of 21 /21
MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius Kurs Teaching Other Subject Through English

Text of Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Page 1: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY

EDUKACYJNEJ

Page 2: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Kandydat powinien być zatrudniony (na co najmniej ¾ etatu) w jednej z niżej wymienionych instytucji:

przedszkole,

szkoła podstawowa,

gimnazjum lub liceum ogólnokształcące,

szkoła ponadginmazjalna o profilu

zawodowym

lub technicznym,

inna instytucja oświatowa.

 

Page 3: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Szkolenia mogą odbywać się w krajach:

kraje Unii Europejskiej,

Islandia,

Norwegia,

Liechtenstein,

Turcja.

Page 4: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Beneficjenci mogą brać udział w:

kursach szkoleniowych,

konferencjach i seminariach,

job-shadowing - rodzaj praktyki zawodowej,

odbywanej w instytucji oświatowej, polegającej

na poznawaniu pracy na danym stanowisku

poprzez obserwację zadań wykonywanych

przez innych

Page 5: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni do 6

tygodni. W tej grupie wyróżniamy:

kursy językowe,

kursy językowo-metodyczne,

kursy tematyczne.

Szeroki wybór szkoleń oferuje katalog

Comenius-Grundtvig, znajdujący się na stronie

Komisji Europejskiej

Page 6: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Do najważniejszych korzyści udziału w szkoleniach europejskich należą:

pogłębianie wiedzy i  podniesienie

kwalifikacji

zawodowych,

poznanie nowoczesnych i innowacyjnych

metod pedagogicznych,

możliwość nawiązania, współpracy

międzynarodowej z europejskimi

placówkami

oświatowymi.

Page 7: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie:

opłat szkolenia,

kosztów utrzymania,

kosztów podróży,

przygotowania językowego

Page 8: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Prawidłowo złożona aplikacja powinna zawierać :formularz wniosku (eForm) przesłany w formie elektronicznej;

potwierdzenie złożenia wniosku drogą elektroniczną (dokument wygeneruje się automatycznie po złożeniu wniosku on-line); 2 egzemplarze wniosku złożone w wersji papierowej (w oryginale); wszystkie wymagane załączniki w 2 egzemplarzach( Załączniki – Rekomendacja, Tymczasowa rezerwacja miejsca, Program kursu/szkolenia, Poświadczenie znajomości języka roboczego kursu/szkolenia )

Page 9: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Za spełnienie priorytetu może być przyznanych maksymalnie 15 punktów.- 10 punktów dla Wnioskodawców, którzy nigdy jeszcze nie byli beneficjentami programu "Socrates„ bądź programu „Uczenie się przez całe życie”,- 5 punktów dla nauczycieli innych przedmiotów niż języki obce. Termin składania wniosków to: 16 stycznia 2012 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2012r. do 31 sierpnia 2012r.) 30 kwietnia 2012 (wyjazdy na kursy od

1 września 2012 do 31 grudnia 2012)17 września 2012 (wyjazdy na kursy od

1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013)

Page 10: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Dzięki otrzymanemu grantowi w sierpniu 2010 r. spędziłam dwa

tygodnie na Uniwersytecie Kent w Canterbury,

w Wielkiej Brytanii.Byłam uczestniczką kursu CLIL

Teaching other Subjects Through English zorganizowanego przez

Pilgrims

Page 11: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu )Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go.

Część uczestników kursu prowadziła już nauczanie przedmiotowo-językowe, ale byli też i tacy, którzy przyjechali na kurs, żeby się do tego typu pracy dopiero przygotować.

Page 12: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

CLIL z Noreen Caplen-Spence

Uczestnikami mojego kursu było 14 nauczycieli różnych przedmiotów

z Hiszpanii, Włoch, Holandii, Japonii i Polski.

Page 13: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Zajęcia obowiązkowe odbywały się w trzech półtoragodzinnych sesjach i dotyczyły głównie takich zagadnień jak:

Różnice pomiędzy nauczaniem tradycyjnym a CLIL,

Słownictwo przydatne na lekcji CLIL,

Dobór ćwiczeń dla uczniów z różnymi typami

inteligencji (multiple intelligences),

VAK ( visual, auditory, kinesthetic) – nauka poprzez

różne kanały sensoryczne,

Użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu

zintegrowanym,

Praca w grupie na lekcji CLIL,

Page 14: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Stosowanie odpowiednich źródeł i materiałów do

prowadzenia nauczania zintegrowanego,

Specyficzne słownictwo w nauczaniu

przedmiotów.

W drugim tygodniu każdy z nas przeprowadził

krótką lekcję swojego przedmiotu w języku

angielskim.

Page 15: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius
Page 16: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius
Page 17: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Dodatkowo popołudniami i

wieczorami odbywały się warsztaty, a także zajęcia z salsy, tai chi

czy jogi.

Page 18: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius
Page 19: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius

Pobyt w Canterbury był także wspaniałym sposobem bezpośredniego kontaktu z żywym

językiem i kulturą oraz wyjątkową okazją interesującego spędzenia czasu, a przede wszystkim dzielenia się doświadczeniem

i poglądami z uczestnikami kursu pochodzącymi z różnych krajów. Zaletą

przebywania przez cały czas w międzynarodowej grupie była dla mnie konieczność posługiwania się językiem

angielskim non-stop.

Page 20: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius
Page 21: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Comenius