Click here to load reader

Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)

  • View
    28.520

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Aralin 6 Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya (3rd yr.)

  • 1. ARALIN 6 ANG KABIHASNANG INDUS SA TIMOG ASYA Prepared By: Jessabel Carla L. Bautista Social Studies Teacher Tagudin National High School Mabini, Pangasinan

2. Tulad ng iba pang sinaunang kabihasnan, iniluwal ang kabihasnang ito sa mga ilog at lambak ng Indus na nasa hilagang kanlurang bahagi ng India. Umunlad ang kabihasnang ito at tinawag na mga lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa. 3. Madalas na tawaging sub-kontinenteang India dahil sa laki nito. Halos lahat ng anyong-tubig at lupa ay makikita rito tulad ng disyerto, matabang lambak, mga kapatagan, matataas na talampas, mababang baybayin, mga naglalakihang ilog, at mga kabundukan 4. Ang kabihasnang India ay umusbong sapaligid ng Indus River. Ang tuktuk ng kabundukan ng Himalaya ay nabalot ng makapal na yelo, mula sa yelo natutunaw rito nagmumula ang tubig ng Indus River. Ang Indus River ay may habang 2,900 km(1,800 milya) na bumabagtas sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan. 5. Ang Kabihasnang Indus Ang kabihasnang Indus ay batay samatandang Lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro. Karamihan sa nahukay na labi ay mula sa Harappa, tinawag minsan ang kabihasnang Harappan. Gayunpaman, tumutukoy pa rin ito sa kapwa Harappa at Mohenjo-Daro. 6. Lipunan at Kultura Dravidian sinasabing bumuo ng kabihasnang Indus May malalaking kalsada, at sistema ngpatubig na tumutustos sa pangangailangan ng mga tahanan maging noong unang panahon. 7. Gumamit ang mga tao ng laryong putik napinatutuyo sa pugon sa paggawa ng bahay. Gumamit sila ng mga hulmahan upang magkakapareho ang mga laryo Maganda ang kanilang mga iskultura atsimple ang istilo ng arkitektura. Naniniwala at sumasamba sa mgakaluluwa na naninirahan sa kalikasan at maging sa tao. 8. Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. May matabang lupa nadulot ng malimit na pag-apaw ng mga ilog na pinagtaniman ng palay, mais, kape, bulak, niyog, at iba pa. May mga nahukay na relikyang nagpapatunay nanakipagkalakalan ang sinaunang India sa Mesopotamia tulad ng mga inukit na batong seal na ginamit sa pagtatak ng mga kalakal. 9. Ang lipunang Indus ay kinakikitaan nanag malinaw na pagpapangkatpangkat ng mga tao. Nakatira sa bahagi ng moog ang mga naghaharing uri tulad ng paring-hari at mga opisyal. Sa kabahayan, naninirahan ang mga magsasaka, mangangalakal at artisano. 10. Sanhi ng Pagbagsak Pagdating ng mga mananakop na Aryanmula sa Gitnang Asya noong 1500 B.C. 11. Ambag sa Kabihasnan Pictogram ay ang pagbibigay ngrepresentasyon sa isang bagay sa anyong larawan. - Parisukat na seal carving na yari sa Soapstone, isang uri ng pulbos na pinatigas at kadalasang ginagawang dekorasyon at selyo. 12. Mga piguring bronse at terracottang mga bagay at diyos na sinasamba ng tao. Mga alahas na yari sa ginto, metal, at iba pang mamahaling bato tulad ng jade at lapis lazuli. 13. Kabihasnang Aryan (1500-530 B.C.) o Ang Panahong Vedic - Arya ay nangangahulugang marangal sa wikang Sanskrit. - Ito ay ginagamit upang tukuyin ang mga pangkat ng tao o lahi. 14. VEDAS ay tinipong akda ng mga himnong pandirigma, mga sagradong ritwal, mga sawikain at mga salaysay. 