Click here to load reader

LieDM asociacija - 2013 on

  • View
    136

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of LieDM asociacija - 2013 on

  • 1. LieDM asociacijos veikla 2013 Airina Volungeviien Prezident

2. Asociacijos pltra 2010 2011 2012 2013 Nauji nariai Nari skaiius 24 34 38 40 Universitetai 7 8 8 7 (Istojo KTU) Kolegijos 6 6 7 8 Socialini moksl kolegija Suaugusij vietimo/ mokymo centrai 6 7 7 8 Rokikio SJMC, Vilniaus SMC (Trak SMC- naryst sustabdyta dl reorgan.) Profesinio mokymo staigos 3 4 4 5 iauli profesinio rengimo centras Mokyklos 1 7 9 10 - Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo vid. m-kla; - Taurags r. sav. Adakavo pagrindin mokykla (istojo aki r. Kudirkos Naum. V.Kudirkos gimn.) 3. Mokymai nariams 4. Laboratoriniai darbai nuotoliniu bdu (STEM education) 5. Tarptautiniai mokymai vaizdo konferencij bdu 6. NM ir Moodle mokymai Taurags SMC Kdaini SMC Klaipdos Naujakiemio suaugusij gimnazija Marijampols SMC Sodros MC Veisiej gimnazija Kaliesnink m-kla 7. LieDM asociacijos ir institucij nari bendri renginiai 8. EDEN konferencija OSLO Nacionalini asociacij bendras seminaras 9. LieDM association mindmap 10. VISIR micro-innovation from Lithuania! 11. IUOLAIKINI TECHNOLOGIJ PANAUDOJIMAS MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIME 12. Institucij nari renginiai ir naujienos 13. NUOTOLINIO MOKYMO PRAKTIKA AKMENS RAJONO SUAUGUSIJ MOKYMO CENTRE 14. iaurs Lietuvos kolegijos konferencija

Search related