Click here to load reader

KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA

 • View
  4.081

 • Download
  72

Embed Size (px)

Text of KABIHASNANG KLASIKAL SA MESOAMERIKA AT TIMOG AMERIKA

 • ARALIN 2

  By: Noemi A. Marcera

  PAG-USBOG AT PAG-UNLAD NG

  MGA KLASIKAL NA LIPUNAN SA

  AMERICA, AFRICA, AT MGA PULO

  SA PACIFIC

 • ARALIN 2

  PAG-USBOG AT PAG-UNLAD

  NG MGA KLASIKAL NA

  LIPUNAN SA AMERICA

 • PERFORMANCE TASK NO. 5

 • ` MAYA AZTEC INCA

  LOKASYON

  KATANGIANG

  HEOGRAPIKAL

  LIPUNAN

  EKONOMIYA

  RELIHIYON AT

  PANINIWALA

  DAHILAN NG

  PAGBAGSAK

 • YUCATAN PENINSULA

 • Pyramid known as

  El Castillo

  (TEMPLE OF

  KUKULKAN) has

  become the

  towering icon of

  Chichn Itz.

  CHICHEN ITZA (MAYAN CIVILIZATION)

 • CHICHEN ITZA

  at the mouth of the

  well of the Itza"

 • OLMEC (Rubber

  People)

  TEOTIHUACAN

  (Tirahan ng mga

  Diyos)

  MAYA

  AZTEC

  KABIHASNAN SA MESOAMERIKA

 • KABIHASNAN SA TIMOG AMERICA

  INCA

 • KABIHASNANG KLASIKAL SA

  AMERICA

  MALAWAK ANG NAGING

  IMPLUWENSYA NG MGA

  MAYA, AZTEC, AT INCA

 • 250 CE 900 CE

  MAYA

 • HEOGRAPIYA

 • Namayani ang kabihasnang MAYA sa

  YUCATAN PENINSULA, ang rehiyon sa

  TIMOG AMERIKA hanggang Guatemala.

  Pamayanang MAYA UAXACTUN, TIKAL,

  EL MIRADOR, AT COPAN

  300 C -700 CE nakamit ng MAYA ang

  rurok ng kaniyang kabihasnan

 • LIPUNAN

 • LIPUNAN

  Katuwang ng mga ninuno ang mga

  kaparian sa pamamahala

  (HALACH UINIC)

 • tunay na lalaki ,

  pinalawig ng mga

  pinuno ang mga

  pamayanang urban

  na sentro ng

  kanilang pagsamba

  sa kanilang diyos

  HALACH UINIC

 • Pinuno ng lungsod-estado, nagtataglay ng ganap na kapangyarihan

  HALACH UINIC

 • HALACH UINIC

 • LIPUNAN

  PYRAMID sentro ng bawat lungsod, nasa itaas na bahagi ay dambana para sa diyos

  May mga templo at palasyon sa tabi ng pyramid

 • LIPUNAN May malawak at maayos na kalsada at

  rutang patubig ang mga lungsod-

  estado

 • LIPUNAN Hiwalay ang tirahan ng mahihirap

  at nakaririwasa

 • MAYAN SOCIAL STRUCTURE

 • EKONOMIYA

 • Mais, asin, tapam

  pinatuyong isda, pulot-

  pukyutan, kahoy at balat

  ng hayop (pangkalakal)

  Nagtatanim sila sa

  pamamagitan ng

  pagkakaingin

  Pangunahing pananim

  mais, patani, kalabasa,

  abokado, sili, pinya,

  papaya at cacao

 • Kakaw (cacao)

  written in the

  Maya script: The

  word was also

  written in several

  other ways in old

  Maya texts.

  CACAO - FOOD FOR THE GODS

 • GAMIT NG KAKAW

  http://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoa

  According to legend, cacao cultivation was initiated by the Mayan demigod king Hun-Apu,

  or Hunahpu. Hunahpu was one of the two Mayan Twins, brother to Xbalanque. The two

  play heavily in early Mayan mythology. In constant strife with other gods of the period,

  they were eventually burned to death and their remains thrown into a river, where they

  transformed themselves into catfish and lived on happily for a long time. The significance

  of this is that cacao is considered divine in origin, and this establishes its importance in

  the world of the Maya. The Maya so highly valued cacao,

  they used cocoa beans as currency, and to pay

  taxes. Like many events which occurred a long time ago, the specifics of cacaos rise to popularity remain largely veiled by the mists of time. But we do know this much, that

  from the very onset of its use, cacao was assigned high status. - See more at:

  http://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoa#sthash.hqgySgxU.dpuf

  http://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoahttp://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoahttp://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoahttp://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoahttp://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoahttp://www.medicinehunter.com/brief-history-cocoa

 • KULTURA AT

  PANINIWALA

 • Dahil sa kahalagahan

  ng agrikultura sa

  buhay ng mga Maya,

  ang sinasamba nilang

  diyos ay may

  kaugnayan sa

  pagtatanim (e.g. MAIS

  AT tungkol sa ULAN)

  KULTURA / PANINIWALA

 • Tonsured

  Maize

  God

 • 600 CE

  Nakamit ang tugatog ng kabihasnan

  Paggamit ng kalendaryo

  Pagpapatayo ng estrukturang

  panrelihiyon at estado

 • THE MAYAN CALENDAR

 • DAHILAN NG PAGBAGSAK

  Inabandona o iniwan ng mga Maya ang mga

  sentro

  Wala pang lubusang makapagpaliwanag sa

  pagbagsak ng kabihasnan

  Pagkasira ng kalikasan

  Paglaki ng populasyon

  Patuloy na digmaan

  Pagbagsak ng produksyon ng pagkain /

  kakulangan sa sapat na nutrisyon (labi na nakita)