4 na sagradong aklat Rig Veda Sama Veda Yajur Veda Atharva Veda 15. Pamahalaan Nahahati sa mga pamayanan na maykanya-kanyang pamahalaan. Pinamumunuan ito ng rajh nanagmamana ng katungkulan at may katulong na lupon ng tagapayo na binubuo ng mga pinuno ng tahanan. 16. Lipunan at Kultura Tinawag na Panahong Vedic dahil ditto isinulat ang mgaVeda o ang apat na aklat ng karunungan. Ito ay kalipunan ng mga himnong pandigmaan, mga ritwal na panrelihiyon, at mga kwento.Rig Veda - ang pinakamatanda sa apat, tungkol sa kalikasan Sama Veda - ay tungkol sa mga ritwal habang Yajur Veda - ay naglalaman ng mga sinaunang seremonya. Athava Veda - tungkol naman sa kultura at mga tradisyon ng mga Aryan. 17. Sa ilalim ng sistemang caste; Brahman - binubuo ng mga parinanagsisilbing guro. Kshatriya - ang mga maharlika at mandirigma. Vaisya - mga karaniwang mamamayan, mga artisano,mangangalakal magpapastol, at magsasaka. Sudra - na mga manggagawa at alipin. 18. Untouchable o pariah- Sa labas ng sistema matatagpuan. - mga mamamayang hindi Aryan na karaniwang mahihirap at gumaganap ng mababang uri ng trabaho. 19. Brahman 20. Kshatriya 21. Vaisya 22. Sudra 23. Pariah o Untouchable 24. Sumasamba sa maraming diyossa kalikasan tulad nina Indra, ang diyos ng bagyo at Agni, ang diyos ng apoy. Sa pagsambang ito nagmula ang relihiyong Hinduismo, ang pangunahing relihiyon sa India ngayon at isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. 25. Indra 26. Agni 27. Shiva 28. Ang Budismo, na pinasimulanni Gautama Buddha noong 600 B.C., ay isa ring mahalagang relihiyon sa India na kumalat sa iba pang lupain sa Asya. 29. Walang kalayaan ang babaing Indian sapanahong ito, ngunit mayroon silang karapatang magmay-ari ng negosyo at kasangkapan tulad ng alahas na maaaring ipamana sa kanilang mga anak. Ang mga biyuda ay hindi na maaari pang mag-asawa o bumalik pa sa dati nitong pamilya at dapat mamamuhay nang simple at ibuhos ang boung buhay sa pagdarasal hanggang sa kanyang kamatayan. 30. Hindi siya pwedeng dumalo sa mgakasiyahan, magsuot ng makukulay sa gamit, gumamit ng pabango, kumain ng karne at pulot. Ang iba ay nagpapakamatay at sumasama sa libing ng asawa na tinatawag na suttee. 31. Roop Kanwar 32. Ang mga anak ng mayayamang pamilya aynakapag-aaral. Ipinapakabisa sa mga magaaral ang mga Veda. Ang krimen noong panahong iyon ay maaaring maparusahan ng kamatayan. Mahilig sa kasayahan ang mga Aryan. Sila ay madalas manood at makilahok sa karera ng mga karwahe, pagsasayaw, at pagsusugal 33. Ekonomiya Pagpapastol at pagsasaka angpangunahing hanapbuhay ng mga Aryan. Nagtanim sila ng barley at trigo. Magaling din sa mga gawang-kamay ang mga Aryan. Ang pangunahing hanapbuhay noon ay pagkakarpintero, paghahabi, pagkukulti ng balat ng hayop, at paggawa ng mga kasangkapan sa bahay gaya ng araro at asarol 34. Sanhi ng Pagbagsak Sinalakay at napailalim sa mgaPersiano sa pamumuno ni Cyrus the Great noong 530 B.C. 35. Ambag sa Kabihasnan Relihiyong Hinduismo at Budismo Sistemang caste Konsepto ng reinkarnasyon o mulingpagkabuhay at ang karma na nagsasabing ang ginawa ng tao sa kasalukuyang buhay ay maparurusahan o magagantimpalaan sa susunod nilang buhay. Sa panitikan, ang mga Veda at ang Upanishad 36. Imperyo sa Sinaunang India Imperyong Maurya 320-185 B.C. Imperyong Gupta 320-500 A.D. Imperyong Mogul 1526-1793 A.D. 37. Imperyong Maurya 320-185 B.C. Nagtatag: Chandragupta Maurya (324300 B.C.) Pamahalaan May maayos na pamahalaan na nakasentro sahari. Ang imperyo ay hinati sa mga distrito na pinamunuan ng mga kasapi ng pamilya ng hari. Malaki rin ang bahaging ginampanan ng mga tagapayo ng hari, tulad ni Kautilya sa panahon ni Chandragupta Maurya, na may akda ng ARTHASASTRA. 