of 14 /14
Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska ICT for Collaborative, Project Based, Teaching and Learning Malta 2010

Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska. ICT for Collaborative , Project Based , Teaching and Learning Malta 2010. Moja mobilność połączyła ze sobą walory poznawcze w zakresie stosowania technik ICT w edukacji,. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Page 1: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius

Anna Krzyżanowska

ICT for Collaborative, Project Based, Teaching and Learning

Malta 2010

Page 2: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Moja mobilność połączyła ze sobą walory poznawcze

w zakresie stosowania technik ICT w edukacji,

kulturowe, realizowane poprzez wieczory maltańskie

i historyczne wycieczki fakultatywne

oraz bezcenne funkcje społeczne dzięki nawiązywanym relacjom z nauczycielami z całej Europy.

Page 3: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

TRAFNOŚĆ PROJEKTU

Perspektywa atrakcyjności narzędzi dla odbiorcy wzmocniła moją chęć kontynuacji poszukiwań i działań projektowych

Moje potrzeby poszerzania kompetencji w zakresie stosowania twórczych narzędzi ICT w pracy dydaktycznej i projektowej zostały w pełni zaspokojone, wręcz przerosły moje oczekiwania.

Page 4: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Bogactwo różnorodności najcenniejsze aspekty kursu:

Zróżnicowanie tematyczne

Zdrowy balans pomiędzy programem dydaktycznym i kulturalnym kursu

Nacisk na interakcje społeczne uczestników

Uwalnianie potencjału twórczego poprzez pracę zespołową

Zróżnicowanie ze względu na wiek uczestników, kraj pochodzenia i reprezentowany szczebel edukacji

Page 5: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTU

NAKŁADY EFEKTY

wzbogacenie bazy stosowanych narzędzi ICT

doskonalenie umiejętności językowych

poznanie elementów maltańskiej kultury i historii

utrzymujące się do dziś relacje z wybranymi uczestnikami kursu

starania o pozyskanie grantu

przygotowania do kursu, w tym: organizacja pobytu i podróży

czas poświęcony na realizację kursu

Chciałabym zaznaczyć, iż w moim rozumieniu poczucie satysfakcji nie odnosi się jedynie do rezultatów projektu, ale również do świadomości własnego wpływu na organizację przedsięwzięcia. Efektywność projektu jest więc poza działaniem organizatorów także

konsekwencją efektywności samego uczestnika. Ta świadomość uskrzydla.

Page 6: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

SKUTECZNOŚĆ

PODNIESIENIE POZIOMU

REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

UMIEJĘTNOŚĆ POŚŁUGIWANIA

SIĘ NARZĘDZIAMI WSPÓŁPRACY

MULTIMEDIALNEJ

DOBÓR NARZĘDZI DO

CELU AKTYWNOŚCI

Skuteczność kursu gwarantował jego w pełni praktyczny charakter

Nieoceniona okazała się także pomoc organizatorów prowadzona online po zakończeniu kursu.

Page 7: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

ODDZIAŁYWANIE I WPŁYW Zdobyta przeze mnie wiedza i praktyczne umiejętności wykorzystywania narzędzi ICT w pracy stała się bazą materiałową, którą dysponuje przedszkolny Zespół Multimedialny, od tego czasu wspólnie poszerzający zakres naszych kompetencji.

Nie bez znaczenia jest wzrost jakości prowadzonych przez Zespół projektów

eTwinning. Projektowane aktywności zakładają jak

najpełniejszą współpracę dzieci i nauczycieli ze sobą, przy czym oczywisty jest fakt, że także dzieci korzystają z narzędzi Web 2.0

na miarę własnych możliwości, w bezpiecznym wirtualnym środowisku.

Page 8: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW

POWOŁANIE PRZEDSZKOLNEGO

ZESPOŁU MULTIMEDIALNEGO

REALIZOWANIE PROJEKTÓW eTWINNING

I COMENIUS – REGIO NA TERENIE PLACÓWKI

ORGANZOWANIE KONSULTACJI

INDYWIDUALNYCH I WARSZTATÓW DLA

NAUCZYCIELI

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

POPRZEZ PROGRAMY UNIJNE I ELEARNING

PROWADZENIE BLOGÓW EDUKACYJNYCH

PLACÓWKI Z WYKORZYSTANIEM

NARZEDZI ICT DO PREZENTACJI DZIAŁAŃ

Trwałość efektów jednej mobilności realizuje się poprzez transfer wiedzy na zespół nauczycieli,

a następnie stosowanie poznanych narzędzi w pracy wychowawczo - dydaktycznej

Page 9: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

WYKORZYSTANIE REZULTATÓW

Wprowadzanie nowych aktywności służących realizacji przedszkolnej podstawy programowej z użyciem

multimediów i interaktywnych narzędzi

Wzrost jakości i atrakcyjności prowadzonych przez przedszkole

blogów edukacyjnych m.in.:

www.sport48.wordpress.comwww.ekozywioly.blogspot.com

www.emuseums.wordpress.com

Page 10: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Wyróżnienie w kategorii „Profesjonalne” dla bloga „Eko Żywioły” w konkursie Blog Roku 2010

Więcej informacji na temat konkursu na stronie:

www.ekozywioly.blogspot.com

Page 11: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Nasze EDUinspiracje, czyli pierwsze działania na rzecz rozpowszechniania idei kształcenia ustawicznego wśród nauczycieli oraz wykorzystywania multimediów w edukacji

Artykuł opublikowany w majowym numerze kwartalnika „Aleja Edukacji”

Page 12: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

WNIOSKI Uczestnictwo w kursie „ICT for Collaborative, Project Based, Teaching and Learning” było dla mnie niepowtarzalną szansą rozwoju zawodowego i osobistego. W sposób oczywisty wpłynęło także na jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej mojego przedszkola.

Najbardziej zauważalne zmiany jakościowe wystąpiły w następujących obszarach:

Motywacja do wykorzystywania

technik informacyjno - komunikacyjnych

Zachęta do refleksyjnego podejścia

do wykorzystywania atrakcyjnych metod

nauczania w mojej pracy

Odświeżenie zainteresowań i

zrodzenie się pasji wobec dziedziny, której nauczam

Zwiększenie perspektyw zawodowych i

motywacja do dalszego rozwoju zawodowego w

przyszłości

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

Page 13: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

Wzrost zainteresowania moich uczniów i

kolegów tematyką europejską

Zachęta dla współpracujących

nauczycieli do udziału w podobnych

mobilnościach indywidualnych

Zachęta dla nauczycieli do udziału

w Europejskich Programach

Edukacyjnych

WPŁYW NA UCZNIÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

WPŁYW NA INSTYTUCJĘ MACIERZYSTĄ

Kurs przyczynił się do stosowania nowych metod nauczania w moim

przedszkolu

Pomógł mi zwiększyć wymiar europejski placówki

Page 14: Mobilność Kadry Edukacyjnej – Comenius Anna Krzyżanowska

WNIOSEK KOŃCOWY:

Jeśli taka jest perspektywa dokształcania się nauczycieli w naszym kraju, ja mogę uczyć się nie tylko całe życie, ale o co najmniej jeden dzień dłużej!

Anna Krzyżanowska, Przedszkole nr 48 z Oddziałami integracyjnymi w Zabrzu