of 15 /15
Uczestnictwo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach w projektach COMENIUS w roku szkolnym 2012/2013

Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

  • Upload
    yehudi

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uczestnictwo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach w projektach COMENIUS w roku szkolnym 2012/2013. Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” - PowerPoint PPT Presentation

Text of Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Page 1: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Uczestnictwo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Szkoły Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

w projektach COMENIUSw roku szkolnym 2012/2013

Page 2: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Celem programu COMENIUS"Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału

w zagranicznych szkoleniach w krajach europejskich.

Page 3: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Międzynarodowy kurs dla nauczycieli w Portugalii

Nauczycielki Barbara Pyka oraz Agnieszka Pocenty w dniach od 14-20 lipca 2013 roku uczestniczyły w

międzynarodowym kursie doskonalenia zawodowego nauczycieli :

„Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environments”,

który zorganizowała agencja EUROPEAN BRIDGES CONSULTING.

W kursie brało udział 30 nauczycieli z 11 różnych krajów europejskich. Głównym tematem było stosowanie metod

aktywizujących poprawiających motywację i jakość w środowisku nauczania.

Page 4: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Kurs oparty jest na założeniach, że metody aktywizujące stymulują zaangażowanie i

zrozumienie zarówno podczas indywidualnego jak i grupowego uczenia się,

które wywodzi się z doświadczeń uczestników grupy.

Page 5: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Zajęcia twórcze / drama

Zajęcia twórcze wyzwalały kreatywność, inspirowały wyobraźnię, uczyły współpracy i empatii. Metody aktywizujące promują tworzenie dobrych grup i dobrej atmosfery w grupach.

Page 6: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Współdziałanie w grupie

W dobrych, współpracujących grupach funkcjonują: otwartość, dialog i zaangażowanie, a metody aktywizujące mają za zadanie promować te elementy.

Page 7: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Zajęcia prozdrowotne / Współdziałanie

Metody aktywizujące pomagają uczestnikom poznać się nawzajem przełamując tzw. pierwsze lody, redukują stres, usuwają agresję pomagają wyrażać emocje, rozwijać pozytywne cechy,

zmysły, uczą rzeczy nowych i stanowią doskonałą sposobność do odkrycia umiejętności i talentów, wzmacniają poczucie pewności siebie.

Page 8: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

CAPOEIRA

Metody aktywizujące są stosowane:* regularnie, aby wzmacniać pozytywną atmosferę w grupie;* aby uczenie mogło odbywać się na innych poziomach niż tylko werbalny i intelektualny;* aby utrzymać atmosferę pracy w grupie na pozytywnym poziomie emocjonalnym.

Page 9: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Zajęcia twórze / Współdziałanie

Nie sposób wymienić wszystkich ćwiczeń i praktyk, których doświadczyłyśmy na kursie .

Page 10: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Zajęcia prozdrowotne / Przełamywanie barier

Oprócz zajęć w salach wykładowych były zajęcia w plenerze

wycieczki: do Lisbony do Setubal, dzielnicy

Belem, na Costa Caparica.

Page 11: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Zajęcia plastyczne

Pracując w międzynarodowych grupach roboczych mogliśmy zobaczyć jak działają instytucje edukacyjne w innych krajach UE. Nawiązaliśmy przyjaźnie z przedstawicielami innych krajów, dzięki którym możemy na bieżąco wymieniać doświadczenia, które mam nadzieję w przyszłości zaowocują współpracą w ramach realizacji innych

projektów europejskich.

Page 12: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

„Tańcząca matematyka”

Aby zapoznać się z portugalskim systemem edukacji gościliśmy wykładowcę lokalnej Uczelni.

Wykorzystywaliśmy różne materiały dydaktyczne, w tym narzędzia

technologii informacyjnej, prezentacje video, prezentacje ppt, muzykę,

Page 13: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Learning caffe / zajęcia muzyczne

Korzyści

Stosowane metody angażowały nas w pracę na zajęciach, budowały poczucie więzi w grupach, poczucie bezpieczeństwa i kreatywną atmosferę, gdzie każdy był zaangażowany w proces przyswajania wiedzy, a

członkowie grupy uczyli się od siebie nawzajem . Formy pracy dobrane były tak, aby jak najpełniej wskazać wachlarz możliwości pozytywnego oddziaływania na ucznia w każdym wieku szkolnym.

Page 14: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Zajęcia plastyczne

Refleksje…Szkolenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela jest koniecznością. Jeżeli odbywa się w

malowniczym miejscu na Wybrzeżu Lizbońskim i prowadzone jest w sposób niezwykle profesjonalny pozwalając nauczycielowi na uaktualnienie wiedzy metodycznej i pedagogicznej, poznanie twórczych i

nowatorskich metod pracy wzmacniających motywacje uczniów, może być przedsięwzięciem, które łączy przyjemne z pożytecznym. Zostałyśmy zainspirowane nowymi pomysłami, które pragniemy realizować w

dalszej pracy zawodowej.

Page 15: Celem programu COMENIUS "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Wycieczka fakultatywna do Lizbony.

Wykorzystanie i upowszechnianie

Polecamy wszystkim tę formę doskonalenia zawodowego zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Miałyśmy wyjątkową sposobność poznawania kultur i mentalności Europejczyków, a także zwiedzenia najważniejszych

historycznie miejsc Lizbony.

Agnieszka Pocenty, Barbara Pyka