of 12 /12
Mobilność maszyn wirtualnych w Hyper-V Łukasz Kałużny

Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Embed Size (px)

Text of Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Page 1: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Mobilność maszyn wirtualnych w Hyper-V

Łukasz Kałużny

Page 2: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Kto?

Integrity Solutions: Inżynier

Systemowy

MVP: Virtual Machine

Blog: blog.kaluzny.pro

Mail: [email protected]

Page 3: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

O czym? Mobilność maszyn wirtualnych w

Hyper-V

Page 4: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Export i Import

2008 i 2008R2• Tylko z GUI.• Automatyzacja poprzez WMI• PowerShell Management Library for Hyper-V • Wersji 2008 Core/Hyper-V Server 2008 brak PowerShell

2012• GUI i natywnie poprzez PowerShell• Automatyzacja poprzez WMI/PowerShell• Import In-Place (Register the virtual machine in-place)

Page 5: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Register the virtual machine in-place

2008 i 2008R2set VMPath=E:\SCOMset GUID=6C7F9228-6933-4E61-B9DC-0E537FF71557mklink "%systemdrive%\programdata\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\%GUID%.xml" "%VMPath%\Virtual Machines\%GUID%.xml"icacls "%systemdrive%\programdata\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\%GUID%.xml" /grant "NT VIRTUAL MACHINE\%GUID%":(F) /Licacls "%VMPath%" /T /grant "NT VIRTUAL MACHINE\%GUID%":(F)

Page 6: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Register the virtual machine in-place2012

Page 7: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Migracja pomiędzy zasobami dyskowymi2008• Ctrl + X, Ctrl + V• Export i Import

2008R2• Ctrl + X, Ctrl + V• Quick Storage Migration (SCVMM)• Export i Import

2012• Ctrl + X, Ctrl + V• Export i Import• Storage Live Migration

Page 8: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Migracja na żywo i nie tylko

2008• Brak, tylko Quick Migration w klastrze

2008R2• Quick Migration w klastrze• Live Migration w klastrze• Quick Storage Migration (SCVMM)

2012• Quick Migration w klastrze• Live Migration w klastrze• Live Migration bez klastra (SMB 3.0)• Shared Nothing Live Migration

Page 9: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Migracja na żywo

Page 10: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Shared Nothing Live Migration

1.Storage Live Migration2.Live Migration

Page 11: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Pytania?

Page 12: Mobilność maszyn wirtualnych w hyper v

Dziękuję za uwagę