Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen - 04.03.16

 • View
  78

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plansatsing og parkering - parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen - 04.03.16

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plansatsing og parkering parkering som sentralt virkemiddel i byutviklingen Tore Leite, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Oslo, 4. mars 2016
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plansatsingen mot store byer Tilskuddene er et ledd i departementets program "Plansatsing mot store byer". Satsingen er rettet mot de strste byomrdene, som har den sterkeste befolkningsveksten. Programmet skal medvirke til fremtidsrettet byplanlegging, bedre bymilj og tilrettelegging for kt boligbygging. Foto: Jan Hausken
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plansatsing mot store byer -tilskuddsordningene Tilskuddsordning(er) p ca. 18 mill. kroner per r fra 2014 - 2017 Ca. 6 mill. kroner til regionalt plansamarbeid (fylkeskommunene) i storbyregionene til Stavanger, Bergen, Trondheim Ca. 12 mill. kroner til samarbeidstiltak i/med byer bolig- areal- og transportplanlegging, smart by - kvalitet i by
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor arbeide gjennom byutviklingsprogrammer? Pilot- og forbildeprosjekter Innovative metoder og lsninger Nye samarbeidsformer Nettverk Kunnskapsoppbygging og kunnskapsoverfring Overfrbarhet, lre av hverandre Foto: Guro Voss Gabrielsen
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Parkeringstilbud pvirker bilbruk
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kilde: Stadtverkehr 2025 v/ Mr. Suter
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Google Streetview
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kilde: Utsnitt fra illustrasjon Gehl arkitekter
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Parkering et virkemiddel for byutvikling som kommunen rr over Avgrense parkeringstilbudet Bestemme parkeringsavgifter Normer for parkeringsplasser ved boliger og arbeidsplasser Parkering atskilt fra boligen Beboerparkering / boligsoneparkering Behovsbasert parkering Laste- og losselommer Skiltmyndighet
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva kan smart parkering bidra med? Kostnadseffektive betalingslsninger Mer effektiv kontroll av betaling Variabel prising avhengig av ettersprsel Unng letekjring og tydelig oversikt over priser og tilgjengelighet Muliggjr differensiering av priser for ulike kjrety og brukergrupper
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Staten legger rammer for offentlig og privat parkering Regelverk for parkering Regelverk for betalingslsninger Plan- og bygningsloven Parkeringspolitikk for statlige virksomheter Regelverk for personvern Hva trengs for sikre innfring av smarte parkeringslsninger og sikre kommunalt handlingsrom? Foto: Magnar Danielsen
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Tore Leite
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kilde: FutureBuilt: Get a Bike. Konkkurrransebidrag Sykkelallee: Rodeo arkitekter AS (Norway), Sander Dekker and Frank de Volder (The Netherlands).
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12-7.Bestemmelser i reguleringsplan 7. trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder vre og nedre grense for parkeringsdekning () Kilde: Plan- og bygningsloven
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4.Innkreving av avgift Parkeringsavgift kreves inn ved bruk av parkometer eller parkeringsautomat. I tillegg kan kommunen innfre alternative betalingsordninger som bruk av parkeringskort, brikke o.l. Avgiften kan ogs innkreves i forbindelse med betaling for andre statlige eller kommunale tjenester. Kilde: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr Sentralbankloven 14.Tvungent betalingsmiddel Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.
 17. 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.Ansvar for betaling, forhyet gebyr/tilleggsavgift Tilleggsavgift og gebyr, jf 13 og 14, blir ilagt frer av kjrety p stedet. (.) Blanketten for tilleggsavgift eller gebyr skal normalt festes p kjretyet sammen med innbetalingskort, eller leveres freren. I srlige tilfeller kan den likevel sendes frer eller eier i posten. Kilde: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
 18. 18. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8a.Avgiftsfri parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, p plass der det er innfrt avgiftsparkering etter 2, parkeres uten at det betales avgift. P plasser med tidsbegrensning, m urskive brukes for dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen. Kilde: Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr [Samferdselsdepartementet forslr endre bestemmelsen til en rett for kommunen til kunne frita el- og hydrogenbiler fra parkeringsavgift p offenlig parkeringsplass. Dette p bakgrunn av hring til Prop. 93 L (20142015) Proposisjon til Stortinget om endringer i vegtrafikkloven mv.]
 19. 19. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8. Vilkr for behandle personopplysninger Personopplysninger (jf. 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er ndvendig for Kilde: Personopplysningsloven
 20. 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behov for smarte lsninger vil komme gradvis Innfring av smarte lsninger, der hvor det er avgiftsparkering i dag Fra gratis gateparkering til avgiftsbelagt parkering / beboerparkering Gradvis innfring av avgiftsparkering og tilrettelegging for spesielle behov i flere gater? Mer effektiv fysisk parkeringskontroll Endringer i parkeringsforskriftens 8a gir kt kommunalt handlingsrom
 21. 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tore Leite, Planavdelingen www.regjeringen.no/byutviklingsavtaler tore.leite@kmd.dep.no Takk for oppmerksomheten