Prezentacja o angielskiej szkole - Mobilność Kadry Edukacyjnej

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1. MOBILNO KADRY EDUKACYJNEJ LLP COMENIUSW dniach 23 wrzenia 6 padziernika 2012 r. wziam udziaw kursie szkoleniowym zwanym job shadowing.Polega on na dwutygodniowym pobycie w Wielkiej Brytanii wmiecie Bournemouth i doksztaceniu si w zakresie posugiwania sijzykiem angielskim oraz obserwacji zaj w jednej z miejscowychszk.Przeyam wiele ciekawych chwil, zwiedzajc okolic, podszkoliamjzyk angielski, zobaczyam ycie szkolne od rodka i poznaam kilkuwspaniaych ludzi z rnych stron wiata.Oprac. Agnieszka Pietnoczka

2. Bournemouth 3. Glenmoor School girls szkoa tylko dla dziewczt. 4. Do Glenmoor School uczszczaj dziewczta w wieku od11 do 18 lat. 5. Wejcie wraz z recepcj, w ktrej znajduje si jedna z pa zadministracji. Kady obcy wchodzcy do szkoy musiwpisa si w ksidze wej i wyj oraz nalepi na ubranianaklejk z napisem go. 6. Ty szkoy, ktra ssiaduje z budynkiem szkoy dlachopcw. Dziewczta spotykaj si nimi na boisku wczasie jedynych dwch przerw. 7. Dodatkowe pomieszczenia lekcyjne w postaci baraczkw,wyposaonych tak samo jak klasy w budynku. Dostawianes w przypadku zwikszenia si liczby uczniw. Taszaopcja powikszenia szkoy ni dobudowywanie nowychbudynkw. 8. Dodatkowe pomieszczenia lekcyjne i jedna z nauczycielekz identyfikatorem. Identyfikatory nosz tylko nauczyciele. 9. Klasa do historii stanowiska komputerowe 10. Klasa do historii biurko z kantorkiem 11. Historia teczki zamiast zeszytw. Kada klasa ma swjkolor teczek, do ktrych uczniowie wkadaj kseropkopie,rysunki, notatki, prace domowe, sprawdziany. 12. Historia szafki na teczki. Teczki, tak samo jak zeszyty iksiki, s kupowane przez szko. Ucze ma obowizekkupi jedynie mundurek, plecak/torb, pirnik i jegowyposaenie. 13. Historia szafki na ksiki/podrczniki 14. Historia tablice na cianach. Wszystkie klasy zdobitakiego rodzaju tablice tematyczne lub z pracami uczniw. 15. Historia podrcznik dla 13-latkw. 16. Historia dua ilo problemw do rozpatrzenia przezucznia samodzielnie lub w grupie. 17. Matematyka kada klasa ma inny kolor zeszytw domatematyki, jak i do reszty przedmiotw. Zeszyty orazkalendarze=notesy kady ucze rwnie dostaje ze szkoy. 18. Matematyka. W kalendarzach uczniowie zaznaczaj pracedomowe, terminy sprawdzianw, prac do oddania,wycieczki itp. 19. Matematyka klasa. Kolorowa jak wikszo klas. 20. Matematyka uycie tablicy interaktywnej. Tablicainteraktywna, rzutnik, komputer i biaa tablica do pisaniawraz z kilkunastoma mazakami to standardowewyposaenie kadej klasy. 21. Klasa do matematyki. Lekcja o uamkach. Nauczycielkaindywidualizuje prac uczniom w bardzo atwy sposb.Pyta si na pocztku, kto chce kolejne zadania dosamodzielnego rozwizania. Zgosia si maa grupauczennic (pracoway pojedynczo lub w parach). Dostayzadanie w szarych kopertach, rozwizyway je przez cagodzin. Reszta klasy suchaa tego, co tumaczyamatematyczka 22. Uczennice rozwizujce samodzielnie zadanie wziy zszafki biae, cieralne tabliczki, mazaki od nauczycielki(rwnie zakupione przez szko) i gbk do cierania.Pisay dziaania na tabliczce, dopasowyway karteczki zdziaaniami i wynikami. Na koniec dostaway odnauczycielki wzr do sprawdzenia. 23. Matematyka ocenianie. Na koniec otrzymay odnauczycielki tak oto karteczk doceniajc ich dziaania.To angielski system motywujcy ucznia do pracy w szkole.Dziewczynki wkleiy je do zeszytw. 24. Klasa do informatyki 25. Centrum informacyjne to miejsce, w ktrym mona spdziczas wolny w czasie przerw oraz odrobi prace domow.Jest dostpne cay dzie dla uczniw i nauczycieli. 