38. ARTHASASTRA Naglalaman ng mga kaisipanhinggil sa pangangasiwa at estratehiyang politikal. 39. Sa ilalim ni Bandusara (297 B.C.), anak niChandragupta, nasakop ng imperyo ang talampas ng Deccan (273-232 B.C.) Nagpalabas si Asoka, ang pinakamagaling napinuno ng imperyo, ng maraming batas na tinawag na Rock Edicts. Ito ay nakaukit sa mga bato, dingding ng mga kweba, at sa mga pampublikong lugar. Ang mga batas na ito ay naglalaman ng mga konsepto ng kawalan ng karahasan, paggalang sa lahat ng relihiyon at opinyon, pagsunod sa magulang, at pagiging makatao sa mga naninilbihan. 40. Pinalaganap ang Budismo sa panahonni Asoka. Nagpasagawa siya ng mga daan, mga balon, at mga bahaypahingahan. Ipinagbawal din ang pagsasakripisyo sa mga hayop at nagpatayo ng mga sentrong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan 41. Lipunan at Kultura Ang lipunan ay nahahati sa pitong uri mga pilosopo, magsasaka, kawal, pastol, ar tisano, mahistrado, at konsehal. Pinakamalaking grupo ang mga magsasaka. Hindi maaaring mag-asawa ng hindi kauri ang mga Hindu. 42. KAISIPANG AHIMSA - Pag-iwas sakarahasan at paggalang sa mga nilalang na may buhay ay sisinasabuhay din niya 43. Ekonomiya Nakipaglaban sa mga Persiano napinamunuan ni Seleucus, ang mga Seleucid, noong 3000 B.C. Pagsasaka at pagpapastol ang pangunahing hanapbuhay, nagtanim ng millet, trigo, at bulak. Nangulekta ng buwis mula sa mga mangangalakal ng bulak at may-ari ng lupa. 44. Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad Ang maayos na sistema ng pamahalaan at ang mga buwis ang siyang tumustos sa mga gastusin ng imperyo. 45. Pagbagsak Umusbong ang mga nagsasariling estado sa timog ng kahariang Sunga at Kalinga. Napabayaan ang hukbong military sa panahon ni Asoka dahil itinuon niya ang pansin sa pagpapalaganap ng Budismo. Hindi nito nakayang ipagtanggol ang imperyo mula sa mga nag-alsang Hindu na ayaw ng Budismo. Hindi nakaagapay ang pamahalaan sa mga gastusin ng imperyo 46. Ambag sa Kabihasnan Encyclopedia sa medisina na isinulatni Charaka. Aklat sa pulitika ni Kautilya, ang Arthasastra (The Science of Material Gain) na tungkol sa pagpapalawak at paggamit ng kapangyarihan 47. Imperyong Gupta 320-500 A.D. Nagtatag: Chandragupta (320-335 A.D.) Pamahalaan Sa ilalim ng pamumuno ni Samudragupta (335-375 A.D.), anak ni Chandragupta I, lalong napalawak ang imperyo hanggang Talampas ng Deccan. Ang pagpapalawak na ito ay nagdala ng yaman sa imperyo sa pamamagitan ng mga buwis na sinisingil ng imperyo sa mga nasakop na lupain. 48. Lipunan at Kultura Itinuring na Gintong Panahon ng India. Angmga ambag ng Imperyong Gupta sa kabihasnan ay nagpapahayag ng kasaganaan na dulot ng mga yaman mula sa mga nasakop at kapayapaang tinamasa nito sa panahon ni Asoka. Sa panahong ito umunlad ang pagkamalikhain ng mga tao at nalinang ang sining at kultura sa India. 49. Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhayng mga Gupta. Nagtanim sila ng bigas, trigo, at tubo, gayundin ng mga prutas tulad ng mangga, melon, apricot, peach, peras, at iba pa. May mga minahan ng mineral at asin, m