Click here to load reader

Kabihasnang inca

  • View
    23.086

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Kabihasnang inca

PowerPoint Presentation

Kabihasnang INCAAqueduct~kanal at daang-tubig na ipinatayo ng INCA

Ilama at AlpacaPinagkukunanng tela para sa kasuotangpantaglamig

INCAMamula-mula ang mgabalat ng mga Inca

ARAW-sinasambang diyos ng mga incaTinatawag ng mga Incaang kanilang sarili naAnak-araw

Pagsasaka

AndesChicha-Beer mula sa mais

Bawal ang limosAylluSamahang panlipunan ng mga Inca kung saan pinangangalagaan ang isang pangkat ng pamilya na namumuhay nang magkakasamasa isang lipunan.