26. Klasa do jzyka ojczystego. Stoliki przygotowane do pracyw grupach. 27. Klasa do jzyka ojczystego i standardowe wyposaenie:tablica interaktywna itp. Wok tablicy strefa nauczyciela. 28. Strefa nauczyciela. Standardowe wyposaenie: komputer,segregatory z dokumentacj danego nauczyciela, szafki zmateriaami do lekcji, drukarka, mazaki, owki, papier naksero itp. wszystko zakupione przez szko. 29. Klasa do jzyka ojczystego. Uczennica w letniej wersjimundurka. 30. Cele uczenia na kadej lekcji, w kadej klasie. Kady uczewie, czego bdzie si uczy na lekcji i co jest jej celem.Kolokwialnie mwic po co si dzisiaj ma troszk wysili. 31. Jzyk ojczysty metody analizy tekstu. Na podstawieponiszej analizy tekstu dokonanej wsplnie wraz znauczycielem, kady samodzielnie sporzdza notatk lubpisze wypracowanie. 32. Zeszyt do jzyka ojczystego 33. Najstarsza klasa. Duo rnorodnych yciowych dygresji.Mniejsza liczba uczennic ni w modszych klasach, bo po16 roku ycia ucze decyduje, czy kontynuuje nauk wtakiej szkole, czy nie. 34. Biblioteka jest traktowane jako miejsce spotkamionikw ksiek, biblioteki, ale rwnie rnych innychzaj, ktre nie musz odbywa si w klasach 35. Biblioteka 36. Biblioteka 37. Biblioteka 38. Biblioteka 39. Biblioteka 40. Biblioteka 41. Aula jak w kadej szkole znanej z amerykaskich filmw.Suy do spotka z dyrektorem szkoy w rnych sprawachoraz do przedstawie i balw. 42. Aula 43. Jzyki obce. Akurat trafiam na zastpstwo. Wuefistkazastpowaa w ramach swoich godzin pracy pani odfrancuskiego, ktra zostawia materiay do lekcji wadministracji. Wuefistka puszczaa dzieciom program znauk liczb po francusku, robia wiczenia. 44. Jzyki obce 45. Jzyki obce 46. Opis umiejtnoci na kady poziom na kadymprzedmiocie, symbole do sprawdzania prac. 47. Sprawa telefonw 48. Zasady, szacunek, kultura, grzeczno. W kadej klasiewywieszone s podobne tabliczki bd plakaty. Dyscyplinwprowadza si najbardziej w najmodszych klasach, byprzyzwyczai dzieci do zasad zachowania si w szkole. 49. Geografi w najmodszej klasie prowadzia do ostranauczycielka. Wymagaa, aby wszystkie zadania byywykonane w okrelonym przez ni czasie, bardzo zwracaauwag na koncentracj uczennic i dyscyplinowaa ich docigej pracy nad sob. 50. Geografia kcik nauczyciela z kantorkiem. 51. Podrcznik do geografii dla naszej V/VI klasy. Duokomiksw, kolorowych zdj, wykresw, diagramw,podkrele, map mentalnych itp.. 52. Sala do dramy. Mona z niej skorzysta w czasieinscenizacji lektury w czasie lekcji jzyka ojczystego lubjakiegokolwiek innego dziaania z kadego przedmiotu.Uczniowie ucz si w niej obsugi owietlenia sceny. 53. Kafeteria = stowka 54. Menu 55. Szklarnia w szkolnym ogrdku 56. Ogrdek szkolny 57. Szatnie 58. Klasa do sztuki 59. Klasa do sztuki 60. Klasa do sztuki 61. KlasY do sztuki 62. Sztuka 63. Klasa do sztuki kcik nauczyciela 64. Klasa do sztuki 65. Sztuka 66. Sztuka zajcia z kubizmu 67. Zajcia fotograficzne 68. Zajcia fotograficzne 69. Klasa do techniki I 70. Technika I 71. Technika I 72. Technika=skrzyneczki, zegarki, napisy, znaki itp. 73. Klasa do techniki II zajcia kulinarne 74. Zajcia kulinarne 75. Zajcia kulinarne 76. Klasa do techniki III szycie, projektowanie. 77. Klasa do techniki III szycie, projektowanie. 78. Klasa do techniki III szycie, projektowanie. 79. Klasa do techniki III szycie, projektowanie. 80. Plan zaj nauczyciela tydzie A 81. Plan zaj nauczyciela tydzie B 82. Plan ucznia 83. Sankcje 84. Sankcje 85. Sankcje 86. Obowizkowe zajcia pozalekcyjne sportowe 87. Mundurki 88. Jawno wszystkiego dla ucznia i nauczyciela