Kabihasnang Aprika

 • View
  256

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kabihasnang Aprika

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  1/74

  ANG

  KABIHASNANGAPRIKA AT MGA

  PULO SA

  PASIPIKO

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  2/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  3/74

  AFRICA

  Ang pangalawang pinakamalaking kontinente sa

  daigdig, at nagtataglay ng ibat ibang katangiang

  pangheograpiya na nagresulta sa ibat ibang uri

  ng pamumuhay ng mga tao rito.

  May sukat itong30, 244, 050 Km2.

  Ang malaking bahagi ng kontinente ay binubuo

  ngdisyerto.

  Aprikano (lalaki), Aprikana (babae) ang tawag sa

  mga taong naninirahan dito.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  4/74

  OASIS

  Angoasisay lugar sa

  disyerto kung saan may

  matatagpuang mga

  bukal na tubig.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  5/74

  Sa gitna ng kontinente ay matatagpuan

  ang isang tropical rainforest, na

  kadalasang umuulan mulalimahanggang

  walong talampakansa isang taon.Angtropical rainforestay mainit; may

  basang kagubatan na nagtataglay ng

  matataas na punongkahoy.

  Kadalasan, sa mgatropical rainforestayumuulan araw-araw. Ito ay nasa sonang

  malapit sa ekwador.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  6/74

  SINAUNANG KABIHASNAN

  SA KANLURANG AFRICA

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  7/74

  IMPERYONG GHANA

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  8/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  9/74

  Ang timog ng Sahara ay

  savanna na katatagpuan ngSudan.

  Nasa dakong hilaga ngrelihiyong ito ang sinaunang

  imperyo ng kanlurang Africa.

  Ito ay angGhana, na angibig sabihin ayLupain ng

  mga Itim.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  10/74

  SONINKE

  Ang mga sinaunang tao sa Ghana.Sila ay masisipag na negosyante

  at ang kanilang paninda ayasin,ginto,atbakal na kanilang

  ipinagpapalit naman sa garing at

  mga alipin.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  11/74

  Ang paggamit ng bakal aynakatulong nang malaki sa

  pagpapaunlad ng imperyo ng Ghana.

  Natutunan din ang paggawa ng ibatibang gamit tulad ng mga sandatang

  kahoy, buto, at bato.

  Nanguna ang Ghana sa laranganngmilitar at napasakamay nila ang

  malaking bahagi ng Kanlurang

  Africa.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  12/74

  ANG MGA PANGUNAHING

  LUNGSOD NG GHANA

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  13/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  14/74

  2. DJENNE

  Ang sentro ng

  koleksyon ng ginto atalipin.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  15/74

  3. KUMBI

  Ang kabiserang lungsod ng Ghana.Dito matatagpuan ang palasyo ng hari,

  pook tanggulan, mga gusaling

  napaliligiran ng matataas na pader at

  ang sentro ng kalakalan, na

  kinaroroonan ng mga pamilihan at

  tirahan ng mga negosyanteng Muslim,maharlika, at manggagawa.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  16/74

  Dahil sa pakikipag-ugnayanng mga taga-Ghana sa mga

  mangangalakal na Arab,marami sa kanila ang

  nahikayat sa islam.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  17/74

  ANG PAGBAGSAK NG

  GHANA

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  18/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  19/74

  ALMORAVID

  Isang pangkat ng mga berber.Sumakop sa Ghana, ngunit

  inabot ng dalawamput isangtaon bago nila nasakop ang

  lungsod ng Kumbi.Sinira nila ang iba pang

  lungsod ng imperyo.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  20/74

  Maikli ang panahon ngpananakop ng mga Almoravid sa

  Ghana. Nag-aklas laban sa kanila

  ang mga tao at naitaboy sila mulasa Ghana. Dahil dito naging

  sentrong pangkalakalan muli ang

  Ghana.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  21/74

  Noong 1420 CE, angGhana ay naging

  bahagi na lamang ngimperyong Mali.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  22/74

  IMPERYONG MALI

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  23/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  24/74

  Napasakamay ng mga

  pinuno ng Mali ang mgaruta ngcaravanat mga

  lungsod ng Ghana.Nagtatag sila ng

  ikalawang pinakamalaking

  imperyo sa daigdig noong

  panahong iyon.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  25/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  26/74

  MANSA MUSA I

  Isang mayamang

  emperador ng Mali.Nanungkulan siya

  mula 1312-1337

  (dalawamputlimang taon)SiInari Kunateay

  asaw niya.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  27/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  28/74

  Hindi nagtagal angpananakop ng mga Mali sa

  Songhay at unti-unting

  nagbalik ang kayamanan at

  kapangyarihan ng imperyo.

