of 27 /27
Bartek Dziamski Poznań, 16.01.2014

Bartek Dziamski - Kawaskrypty dom marchewki

Embed Size (px)

Text of Bartek Dziamski - Kawaskrypty dom marchewki

  • 1. Bartek Dziamski Pozna, 16.01.2014

2. Kawaskrypt y Dom Marchewki 3. Product Designer FoodloveWczeniej: User Experience Lead User Experience Designer Creative Director Graphic Designer 4. Back-end Front-end 5. [Pozna] Poluj na senior frontend developera do mojego zespou UI (12K - 16K PLN miesicznie [update : kwota netto przy kontrakcie]) Wymagania: - znajomo jednego z wiodcych frameworkw JS (najlepiej Backbonea) - dowiadczenie w pracy z single page apps w architekturze MV* + REST - praca w zautomatyzowanym rodowisku (Grunt + Jasmine + SASS ...) Bonusy: - praca w zespole UI zorientowanym na osiganie celw, nie na siedzenie w biurze 9-17 - wyjazdy do gwnej siedziby w Mountain View, sponsorowane konferencje, wsparcie przy projektach i inicjatywach zwizanych z bran 6. MVCView Controller Model 7. Model Reguy przechowywania danych (struktura) Widok Warstwa interacji z uytkownikiem Kontroler Zmienia stan modelu Odwiea widok Przecza sterowanie na inny kontroler 8. Bootstrap 3 HTML5 / css3 RESPONSIVE DESIGN 9. // Typu dokumentu // aduje si przed body // inne // zawarto 10. Dom 11. wikimedia commons 12. REST API 13.

14. [{id:2480, username:sandmanowie, user_id:1019, avatar:/uploads/avatars/6a631d469346c03832d5882987f9ee94f8636fd1.png, blog:https://www.facebook.com/MrMrsSandman, created_at:2014-01-16 11:45:04, visibility:6, editors_choice:2014-01-16 12:00:20, content:Dobry dzieu0144 zaczyna siu0119 od dobrego u015bniadania..., image:/uploads/posts/0873bfa8049156d5a41af332aa97cf3cb015d554. JPG, article:null, url:null, hashtags:#u015bniadania #tosty #miu00f3d #daktyle, mentions:[]}], liked:false, likes:3, comments:0, reposts:0, reposted:false, is_repost:false, reposter_user_id:null, reposter_username:null, can_be_reposted:true, badges:[ { id:1, name:Foodlove poleca, description:Post rekomendowany przez Foodlove, image:/assets/img/badges/editors.png, amount:null } ] 15. MV* 16. Backbone.js Marionette.js 17. Javascript Single page apps 18. XML JSON WEBSOCKET 19. Real Time Web 20. Chat System komentarzy MESSeNGER Powiadomienia 21. Audio Video Live Streaming 22. Gry i interfejsy 3d webGL Canvas three.js UNIT Y3d 23. hrome C ndroid A irefox F OS i afari S indows W Mobile nternet I Explorer pera O .. . .. . ozszeenia R przegldarki hromebook C ode.js & N spinoffs 24. Node.JS 25. LEARn TO CODE! 26. Or LeT me Do it for you FB: bartek.dziamski @bartekdziamski [email protected]