Pang uring panlarawan

  • View
    2.120

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Pang uring panlarawan

Ano ang gusto mo sa isang tao?Gusto ko mabait, mapagmahal, at maunawain.E, ano naman ang ayaw mo?Siyempre, ayaw ko ng salbahe, makasarili, at palaaway.

Mailalarawan mo ba ang tao, bagay, tanawin, o pangyayaring gusto o ayaw mo?1

Anong mga salita ang ginamit sa usapan? mabaitmapagmahalmaunawainsalbahemakasarilipalaaway

Ano ang ipinahahayag ng mga salitang ito? Ginagamit natin ang mga salitang ito sa pagbibigay ng mga katangian ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Ang mga salitang ito ito ay tinatawag na pang- uri o mga salitang naglalarawan.2

Pang- uring Panlarawan

Ang mga pang- uri ay mga salitang naglalarawan ng isang bagay, tao, lugar, o pangyayari.Pang- uring panlarawan ay tumutukoy sa kulay, hugis, katangian o pisikal na kaanyuan.Halimbawa:

Ang rosas ay kulay pula.

Bilog ang bola ni Jose.

Maganda at matapang si Elsa.

Ilan sa mga salitang naglalarawan o pang- uri:

PutimataasmalinissiraPayatmagandatuyobutasBilogmabutisingkitpahaba

Ilarawan ang mga sumusunod na larawan gamit ang angkop na pang- uri.

Si Inay ay larawan ng isang babaeng Pilipina. Siya ay may mahaba at maitim na buhok. Bilog ang kaniyang maningning na mga mata bagamat hindi katangusan ang kaniyang ilong. Siya ay may mapupula at maninipis na labi. May pantay at puting- puting mga ngipin. Bagamat medyo maliit siya, balingkinitan ang kaniyang katawan. Kulay morena ang kutis niya. Larawan siya ng isang tunay na Pilipina.

Basahin ang paglalarawan sa natatanging tao. Sabihin ang ginamit na mga salitang naglalarawan.7

Siya ay may mahaba at maitim na buhok.Bilog ang kaniyang maningning na mga mata bagamat hindi katangusan ang kaniyang ilong.Siya ay may mapupula at maninipis na labi.May pantay at puting- puting mga ngipin.Bagamat medyo maliit siya, balingkinitan ang kaniyang katawan.Kulay morena ang kutis niya.

Gumawa ng talata na may paksang: Ang Aking Idolo. Gumamit ng mga pang- uring panlarawan.Subukan mo!

Takdang- aralin:Punan ng angkop na pang- uring naglalarawan ang bawat tugma. Isulat ang sagot sa sagutang papel.Tutubi, tutubi, huwag magpahuli Sa batang ______________________.2. Ang sabi ng maya sa puno ng akasya, Maraming kaibigan ang batang _________________.3. Akoy si Palaka, Anak ni Kondeng _________________. Sa batang _____________ Akoy natutuwa.

4. Akoy si Bubuyog,Anak ni Kondeng ________________;Ang batang __________________Aking iniirog.

5. Putak, putakBatang ____________________;Matapang katNasa pugad.