of 11 /11

Puisi bali anyar

  • Author
    monoh-he

  • View
    2.122

  • Download
    23

Embed Size (px)

Text of Puisi bali anyar

Page 1: Puisi bali anyar
Page 2: Puisi bali anyar

Rajin Malajah

• Sisya makasami becik-becikin malajah• Kebitang bukuné resepang dagingne• Yèn suba malajah pasti liu nè kal tawang• Mogi sidha iraga dados manusa sajati• Besik dua telu pat lima nèm pitu• Liu maca buku sinah dadi nomor satu

Page 3: Puisi bali anyar

PUISI BALI ANYAR

OLIH I MADE SUDARMANA

Page 4: Puisi bali anyar

WIRASAN PUISI

Pak guru napi sane kawastanin

puisi?

Kruna puisi ring basa Yunani mawiwit saking kruna poesis sane mateges reriptan

(Penciptaan).Sane riiin kaiket oleh bait lan rima, nanging

ringPerkembangan salanturnyane nenten kaiket

oleh bait lan rima.

Page 5: Puisi bali anyar

PAMITEGEP PARA TOKOH MANUT PENGERTIAN PUISI

Ngiring piarsayang becik-

becik inggih !

Page 6: Puisi bali anyar

1. Sumardi

1. Puisi marupa kria sastra antuk basa kapadetang , kacendekang, saha kawewhin wirama antuk suara sane padu saha nganggen pamilihan kruna-kruna kias (imajinatif);

2. Herman J. Waluyo

3. James Reeves

2. Puisi inggih punika kria sastra sane kasurat riin antuk jadmane .

3. Puisi inggih punika ekpresi basa sane makeh daging pamikat.

Page 7: Puisi bali anyar

• Puisi Bali Anyar embas sangkaning ius saking puisi Melayu sane mabasa Indonesia. Tata cara ngwacen puisi Bali anyar pateh sakadi ngwacen puisi nasional (bahasa Indonesia), nanging wacanane nenten nganggen tembang sakadi ngawacen puisi Bali purwa.

Page 8: Puisi bali anyar

• Sakadi sampun kawedar ring ajeng, sajeroning edisi kapertama Majalah Medan Bahasa sane mabasa Bali kasurat puisi mabasa Bali sane kapertama antuk Suntari Pr. Sane mamurda Basa Bali. Puisi puniki pinaka karya sane dahat mabuat ring panglimbakan kasusastraan Bali utamaipun ring widang puisi.

Page 9: Puisi bali anyar

IMBA PUISI BALI ANYAR

• Dagang Poh• Semeng ngremeng ka peken nyuun sok bek• Pluh pidit ngalih gae ungkat-ungkit• Apan sadina i cening ngeling• Tuara nawang tusing ada brana

• Manimpuh matedoh di peken ngadep poh• Makenyir manis mabudi bati• Apan ditu idup mati

• Matimpuh matedoh ngiis poh• Apang seken manise sujati

• Tur kadandanin baan patan dagang• Sujati manis dados katawah

Page 10: Puisi bali anyar

• Pipis katos• Anak meli liunan raos• Tur katawah mudah• Ngae keneh jengah nyakitin tangkah• Teka mantri pasar

• Gangsar nagih pipis turin ngambis• Tusing dadi tanggehang

• Tlat abedik sok dagangan kaangkid• Dagang poh pluh pidit

• Inget teken i cening ngeling

Page 11: Puisi bali anyar