Click here to load reader

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

 • View
  46

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA. Moksleivių medalio projekto konkursas. “ V ANDENS METAI – 2012 ”. 20 1 2 m. - PowerPoint PPT Presentation

Text of LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

 • LIETUVOS VANDENS TIEKJ ASOCIACIJAMoksleivi medalio projekto konkursasVANDENS METAI 20122012 m.

 • Vanduo......... Kad ir kas mes btume, kad ir k veiktume, vanduo btinas mums visiems. Naudojame j kasdien, danai netaupydami ir nesusimstydami, kad j vaistome, teriame, umirdami, kad jis btinas tam, kad iliktume. Todl mes visi turime stengtis apsaugoti turimus vandens iteklius ir ugdyti pagarb poir juos. Juk visi pokyiai pasaulyje prasideda nuo alies, vietovs ir bendruomens, todl kiekvieno ms pastangos svarbios ir vertingos.

  Europos Komisija, atsivelgdama tai, kad vandens itekliai eikvojami pernelyg intensyviai ir ragindama visuomen keisti vandens vartojimo proius bei diegti j tausojanias technologijas, 2012 metus paskelb Europos vandens metais. Per iuos metus Komisija ketina priimti Europos vanden apsaugos veiksm plan, kad turimi vandens itekliai ilikt tiek kiekybikai, tiek kokybikai pajgs patenkinti moni, gamtos ir ekonomikos poreikius.

 • Lietuvos vandens tiekj asociacija, kartu su Lietuvos jaunj gamtinink centru, organizavo Lietuvos moksleivi medalio projekto konkurs VANDENS METAI 2012.

  Konkurso tikslas - sukurti medalio projekt, kuris bt susijs su vandeniu, jo svarba mogaus gyvenimui ir simbolikai atspindt Vandens met idj.

  Pirmasis konkurso etapas vyko rajonuose. Rajoninius konkursus organizavo vandens tiekimo mons kartu su savivaldybi vietimo padaliniais. Pirmj viet laimtoj darbai buvo pristatyti respublikiniam konkursui.

 • Paskatinamieji Lietuvos vandens tiekj asociacijos prizai skirti:

  Evelinai Jemeljanovaitei 12 met, iauli moksleivi namai, vaik klubas Aitvaras, iauliai

  Deimantei Orentaitei 16 met, Taurags algiri gimnazija, Taurag

 • Evelina Jemeljanovait

 • Romn patarl sako: Pavelk vandens la ir tu pamatysi vis pasaul, nes vanduo yra visos gyvybs pagrindas. mons vanden vartoja nepagalvodami, koks jis yra brangus.iais pavaizduotais vamzdynais a stengiuosi parodyti, koks ilgas ir pilnas rutinos vandens kelias, kiek daug jis turi nukeliauti, kad pasiekt ms namus..... . Deimant Orentait

 • Specialus Aplinkos ministerijos prizas skirtas:

  Emilijai Augustaitytei 8 met, Raudondvario A. ir A. Kriauz mokykla-darelis, Raudondvaris, Kauno rajonas.

 • Medalio averse ir reverse vaizduojama jra. Jroje plaukioja delfinai, lyja lietus. Jra, lietus, delfinai vandens enklai.

  Emilija Augustaityt

 • Specials Lietuvos jaunj gamtinink centro prizai skirti:

  Erikui Sabaiiui 9 met, Alytaus altini pagrindin m-la, Alytus

  Nojui Nakruui 16 met, Alytaus Likikli pagrindin m-la, Alytus

 • Pirmoje medalio pusje nupieiau bal, I kurios auga augallis. Manau, kad be vandens nebt gyvybs. Aplinkui nupieiau vijoklius, kurie viruje susijungia ir i j krenta vandens laas.Kitoje medalio pusje uraiau Vandens matai 2012, aplinkui nupieiau tok pat vijokl, kaip ir pirmoje pusje.Erikas Sabaitis

 • Nojus Nakruas

 • Moksleiviai iki 12 met:

  III vieta

  Monika Steponaviit 9 met, iemari gimnazija, Pakert pradinio ugdymo skyrius, Pakert kaimas, iemari apylinks seninija, Kaiiadori rajonas

 • Monika Steponaviit

 • II vieta

  Simona Jurkaityt 12 met, Taurags moksleivi krybos centras, Taurag

 • iame medalyje vaizduojamas laelis stovi ant ydrosios planetos ems rutulio bei uvis ant bangos. Simona Jurkaityt

 • I vieta

  Lukrecija Giedraityt 10 met, Klaipdos Simono Dacho progimnazija, Klaipda

 • Bangos susijusios su jra, vandeniu. Kriaukls, jros vaigds, uvdros irgi susijusios su jra. Vandens laiukai irgi i vandens. vyturys laivams rodo keli jroje. Lukrecija Giedraityt

 • Moksleiviai nuo 13 iki 18 met:

  III vieta

  Greta Petraityt 13 met, Kdaini dails m-la, Kdainiai

 • Greta Petraityt

 • II vieta

  Vita Kavaliauskait 14 met, Rokikio jaunimo centro dails m-la, Rokikis

 • Vanduo simbolizuoja gyvybs altin. Spiral yra aminybs simbolis, taip ir vanduo yra aminas.

  Vita Kavaliauskait

 • I vieta

  Martyna Mingaudait 14 met, Garliavos meno m-la, Kauno rajonas

 • em vandens laas Visatoje...Vanduo gyvybs altinis...Vandenynas palaisto net dykum...Be vandens emje nebt gyvybs...Tausokime j... Martyna Mingaudait

 • LIETUVOS VANDENS TIEKJ ASOCIACIJA

  Vilnius, 2012