59
1

Genel anestezi kavrami shmyo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Genel anestezi kavrami shmyo

Citation preview

Page 1: Genel anestezi kavrami shmyo

1

Page 2: Genel anestezi kavrami shmyo

Anestezinin Tanımı

Anestezi Uygulamaları

Genel Anestezinin Tanımı

Genel Anestezi Komponentleri

Genel Anestezi Teorileri

Havayolu, Damaryolu ve Monitörizasyon

2

Page 3: Genel anestezi kavrami shmyo

“Anestezi”

Eski Yunanca (Dioscorides)

AN - ESTEZİ

3

Page 4: Genel anestezi kavrami shmyo

AN Olumsuzluk eki

ESTEZİ Duyu, his

4

Page 5: Genel anestezi kavrami shmyo

AN Olumsuzluk eki

ESTEZİ Duyu, his

ANESTEZİ Duyusuzluk, hissizlik

5

Page 6: Genel anestezi kavrami shmyo

6

Page 7: Genel anestezi kavrami shmyo

7

Page 8: Genel anestezi kavrami shmyo

8

Page 9: Genel anestezi kavrami shmyo

Genel Anestezi

Bölgesel (Rejyonel) Anestezi

Lokal Anestezi

Sedasyon

9

Page 10: Genel anestezi kavrami shmyo

10

Page 11: Genel anestezi kavrami shmyo

11

Page 12: Genel anestezi kavrami shmyo

12

Page 13: Genel anestezi kavrami shmyo

13

Page 14: Genel anestezi kavrami shmyo

14

Page 15: Genel anestezi kavrami shmyo

15

Vital fonksiyonlarda kalıcı bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç

kaybı ve refleks aktivitede azalma ile karakterize genel

duyu kaybı halidir.

Page 16: Genel anestezi kavrami shmyo

16

Vital fonksiyonlarda kalıcı bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç

kaybı ve refleks aktivitede azalma ile karakterize genel

duyu kaybı halidir.

“DUYUMSAMA YOKLUĞU”

Page 17: Genel anestezi kavrami shmyo

Genel anestezide, nörolojik fonksiyonlardaki geçici değişiklikler farklı komponentlerden oluşur. Bunlar:

* Bilinç kaybı * Duyu kaybı * Amnezi * Analjezi * Hareketsizlik * Arefleksi * Kas gevşemesi ()

17

Page 18: Genel anestezi kavrami shmyo

Hastanın yaşı Geniş kapsamlı cerrahi girişimler

(abdominal/torasik/intrakraniyal cerrahi) Mental bozukluğu olan hastalar Uzun cerrahi girişimler Bölgesel anestezinin kontrendike olduğu

durumlar Israrla genel anestezi isteyen hastalar

18

Page 19: Genel anestezi kavrami shmyo

İnhalasyon

İntravenöz

19

Page 20: Genel anestezi kavrami shmyo

İnhalasyon

İntravenöz

İntramüsküler Oral Rektal

20

Page 21: Genel anestezi kavrami shmyo

İnhalasyon

İntravenöz

İntramüsküler Oral Rektal

Nazal Bukkal Oral jel/pastil (lolipop) Transdermal

21

Page 22: Genel anestezi kavrami shmyo

22

Page 23: Genel anestezi kavrami shmyo

İndüksiyon

İdame

Uyanma

23

Page 24: Genel anestezi kavrami shmyo

İndüksiyon - Bilinç Kaybı - Kas gevşekliği - Entübasyon İdame

Uyanma

24

Page 25: Genel anestezi kavrami shmyo

İndüksiyon - Bilinç Kaybı - Kas gevşekliği - Entübasyon İdame - Analjezi - Anestezi

Uyanma

25

Page 26: Genel anestezi kavrami shmyo

İndüksiyon - Bilinç Kaybı - Kas gevşekliği - Entübasyon

İdame - Analjezi - Anestezi

Uyanma- Bilincin yeniden kazanılması- Yeterli vital fonksiyon

26

Page 27: Genel anestezi kavrami shmyo

KLİNİK GÖZLEMLER

Kirpik ve kornea refleksleri Pupil büyüklüğü ve ışığa reaksiyon Göz kürelerinin hareketleri ve göz yaşarması Kan basıncı Kalp hızı Solunum sayısı derinliği ve ritmi Cilt insizyonuna kardiyovasküler sistem ve

solunumsal yanıt Terleme Diyafragmatik solunum, çekilme

27

Page 28: Genel anestezi kavrami shmyo

Cerrahi kesinin bu belirtilerde yol açtığı değişiklikler

28

EN ÖNEMLİ ÖLÇÜ

Page 29: Genel anestezi kavrami shmyo

İLERİ İZLEM YÖNTEMLERİ

EEG Bispektral indeks Uyarılmış potansiyel teknikleri Alt özefagus kontraktilitesi

29

Page 30: Genel anestezi kavrami shmyo

MOLEKÜLER TEORİLER

SELLÜLER MEKANİZMALAR

NÖROFİZYOLOJİK MEKANİZMALAR

30

Page 31: Genel anestezi kavrami shmyo

31

- Korelasyon Çalışmaları

- Hidrofilik (Hidrat) Teori

- Hidrofobik (Lipit) Teori

- Protein Teorisi

- Anestezinin basınçla kaldırılması ve kritik volüm teorisi

- Isı araştırmaları

- Moleküler etkileşimler

Page 32: Genel anestezi kavrami shmyo

32

- Sinir iletimi ve sinaptik fizyoloji

- Kalsiyum iyonları, kalsiyum kanalları ve geçirgenliği

- Enerji metabolizması ve oksidasyonun inhibisyonu teorisi

- Hücre geçirgenliği ve adsorbsiyon teorisi

- Kolloid teorisi

Page 33: Genel anestezi kavrami shmyo

33

- Kapı kontrol teorisi

- Opiat reseptörleri, endorfin salımı teorisi

Page 34: Genel anestezi kavrami shmyo

34

Page 35: Genel anestezi kavrami shmyo

35

Page 36: Genel anestezi kavrami shmyo

36

Page 37: Genel anestezi kavrami shmyo

37

Page 38: Genel anestezi kavrami shmyo

38

Page 39: Genel anestezi kavrami shmyo

39

Page 40: Genel anestezi kavrami shmyo

40

Page 41: Genel anestezi kavrami shmyo

41

Page 42: Genel anestezi kavrami shmyo

42

Page 43: Genel anestezi kavrami shmyo

43

Page 44: Genel anestezi kavrami shmyo

44

Page 45: Genel anestezi kavrami shmyo

45

Page 46: Genel anestezi kavrami shmyo

46

Page 47: Genel anestezi kavrami shmyo

47

Page 48: Genel anestezi kavrami shmyo

48

İv torba/şişe

Hazne

İv tüp

Klemp

Page 49: Genel anestezi kavrami shmyo

49

Page 50: Genel anestezi kavrami shmyo

50

Sifigmomanometre

Kaf

Arter

Stetoskop

Page 51: Genel anestezi kavrami shmyo

51

Page 52: Genel anestezi kavrami shmyo

52

Page 53: Genel anestezi kavrami shmyo

53

Page 54: Genel anestezi kavrami shmyo

54

Page 55: Genel anestezi kavrami shmyo

55

Page 56: Genel anestezi kavrami shmyo

56

Page 57: Genel anestezi kavrami shmyo

57

Page 58: Genel anestezi kavrami shmyo

58

Page 59: Genel anestezi kavrami shmyo

59