Pastoor allen 12 julie

 • View
  29

 • Download
  19

Embed Size (px)

Text of Pastoor allen 12 julie

 1. 1. Betekenis van die Iewe deur PredikerPsalm 90:12 Leer ons om ons dae so tfe-It-Iel dat ons n wyse hartmag bekom!
 2. 2. Wie was Salomo? Prediker 1:2 -11 Alles tevergeefs,s die Prediker,alles tevergeefs,dit is alles tevergeefs!Watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son?
 3. 3. Prediker 1:2 -11 Die een geslag gaan,en die ander geslag kom,en die aarde bly vir ewig staan.En die son gaan op,en din gaan onder,en hy hyg na die plek waar hy opgaan.
 4. 4. Prediker 1:2 -11Die wind gaan na die suide en slaan om na die noorde, gaan altyddeur rond,en die wind keer na sy kringloopterug.Al die strome loop indie see,en trfgvprd die seenie vol nie;na die plek waarheen die riviere loop,daarheen loop hulle altyd weer.
 5. 5. Prediker 1:2 -11Al die dinge is so vermoeiend,geen mens kan dit uitspreek nie;die oog kry nie genoeg van sien nie,en(c3_l[i{e; oor wordnie vol van hoor nie.
 6. 6. Prediker 1:2 -11 Wat gewees het,dit sal daar weer wees;en wat gebeur het,dit sal weer gebeur,en daar is glad niks nuutstolarqler die sonnIe.
 7. 7. E9Ef@Ci| [K@U 122 all Hg @]@s, ] @it w@a1w@LJ mamcamg [Ram 56::[Kiwtki [h1@Lr; , cdlit g muntmit?i:W@ Hc: m[k@HccfJc%: 1e3u n cciJ@ @Lu1 my wait 2;:Ak: /z@%n@%j%*@rm @w@@ Bcegito; '": _J". !J'<
 8. 8. Prediker 1:2 -11 Daar is geen nagedagtenis van die voorvaders nie;en ook van die nageslagte wat kom,sal daar geen nagedagtennivkees by die wat later sal wees nie.
 9. 9. Prediker 1:14 -18Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word,en kyk,dit was alles tevergeefs en n gejaag na wind.Wat krom is,kan nie reguit worcie,en wat ontbreek,kan nie getel wordnie.
 10. 10. Ere[ker 12% =1Elkz heft met myself espreek em] eses Kyk elk [meta reef:era altyd meter Axm7s%[lnecdl werrwerif [be almal weer my @[f' _. ~,_7'* j; ,_; = / : ; ;;_ *1 [A 9 _ A, A _. 1:;:2 ,Hll,;'. :_i; "1l;Ill LL, V4, , 9 ~ : ,(_, ,.l l;i"l; W ; M;l/liflliill M E lE: lJIe trill/ all/ :7, l.ll! _le. lll T _~ . g v ; .s (ll Ll: :r>: srmJ: :s, ~ {i: ;*lllA: "ll: Jl; llt: "llll. ll; l E R4.. ' l
 11. 11. eiweasihuec fie Deer Hree]@er 13141 =11 Maar tee elk my [mart elaaireip @[? [met mm wyslhneei @[f lk@[][], ; eimyerstamuelihiee @[]_Cdl@i eit @lK rm ejae X &. l! lfll. l; lll. ll.We [mt W] E)@@ _V(iiJ A | _.l H) L;::M:iii:U. " 7 i; [l.1 7__. :7 *. l.Al. /if/ l:lI. llsjlggyllll . l.. .:.ll ell qllsrlL, l" J, l 1
 12. 12. Eree[ke[r 132 =113 12141 =1K / ,Aes ttewzeeeiis KM "/[Aes e ermelleee H E[]U@ ee @i: rec1[ke[r.i, l:[ , l I'll lllllllxll - A =_ lV, .__'_. .'. mli. .,, :: : v4in f "J 1 ,I;1. _i.V V V .l .1 .- J
 13. 13. Prediker 2:1 11 El( het in my hart ges:Nou ja,ek sal jou met vreugde op die proef stel;geniet dan die goeie!Maar kyk,ook dit was tevergeefs.4'/ ie lag het ek ges:Dit is onsinnig!en van die vreugde:Wat verskaf dit?
 14. 14. Prediker 2:1 11Ek het in my hart daaroor nagedink om my liggaam met wyn te verkwik terwyl my hart my met wysheid sou lei en om aan die dwaasheid vas te hou totdat ek sou sien v%ed is vir die mensekinders,wat hulle moet doen onder die hemel gedurende die getal van hulle lewensdae.
 15. 15. . M my iturme elm [p)@['rlk@ eaimee @[DD[r*ecoi]l. f: )lE~: mill; y.- - --x J >1.'1. l . .
 16. 16. 1 A @lk{ lm ireeft lbeeftftrrn yermD[r*ecoi]