaska BioKube opreme, uključeno septičku jamu ,međuspremnik itd.

C) UV KIT UV sustav instalira se nakon biološke zone, za uklanjanje E.coli

D) fosfor KIT Set za uklanjanje fosfora instaliran je u recirkulacijskom vodu.

Mulj rukovanje Nije potebno posebno rukovanje muljem koji se pohranjuje u septičku jamu te se odvozi kamionom prema potrebi, ukoliko nema posebne obrade biološkog mulja.

A B

CD

Page 29: BioKube - Tehnologija

29

OpisAplikacije

UV-sustav za dezinfekciju

Oprema• UV-sustavi za dezinfekciju

otpadnih voda i za uklanjanje patogenih bakterija.

• UV-tretman otpadnih voda Biokube preferirano rješenje,

• ako je potrebna dezinfekcija• Kanalni sustavi za velike sisteme.

Prednosti.• Jednostavnost i učinkovitost• Nema potrebe za dnevnim

održavanjem.• Nema kemikalija ili štetnih

nuspojava• Kanal UV je lako proširiti

dodavanjem više redakaNedostaci Redovito čišćenje i servis .

Redovita zamjena lampi• Ako ne funkcionira, voda

napušta sustav neobrađena.

• UV energija prodire u vanjske stanične membrane, prolazi kroz tijelo stanice i remeti njegov DNK, sprečava reprodukciju.

• UV obrade ne utječe na kemijski sastav vode; ništa se dodaje, osim energije.

• Doza je kombinacija intenziteta UV svjetla i vremena ekspozicije, mjeri se u mikrovat sekundi po kvadratnom centimetru (µws/cm2).

• Biokube preporuča 90 J / cm2, zračenje na 254 nm

• UV lampa nikada nije u kontaktu sa vodom, zatvorena je u reaktorskom sistemu Voda teće preko UV uređaja.

Za veći volumen vode UV-sustav se

instalira u kanalnom modelu u čeličnim ili polipropilenskim reaktorima.

Kanalni UV sustav

UV sustava na izlazuod Biokube sustava

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

Poželjna oprema za liječenje E.coli (patogenih mikroorganizama)

Page 30: BioKube - Tehnologija

30

Uklanjanje fosfora KIT

Dozirajuće crijevo za pumpe

• Fosfor KIT se koristi za uklanjanje fosfora iz otpadnih voda• Fosfor KIT je dodatna komponenta koja

se instalira i vezana je s pročistačem otpadnih voda.

Prednosti.• Jednostavno i efikasno

NedostaciNema

• Fosfor KIT primijenjuje kemijsko doziranje aluminija klorida ili željeznog klorida

• Fosfor KIT radi kontinuirano te se kontrolira BioKube upravljačkom jedinicom

• Doziranje kemikalija u sustav učinjeno je u povratu.

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

OpisAplikacije

Poželjna oprema za uklanjanje fosfora

Page 31: BioKube - Tehnologija

31

Filter vreća za odstranjivanja nematoda

Oprema

• Vreće filtera se koriste nakon biološke obrade za uklanjanje nematoda

• Može raditi s tretiranom vodom nakon BioKube

PrednostiJednostavno i efikasno

• Nema opasnosti za netretirane vode

NedostaciPotrebna zamjena filtera redovno

• BioKube filtriranje obrade pomoću 10 um filtera

• U filter vrećice zadržavaju se jaja nematoda. Jaja su veličine 10 µm

• Također suspendirane tvari se uklanjaju mnogo bolje performansom UV-obrade

• Filteri vrećica koriste se samo jednom i zato je potrebna redovita zamjena.

• Bez procedure turbulentne struje

Rough screen FOG Pre Cleaning Bio Cleaning BioSludge Removal After treatment Sludge deawatering

OpisAplikacije

Poželjna oprema za odstranjivanja nematoda i vrlo niskog TSS

Page 32: BioKube - Tehnologija

32

BioKube standardni upravljački sistem

BioKube kontrolna kutija

Dizajniran za rad opreme u "BioKube Classic rješenjima":

▪ Ulazna pumpa• Puhalo• Zračni pumpa za recirkulaciju i

povratak mulja Dodatne oprema▪ UV-sistem• fosfor KIT• Funkcije su napajanje glavnog

prekidača za dodatnu kontrolu kutije, npr. band filter.

• Rukovanje muljem.

Prednosti:• Jednostavno, jeftino i pouzdanoNedostaci:• Does not cope with customers

complex requirements

• Upravljačka kutija ima on / off prekidač za glavne komponente

• Upravljačka kutija ima alarm svjetla za kvar glavnih komponenti *

• Upravljačka kutija ima sigurnosni prekidač za sistem pročišćavanja otpadnih voda

• Ugrađena zaštita motora

• Kontrolna kutija BioKube se isporučuje sa svom potrebnom upravljačkom instaliranom logistikom.

• Kontrolna kutija se može reprogramirati putem računala(RS 232 spajanja) ili mobilnog telefona (Java i Bluetooth potrebni)

OpisFunkcionalnost

BioKube standardna oprema

* High level of water in pump well, UV lamp in disinfection system failure, Air filter on blower clogged, blower do not deliver pressure 32

Page 33: BioKube - Tehnologija

33

SMS alarm i daljinska kontrola SCADA sistema

SMS Alarm• SMS alarm je dodatak na

BioKube standardnu kontrolnu kutiju.

• podatke već prati u standardnoj upravljačkoj kutiji može biti

• SMS ako je potrebno, e.g. • Visoka razina vode u

pumpu • UV lampa za dezinfekciju

kvara sustava• Filter zraka na puhala

začepljeni, puhalo ne dostavlja tlak

Prednosti:• Minimizirajn broj pregleda rada sustava

Nedostaci:• Daje alarmni signal, ali ne omogućuju kontrolu rada sustava

• Daljinski kontrola SCADA sistem je zamjena za BioKube standardnu kontrolnu kutiju

• Napredni sustav kontrole ima iste funkcije kao i standardnoj upravljačka kutija

• Napredni sustav kontrole može biti daljinski kontroliran putem interneta

• Napredni sustav upravljanja sadrži komunikacijski protokol i može biti integriran u veći SCADA sustav.

Prednosti:• Napredno rješenje koje može kopirati sve

relevantne zahtjeve za kontrolu obrade otpadne vode i integraciju sustava

Nedostaci:• Zaslon osjetljiv na dodir. Ako je kvar zaslona

sustav ne može biti kontroliran. Isti problem i za I-phone

Napredni sustav kontrole -Daljinska kontrola SCADA systemSMS Alarm

Dodatne pogodnosti za manje troškove

BioKube kontrolni sistem

1

2

2

1 2