21
www.zkcentrs .lv PAŠVALDĪBU SADARBĪBA AR AKTĪVAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM - NVO Inese Siliņa «Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktore Aptaujas rezultāti 2012

Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentēta konferencē "Sociālās partnerības veidošana Kurzemē" 2012.g.. 26. oktobrī.

Citation preview

Page 1: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lv

PAŠVALDĪBU SADARBĪBA AR AKTĪVAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM

- NVO

Inese Siliņa«Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktore

Aptaujas rezultāti 2012

Page 2: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA AR NVO

• Izsūtīta visām pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO

• 2012. gada 19. – 25. oktobris• Aizpildījušas 16 no 20 pašvaldībām

jeb 80%

Page 3: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

VAI JŪSU NOVADĀ IR NVO KONTAKTPERSONA?

• Jā – 11• Nē - 5

KONTAKTPERSONAS DATI MĀJAS LAPĀ

• Ir – 4• Nav– 6• Jautājums tiek risināts - 6

Page 4: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

TIKŠANĀS PAŠVALDĪBĀ AR NVO

• Neregulāri – 12• Notiek regulāri - 3• Nenotiek - 1

INICIATORS• Pēc situācijas - 11• Pašvaldība – 4• Organizācija no cita novada/reģiona - 1

Page 5: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBADALĪBA KOMITEJĀS/KOMISIJĀS

Reti

Ar perso

nu tieši sa

istīto

s gadīju

mos

Svarīgu ja

utājumu izsk

atīšanā

Neapmeklē0

2

4

6

8

10

12

5

10

2 1

Page 6: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

DEPUTĀTI - NVO PĀRSTĀVJI

ir nav informācijas0

2

4

6

8

10

12

14

16 15

1

Page 7: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

NAUDAS SADALE NVO

Konkursi Iesniegumi Abejādi0

2

4

6

8

10

12

3

10

3

Page 8: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ SADAĻA PAR PILSONISKO

LĪDZDALĪBU

Ir Nav Nezinu0

2

4

6

8

10

12

10

3 3

Page 9: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

Ir Nav Nezinu0

2

4

6

8

10

12

10

43

DELEĢĒJUMA LĪGUMI NOVADĀ

Page 10: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

DELEĢĒTIE PAKALPOJUMI• Sociālā rehabilitācija• Sociālā aprūpe• Zupas virtuves• Dažādi dienas centri (bērnu, jaunieši,

pensionāri, cilvēkiem ar invaliditāti)• Dabas aizsardzība

Page 11: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

Projektu

konkursi

Līdzfi

nansējums E

S pro

jektiem

Līdzfi

nansējums j

ebkuram pro

...02468

1012141618

4

16

11

ATBALSTA IESPĒJAS PAŠVALDĪBĀ

Page 12: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lv

PROJEKTU KONKURSU PIEREDZE

Page 13: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

KULDĪGAS PIEREDZE1. Ikgadēji atklāti konkursi par

pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu biedrībām:

1. biedrību ar sociālu raksturu darbības nodrošināšanai (līdz LVL 700)

2. kultūras pasākumiem (līdz LVL 500)3. sporta aktivitātēm (līdz LVL 700)4. skolēnu vasaras nometņu organizēšanai

(līdz LVL 700)

2. LEADER projektu līdzfinansējums 10%

Page 14: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

LIEPĀJAS PIEREDZE• Ir atklāti projeku konkursi kultūras un

izglītības nozarē, bērnu un jauniešu nometnēm;

• Atsevišķs konkurs tikai NVO aktivitātēm.

Page 15: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

SALDUS PIEREDZE• NVO atbalsta projektu fonds (līdz

200.00 LVL)

Page 16: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

SKRUNDAS PIEREDZE• Reizi gadā projektu konkurss

(kopējais apjoms 5000Ls)

Page 17: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

VENTSPILS NOVADA PIEREDZE

• Konkurss reizi gadā.• Viena projekta atbalsta summa līdz

500Ls• 2012.g – kultūras pasākumu

organizēšanai

Page 18: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

PRIEKULES NOVADS• Atbalsta visus projektu

līdzfinansējuma lūgumus. Pamatā LEADER

• Jomas – infrastruktūras sakārtošana, brīvā laika pavadīšana

• Gadā tie ir 5-6 tūkstoši latu• Piemērs: «Kalētu vietējās iniciatīvas

grupa» 2500Ls (2010.g.)

Page 19: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lv

IETEIKUMI, KOMENTĀRI

Page 20: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

IETEIKUMI, KOMENTĀRI• Pašvaldībām NVO būtu vairāk

jāatbalsta gan morāli, gan finansiāli!• Ir svarīgi, lai pašvaldībām būtu

izveidota NVO un iniciatīvu projektu atbalsta programma (konkurss), jo tā ļoti laba iespēja ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem panākt ļoti daudz, kā arī tas ir labs stimuls mēģināt jaunajiem rakstīt un pieteikt projektus.

Page 21: Inese Siliņa: Kurzemes pašvaldību sadarbība ar NVO - aptaujas datu prezentēšana

www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

IETEIKUMI, KOMENTĀRI• ir atjaunoti gājēju celiņi, iztīrīti,

labiekārtoti dīķi, labiekārtota atpūtas vieta pie ezera, sastādītas ūdensrozes, iekārtotas organizāciju telpas - ar datortehniku, mēbelēm, nūjošanas nūjām, fotoaparātiem; tērpi Eiropas deju kolektīvam.