Click here to load reader

Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun

  • View
    3.802

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun

  • 1. GerakanNasionalismeSemasaPendudukan Jepun

2. Tahun 1941-1945 : Kesedaran semangat kebangsaan Tanah Melayumenghadapi tekanan Punca Jepun menjalankan dasar pemerintahan ketenteraan Menyekat kebebasan bersuara penduduk Tanah Melayu Memberikan kebebasan kepada pertubuhan yang menyokongnya dan yang bergerak di bawah pengawasannya. Barisan Pemuda di Perak Ditubuhkan oleh Ahmad Boestamam Menyatukan pemuda-pemuda Melayu Dilatih berkawad sebagai tentera sukarela Jepun Penentangan Malayan Peoples Anti-Japanese Army (MPAJA) Ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya Disokong oleh British(bantuan senjata) Perang gerila 3. Pasukan Bintang Tiga Kaum Melayu, Cina dan India Force 136 Pegawai-pegawai tadbir Melayu yang bekerjasamadengan tentera British Gerila di hutan Kedah, Johor dan Pahang Pasukan Wataniah Pahang Sukarela Ahli : guru,pegawai tadbir kerajaan dan orang kampungyang sedar tentang penindasan Jepun 4. Ibrahim Haji Yaakob meminta Jepun memberikan kemerdekaan kepadaTanah melayu bersama-sama Indonesia. Matlamat perjuangan asal KMM : Melayu Raya atau Indonesia Raya Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung(KRIS) ditubuhkan Kongres pemuda KRIS di Kuala Lumpur Membincangkan persediaan kemerdekaan dengan Indonesia Pengisytiharan kemerdekaan pada 17 Ogos 1945 diawalkan ke 15 Ogos 1945oleh Soekarno Kekalahan jepun yang mendadak Persidangan KRIS di Kuala Lumpur dibatalkan Ibrahim Haji Yaakob,isterinya dan orang kanannya berlindung di Indonesia Melayu Raya atau Indonesia Raya telah gagal September 1945 : British kembali menguasai Tanah Melayu 5. BAB 3 KESEDARANPEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA 6. 3.1 Latar Belakang Pembinaan Negara DanBangsaSistem Politik Masyarakat Melayu Tradisional Kedudukan raja tinggi dan istimewa Raja memberikan perlindungan politik dan menjamin keselamatan rakyat yang mendiami wilayah kekuasaanya Rakyat akan menerima dan mengakui kekuasaan raja (menentukan sempadan kerajaan atau wilayah)Konsep Kerajaan dan Negeri Masyarakat Melayu Tradisional Negeri : kawasan misalnya negeri Laut, negeri Bernam dan negeriKrian. Perjanjian kerajaan Melayu dengan kuasa asing : kerajaan sebagainegeri dengan segala jajahan takluknya.Selepas campur tangan British Kerajaan Melayu sebagai negeri. Menetapkan sempadan setiap kerajaan. Konsep negeri diperkenalkan. 7. Tahun Pengenalan Gagasan Malayan Union untuk permodenan 1946 ditentang oleh orang Melayu.Tahun Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu menggabungkan 1948 semua Negeri Melayu dalam sebuah pentadbiran pusat.TahunTanah Melayu negara baru yang merdeka. 1957Konsep Bangsa : Sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraanatau dengan kata lain warganegara sesebuah negaraPembentukan Bangsa Malaysia Penggunaan satu bahasa kebangsaan serta pengamalan kebudayaankebangsaan dan Rukun Negara dalam setiap bidang kehidupan Hasil perjuangan kemerdekaan , pengisian kemerdekaan danpengekalan kemerdekaan 8. Konsep Negara Bangsa3. Kemunculan idea1. Pembentukantentang hak rakyat,2. Tercetus dinegara bangsa modenkerajaanBaratdi Eropahberpelembagaan dan negara bangsa moden 9. PembentukanNegara ModenMenggantikan bentuk negara feudalEropah Barat : Zaman moden awal bermula pada sekitar pertengahan atau penghujung abad ke-16. Memperlihatkan bibit-bibit kelunturan entiti politik berasaskan keagamaan dan kemunculan idea negara bangsa.Nasionalisme : Mengancam Austria , Rusia dan Turki yang mempunyai penduduk yang berbilang bangsa Menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing- masing.(matlamat akhir) 10. Perancis Persidangan Damai Paris mencapai kesepakatan melalui Deklarasi EmpatBelas Perkara Woodrow Wilson Dua prinsip : Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri Prinsip sempadan negara berasaskan bangsa Kesan : Pembahagian empayar Austria-Hungary dan Turki Kemerdekaan golongan etnik dan bangsa Kemunculan negara bangsa baru 11. Czechoslovakia EstoniaFinland Negara Bangsa Baru di EropahLatvia Yugoslavia Lithuania Poland 12. Pembentukan Negara BangsaItaly JermanKerajaan Islam Malaysia 13. ITALIPada mulanya tebahagi kepada beberapa buah wilayahBahagian utara (Venetia dan Lombardy) masih dikuasai oleh orang Austria Count Camillo Benso di Cavour menggunakan amalan realpolitik untuk menyatukan Itali menyanjung penyatuan Itali berdasarkan pemerintahan monarki mewujudkan kerjasama dengan Napoleon III bagi menentang Austria pada tahun 1860(memperoleh kemenangan) Memperoleh sokongan majoriti rakyat 1866 : Wilayah Venetia telah dipulangkan kepada Itali 1870 : Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom dan Count Camillo Bensodi Cavour mengambil peluang ini menyatukan Rom dan Itali 14. Otto Eduard vonBismarck Mengamalkan realpolitik dan politikdarah dan besi Menggunakan pelbagai taktik untukmencetuskan peperangan Matlamat : menyatukan Jerman Menggunakan isu membenci kuasa asing Pernah menjadi peguan, berkhidmatdengan jabatan perkhidmatan awamdan menjadi duta Prussia di Rusia danPerancis. Menjadi Perdana Menteri Pada Tahun1862 15. KERAJAAN ISLAM Penyatuan melalui prinsip Islam Piagam Madinah berjaya menyatukan penduduknya yangberbilang kaum Menggunakan cara diplomasi, musyawarah danpermuafakatan Bukti kejayaan : amalan kerjasama dan permuafakatanantara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpindengan rakyat 16. MALAYSIA Berkat kebijaksanaan pemimpin Kemerdekaan yang dicapai adalah melalui rundingan ,pakatan murni , dan tolak ansur antara 3 kaum terbesardi negara ini . 17. Thank You Very MuchCreated By : Katheza Binti Abd Taufik Wan Nur FadhlinaSyamimi Binti WanAzman Sameer Singh