 • Please see Page 190

  PAGLAKAS AT PAGHINA

  NG IMPERYONG MAYAN

 • Ang pagbagsak ng mga lungsod estado ng

  Kabihasnang Mayan ay nagdulot ng

  paglaho ng kanilang kapangyarihan sa

  timog bahagi ng Mesoamerica

  Sa panahong ito, nagsimulang umunlad

  ang malilit na pamayanan sa MEXICO

  VALLEY

  Ang mga mamamayan dito ang nagtatag

  ng isa sa unang imperyo sa

  MESOAMERICA

 • THE QUEST FOR THE LOST MAYA

 • Isang nagmula sa

  Aztlan

  AZTEC

 • Kung ang MAYA

  ay nagtatag ng

  kanilang

  kabihasnan sa

  timog na bahagi

  ng

  MESOAMERICA

  Ang AZTEC

  naman ay

  naging

  makapangyarih

  an sa gitnang

  bahagi nito

  (gaya ng

  OLMEC)

 • MAYA AZTEC

 • HEOGRAPIYA

  Nomadikong tribo na tumungo sa

  MEXICO VALLEY (12 CE)

  Itinatag ang pamayanang

  TENOCHTITLAN - isang maliit na isla

  sa gitna ng lawa ng TEXCOCO

 • TENOCHTITLAN PUNONG LUNGSOD NG AZTEC

 • TENOCHTITLAN NAGING SENTRONG PANGKABUHAYAN AT POLITIKAL SA MESOAMERICA

 • LIPUNAN NG AZTEC

 • LIPUNAN

  Pakikipagkasundo sa mga lungsod ng Texcoco at Tlacopan ang alyansa ang siyang sumakop at kumontrol sa iba pang maliit na pamayanan sa Gitnang Mexico

 • TLACAELEL

  Isang tagapayo

  at henera

  LIPUNAN

 • Itinaguyod ang

  pagsamba kay HUITZILOPOCHTLI

  TLACAELEL REPORMISTA NG AZTEC

 • Hinikayat nya ang

  pananakop upang

  maihandog ang mga

  bihag kay

  HUITZILOPOCHTLI

  TLACAELEL REPORMISTA NG AZTEC

 • Ang paninindak at

  pagsasakripisyo ng

  mga tao ay lian sa

  mga naging

  kaparaanan upang

  makontrol at

  mapasunod ang iba

  pang mga karatig-

  lugar na ito

  TLACAELEL REPORMISTA NG AZTEC

 • Ang mga

  nasakop na

  lungsod ay

  magbibigay

  ng tribute o

  buwis

  TLACAELEL REPORMISTA NG AZTEC

 • MAHUSAY NA INHENYERO AT TAGAPAGTAYO NG

  MGA ESTRUKTURA

  kanal

  aqueduct

  mga dam

  Sistema ng irigasyon

  Liwasan

  Pamlihan

 • EKONOMIYA

 • PAGTATANIM ANG IKINABUBUHAY

  Bunga ng masaganang ani at

  sobrang produkto (surplus)

  nagkaroon ang mga Aztec na

  makipagkalakalan sa mga kalapit na

  lugar na nagbigay-daan upang sila ay

  maging maunlad

 • Mais, patani, kalabasa, abokado, sili,

  at kamatis

  Nag-alaga sila ng pabo, aso, pato at

  gansa

 • Artipisyal na pulo /

  floating garden

  CHINAMPAS

 • KULTURA AT

  PANINIWALA

 • Ang mga magsasaka ay taimtim na umaasa sa mga puwersa ng kalikasan at sinasamba ang mga ito bilang mga diyos

 • Mahalaga ang

  sikat ng araw sa

  pananim ng mga

  magsasaka kaya

  sinusuyo at

  hinahandugan ang

  naturang diyos

 • Diyos ng Araw

  HUITZILOPOCHTLI

 • Huitzilopochtli, also referred as

  Blue Hummingbird on the

  Left or "Left-Handed

  Hummingbird", is the God of

  the Sun and the war. Aztecs

  used to sacrifice to

  Huitzilopochtli by the heart of a

  living body.

 • TLALOC

  Diyos ng ulan

 • http://www.crystalinks.

  com/aztecgods.html

  Aztec Gods and

  Goddesses

 • PANINIWALA

  Kailangang laging malakas ang mga diyos na ito upang mahadlangan ng mga ito ang masasamang diyos sa

  pagsira ng daigdig

  Pag-aalay ng

  tao

 • PANINIWALA

  Kailangang laging malakas ang mga diyos na ito upang mahadlangan ng

  mga ito ang masasamang diyos

  sa pagsira ng daigdig

  Pag-aalay ng tao

  Bihag sa digmaan

  Mandirigmang Aztec

 • HUMAN

  SACRIFICE

 • STEPS

 • The victim was

  held down by four

  priests, while a

  fifth made an

  incision in the

  victims abdomen

  with an obsidian

  knife.

 • A second cut was made in the diaphragm and the victims beating heart was ripped out.

 • It was then placed in a bowl held by a statue of the particular god being honoured.

 • OBSIDIAN KNIFE

 • PAGBAGSAK

 • MALING AKALA!