Pang ugnay - powerpt

  • View
    441

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of Pang ugnay - powerpt

  • 1. mabait na bata mapagkatiwalan g politiko maganda ng tanawin Ang nanay at tatay ay umalis na. Kumain ng sorbetes ang bata. Si GMA ay tumakbo sa halalan. Ang bawat isa ay nagkaisa.

2. Piliin ang pang-ugnay sa pangungusap. 1. Siya ay mabait na bata. 2. Puntahan mo ako upang tulungan kita. 3. Para kay Jessa ang pagkain na ito. 4. Nagsasayaw siya habang nagluluto. 5. Matulunging bata si Lenard. 3. 1.) Pang-angkop Ang tawag sa mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Dalawang uri ng pang-angkop a. Na ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik n. 4. 2.) ng - Itoy idinurugtong sa salitang inaangkupan. Ginagamit ito sa mga salitang nagtatapos sa patinig. 5. 2.) Pang-ukol Ang tawag sa kataga o salitang nag-uugnay sa pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap. 3.) Pangatnig Kataga o salitang nag- uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay sa pangungusap. 6. PAGSASANAY Ronnie Liang - NGITI with LYRICS.flv Panuto: Isulat sa kuwaderno ang mga PANG-UGNAY na ginamit sa kanta 7. 1. Pang-angkop 2. Pang-ukol 3. Pangatnig 1. Pantukoy na Pantangi a. Pandagdag at, saka, pati b. Pamukod ni, maging, o c. Paninsay o Pasalungat subalit, datapwat, bagamat d. Panlinaw kung, kapag, pag e. Pananhi sapagkat, dahil, palibhasa na, - ng, - g sa, ng, kay, ni 2. Pantukoy na Pambalana Si - isahan /Sina- maramihan Ang - isahan/ Ang mga - maramihan 8. ____ __ ____ 9. a. Pandagdag at, saka, pati hal: ang mga tao pati mga hayop b. Pamukod ni, maging, o hal: ikaw o ako c. Paninsay o Pasalungat subalit, datapwat, bagamat hal: Dumating siya subalit huli na ang lahat. d. Panlinaw kung, kapag, pag hal: Aalis ako kung aalis ka. e. Pananhi sapagkat, dahil, palibhasa hal: Umiyak siya dahil sa tuwa. 10. 1. Pantukoy na Pantangi Si - isahan / Sina - maramihan 2. Pantukoy na Pambalana Ang - isahan / Ang mga - maramihan Si GMA ay tumakbo sa pagkakongresista. Sina Luz, Vicky at Minda ay magkakapatid. Ang ibon ay nawalan ng mga inakay. Ang mga salot sa bayan ay dapat nang mahuli. 11. Sagutin ang MADALI LANG YAN , p. 86 - 87 Sagot lang ang isulat. 12. Mga Kasagutan: p.337 p. 339 p. 351 1. -g 1. ayon sa 1. si 2.-ng 2. ng 2. ang 3.-ng 3. -ng 3. sapagkat 4.-ng 4. ni 4. ang 5. na 5. kay 5. at 6. si 7. ang 8. nang, ang, si, ang 9. upang 10. bagamat, dahil 13. Pag-aralan ang mga paksang; pagbabagong morpoponemiko at ang tinalakay natin ngayon para sa Sulating Impormal Blg. 9 sa Lunes Pag-aralan din ang mga sumusunod na paksa para sa maikling pagsubok: pokus ng pandiwa, pagbabagong morpoponemiko, pang-ugnay at pantukoy, aklasan at ang pambawi.