  Pagkalipas ng ilang panahon,isang pangkat ng mga

  maharlika, angSunni, ang

  lumitaw.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  29/74

  Pagkamatay ni MansaMusa, hindi na nakayanan

  ng kanyang anak napamunuan ang imperyo.

  Ang mga maliliit na

  kanyang sinakop ayhumiwalay na, at unti-unti

  angimperyoaybumagsak.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  30/74

  IMPERYONG SONGHAY

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  31/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  32/74

  Ang mga unang Songhay ay

  nagtatag ng mga nayon at bayan.

  Isa sa mga pamayanang ito ayangkukya.Nasakop nila ang lupain ng mga

  Sarkos, at ang bayan ng Ghana

  ang naging kabisera ng Songhay.

  Naging pinakamalaki atpinakamakapangyarihang

  imperyong pangkalakalan sa

  kanlurang Africa.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  33/74

  DIA KOSSOI

  Naging

  pinuno ngimperyong

  Songhay.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  34/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  35/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  36/74

  Sa pamumuno ni Ali, ang mga

  Songhay ay nakakaani ng sapat napagkain para sa buong imperyo.

  Nakagawa rin ng mga kasuotan at

  nakipagkalakalan sa Europa.

  Ang mga Songhay ay marunong

  gumamit ng bakal, tanso, at bronse

  sa paggawa ng mga kasangkapan,

  sandata, banga, at palamuti.

  Kamelyo, kabayo, at aso ang gamit

  nila sa paglalakbay at bangka naman

  sa mga ilog.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  37/74

  ANG PAGBAGSAK NG

  SONGHAY

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  38/74

  ASKIA MUHAMMAD

  Ang pangalawang

  pinakamagaling na

  pinuno ng

  Imperyong Songhay.

  Kilala din siyabilangAskiathe

  Great o

  Muhhamad Toure.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  39/74

  Hindi gaanong nagpakita nglakas at galing ang mga

  sumunod na pinuno ng songhay

  sapagkat hindi nila napag-isaang mga tao sa panahon ng

  kanilang pamumuno.

  Sumalakay ang Sultan ngMorocco sa Songhay at sinakop

  niya ang Gao.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  40/74

  Nagpatuloy ang mga Songhaysa pakikihamok sa mga

  Moroccan, at pagkaraan pa

  lamang ng dalawamput

  pitong taon bago nila

  napaalis ang mga Moroccanngunit hindi na nila naibalik

  ang lakas ng Songhay.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  41/74

  SINAUNANG KABIHASNAN

  SA SILANGANG AFRICA

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  42/74

  Dalawang sibilisasyon angumunlad sa Silangang

  Africa- angKaharian ngKush at angKaharian

  ng Axum.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  43/74

  IMPERYONG KUSH

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  44/74

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  45/74

  Matatagpuan ang Kush sa kahabaan ng

  Nile sa timog ng Africa. Sumasaklaw ito

  sa habang 1 200 kilometro mula hilaga.Ang Ksuh ay nasa sangandaan ng

  maraming sibilisasyon sa sinaunang

  daigdig.Nasa hilaga nito ang rehiyon ng

  Mediterranean; nasa silangan naman

  nito ang kabihasnan ng Babylonia,Assyria, at Persia; sa timog at kanluran

  nagsimula naman ang kabihasnan ng

  Ghana at Mali.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  46/74

  Ang Kush ang nagingsentro ng pagpapalitan ng

  kalakal gaya ng mgabakal, ginto, garing, at

  mga alipin.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  47/74

  Nasakop ng Ehipto ang Kush atnaging kolonya ito sa loob ng 500

  taon.

  Ang pagsakop ng Ehipto ay nagdulotupang masanib sa kulturang Kush

  ang mga ideya ng mga taga-Ehipto,

  sa wika, arkitektura, sining, at

  relihiyon.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  48/74

  PAMUMUHAY SA KUS

  Akb k klkl

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  49/74

  Aktibo sa pagsasak at kalakalan ang

  mga Kushite nang masakop sila ng

  mga taga-Ehipto.Mahirap magtanim noon dahil ang

  tubig na pinapadaloy sa mga

  taniman ay mula pa sa ilong Nile na

  mga 90 kilometro ang layo.

  Nagtanim ang mga Kushite ng mga

  trigo, barley, millet, at bulak.

  Nagalaga din sila ng mga hayop gaya

  ng kambing at tupa.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  50/74

  Napabantog ang mga Kushite

  sa Meroe.

  Ang opisyal na salita ng mgaKushite ay ang wikang

  Ehipto.Ginamit din nila ang wikang

  Meroiticna isang uri din ng

  wikangEhipto.

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  51/74

  PAGBAGSAK NG KUSH

 • 7/23/2019 Kabihasnang Aprika

  52/74

  Nagsimulang humina ang

  kabihasnang Kush nang magaping mga Romano ang mga

  Kushite. Ito ang nakapagpabago

  ng mg